Naslov Število objektov
(številke/članki)
Dostop Cobiss
1551 29 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 2, številka 6a 235344896
26! (Ljubljana) 27 Dostop do celotnega besedila: od 2004, številka 1 do 2010, številka 4 129050368
AB. Arhitektov bilten 211 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 31, številka 153/154 do 2015, letnik 45, številka 205/206 6878208
Academica turistica (Spletna izd.) 105 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 3, številka 1/2 do 2016, letnik 9, številka 2 268643072
Acrocephalus 549 Dostop do celotnega besedila: od 1980, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 36, številka 166/167 7679234
Acta agriculturae Slovenica 759 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 2, številka 83 do 2017, letnik 109, številka 1 219581184
Acta biologica slovenica 57 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 52, številka 1 do 2016, letnik 59, številka 2 68526592
Acta carsologica 818 Dostop do celotnega besedila: od 1974, letnik 6 do 2016, letnik 45, številka 3 6427138
Acta chimica slovenica 1679 Dostop do celotnega besedila: od 1998, letnik 45, številka 1 do 2017, letnik 64, številka 1 14086149
Acta ecclesiastica Sloveniae 34 Dostop do celotnega besedila: od 1979, številka 1 do 2013, številka 35 15981570
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) 341 Dostop do celotnega besedila: od 1993, številka 1 do 2016, letnik 24, številka 1 36553984
Acta geographica Slovenica 182 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 43, številka 1 do 2016, letnik 56, številka 2 127804160
Acta geotechnica Slovenica 22 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 3, številka 1 do 2016, letnik 13, številka 2 215987712
Acta historiae artis Slovenica 47
Acta Histriae 825 Dostop do celotnega besedila: od 1993, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 24, številka 4 34491648
Acta hydrotechnica 25 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 25, številka 42 do 2014, letnik 27, številka 47 3664386
Acta linguistica asiatica 102 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 16, številka 1 255902464
Acta medico-biotechnica 112 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 8, številka 2 248458240
Acta neophilologica 155 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 34, številka 1/2 do 2016, letnik 49, številka 1/2 16130818
Acta silvae et ligni 34 Dostop do celotnega besedila: od 2013, številka 100 do 2015, številka 108 266761216
Advances in production engineering and management 46 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 9, številka 1 do 2017, letnik 12, številka 1 229859072
Agricultura (Maribor) 115 Dostop do celotnega besedila: od 2002, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 12, številka 1/2 116855808
Akademija MM 170 Dostop do celotnega besedila: od 1997, številka 1 do 2016, letnik 13, številka 26 65123840
Akademski glas 69 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 4, številka 2 220755200
Akademski glas (1939) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 1, številka 1 236515584
Amerikanski Slovenec 4127 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 54, številka 65 29753600
Ameriška domovina 4822 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 22, številka 24 do 1946, letnik 48, številka 254 24937728
Amfiteater (Ljubljana) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 3, številka 1/2 do 2015, letnik 3, številka 1/2 249943040
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung 19190
Anali PAZU HD 15 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 2, številka 1 279319552
Angeljček 5477 Dostop do celotnega besedila: od 1887, številka 2 do 1935, letnik 43, številka 10 4672515
Annales kinesiologiae (Koper) 14 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 3, številka 1 do 2015, letnik 6, številka 2 254259712
Annales. Series historia et sociologia 1057 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 26, številka 4 71952128
Annales. Series historia naturalis 678 Dostop do celotnega besedila: od 1994 do 2016, letnik 26, številka 2 71951360
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia 3 Dostop do celotnega besedila: od 2012 do 2015, 286389248
Anthropological notebooks 190 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 11, številka 1 do 2014, letnik year 20, številka 3 256898816
Anthropos (Ljubljana) 1406 Dostop do celotnega besedila: od 1969, številka 1/2 do 2015, letnik 47, številka 3/4 736516
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung 658
AR. Arhitektura, raziskave 479 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 1, številka 2 do 2015, letnik 15, številka 2 124694784
Archeografo Triestino 1 Dostop do celotnega besedila: od 1837, letnik 4 do 1837, letnik 4, 24994048
Arheološki vestnik 651 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1-2 do 2016, letnik 67, številka 1 6431490
Arhitektura (Ljubljana) 23 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1934, letnik 4, številka 5 1089395
Arhivi 1320 Dostop do celotnega besedila: od 1979, letnik 2, številka 1-2 do 2016, letnik 39, številka 1 8338690
Ars et humanitas 203 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 10, številka 2 233246720
Ars mathematica contemporanea 12 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 6, številka 1 do 2016, letnik 11, številka 2 239049984
Art fiks 5 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 1, številka 2 do 2014, letnik 2, številka 3 270588672
AS. Andragoška spoznanja 882 Dostop do celotnega besedila: od 1995 do 2017, letnik 23, številka 1 45586176
Asian studies 73 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 5, številka 1 265206272
Atlanti 304 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 17, številka 1/2 do 2015, letnik 25, številka 2 1764629
Ave Maria (Lemont, Ill.) 561 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1951, letnik 43, številka 12 29769728
Avstralski Slovenec 18 Dostop do celotnega besedila: od 1981, letnik 3, številka 25 do 1983, letnik 5, številka 44 37500672
Avtonomist 187 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1924, letnik 4, številka 45 1339251
Azijske in afriške študije 50 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 13 do 2012, letnik 16, številka 1 73105920
Bančni vestnik (1921) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1921, letnik 1, številka 2 2515059
Beilage zur Laibacher Zeitung 346 Dostop do celotnega besedila: od 1790, številka 20 do 1914, številka 177 8641074
Bela Ljubljana 2 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1897, letnik 1, številka 2 2199667
Belokranjec 32 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1912, letnik 3, številka 2 1376115
Belokranjski plamen 7
Beseda o sodobnih vprašanjih 36 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1 do 1935, letnik 4, številka 2 41468929
Besednik (Celovec) 171 Dostop do celotnega besedila: od 1869, letnik 1, številka 1 do 1878, letnik 9, številka 12 3944500
Bilten (Banja Luka) 6 Dostop do celotnega besedila: od 2011, številka 11 do 2016, številka 16 256958976
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) 25 Dostop do celotnega besedila: od 2002/2003, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 13, številka 25 129395200
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) 64 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 25, številka 1 do 2016, letnik 33, številka 2 241400320
Bilten e-šolstvo 7 Dostop do celotnega besedila: od 2010, številka 1 do 2013, številka 8 252807680
Bilten FBS 11 Dostop do celotnega besedila: od 2016, številka 1 do 2016, posebni simpozijski bilten 275944448
Bilten Statističnega društva Slovenije 10 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 28, številka 50 do 2016, letnik 38, številka 59 30242048
Blätter aus Krain 367 Dostop do celotnega besedila: od 1857, letnik 1, številka 1 do 1865, letnik 9, številka 52 1096563
Blejske delavnice iz fizike 199 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 17, številka 1 110264320
Blejske novice 1 Dostop do celotnega besedila: od 2012, številka 7 do 2012, številka 7 289623040
Bogoljub (Ljubljana) 553 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 42, številka 11 4674819
Bogoslovni vestnik 780 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1 do 2016, letnik 76, številka 3-4 8745472
Bohor žari 33 Dostop do celotnega besedila: od 1979, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 12, številka 2 17977346
Bojevnik 54 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 5, številka 28 1346163
Bolha 1
Bollettino del Comitato L`Italia fara da se 1
Bollettino del consorzio agrario 10
Bonbon 50 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 5, številka 247 do 2011, letnik 6, številka 296 225056000
Borba (Italija) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1927, številka 1 do 1928, številka 5 235013120
Borba in vzgoja 1
Borec 2
Božja beseda 28 Dostop do celotnega besedila: od 2009, številka 1-03 do 2015, številka 10-12 29297152
Brivec 77 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 5, številka 1 do 1901, letnik 6, številka 8 1406835
Brus (1889-1891) 58 Dostop do celotnega besedila: od 1889, letnik 1, številka 1 do 1891, letnik 3, številka 19/21 1421683
Cäcilia (Laibach) 20 Dostop do celotnega besedila: od 1857, letnik 1, številka 1 do 1859, letnik 2, številka 6 266569216
Cankarjev glasnik 69 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1942/1943, letnik 6, številka 7 1155955
Carniola (1908-1909) 7 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1 do 1909, letnik 2, številka 3/4 104738816
Carniola (1910-1919) 35 Dostop do celotnega besedila: od 1910, letnik 1 do 1918/1919, letnik 9, številka 3/4 40269569
Carniolia (Laibach) 626 Dostop do celotnega besedila: od 1838/1839, letnik 1, številka 1 do 1844, letnik 6, številka 105 180022
Celjske slovenske novine 74 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 1 do 1849, letnik 2, številka 52 38730241
Celjski tednik (1948-1950) 138 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1, številka 1 do 1950, letnik 3, številka 44 1381747
Celjski tednik (1955-1968) 697 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 8, številka 1 do 1968, letnik 21, številka 48 1383283
Celjski zbornik 30 Dostop do celotnega besedila: od 1951, letnik 1, številka 1 do 1997, letnik 31, številka 1 8072192
CEPS journal 206 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 6, številka 4 254029824
Cerkveni glasbenik 730 Dostop do celotnega besedila: od 1878, letnik 1 do 1945, letnik 68, številka 1 739076
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) 191 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 18, številka 4 123028992
Cik-cak 6 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 1, številka 6 2674803
Cillier Wochenblatt 14
Cillier Zeitung 1656 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 15 do 1929, letnik 54, številka 15 3774517
Clevelandska Amerika 1232 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 22, številka 23 1453939
Coklja 1 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 1, številka 1 9006130
Communio (Ljubljana) 8 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 23, številka 1 do 2015, letnik 25, številka 2 2198618
Credere e vincere 21
Čas (Ljubljana) 224 Dostop do celotnega besedila: od 1907, letnik 1 do 1942, letnik 36, številka 6/10 4675843
Časopis za kritiko znanosti 1867 Dostop do celotnega besedila: od 1979, letnik 7, številka 31 do 2015, letnik 43, številka 262 672783
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 15 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 1, številka 1/3 do 1978, letnik 6, številka 29/30 46038528
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 9 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1/2 do 1931, letnik 8, številka 1/04 32913409
Časopis za zgodovino in narodopisje 164 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 86 = n. v. 51, številka 4 769284
Čevljar (Tržič) 240 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 11, številka 1 do 1992, letnik 32, številka 7-8 17886722
Čitalnica 2 Dostop do celotnega besedila: od 1865, letnik 1, številka 1 do 1866, letnik 2, številka 1 1540979
Čuk na palci 151 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 5, številka 15 1373299
Dan (1912) 990 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 3, številka 937 644723
Danica (Ljubljana) 152 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 56 do 1906, letnik 58, številka 52 62398208
De musica disserenda 153 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 1, številka 1/2 do 2016, letnik 12, številka 1 222620160
Dejanje (Ljubljana) 36 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1 do 1941, letnik 4, številka 3 36602624
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani 750 Dostop do celotnega besedila: od 1985, številka 1 do 2016, številka 46 23805442
Delavci in delodajalci 9 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 13, številka 1 do 2015, letnik 15, številka 4 112596992
Delavec 803 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 28, številka 3 42158849
Delavec (1893) 3 Dostop do celotnega besedila: od 1894, letnik 2, številka 16 do 1898, letnik 6, številka 13 225474816
Delavska fronta 93 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 2, številka 41 235246592
Delavska mladina 6 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 1, številka 6 236520704
Delavska politika 1788 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 16, številka 38 40666369
Delavska pravica 662 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 14, številka 14 1378419
Delavske novice 94 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1924, letnik 4, številka 11/12 1507955
Delavski list (Trst) 4 Dostop do celotnega besedila: od 1890, letnik 1, številka 2 do 1908, letnik 1, številka 31 228407552
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja 16 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 1, številka 14a 235793152
Delavski obzornik 13 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 2, številka 10b 1507443
Delavsko-kmetski list 82 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 3, številka 16 39006977
Delegatski obveščevalec 21 Dostop do celotnega besedila: od 1982, številka 1 do 1987, številka 7 29550081
Delo - življenje 446 Dostop do celotnega besedila: od 1962, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 46, številka 4 18249986
Delo & dom 103 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 22, številka 34 do 2017, letnik 24, številka 5 34703360
Delo (Ljubljana) 3804 Dostop do celotnega besedila: od 1990, letnik 32, številka posebna številka do 2016, letnik 58, posebna številka 3922434
Delo (Trst) 257 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 5, številka 275 218842624
Delo de facto 13 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 3, številka 16 do 2015, letnik 4, številka 28 260817408
Delo in varnost 380 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 51, številka 2 do 2015, letnik 60, številka 6 6656256
Delo za Slovence 31 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1943, letnik 2, številka 5 237471488
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj 69 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 16, številka 1 do 2016, letnik 25, številka 1 36382208
Demokracija 687 Dostop do celotnega besedila: od 1947, letnik 1, številka 1 do 1963, letnik 17, posebna številka 103545856
Demokracija (1918) 11 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1/2 do 1919, letnik 2, številka 8/12 32913921
Demokracija (Ljubljana, 1996) 244 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 9, številka 1 do 2008, letnik 13, številka 52 30374189
Denar in 24 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 12, številka 49 do 2011, letnik 12, številka 72 63110401
Der Eisenbahner 180 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 17, številka 1 do 1914, letnik 22, številka 36 250460928
Detektiv (Ljubljana) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 8, številka 1 do 2011, letnik 8, številka 1 104831744
Deutsche Wacht 3474 Dostop do celotnega besedila: od 1883, letnik 8, številka 1 do 1919, letnik 44, številka 19 11309109
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) 863 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 54, številka 16 do 1937, letnik 62, številka 21/22 237686272
Development report 14 Dostop do celotnega besedila: od 2003 do 2016, 124380672
Dialogi 2218 Dostop do celotnega besedila: od 1965, letnik 1, številka 1/2 do 2004, letnik 40, številka 11/12 3328770
Didakta 16 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 22, številka 159 do 2014, letnik 24, številka 174 23267586
Die Krainer Biene 35 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1 do 1875, letnik 3, številka 12 271066624
Dignitas (Ljubljana) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2013, številka 59/60 do 2013, številka 59/60 98923520
Dnevni red 11 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1942, letnik 1, številka 11/12 237526784
Dnevnik mladega liberalca 7 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 1, številka 1 do 2010, letnik 1, številka 7 252984320
Dnevnikov objektiv 53 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 6, številka 1 do 2011, letnik 6, številka 53 251691008
Dober Pajdás kalendárium 22
Documenta Praehistorica 390 Dostop do celotnega besedila: od 1998, letnik 25, številka 5 do 2015, letnik 42, številka 42 220673792
Dogovori 9470 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 17, številka 4 18179074
Dogovori (Skupščinska priloga) 38 Dostop do celotnega besedila: od 1975, letnik 3 do 1982, letnik 10, 29629697
Dolenjec (Novo mesto) 19 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1906, letnik 1, številka 19 225993984
Dolenjske novice 1000 Dostop do celotnega besedila: od 1885, številka 1 do 1919, številka 35 1537907
Dolenjske novice (1939) 6 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 1, številka 4a 236521984
Dolenjski list 2476 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1 do 1998, letnik 49, številka 52 16377602
Dolenjski razgledi 64 Dostop do celotnega besedila: od 1968, številka 1 do 1993, letnik 43, številka 14 24275456
Dolomitski glas 1
Dom in svet (Ljubljana) 17386 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1 do 1944, letnik 56, številka 2 31722241
Domače novice (Slovenske Gorice) 134 Dostop do celotnega besedila: od 1961, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 7, številka 2 18187010
Domači prijatelj (Praga) 134 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 12, številka 2 1273971
Domačin 108 Dostop do celotnega besedila: od 1913, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 3, številka 27/28 243835392
Domoljub (Ljubljana) 2456 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 57, številka 44 37255681
Domoljubove podobe 12 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 38, številka 1/2 do 1926, letnik 2, številka 3 996467
Domovina (1891-1908) 959 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 18, številka 72a 3774261
Domovina (Gorica) 154
Domovina (Ljubljana) 1293 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 24, številka 16 42158081
Domovina in Kmetski list 184 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 23, številka 17 do 1944, letnik 26, številka 44 42171137
Drobtince 31 Dostop do celotnega besedila: od 1846, letnik 1 do 1900, letnik 31, 4679171
Društvenik (Ljubljana) 84 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1933, letnik 3, številka 12 37255681
Družboslovne razprave 115 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 29, številka 72 do 2016, letnik 32, številka 83 7530242
Družina 26
Družina (1929-1930) 22 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1 do 1930, letnik 2, številka 11/12 1255283
Družinski tednik 690 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 3, številka 51/52 do 1945, letnik 17, številka 18 33022209
Državni svet 12 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 11, številka 1/2 285308416
Državni upokojenec 50 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 5, številka 3 233445376
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce 5 Dostop do celotnega besedila: od 2010 do 2014, 58514688
Düplin 3 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 3, številka 3 36611073
Düsevni liszt 215 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 19, številka 12 2742899
Dve domovini 617 Dostop do celotnega besedila: od 1990, številka 1 do 2016, številka 44 3025930
E vsevedež 2 Dostop do celotnega besedila: od 2008, številka 1 do 2009, številka 2 245179392
E-bilten Parade učenja 3 Dostop do celotnega besedila: od 2013, številka 1 do 2015, številka 1 289314304
Ecce organvm 6 Dostop do celotnega besedila: od 2015, številka 1 do 2017, številka 6 284546816
Economic and business review 18 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 15, številka 1 do 2017, letnik 19, številka 1 103864832
Economic issues 10 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2016, 286624256
Edinost (Chicago) 777 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1925, letnik 34, številka 120 116345088
Edinost (Ljubljana) 49 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 2, številka 6 235129088
Edinost (Maribor) 109 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 3, številka 10 1510003
Edinost (Toronto) 226 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1 do 1948, letnik 6, številka 267 237497088
Edinost (Trst) 12887 Dostop do celotnega besedila: od 1876, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 53, številka 210 1364851
Edinost in dialog 32 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 1, številka 1/2 do 2015, letnik 70, številka 1/2 268194560
Egida 65
Ekonomski izzivi 10 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2016, 233932032
Ekonomsko ogledalo 108 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 13, številka 1 do 2017, letnik 23, številka 1 42139648
El Pevere 1
Elektrotehniški vestnik 451 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 73, številka 1 do 2015, letnik 82, številka 5 255711488
ELOPE (Ljubljana) 91 Dostop do celotnega besedila: od 2012, številka vol. 9 do 2016, letnik 13, številka 2 212890112
Emajlirec 485 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1 do 1993, letnik 43, številka 1-2 7860992
Emzin (Ljubljana) 2 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 23, številka 1-2 do 2013, letnik 23, številka 3-4 47377152
Enakopravnost (ZDA) 6521 Dostop do celotnega besedila: od 1918, številka 112 do 1957, letnik 40, številka 64 1453683
Enakost 25 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 2, številka 28 do 1921, letnik 2, številka 53 1366643
Endoskopska revija 82 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 10, številka 23 do 2013, letnik 18, številka 35 60826368
Enotnost (1926) 120 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 4, številka 8 1335411
E-novičke (Engl. ed.) 9 Dostop do celotnega besedila: od 2010, številka 1 do 2016, summer 253950720
E-novičke (Slov. izd.) 70 Dostop do celotnega besedila: od 2009, številka 1 do 2016, september 243910144
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji 5 Dostop do celotnega besedila: od 2011 do 2015, 258128384
E-prijatelj 83 Dostop do celotnega besedila: od 2008, številka 1 do 2014, številka 84 273434624
Era nuova 24
Espero 2 Dostop do celotnega besedila: od 2015, številka 2 do 2016, številka 1 282446336
E-test info 1 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2011, letnik 1, številka 1 258942464
Etični potrošnik 1 Dostop do celotnega besedila: od 2017, številka 4 do 2017, številka 4 242181888
Etnolog (Ljubljana) 163 Dostop do celotnega besedila: od 1926/1927, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 17, številka 1 16517122
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) 750 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1=52, številka 1 do 2015, letnik 25=76, številka 1 30616065
Evgenika 19 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 4, številka 4-5 1777011
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung 5
Farmacevtski vestnik 561 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 56 do 2017, letnik 68, številka 1 3105794
Farmakon (Ljubljana) 20 Dostop do celotnega besedila: od 2005, številka 24 do 2014, številka 43 51369728
Filozofski vestnik 476 Dostop do celotnega besedila: od 1989, letnik 39/40 do 2016, letnik 37, številka 3 8558080
Foglio periodico istriano 10
Folia biologica et geologica 61 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 54, številka 1 do 2016, letnik 57, številka 3 248490496
Gasilec (1897-1941) 240 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 45, številka 4/9 1815411
Gazzetta ufficiale 24
Gea (Ljubljana) 261
Geodetski vestnik 584 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 44, številka 1/2 do 2017, letnik 61, številka 1 227171584
Geografski obzornik 240 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 50, številka 2 do 2016, letnik 63, številka 3/4 6969090
Geografski vestnik 753 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 88, številka 2 3590914
Geografski zbornik 57 Dostop do celotnega besedila: od 1989 do 2002, številka 42 7978242
Geographica Slovenica 45 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 31 do 2001, letnik 34, številka 1 5302018
Geologija 1222 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1 do 2016, letnik 59, številka 2 228893440
Glas 2556 Dostop do celotnega besedila: od 1960, letnik 13, številka 129 do 1984, letnik 37, številka 91-92 15908610
Glas delavca 9 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 2, številka 7a 235796992
Glas delovne mladine 1 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 1, številka 1 237200128
Glas Gorenjske 686 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 6, številka 1 do 1960, letnik 13, številka 128 54992384
Glas iz Astena 1 Dostop do celotnega besedila: od 1957, letnik 1 do 1957, letnik 1, 252107008
Glas izseljencev 9 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 3, številka 13 do 1939, letnik 4, številka 3 235775744
Glas Juga (Ljubljana, 1914) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 1, številka 2 2781555
Glas naroda (New York) 13083 Dostop do celotnega besedila: od 1898, letnik 6, številka 2 do 1945, letnik 53, številka 252 40658689
Glas svobode (Ljubljana) 61
Glas svobode (Pueblo (Col.)) 595 Dostop do celotnega besedila: od 1902, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 1, številka 37 1375091
Glasbena zora 18 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 1, številka 1 do 1900, letnik 2, številka 12 269076224
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled 201 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 20, številka 1 18479618
Glasilo kanadskih Slovencev 86 Dostop do celotnega besedila: od 1997, letnik 1, številka 1 do 2011, letnik 15, številka 3 68502016
Glasilo krajanov Portoroža 15 Dostop do celotnega besedila: od 1983, letnik 1, številka 4 do 1991, številka 3-04 35185664
Glasilo KSK jednote 1648 Dostop do celotnega besedila: od 1915, letnik 1, številka 1 do 1946, letnik 32, številka 40 116333056
Glasilo občanov (Litija) 240 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 1, številka 1 do 2000, 16046338
Glasilo občine Luče 9 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 5, številka 1 do 2016, letnik 13, številka 2 219282432
Glasilo občine Šentrupert 42 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 10, posebna evilka 102899456
Glasilo Őrség 40 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 14, številka 41 110928640
Glasnik (1869) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1869, letnik 12, številka 1 do 1869, letnik 12, številka 1 100598016
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 25 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1/4 do 1945, letnik 25/26, številka 1/4 4682243
Glasnik Slovenskega etnološkega društva 720 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 46, številka 1 do 2016, letnik 56, številka 3/4 6725378
Glasnik slovenskega slovstva 1 Dostop do celotnega besedila: od 1854, letnik 1, številka 1 do 1854, letnik 1, številka 1 42032897
Glasnik sreče 2 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 9 do 1933, letnik 1, številka 10/11 41464065
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) 613 Dostop do celotnega besedila: od 1920/1921, letnik 1, številka 1 do 1965/1966, letnik 45, številka 4 41250816
Gledališki list SNG. Drama 539 Dostop do celotnega besedila: od 1922/1923, letnik 3, številka 20 do 1965/1966, letnik 45, številka 10 17866759
GM. Glasbena mladina 197 Dostop do celotnega besedila: od 1970, letnik 1, številka 1 do 1995/1996, letnik 26, jubilejna številka 16469506
Golj`fiva kača 1 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1905, letnik 1, številka 1 43115009
Gorenjček (Kranj) 5 Dostop do celotnega besedila: od 1940, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 1, številka 5 115713024
Gorenjec (1900-1941) 1229 Dostop do celotnega besedila: od 1900, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 25, številka 14 1466483
Gorenjski glas (1948) 204 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1, številka 1 do 1952, letnik 5, številka 29-30 55092224
Gorenjski glas (1985) 2525 Dostop do celotnega besedila: od 1985, letnik 38, številka 1 do 2009, letnik 62, številka 104 16298754
Gorenjski partizan 23
Gorica 1473 Dostop do celotnega besedila: od 1899, številka 1 do 1914, številka 8 1288563
Goriška straža 739 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 11, številka 88 35767809
Goriški borec 6
Goriški list (1944) 84 Dostop do celotnega besedila: od 1944, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 2, številka 19 2296300
Gospodar (Ljubljana) 189 Dostop do celotnega besedila: od 1926, številka 7 do 1933, številka 20 484211
Gospodar in gospodinja 561 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 47, številka 1 do 1944, številka 44 483443
Gospodarska gibanja 80 Dostop do celotnega besedila: od 2009, številka 410 do 2016, številka 491 15963138
Gospodarski list 70 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 6, številka 12 8115762
Gospodarstvena priloga 14 Dostop do celotnega besedila: od 1883, letnik 2, številka 1 do 1883, letnik 2, številka 14 491379
Gostilničar 199 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 17, številka 11/12 1538419
Gostilničarski vestnik 100 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 11, številka 2 38713345
Gozdarski vestnik 537 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1 do 2016, letnik 74, številka 10 3736834
Gradbeni vestnik 346 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 57, številka 1 do 2016, letnik 65, številka 3 288708608
Grafičar (Ljubljana) 66 Dostop do celotnega besedila: od 2004, številka 1 do 2014, številka 6 18660610
Grlica 104 Dostop do celotnega besedila: od 1953/1954, letnik 1 do 1987, letnik 25, številka 5 745220
Grosupeljski odmevi 176 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 20 do 2017, letnik 43, številka 3 61148160
Gruda 200 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1 do 1941, letnik 18, številka 3 41474049
Hacquetia 203 Dostop do celotnega besedila: od 2002, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 16, številka 1 120166144
Hladnikia (Ljubljana) 195 Dostop do celotnega besedila: od 1993, številka 1 do 2016, številka 38 92751
Hmeljar (Žalec) 367 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 78, številka 1/12 18314242
Hmeljarski bilten 123 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 12, številka 1 do 2016, letnik 23, številka 1 15881986
Hopla 52 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 15, številka 684 do 2011, letnik 15, številka 735 71401472
Horuk 3 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 1, številka 3 1086067
Hrup 1
IB revija (Ljubljana) 246 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 38, številka 4 do 2016, letnik 50, številka 2 38115584
Idrijski razgledi 135 Dostop do celotnega besedila: od 1956, letnik 1 do 2010, letnik 55, številka 2 4375554
Igra ustvarjalnosti 101 Dostop do celotnega besedila: od 2013, številka 1 do 2016, letnik 4, številka 4 269631744
Il I. collegio 2
Il turismo scolastico nella Venezia Giulia 1
Ilirski Primorjan 24 Dostop do celotnega besedila: od 1866, letnik 1, številka 1 do 1866, letnik 1, številka 24 125598976
Illiesia 184 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 11, številka 14 216329728
Illyrisches Blatt 1842 Dostop do celotnega besedila: od 1819, številka 1 do 1849, številka 104 32916481
Ilustracija (Ljubljana) 36 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 3, številka 12 641139
Ilustrirani glasnik 209 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 4, številka 52 1377395
Ilustrirani Slovenec 392 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 0, številka 1 do 1932, letnik 8, številka 26 34019329
Ilustrovan narodni koledar 25 Dostop do celotnega besedila: od 1889, letnik 1 do 1914, letnik 26, 38356481
Ilustrovani tednik (1935) 5 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 12 do 1935, letnik 1, številka 16 235167744
Image analysis and stereology 331 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 19, številka 1 do 2015, letnik 34, številka 3 106479104
Imkers Rundschau 42 Dostop do celotnega besedila: od 1890, letnik 1, številka 1 do 1893, letnik 4, številka 6 280367360
Indeks turističnega zaupanja 8 Dostop do celotnega besedila: od 2008, številka 1 do 2010, številka 2 257280768
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji 9 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2016, 234659584
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji 9 Dostop do celotnega besedila: od 2008 do 2016, 233995520
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu 6 Dostop do celotnega besedila: od 2008 do 2014, 284146176
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji 8 Dostop do celotnega besedila: od 2008 do 2016, 287914240
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) 24 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 15, številka 1/2 do 2017, letnik 22, številka 1 278892288
Informacije MIDEM 871 Dostop do celotnega besedila: od 1985, letnik 15, številka 1 do 2016, letnik 46, številka 4 1220612
Informacijski bilten - Gorenje 17 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 18, številka 3-4 do 2011, letnik 20, številka 11-12 79397376
Informatica (Ljubljana) 854 Dostop do celotnega besedila: od 1977, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 40, številka 3 746244
Informativni fužinar 590 Dostop do celotnega besedila: od 1964, letnik 1, številka 1 do 2009, letnik 46, številka 9 18403330
Informativno glasilo 2 Dostop do celotnega besedila: od 2002, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 1, številka 2 118568704
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) 4 Dostop do celotnega besedila: od 2009 do 2012, 7558942
Infotok 1 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 13, številka 50 do 2014, letnik 13, številka 50 288736768
Instrumentum 19
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung 8191
Inter Alia (Ljubljana) 8 Dostop do celotnega besedila: od 2010 do 2011, 254793728
International journal of Euro-Mediterranean studies 42 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 7, številka 2 238025728
International journal of management, knowledge and learning 35 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 5, iss. 2 261654016
IRT 3000 65 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 11, številka 65 223154432
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi 7 Dostop do celotnega besedila: od 2000 do 2006, 105360128
Izpod Triglava 1
Izseljenec 2 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 1, številka 2 233991936
Izseljenski vestnik 83 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 10, številka 6 4700931
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 77 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1909, letnik 19, številka 3 40456705
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru 3 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 3, številka 1 41470721
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU 5 Dostop do celotnega besedila: od 2012, številka 9 do 2016, številka 13 23372077
Izvir 40 Dostop do celotnega besedila: od 1968 do 2012, 37190656
Izzivi managementu 15 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 8, številka 1 243369472
Jadranka 36 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1 do 1923, letnik 3, številka 12 42417921
Jadranska zarja 20 Dostop do celotnega besedila: od 1869, letnik 1, številka 1 do 1870, letnik 1, številka 14 2196083
Jadranski almanah 2 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1 do 1924, letnik 2, 1265779
Jadranski Slavjan 6 Dostop do celotnega besedila: od 1850, letnik 1, številka 1 do 1850, letnik 1, številka 6 2186099
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach 42
Jašubeg en Jered 38 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 9, številka 38 244730624
Javna tribuna - Delegatska priloga 2202 Dostop do celotnega besedila: od 1977, številka 1 do 1990, številka 1 36507904
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) 10061 Dostop do celotnega besedila: od 1966, letnik 6, številka 45 do 1990, letnik 27, številka 302 16061698
Javnost (Ljubljana) 580 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 1, številka 1/2 do 2015, letnik 22, suplement 40119808
Jeseniška straža 100 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1906, letnik 2, številka 46 115714304
Jezičnik 27 Dostop do celotnega besedila: od 1863, letnik 1 do 1892, letnik 30, 28631553
Jezik in slovstvo 3497 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1, številka 4/5 do 2016, letnik 61, številka 3-4 746756
Jezikoslovni zapiski 548 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1 do 2015, letnik 21, številka 2 27991296
Jež (Ljubljana) 77 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 1, številka 7 do 1909, letnik 7, številka 24 1420915
Journal of energy technology 16 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 6, številka 1 do 2016, letnik 9, številka 4 243311360
Jug 7 Dostop do celotnega besedila: od 1901, letnik 1, številka 1 do 1901, letnik 1, številka 7 40947969
Jugoslavija 2
Jugoslavija (Ljubljana) 1212 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 5, številka 299 1285747
Jugoslovan (1917) 35 Dostop do celotnega besedila: od 1917, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 1, številka 36 35535105
Jugoslovan (1930) 714 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 2, številka 274a 1320819
Jugoslovanski obrtnik 93 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 11, številka 2 230083328
Jugoslovanski učiteljiščnik 6 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1 do 1919, letnik 1, številka 5/6 15599413
Jugoslovenski obzor 71 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 11, številka 541 275405056
Jugoslovenski sokol (1924) 24 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 3, številka 1 1780339
Jurij baron Vega in njegov čas 15 Dostop do celotnega besedila: od 2006 do 2006, 229151232
Jutro (1910) 798 Dostop do celotnega besedila: od 1910, letnik 1, številka 1 do 1912, letnik 3, številka 771 40232705
Jutro (Ljubljana) 8112 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 25, številka 101p 38776321
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) 947 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 12, številka 50a do 1943, letnik 23, številka 246a 115645184
Kakovostna starost 365 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 11, številka 1 do 2015, letnik 18, številka 4 80120320
Kamničan (1905) 82 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 1, številka 1 1291635
Kamničan (1919) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 1, številka 1 269127168
Kamničan (1935) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1935, številka 1 do 1935, številka 2 243864832
Kamničan (1939) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 1, številka 1 1548147
Kamničanka 31 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 2, številka 9 287992832
Kamniški občan 863 Dostop do celotnega besedila: od 1962, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 54, številka 20 16041474
Kamniški občan 863 16041474
Kamniški zbornik 21 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1 do 2012, letnik 21, 31001089
Kaplje (Idrija) 366 Dostop do celotnega besedila: od 1966, letnik 66, številka (1966) do 1992, letnik 92, (1992) 32293889
Karawanken Bote (Slovenska izd.) 367 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 5, številka 9 512507946
Katoliški glas 2363 Dostop do celotnega besedila: od 1949, letnik 1, številka 1 do 1995, letnik 47, številka 49 29268993
Katoliški obzornik 50 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1 do 1906, letnik 10, številka 4 4683011
Kažipot (Rijeka) 71 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 1, številka 1 do 2011, letnik 7, številka 74-75 10539085
Kemija v šoli in družbi 24 1536616131
Kemija v šoli in družbi 24 Dostop do celotnega besedila: od 2015, številka 1 do 2015, številka 1 278930176
Keria (Ljubljana) 79 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 8, številka 1 do 2016, letnik 18, številka 2 99551488
Kinesiologia Slovenica 23 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 19, številka 1 do 2014, letnik 20, številka 3 30681856
Kino (Ljubljana) 8
Klasje (Ivančna Gorica) 143 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 1, številka 5 do 2015, letnik 21, številka 3 65068544
Klik (Ljubljana) 89 Dostop do celotnega besedila: od 2006, številka 82 do 2012, številka 134 80058112
Klin (Ljubljana) 10 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 13, številka 3 do 2016, letnik 16, številka 1 116195840
Klubske novice 4 Dostop do celotnega besedila: od 1982 do 1987, 50178048
Kmečka moč 16 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 1, številka 16 233784576
Kmečki glas (Gorica) 2
Kmetijske in rokodelske novice 36564 Dostop do celotnega besedila: od 1843, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 60, številka 52 29753089
Kmetovalec 1296 Dostop do celotnega besedila: od 1884, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 61, številka 5/6 6031876
Kmetovalec (Gorica) 6
Kmetski list 1144 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 23, številka 14 41463041
Kmetski prijatel 27 Dostop do celotnega besedila: od 1882, letnik 1, številka 1 do 1883, letnik 2, številka 1a 491123
Književnost (1932) 31 Dostop do celotnega besedila: od 1932/1933, letnik 1 do 1935, letnik 3, številka 12 40233985
Knjižnica 2481 Dostop do celotnega besedila: od 1957, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 60, številka 4 331277
Koledar - Goriška mohorjeva družba 79 Dostop do celotnega besedila: od 1925 do 2011, 30829569
Koledar Cankarjeve družbe 12 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 1 33385217
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) 83 Dostop do celotnega besedila: od 1873 do 1956, 67669248
Koledar Goriške matice 22
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) 15 Dostop do celotnega besedila: od 1957 do 1972, 31103489
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda 5 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1 do 1940, letnik 5, 38357761
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije 3 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 1 do 1948, letnik 3, številka 1 38373633
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda 32 Dostop do celotnega besedila: od 1904, številka 1 do 1935, številka 32 5598541
Koledarček Družbe svetega Mohora 12 Dostop do celotnega besedila: od 1861 do 1872, 31104001
Komunist - Zveza komunistov Slovenije 1677 Dostop do celotnega besedila: od 1957, letnik 15, številka 1 do 1989, letnik 46/47, številka 52/1 16226050
Koncertni list Slovenske filharmonije 430
Kopitarjev glas 114 Dostop do celotnega besedila: od 2005, številka 3 do 2017, številka 1 105777152
Korenine 2 Dostop do celotnega besedila: od 2012, številka posebna številka do 2016, posebna številka 41692672
Korošec 117 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 2, številka 79 3992884
Koroška domovina 12 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 11, številka 2 do 1932, letnik 13, številka 30 4229684
Koroški fužinar 192 Dostop do celotnega besedila: od 1951, letnik 1, številka 1/2 do 2007, letnik 57, številka 1/2 2066948
Koroški klic 2 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 1, številka 2 3944244
Koroško Korošcem 37 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 2, številka 8 do 1920, letnik 2, številka 55 3992628
Kostanjeviške novice 30 Dostop do celotnega besedila: od 1997, številka 1 do 2006, številka 30 100676352
Kovine zlitine tehnologije 756 Dostop do celotnega besedila: od 1992, letnik 26, številka 1/2 do 1999, letnik 33, številka 6 31742209
KPK vestnik 39 Dostop do celotnega besedila: od 2011, številka 1 do 2017, številka 39 259148288
Krajan (Ilirska Bistrica) 21 Dostop do celotnega besedila: od 1980, letnik 1, številka 1 do 1986, letnik 7, številka 21 69677056
Krajevni informator (Rovte) 17 Dostop do celotnega besedila: od 1988, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 23, številka 17 213384960
Krajnska čbelica 5 Dostop do celotnega besedila: od 1831, letnik 2 do 1848, letnik 5, 231908096
Kranjski zvon (Kranj) 139 Dostop do celotnega besedila: od 1929, številka 1 do 1941, številka 4 4645686
Kres (Celovec) 70 Dostop do celotnega besedila: od 1881, letnik 1, številka 1 do 1886, letnik 6, kazalo 31685889
Kres (Ljubljana) 14 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1 do 1923, letnik 2, številka 4 4688387
Kres: Glasilo slovenskih fantov 156 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1 do 1941, letnik 12, številka 6 4688131
Kritika (1925-1927) 16 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1 do 1927, letnik 2, številka 5 1274995
Križ (Ljubljana) 11 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1 do 1930, letnik 3, številka 1 4688643
Križ na gori 22 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1 do 1927, letnik 3, številka 2a 4688899
Kronika (Ljubljana) 2116 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 62, številka 3 8221696
Kronika slovenskih mest 472 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1 do 1940, letnik 40, 4689155
Kurent (1918) 27 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 2, številka 7 41473537
Kurir 2
Kvadrati (Maribor) 46 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 15, številka 361 do 2012, letnik 15, številka 407 112843520
Kvartum 4 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 2, številka 1 do 2011, letnik 2, številka 4 65346561
L`Istria popolare 3
L`Unione 167
L´Istria 362
L´Istria redenta 21
La gazzetta del Governo militare alleato 85 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 3 do 1947, letnik 2, številka 24a 224307712
La giovane Istria 3
La nuova aurora 1
La provincia dell`Istria 681
La risposta 3
La Scolta 1
La Sveglia: giornale economico-politico 7
LAHA (Online ed.) 7 Dostop do celotnega besedila: od 2010, številka 1 do 2015, številka 1 253098240
Laibacher Kneipzeitung 2 Dostop do celotnega besedila: od 1893/1894, letnik 1, številka 1 do 1894/1895, letnik 2, številka 1 102630656
Laibacher Tagblatt 3585 Dostop do celotnega besedila: od 1868, številka 1 do 1880, letnik 13, številka 185 1165683
Laibacher Wochenblatt 302 Dostop do celotnega besedila: od 1804, številka 1 do 1818, številka 53 1260403
Laibacher Wochenblatt (1880) 673 Dostop do celotnega besedila: od 1880, številka 1 do 1893, številka 677 4960371
Laibacher Zeitung 24912 Dostop do celotnega besedila: od 1784, številka 1 do 1918, številka 248 8641074
Le vie dell Istria 1
Learning parade e-bulletin 3 Dostop do celotnega besedila: od 2013, številka 1 do 2014, 289313280
Les (Ljubljana) 458 Dostop do celotnega besedila: od 1998, letnik 50, številka 1/2 do 2012, letnik 64, posebna številka 13940224
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2014 do 2014, 214539008
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) 8 Dostop do celotnega besedila: od 2008 do 2015, 283839744
Letno poročilo Centra za varnejši internet 3 Dostop do celotnega besedila: od 2012 do 2014, 272871936
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca 2 Dostop do celotnega besedila: od 2015 do 2016, 232891904
Letno poročilo KPK 11 Dostop do celotnega besedila: od 2005 do 2012, 1013473
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje 7 Dostop do celotnega besedila: od 2010 do 2015, 284813568
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani 35 Dostop do celotnega besedila: od 1947, letnik 1 do 1992, letnik 34, 63531520
Letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani 1
Letopis ljubljanske nadškofije 110 Dostop do celotnega besedila: od 1796, letnik 1, številka 1 do 1967, letnik 110, številka 1 32156929
Letopis Matice Slovenske 40 Dostop do celotnega besedila: od 1869 do 1912, 32712449
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani 40 Dostop do celotnega besedila: od 1863 do 1911, 2495860
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti 68 Dostop do celotnega besedila: od 1942, številka 1 do 2015, letnik 66, 340237
Linguistica (Ljubljana) 636 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 54, številka 1 16075264
Lipnica 148 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 22, številka 148 290309888
List (Šoštanj) 241 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 20, številka 16-17 66977536
Listi 68 Dostop do celotnega besedila: od 1970, letnik 1, številka 1 do 1987, letnik 16, številka 66 41196800
Liter jezika 8 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 5, številka 8 254065408
Literatura (Ljubljana) 1598 Dostop do celotnega besedila: od 1989 do 2013, letnik 25, številka 267 3468546
Livarski vestnik 11 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 61, številka 3 do 2017, letnik 64, številka 1 2616322
Lives journal 11 Dostop do celotnega besedila: od 2010, številka 1 do 2017, letnik 8, številka 11 249386752
Ljubljanska mladina 15 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1943, letnik 1, številka 15 237517312
Ljubljanski borec 1
Ljubljanski časnik 301 Dostop do celotnega besedila: od 1850, letnik 1, številka 1 do 1851, letnik 2, številka 68a 38796801
Ljubljanski list 550 Dostop do celotnega besedila: od 1884, letnik 1, številka 1 do 1885, letnik 2, številka 298 1375603
Ljubljanski škofijski list 699 Dostop do celotnega besedila: od 1875, številka 1 do 1945, številka 1/2 38379777
Ljubljanski zvon 11965 Dostop do celotnega besedila: od 1881, letnik 1 do 1941, letnik 61, številka 2 30001665
Ljudska pravica 6130
Ljudski glas 59 Dostop do celotnega besedila: od 1882, letnik 1, številka 1 do 1885, letnik 4, številka 1 2196595
Ljudski glas (1935) 3 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 3 do 1935, letnik 1, številka 5 2517619
Ljudski pravnik (Ljubljana) 380
Logaške novice 606 Dostop do celotnega besedila: od 1954, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 47, številka 12 285230592
Lojzetov konjiček 18 Dostop do celotnega besedila: od 1987, številka 10 do 1990, številka 10 252099328
Loški razgledi 2545 Dostop do celotnega besedila: od 1954, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 60, številka 1 7211522
Lublanske novize Jann. Fridr. Egerja 277 Dostop do celotnega besedila: od 1797, letnik 1, številka 1 do 1800, letnik 4, številka 52 116274688
Luč (Ljubljana) 86 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1 do 1945, letnik 10, številka 1 4689667
Luč: poljudno-znanstveni zbornik 11 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1 do 1938, letnik 11, 38382081
Lučka z neba 48 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1935, letnik 5, številka 10 40497665
Luški glasnik 25 Dostop do celotnega besedila: od 1989, letnik 20, številka 1 do 1997, letnik 27, številka 5 18755586
Mali list 287 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 7, številka 3 9140530
Mali novičar: priloga Novemu listu 2 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 5, številka 192 do 1903, letnik 5, številka 193 9018674
Mali rijtar 44 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 1, številka 1-2 do 2014, letnik 12, številka 46 125094400
Mali trgovec 103 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 3, številka 43 234633728
Management (Spletna izd.) 80 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 7, številka 1 do 2016, letnik 11, številka 4 224377600
Management in prodaja 3 Dostop do celotnega besedila: od 2010, številka 32 do 2010, številka 34 250755328
Managing global transitions 242 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 14, številka 4 123432192
Marburger Zeitung 14930 Dostop do celotnega besedila: od 1862, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 85, številka 122a 45668609
Mariborski delavec 459 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 5 do 1920, letnik 3, številka 188 38694145
Mariborski večernik Jutra 4126 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 8, številka 1 do 1941, letnik 15, številka 78a 1373555
Marijikin ograček 96 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 9, številka 12 6603779
Marijin list 248 Dostop do celotnega besedila: od 1914/1915, letnik 10/11, številka 12/1 do 1941, letnik 37, številka 4 466999
Maska (Ljubljana) 3 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 27, številka 145/146 do 2012, letnik 27, številka 149/150 29472512
Matajur 495 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1 do 1973, letnik 24, številka 15/16 57165
Matajur (1943) 5
Materiali in tehnologije 1207 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 34, številka 1/2 do 2017, letnik 51, številka 1 106193664
Mati in gospodinja 186 Dostop do celotnega besedila: od 1926, številka 7 do 1933, letnik 46, številka 21 484467
Meddobje (Entresiglo) 124 Dostop do celotnega besedila: od 1954, letnik 1, številka 1/2 do 2010, letnik 44, številka 1/2 26587649
Medicinski razgledi 802 Dostop do celotnega besedila: od 1994 do 2015, letnik 54, številka 4 3390978
Medijska vzgoja in produkcija 5 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 8, številka 1 do 2015, letnik 8, številka 1 282611200
Mednarodna revija za javno upravo 12 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 11, številka 1 do 2016, letnik 14, številka 4 266103552
Mehanotehnika 24 Dostop do celotnega besedila: od 1977, letnik 1, številka 1 do 1983, letnik 7, številka 4 32282369
Melaminove novice 5 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 9, številka 34 do 2010, letnik 10, številka 41 108927744
Mengšan 249 Dostop do celotnega besedila: od 1993, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 24, številka 4 37754112
Mentor (Ljubljana. 1908) 235 Dostop do celotnega besedila: od 1909/1910, letnik 2 do 1940/1941, letnik 28, številka 8/9/10 33013505
Mesečna obvestila 5
Metal: interni informativni časopis 25 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 1, številka 1 do 2007, letnik 7, številka 25 5317940
Metodološki zvezki 168 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 13, številka 2 215795712
Mi mladi borci 240 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 5, številka 30 4701187
Misel in delo 58 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1/2 do 1941, letnik 7, številka 2/3 31269889
Misli (Kew) 643 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 2, številka 2 do 2016, letnik 65, številka 3 29789441
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik 83 Dostop do celotnega besedila: od 1852, letnik 1, številka 1 do 1874, letnik 20, številka 6 276535552
Mittheilungen des Musealvereines für Krain 4 Dostop do celotnega besedila: od 1866, letnik 1 do 1891, letnik 4, 1206387
Mlada Koroška 36
Mlada pota (Ljubljana) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 2, številka 4a 235239936
Mlada svoboda (Trst) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 5 5445612
Mlade sile 1
Mladi borec 2
Mladi junak 1
Mladi kovači 1
Mladi plamen (1930) 33 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 3, številka 6 do 1934, letnik 6, številka 5/7 4690435
Mladi planinec 46 Dostop do celotnega besedila: od 1977, letnik 1, številka 1 do 2016, številka 48 70466560
Mladi Prekmurec 22 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka junij do 1940, letnik 4, številka 9/10 44513281
Mladi tovariš 1
Mladika (Gorica) 279 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1 do 1941, letnik 22, številka 4 33013249
Mladina (1924) 22 Dostop do celotnega besedila: od 1924/1925, letnik 1 do 1927/1928, letnik 4, številka 2 6196557
Mlado Jutro 520 Dostop do celotnega besedila: od 1931, številka 1 do 1940, številka 52 12846226
Modra ptica 143 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1 do 1941, letnik 12, številka 5 4690691
Mohorjev koledar 40 Dostop do celotnega besedila: od 1973 do 2013, 14980352
Moj dom (Ljubljana) 24 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 15, številka 244 do 2011, letnik 15, številka 267 60683776
Moj planet 33
Moje zdravje 26 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 6, številka 132 do 2011, letnik 7, številka 157 5042718
Monitor (Ljubljana) 32 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 22, številka 1 do 2017, letnik 27, Posebna izdaja 28012800
Monitor ISH 321 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 3, številka 1/2 do 2016, letnik 18, številka 1 114155776
Morski vovk 1 Dostop do celotnega besedila: od 1902, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 1, številka 1 1087603
Mörszka krajina 228 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 6, številka 18 4903731
Most (Trst) 50 Dostop do celotnega besedila: od 1964, letnik 1, številka 1 do 1992, letnik 25, številka 79-80 29251073
Mostiščar 70 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 14, številka 7 do 2017, letnik 23, številka 3 284851968
Mostovi (Ljubljana) 2 Dostop do celotnega besedila: od 2007/2008, letnik 41, številka 1/2 do 2009/2010, letnik 42, številka 1/2 16314882
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2016 do 2016, 279332608
Muravidék (Murska Sobota) 251 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 6, številka 20 do 1932, letnik 11, številka 10a 4904243
Murska krajina 464 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 10, številka 14 29983489
Muzejski časopis 72 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 24, številka 2 6920246
Muzikološki zbornik 683 Dostop do celotnega besedila: od 1965, letnik 1 do 2016, letnik 52, številka 2 16404226
Na mejah 84 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 4, številka 21 235310848
Na svoji zemlji 9 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 13, številka 3 do 2016, letnik 16, številka 2 2716593
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost 20 Dostop do celotnega besedila: od 1999 do 1999, 44307969
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar 41 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1 do 1944, letnik 41, 34879233
Namig 4 Dostop do celotnega besedila: od 2011 do 2012, 63624193
Napredna misel 10 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 2, številka 4 488307
Naprej 8 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 1, številka 4 do 1903, letnik 1, številka 12 1277555
Naprej (1943) 1
Naprej (glasilo JSDS) 2158 Dostop do celotnega besedila: od 1917, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 12, številka 14 1365363
Naprej (Ljubljana) 78 Dostop do celotnega besedila: od 1863, letnik 1, številka 1 do 1863, letnik 1, številka 78 116304128
Narobe 26 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 7, številka 29/30 231877120
Narodna sloga 351 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1932, letnik 2, številka 18 39224577
Narodni delavec 2
Narodni dnevnik 596 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1910, letnik 2, številka 298 3773493
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) 1183 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 5, številka 58 1374579
Národni koledar in letopis Matice Slovenske 45 Dostop do celotnega besedila: od 1867, letnik 1, številka 1 do 1973, letnik 5, številka 1 32796673
Narodni list (Celje) 410 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 9, številka 23 33016065
Narodni socijalist 20 Dostop do celotnega besedila: od 1911, letnik 1, številka 1 do 1911, letnik 1, številka 22 228911616
Narodni socijalist (1919) 24 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 1, številka 24 230082304
Naš borjač 6
Naš čas 2097 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 9, številka 1 do 2014, letnik 50, številka 34 244037376
Naš časopis 381 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 447, številka 44 16013314
Naš čolnič 72 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 7, številka 1 487027
Naš dom (Ljubljana) 64 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 13, številka 1 do 1941, letnik 19, številka 3 122571264
Naš glas 1
Naš glas (1925-1928) 35
Naš glas (Droga Kolinska) 263 Dostop do celotnega besedila: od 1960, letnik 2, številka 4 do 2004, letnik 46, številka 12 30273792
Naš glas (Krško) 367 Dostop do celotnega besedila: od 1980, letnik 1, številka 1 do 1997, letnik 18, številka 23 18842370
Naš kmečki dom 68
Naš korak 1
Naš kraj (Dobrepolje) 238 Dostop do celotnega besedila: od 1996 do 2017, letnik 23, številka 1 61404416
Naš pohod 1
Naš rod 142 Dostop do celotnega besedila: od 1929/1930, letnik 1 do 1943/1944, letnik 15, številka 10 31658753
Naš stik 158 Dostop do celotnega besedila: od 2000, številka 1 do 2016, številka 5 30679552
Naša borba 2
Naša gospodinja 47 Dostop do celotnega besedila: od 1910, številka 1 do 1914, številka 7 33017089
Naša komuna - delegatska priloga 3254 Dostop do celotnega besedila: od 1976, številka 10 do 1990, letnik 16, številka 19 29637377
Naša komuna - delegatsko gradivo 525 Dostop do celotnega besedila: od 1983, številka 1 do 1990, letnik 27, številka 2 29637377
Naša komuna (Ljubljana) 9118 Dostop do celotnega besedila: od 1979, letnik 15, številka 1 do 1994, letnik 32, številka 21/22 16042498
Naša misel 56 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 5, številka 3 1346931
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) 6 Dostop do celotnega besedila: od 2009/2010, letnik 38, številka 1 do 2016, letnik 44, številka 1 32617217
Naša moč (1905) 741 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 16, številka 15 1368179
Naša skupnost (Grosuplje) 2752 Dostop do celotnega besedila: od 1983, letnik 9, številka 1 do 1991, letnik 17, oktober 18874114
Naša skupnost (Jugoslavija) 2293 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1, številka 1 do 1958, letnik 4, številka 6 2549107
Naša skupnost (Ljubljana) 16864 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 12 do 1994, letnik 35, številka 9 18874626
Naša sodobnost 2253 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1, številka 1 do 1962, letnik 10, številka 12 34218752
Naša straža 166 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 2, številka 36 115683328
Naša vez 1 Dostop do celotnega besedila: od 1950-195?, številka 9/10 do 1950-195?, številka 9/10 104745984
Naša volja 80 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 6, posebna številka 235224320
Naša Zvezda (1931) 171 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 13, številka 15/16 33999105
Naše delo (Celje) 37 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 1 do 1946, letnik 1, številka 37 9289525
Naše delo (Laško) 80 Dostop do celotnega besedila: od 1967, letnik 1, številka 1 do 1982, letnik 13, številka 1 66479616
Naše delo (Ptuj) 1883 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1, številka 1 do 1950, letnik 3, številka 25 29706241
Naše gospodarstvo 307 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 52 do 2017, letnik 63, številka 1 751364
Naše novice od Vrbe do Planice 2 Dostop do celotnega besedila: od 1998, letnik 1, številka 1 do 2000, letnik 10, številka 1 80238080
Naše novine - slovenske strani 94
Naše slike 26 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 3, številka 10 4702211
Naše veselje 47 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 4, številka 12 125981952
Naši problemi 8
Naši zapiski 142 Dostop do celotnega besedila: od 1902/1903, letnik 1 do 1922, letnik 14, številka 8/9/10 42015745
National geographic (Ljubljana) 50
National statistics in Slovenia. Annual report 1 Dostop do celotnega besedila: od 2011 do 2011, 229756928
Natura Sloveniae 212 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 18, številka 2 102784768
Nedeljski dnevnik 52 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 50, številka 1 do 2011, letnik 50, številka 52 30572545
Nedelo (Ljubljana) 132 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 20, številka 35 do 2017, letnik 23, številka 9 53709568
Neodvisnost 42 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 2, številka 37a 235372032
Neskončnost 15 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 0 do 2013, letnik 5, številka 14 226845952
Nevtepeno poprijéta Devica Marija 116 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 10, številka 11 4894259
Newsletters 12 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 4, številka 4 do 2012, letnik 11, številka 9 219432704
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji 4 Dostop do celotnega besedila: od 2011 do 2014, 285184000
Nika (Ljubljana) 49 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 8, številka 215 do 2011, letnik 8, številka 263 128117504
Njiva (Ljubljana) 21 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1 do 1922, letnik 2, številka 10/12 1274227
Notarski vestnik (1925-1927) 49 Dostop do celotnega besedila: od 1925, številka 1 do 1927, številka 2 1737843
Notranjec 7 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 16 do 1906, letnik 2, številka 32 635507
Nova delavska enotnost 76 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 63, številka 1 do 2005, letnik 64, številka 46 72867328
Nova doba 137 Dostop do celotnega besedila: od 1907, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 2, številka 46 1314675
Nova doba (Celje) 2363 Dostop do celotnega besedila: od 1919, številka 1 do 1941, številka 14 17971458
Nova doba (Cleveland) 964 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 3, številka 1 do 1945, letnik 21, številka 50 233364992
Nova doba: l´era nuova 2 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 2, številka 27 do 1924, letnik 3, številka 42 9085234
Nova domovina 322 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 1, številka 1 do 1907, letnik 9, številka 344 1374323
Nova muzika 160 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1 do 1929, letnik 2, številka 6 109072128
Nova pot (Celje) 22 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 6a 58552576
Nova pravda 433 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 7, številka 48 1445235
Nova pravda (1937) 189 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 5, številka 14 528499
Nova Soča 60 Dostop do celotnega besedila: od 1889, letnik 1, številka 5 do 1892, letnik 4, številka 52 217730048
Novi akordi 1647 Dostop do celotnega besedila: od 1901, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 13, številka 5 491891
Novi čas (1945) 19 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 19 1489011
Novi čas (Gorica) 102 Dostop do celotnega besedila: od 1911, letnik 2, številka 5 do 1915, letnik 6, številka 21l 9003314
Novi čas (Ljubljana) 463 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 2, številka 168 38801153
Novi glas 922 Dostop do celotnega besedila: od 1996, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 19, številka 34 38622465
Novi list 1988 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 4, številka 33 do 1995, letnik 43, številka 1995 29256193
Novi list (1899-1908) 4 Dostop do celotnega besedila: od 1902, letnik 4, številka 148 do 1903, letnik 5, številka 197 644979
Novi list (Buenos Aires) 158 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 4, številka 158 1447027
Novi Matajur 1743 Dostop do celotnega besedila: od 1974, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 42, številka 49 29265409
Novi rod 66 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1 do 1925/1926, letnik 6, številka 10 575603
Novi svet (Ljubljana) 1192
Novi tednik 1065 Dostop do celotnega besedila: od 1968, letnik 22, številka 46 do 1989, letnik 43, številka 51 16019714
Novi tednik NT in RC 1766 Dostop do celotnega besedila: od 1989, letnik 43, številka 52 do 2016, letnik 71, številka 52 19594498
Novi zapiski 9 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 1, številka 9/10 1280371
Novi zvon 44 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 6, številka 2 269954816
Novice 11 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 25 do 1927, letnik 4, številka 11 9084466
Novice = Bulletin 100 Dostop do celotnega besedila: od 1978 do 2014, letnik 34, številka 117 245213696
Novice iz Moravške doline 166 105361408
Novice iz Moravške doline 166 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 0, številka kazalo do 2017, letnik 18, številka 3 105361408
Novice v slikah 44 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 5, številka 9 4700675
Novice za zdravje 1 Dostop do celotnega besedila: od 2013, številka 1 do 2013, številka 1 264965632
Novičar: večerno izdanje Edinosti 1 Dostop do celotnega besedila: od 1893, letnik 18, številka 88b do 1893, letnik 18, številka 88b 219449600
Novičke (English print ed.) 18 Dostop do celotnega besedila: od 2003, številka 1 do 2009, številka 2 64814848
Novičke (Slovenska tiskana izd.) 68 Dostop do celotnega besedila: od 2003, številka 1 do 2009, številka 8 31848449
Novine (Murska Sobota) 820 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 2 do 1929, letnik 16 št. 16, številka 16 16 38800385
Novo glasilo delniške družbe LIP Bled 29 Dostop do celotnega besedila: od 2002, letnik 1, številka 2 do 2007, letnik 6, številka 30 120009216
Ob Soči 2
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila 3 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 20, številka 1 do 2015, letnik 23, številka 1 59572992
Občina Beltinci 11 Dostop do celotnega besedila: od 1998, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 1, številka 11 112812800
Občinska uprava 21 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 2, številka 9 38819841
Občinska uprava (1905) 210 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1917, letnik 11, številka 12 2504307
Občinski poročevalec (Domžale) 506 Dostop do celotnega besedila: od 1962, letnik 1, številka 1 do 1991, letnik 30, številka 5 16019970
Obrtni vestnik 531 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 24, številka 7/8 9012786
Obrtniški glasnik 25 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 3, številka 1 do 1939, letnik 6, številka 7/10 1747571
Obvestila (Slovenj Gradec) 25
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 57 Dostop do celotnega besedila: od 1968, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 21, številka 1/2 16166402
Obzorja (Maribor) 26 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1/2 do 1940, letnik 3, številka 12 40326913
Obzornik za matematiko in fiziko 66 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 60, številka 1 do 2015, letnik 62, številka 2 753412
Obzornik zdravstvene nege 703 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 28, številka 3/4 do 2017, letnik 51, številka 1 39433728
Oddih 5 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 3, številka 1 do 2011, letnik 3, številka 5 29482285
Odmev iz Afrike 390 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1, številka 1 do 1943, letnik 40, številka 11/12 4691715
Odmevi (Ljubljana) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1933, letnik 2, številka 4 40327937
Odprta kuhinja 132 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 8, številka 35 do 2017, letnik 11, številka 9 14064697
Odsev (Trzin) 228 Dostop do celotnega besedila: od 1977, številka 1 do 2017, letnik 24, številka 4 279810560
Official gazette 238 Dostop do celotnega besedila: od 1947, letnik 1, številka 1 do 1954, letnik 7, številka 28 224336896
Offizieller Telegraph 180 Dostop do celotnega besedila: od 1812, številka 1 do 1813, številka 68 87338240
Okno (Ljubljana) 40 Dostop do celotnega besedila: od 1996, letnik 10, številka 2 do 2016, letnik 30, številka 2 286213120
Omladina 4 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 1, številka 4 234636288
Omladina (1904) 89 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 10, številka 8/10 40212225
Ona (Ljubljana) 132 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 16, številka 35 do 2017, letnik 19, številka 9 38865152
Ona plus 34 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 4, številka 21 do 2017, letnik 7, številka 2 254921984
Organizacija (Kranj) 568 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 38, številka 7 do 2017, letnik 50, številka 1 610909
Organizacija znanja 7 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 19, številka 1 do 2016, letnik 21, številka 2 119251200
Orjuna 319 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1928, letnik 6, številka 34 1281651
Orlič 91 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 10, številka 5 4692227
Osa (1905) 60 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1906, letnik 2, številka 52 1372787
Osilniška dolina 18 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 8, številka 18 41841664
Otrok in knjiga 1113 Dostop do celotnega besedila: od 1972, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 41, številka 90 754692
Our story 25 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 7, številka 1 256955904
Pagine Istriane 104
Palček 8
Panonska polja 1 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 2, številka 4 do 2009, letnik 2, številka 4 2358664
Panorama 186 Dostop do celotnega besedila: od 1961, številka 1 do 1965, številka 27 55394304
Papir (Ljubljana) 11 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 39, številka 5 do 2016, letnik 44, številka 15 2605570
Partizan 2
Partizanski zdravstveni vestnik 8 Dostop do celotnega besedila: od 1944, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 9-10 32893184
Pavliha (Canberra) 1
Pavliha: zabavljivo-šaljiv list 7 Dostop do celotnega besedila: od 1870, letnik 1, številka 1 do 1870, letnik 1, številka 7 1420659
Pedagoška obzorja 109
Pedagoški letnik 7 Dostop do celotnega besedila: od 1887, letnik 1 do 1898, letnik 7, 119447296
Pedagoški letopis 18 Dostop do celotnega besedila: od 1901, letnik 1 do 1920, letnik 18, 31230977
Pedagoški zbornik 4 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 19, številka 1 do 1925, letnik 22, številka 1 31232001
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice 14 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 23, številka 1 do 1940, letnik 36, številka 1 31232257
Perspektive (Ljubljana) 36
Pertrattazioni della Dieta provinciale 14
Petkov teden 88
Pettauer Anzeiger 468
Pettauer Faschingmontag-Zeitung 1 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1897, letnik 1, številka 1 224113408
Pettauer Localanzeiger 10
Pettauer Wochenblatt 47
Pettauer Zeitung 670
Pevčeva pesmarica 16 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1 do 1937/1938, letnik 16, 37608448
Pevec (Ljubljana) 82 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1 do 1937/1938, letnik 16, številka 1/4 37607168
Phainomena (Ljubljana) 766 Dostop do celotnega besedila: od 1992, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 25, številka 98/99 29705216
Pika na si 4 Dostop do celotnega besedila: od 2011, številka 1 do 2013, številka 1 273833216
Pilot RTV 52 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 14, številka 1 do 2011, letnik 14, številka 52 66478848
Piramida (1936-1937) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 1, številka 10 40332801
Piščalka za abstinente, pivce in pijance 16 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1906, letnik 2, številka 10 14226229
Pivški list 3 Dostop do celotnega besedila: od 2017, številka 51 do 2017, letnik 7, številka 50 234537216
Planinski šaljivec 1 Dostop do celotnega besedila: od 1922, številka 1 do 1922, številka 1 270458368
Planinski vestnik 3366 Dostop do celotnega besedila: od 1895, letnik 1 do 2016, letnik 116, številka 4 11040258
Plus 50 21 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 2, številka 9 do 2016, letnik 4, številka 5 269129216
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji 1 Dostop do celotnega besedila: od 2010/2012, številka 1 do 2010/2012, številka 1 277488384
Pod lipo 2 Dostop do celotnega besedila: od 1869, letnik 1, številka 1 do 1869, letnik 1, številka 2 157194752
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju 49 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 13, številka 4 273833728
Podjetje in delo 305
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji 1 Dostop do celotnega besedila: od 2016 do 2016, 285017856
Pogledi (Ljubljana) 36 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 5, številka 15 do 2016, letnik 7, številka 6 250351104
Pohod 228 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1937, letnik 6, številka 38a 1341811
Polet 40 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 13, številka 35 do 2016, letnik 15, posebna priloga Dela in Slovenskih novic 3560091
Polet (Ljubljana, 1935) 8 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 10, številka 1 do 1936, letnik 11, številka 8 1378675
Polet fit 2
Poligrafi 10 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 16, številka 61/62 do 2015, letnik 20, številka 79-80 59336192
Politisches Blatt 33
Polžek 1 Dostop do celotnega besedila: od 2013, številka 1 do 2013, številka 1 269096960
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji 106 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 9, številka 12 225521664
Pomladni glasi 10 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1900, letnik 10, številka 1 225605632
Ponedeljek (Ljubljana) 164 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1, številka 1 do 1930, letnik 4, številka 33a 1016691
Ponedeljski Slovenec 372 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 5, številka 1 do 1939, letnik 12, številka 3 115700736
Popotnik (1880-1941) 859 Dostop do celotnega besedila: od 1880, letnik 1 do 1941, letnik 62, številka 5/7 4693251
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola 1 Dostop do celotnega besedila: od 2016 do 2016, 284807168
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 2 Dostop do celotnega besedila: od 2014 do 2015, 277819648
Poročilo deželnemu zboru (Trst) 3
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani 34 Dostop do celotnega besedila: od 1874 do 1945, 2952307
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju 1 Dostop do celotnega besedila: od 2012 do 2012, 262960896
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji 1 Dostop do celotnega besedila: od 2001 do 2001, 42199809
Poročilo o razvoju 15 Dostop do celotnega besedila: od 2003 do 2017, 123752448
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. 2 Dostop do celotnega besedila: od 2011 do 2011, 259451136
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji 13 Dostop do celotnega besedila: od 2002 do 2015, 217016576
Portorožan 162 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 7 do 2006, letnik 16, številka 9-10 35185920
Posavska straža 34 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 2, številka 1 646259
Posavski obzornik 181 Dostop do celotnega besedila: od 1997, številka 1 do 2008, številka 26 73053696
Pozdrav iz domovine 18 Dostop do celotnega besedila: od 1916, letnik 1, številka 1 do 1917, letnik 2, številka 8/9 2595443
Pravi Slovenec 26 Dostop do celotnega besedila: od 1849, letnik 1, številka 27 do 1849, letnik 1, številka 52 1717875
Pravi Slovenski poročevalec 3
Pravica 282 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 2, številka 1 do 1928, letnik 7, številka 21 1338483
Pravica (Buenos Aires) 20 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1946, letnik 1, številka 21 234995456
Pravni letopis 153 Dostop do celotnega besedila: od 2008, številka 1 do 2014, številka 1 243689472
Pravnik 119 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 68, številka 1/2 do 2015, letnik 70, številka 11/12 256312576
Pravnik slovenski (1870-1872) 32 Dostop do celotnega besedila: od 1870, letnik 1 do 1872, letnik 3, številka 17/24 55502336
Prednjak 17 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 7, številka 1/2 do 1927, letnik 3, številka 7 1779827
Pregled aktivnosti Arnesa 3 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2009, 15053625
Prepihi 3
Preporod (1912) 12 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 1 do 1913, letnik 1, številka 12 2738035
Preporod (1919-1923) 13 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1922/1923, letnik 5, številka 2 2715251
Preprint series (Ljubljana) 94 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 47, številka 1086 do 2014, letnik 52, številka 1199 15706713
Presek 464 Dostop do celotnega besedila: od 1989/1990, letnik 17, številka 1 do 2015, letnik 42, številka 4 757252
Prijátel (Budimpešta) 19 Dostop do celotnega besedila: od 1875, letnik 1, številka 0 do 1878, letnik 4, številka 7 281830912
Prikazi in analize 15 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 15, številka 1 do 2012, letnik 18, številka 5 124494080
Prima linea (Ljubljana) 44 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 1, številka 1 do 1943, letnik 2, številka 36 237870592
Primerjalna književnost 895 Dostop do celotnega besedila: od 1978, letnik 1, številka 1/2 do 2016, letnik 39, številka 3 8744704
Primorec 3 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 14, številka 48 do 1913, letnik 21, številka 29 1285235
Primorski dnevnik 3243 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1955, letnik 11, številka 3338 7415808
Primorski gospodar 232 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 11, številka 4 458611
Primorski list (Gorica) 897 Dostop do celotnega besedila: od 1893, letnik 1, številka 3 do 1913, letnik 21, številka 52 1288819
Prirodoslovne razprave 22 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 4, številka 1 181749
Prispevki za novejšo zgodovino 159 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 52, številka 1 do 2015, letnik 55, številka 3 7530754
Problemi (Ljubljana) 157 Dostop do celotnega besedila: od 1962/1963, letnik 1, številka 1 do 2006, letnik 44, številka 7/8 13608448
Problemi. Eseji 21 Dostop do celotnega besedila: od 1986, letnik 24, številka 12 do 1994, letnik 32, številka 4/5 12527618
Problemi. Literatura 41 Dostop do celotnega besedila: od 1972, letnik 10, številka 109 do 1988, letnik 26, številka 7 16559362
Problemi. Razprave 43 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 9, številka 98/99 do 1994, letnik 32, številka 2/3 5917954
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit 1 Dostop do celotnega besedila: od 2013/2014 do 2013/2014, 275408896
Proletarec (Chicago) 2238 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1952, letnik 47, številka 2245 1335667
Proletarska mladina 16 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 2 do 1923, letnik 2, številka 15 3501939
Promis 5 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 1, številka 5 240086528
Prosveta (Ljubljana, 1924) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 1, številka 1 do 1924, letnik 1, številka 2 232198656
Prosveta (ZDA) 9206 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 4, številka 50 do 1948, letnik 40, številka 257 44485120
Proteus 42 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 74, številka 1 do 2016, letnik 78, številka 6/7/8 7547138
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark 23
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark und den Klagenfurter Kreis 7
Psihološka obzorja (Ljubljana) 731 Dostop do celotnega besedila: od 1992, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik spletna izdaja, letn. 24 3084808
Ptujski list 1575 Dostop do celotnega besedila: od 1919 do 1922, letnik 4, številka 16 230069760
Ptujski tednik 548 Dostop do celotnega besedila: od 1951, letnik 4, številka 1 do 1961, letnik 14, številka 44 29706497
Quark (English. ed.) 4 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2012, 38231040
Radio Ljubljana 601 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1946, 517747
Radiology and oncology (Ljubljana) 749 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 35, številka 1 do 2017, letnik 51, številka 1 32649472
Rafael (1931-1935) 55 Dostop do celotnega besedila: od 1931, letnik 1, številka 1 do 1935, letnik 5, številka 12 117041664
Raketa (Ljubljana) 11 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1 do 1935, letnik 1, številka 11 235165440
Rast: mesečnik za versko vzgojo 5 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 5 518003
Ravniška sapca 12 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 3, številka 12 1561984
Razgled (Ljubljana, 1927) 8 Dostop do celotnega besedila: od 1927/1928, letnik 1, številka 1 do 1927/1928, letnik 1, številka 10/12 1277299
Razgovori in razgledi 8 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1, številka 1 do 1957, letnik 3, številka 9/10 44485121
Raziskave in razprave 117 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1/3 do 2016, letnik 9, številka 1/3 244329728
Razmisli 11 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 2, številka 1 do 2012, letnik 6, številka 14 231356416
Razpol (Ljubljana) 13 Dostop do celotnega besedila: od 1985, letnik 23, številka 1 do 2003, letnik 41, številka 13 16507650
Razpotja 334 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 7, številka 23 253649152
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) 378 Dostop do celotnega besedila: od 1998, številka 33 do 2016, številka 77 23045378
Razprave. Pravni razred 3 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 1 do 1945, letnik 3, 102716672
Rdeči prapor (1923) 7 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 1, številka 7 232060416
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) 651 Dostop do celotnega besedila: od 1900, letnik 3, številka 3 do 1920, letnik 15, številka 62 42295297
Regije v številkah 1 Dostop do celotnega besedila: od 2016 do 2016, 285282560
Regions in figures 1 Dostop do celotnega besedila: od 2016 do 2016, 285287936
Rehabilitacija (Ljubljana) 337 Dostop do celotnega besedila: od 2008, številka 1 do 2016, letnik 15, številka 2 118718720
Rekord (Ljubljana) 19 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 2, številka 7 277731328
Research bulletin 1 Dostop do celotnega besedila: od 2011 do 2011, 261777920
Research in social change 39 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 5, številka 1 do 2015, letnik 7, številka 3 239494400
Resnica (1917) 46 Dostop do celotnega besedila: od 1917, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 1, številka 46 229792768
Revija katoliške akcije 19 Dostop do celotnega besedila: od 1940, letnik 1 do 1944, letnik 5, številka 1/3 4694531
Revija SRP (Online) 35 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 13, številka 65/66 do 2017, letnik 25, številka 133/134 113060864
Revija za elementarno izobraževanje 251 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1/2 do 2017, letnik 10, številka 1 239555072
Revija za geografijo 191 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 10, številka 2 229718016
Revija za javna naročila in javne finance 68
Revija za univerzalno odličnost 36 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 6, številka 1 260228096
Revus (Ljubljana) 76 Dostop do celotnega besedila: od 2010, številka 12 do 2016, številka 30 246341376
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije 33 Dostop do celotnega besedila: od 2001, številka 765 do 2009, številka 832 16066562
Rimski katolik 41 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1, številka 1 do 1896, letnik 8, številka 4 4694787
RMZ-materials and geoenvironment 515 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 50, številka 1 do 2015, letnik 62, številka 4 77096192
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem 15 Dostop do celotnega besedila: od 1894, letnik 1 do 1923, letnik 1, 6441037
Rodoljub 357 Dostop do celotnega besedila: od 1891, letnik 1, številka 1 do 1904, letnik 14, številka 24 1018483
Rogač: ilustrovan zabavni list 46 Dostop do celotnega besedila: od 1887, letnik 2, številka 1 do 1888, letnik 3, številka 24 1421171
Rokovnjač (Lukovica) 186 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 19, številka 3 13652882
Roman (Ljubljana, 1932) 114 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 3, številka 50 234621440
Romano lil (Ljubljana) 4 Dostop do celotnega besedila: od 2011, številka 1 do 2013, številka 4 256750848
Rudar (1910) 156 Dostop do celotnega besedila: od 1910, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 5, številka 21 228910080
Rudar (Velenje) 74 Dostop do celotnega besedila: od 1960, letnik 1, številka 1 do 1965, letnik 6, številka 2a 19132930
Samouprava (1918) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1918, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 1, številka 9 2508147
Samouprava (Gorica) 1
Samouprava (Ljubljana, 1925) 9 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 3, številka 9 233764096
Samouprava (Ljubljana, 1933) 72 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1 do 1941, letnik 7, številka 1/2 1741683
Sanitarno inženirstvo 72 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 9, številka 1 216969216
SAŠ novice 6 Dostop do celotnega besedila: od 2010, številka 29 do 2013, številka 34 244164096
Satura 2 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1925, letnik 1, številka 2 39239425
Sava (Kranj) 236 Dostop do celotnega besedila: od 1913, letnik 1, številka 1 do 1917, letnik 5, številka 26 641395
Savina Atai 7 Dostop do celotnega besedila: od 2013/2014, številka 1 do 2015, številka 7 276316416
Savinjčan 104 Dostop do celotnega besedila: od 1990, letnik 12, številka 9 do 1999, letnik 21, številka 6 17458178
Savinjčani beremo 2 Dostop do celotnega besedila: od 2011, številka 1 do 2012, številka 2 15584309
Savinjske novice 1235 Dostop do celotnega besedila: od 1969, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 47, številka 53 16041986
Savinjski občan 146 Dostop do celotnega besedila: od 1978, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 13, številka 8 16246530
Savinjski vestnik 211 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 3, številka 45 do 1954, letnik 7, številka 52 1382771
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) 12 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 5, številka 1 do 2016, letnik 8, številka 3 246418176
Scopolia 62 Dostop do celotnega besedila: od 1978, številka 1 do 2016, številka 88 15960578
Scopolia. Supplementum 160 Dostop do celotnega besedila: od 2006, številka Supplementum 3 do 2013, Supplementum 6 22400258
SDM vesti s hriba 24 Dostop do celotnega besedila: od 2006, številka 1 do 2014, številka 29 277225472
Sedanjost 52 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1922, letnik 2, številka 22 230679040
Sejni zapisi Državnega zbora 229 Dostop do celotnega besedila: od 2008, številka 1. izredna seja do 2016, številka 34. izredna seja 278220800
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti 26
SID banka (English ed.) 11 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2017, 284542208
SID banka (Slovenska izd.) 11 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2017, 284541952
Sinenergija 19 Dostop do celotnega besedila: od 2008, številka 1 do 2012, številka 4 239109632
Sir*ius 25
Skupščinski Dolenjski list 554 Dostop do celotnega besedila: od 1967, letnik 4, številka 4 do 1992, letnik 28, 19159554
Slamnik 336 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 29, številka 6/7 do 2017, letnik 57, številka 4 22577666
Slamnik 336 22577666
Slavia Centralis 79 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 9, številka 1 244480000
Slavistična revija 1339 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1 do 2016, letnik 64, številka 4 247865600
Slavjan 29 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1 do 1875, letnik 3, številka 10 8595762
Sloga (Cleveland) 26 Dostop do celotnega besedila: od 1915, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 5, številka 38 116343296
Slovan (Ljubljana. 1884) 129 Dostop do celotnega besedila: od 1884, letnik 1, številka 1 do 1887, letnik 4, kazalo 37253889
Slovan (Ljubljana. 1902) 228 Dostop do celotnega besedila: od 1903, letnik 1 do 1917, letnik 15, številka 10/11/12 35759361
Slovanski svet (1888) 293 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1 do 1899, letnik 12, številka 15 42011393
Slovenčev koledar 5 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 1 do 1945, letnik 3, 29829633
Slovenec (1873) 20961 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 73, številka 95a 3177015
Slovenia South Australia newsletter 44 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 1, številka 32 do 2017, številka 81 114293248
Slovenian economic mirror 108 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 13, številka 1 do 2017, letnik 23, številka 1 42139904
Slovenian report under the joint convention on the safety ... 2 Dostop do celotnega besedila: od 2011 do 2014, 123078400
Slovenian veterinary research 82 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 50, številka 1 do 2016, letnik 53, številka 4 108028416
Sloveniens Blatt 35 Dostop do celotnega besedila: od 1848 do 1848, številka 26 19019575
Slovenija (1848-1850) 184 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 1 do 1850, letnik 3, številka 26 1368691
Slovenija (1932-1941) 523 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 10, številka 10 1329779
Slovenija v številkah 11 Dostop do celotnega besedila: od 2003 do 2013, 41790464
Slovenka 1004 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 6, številka 11/12 34874369
Slovenka (1943) 56
Slovenka (Gorica) 10 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 1, številka 11/12 8677938
Slovenka (Ljubljana) 5 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1919, letnik 1, številka 7/12 39239169
Slovenska bčela 110 Dostop do celotnega besedila: od 1850, letnik 1, številka 1 do 1853, letnik 4, številka 27 32912897
Slovenska beseda (Ljubljana) 119 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 5, številka 3 1367411
Slovenska čbela 13 Dostop do celotnega besedila: od 1850, letnik 1, številka 1 do 1850, letnik 1, številka 13 98226944
Slovenska čebela 125 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1882, letnik 10, številka 12 224424960
Slovenska država 495 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 1, številka 1 do 2001, letnik 52, številka 1 19320064
Slovenska glasbena revija 18
Slovenska gospodinja 110 Dostop do celotnega besedila: od 1905, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 10, številka 2/3 38702849
Slovenska misel 12 Dostop do celotnega besedila: od 1961, letnik 1, številka 1 do 1963, letnik 4, številka 13 27187969
Slovenska mladina 14 Dostop do celotnega besedila: od 1938/1939, letnik 1, številka 1 do 1939/1940, letnik 2, številka 7/8 584563
Slovenska vas 24 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 2, številka 7a 1521011
Slovenska zadruga (1898) 133 Dostop do celotnega besedila: od 1907, letnik 15 do 1930, letnik 37, številka 2 4461683
Slovenska zemlja 46 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 3, številka 17 1331571
Slovenska žena 1 Dostop do celotnega besedila: od 1912/1913, letnik 1, številka 1/10 do 1912/1913, letnik 1, številka 1/10 42160897
Slovenske novice 839 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 23, številka 250 do 2017, letnik 27, številka 57 24012032
Slovenske občine v številkah 1 Dostop do celotnega besedila: od 2009 do 2009, 245726464
Slovenske regije v številkah 9 Dostop do celotnega besedila: od 2006 do 2014, 227009024
Slovenski cerkveni časopis 27 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 1 do 1848, letnik 1, številka 27 62397440
Slovenski citrar (1895) 5 Dostop do celotnega besedila: od 1895, letnik 1, številka 1 do 1907, letnik 2, številka 5 266565888
Slovenski čebelar 1954 Dostop do celotnega besedila: od 1898, letnik 1 do 2016, letnik 118, številka 7-8 15917058
Slovenski čebelar in sadjerejec 72 Dostop do celotnega besedila: od 1883, letnik 1, številka 1 do 1889, letnik 7, številka 7 17445687
Slovenski delavec 178 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 5, številka 14 235867392
Slovenski dom (1909-1914) 271 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1914, letnik 6, številka 30 1375859
Slovenski dom (1935-1945) 2474 Dostop do celotnega besedila: od 1935, letnik 1, številka 1a do 1945, letnik 10, številka 17 1307507
Slovenski dom Newsletter 6 Dostop do celotnega besedila: od 2009, številka 7 do 2015, številka 13 282792704
Slovenski etnograf 359 Dostop do celotnega besedila: od 1948, številka letn. 1 do 1988-1990, letn. 33/34 16174850
Slovenski glas 75 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 1 do 1950, letnik 4, številka 50 234997248
Slovenski glasnik 10 Dostop do celotnega besedila: od 1943, letnik 2, številka 6 do 1943, letnik 2, številka 15 237472768
Slovenski glasnik (1858) 162 Dostop do celotnega besedila: od 1858, letnik 1, številka 1 do 1868, letnik 11, številka 6 31648769
Slovenski gospodar 41570 Dostop do celotnega besedila: od 1867, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 75, številka 15 4702211
Slovenski hmeljar 303 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 7 49915392
Slovenski Jadran 575 Dostop do celotnega besedila: od 1952, letnik 1, številka 1 do 1963, letnik 12, številka 17 34399233
Slovenski jezik 4 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1 do 1941, letnik 4, 4695555
Slovenski jug 17 Dostop do celotnega besedila: od 1916, letnik 1, številka 9 do 1916, letnik 1, številka 43 38801409
Slovenski list 159 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1 do 1931, letnik 4, številka 36a 483187
Slovenski list (1896) 413 Dostop do celotnega besedila: od 1896, letnik 1, številka 1 do 1903, letnik 8, številka 52 225478912
Slovenski list (Buenos Aires) 250 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 8, številka 1 do 1942, letnik 11, številka 38 1336435
Slovenski meščan 15 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1908, letnik 1, številka 15 228417024
Slovenski narod 23104 Dostop do celotnega besedila: od 1868, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 77, številka 18 37253121
Slovenski poročevalec 5912 Dostop do celotnega besedila: od 1956, letnik 17, številka 26 do 1958, letnik 19, številka 306 34399745
Slovenski pravnik 3243 Dostop do celotnega besedila: od 1881, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 58, številka 7/12 4695299
Slovenski Primorec 174 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1948, letnik 4, številka 52 35766017
Slovenski Primorec (Trst) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1868, letnik 1, številka 2 do 1868, letnik 1, številka 2 125599488
Slovenski republikanec 32 Dostop do celotnega besedila: od 1924, letnik 4, številka 46 do 1925, letnik 5, številka 25 230678016
Slovenski Sokol 122 Dostop do celotnega besedila: od 1904, letnik 1 do 1914, letnik 11, številka 6 40366849
Slovenski študent (1937) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1937, številka 1 do 1937, številka 2 236080384
Slovenski taboriščnik 52 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 36 do 1945, letnik 1, številka 83a 105826560
Slovenski tednik 114 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1875, letnik 3, številka 36 224424448
Slovenski tednik (Buenos Aires) 157 Dostop do celotnega besedila: od 1932, letnik 4, številka 157 do 1936, letnik 8, številka 378 234589184
Slovenski tehnik (Praga) 10 Dostop do celotnega besedila: od 1906, letnik 1, številka 1 do 1906/1907, letnik 1, številka 6 998771
Slovenski učitelj (Ljubljana) 470 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 45, številka 7/9 31662593
Slovenski učitelj (Maribor) 119 Dostop do celotnega besedila: od 1872, letnik 1, številka 1 do 1877, letnik 5, številka 24 37253633
Slovensko domobranstvo 18 Dostop do celotnega besedila: od 1944, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 2, številka 17a 105827072
Slovensko glasilo 56 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 2, številka 3 do 2017, letnik 16, številka 58 239780864
Slovenščina 2.0 65 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 4, številka 2 264547328
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine 1602 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 16, številka 35 40357633
Smučina 36 Dostop do celotnega besedila: od 2004, številka 12 do 2012, številka 27 37166593
Smučina Elan 278 Dostop do celotnega besedila: od 1961, letnik 1, številka 1 do 1990, letnik 30, številka 1 19175938
Snežniški razgledi 6 Dostop do celotnega besedila: od 1967, letnik 1, številka 1 do 1967, letnik 1, številka 11/12 249251072
Snovanja 72
Sobota (Kranj) 54 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 2, številka 28a 235920640
Sobotna priloga 398 Dostop do celotnega besedila: od 1989, letnik 31, številka 4 do 2017, letnik 0, številka 0 106342656
Social overview 3 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2010, 247023360
Socialist (Ljubljana, 1923) 127 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1925, letnik 3, številka 54 38716161
Socialna misel 68 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1 do 1927, letnik 6, številka 12 4695811
Socialna pedagogika (Ljubljana) 454 Dostop do celotnega besedila: od 1997, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 20, številka 3/4 67365376
Socialni razgledi 3 Dostop do celotnega besedila: od 2006 do 2010, 250659840
Socialno delo 1281 Dostop do celotnega besedila: od 1982, letnik 21, številka 1 do 2015, letnik 54, številka 6 8900610
Soča 3385 Dostop do celotnega besedila: od 1871, številka 1 do 1915, številka 4 1282419
Sodobna pedagogika 493 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 56 = 122, številka 3 do 2015, letnik 66 =132, številka 1 761348
Sodobnost (1933) 1045 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 1941, številka 9 1052465
Sodobnost (1963) 9876 Dostop do celotnega besedila: od 1963, letnik 11, številka 1/2 do 2016, letnik 80, številka 1/2 3273474
Sokol (1936) 29 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1 do 1938, letnik 3, številka 10/12 43017985
Sokolič (Ljubljana, 1919) 197 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1 do 1938, letnik 20, številka 12 1782643
Sokolski glasnik 165 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1929, letnik 11, številka 24 31656705
Sokolski glasnik (1930 - 1941) 528 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 13 5820787
Sopotja 21 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 6, številka 1 12152397
Splet znanja in domišljije 15 Dostop do celotnega besedila: od 2006 do 2006, 55991297
Sporočila delavskega sveta 3
Sršeni 2 Dostop do celotnega besedila: od 1871, letnik 1, številka 1 do 1871, letnik 1, številka 2 218901248
Srž: časnik za Posavje 7 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 1 do 1991, letnik 1, številka 6 24071680
Stara pravda 9 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 1, številka 9 1485171
Staroslovan 10
Stati inu obstati 120 Dostop do celotnega besedila: od 2011, številka 13/14 do 2015, številka 21/22 79236608
Statistički godišnjak 9 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1938-1939, letnik 9, številka 1 36210433
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2011, številka 10 do 2011, številka 10 97181440
Statistični portret Slovenije v EU 7 Dostop do celotnega besedila: od 2006 do 2013, 227831040
Statopis (Slov. spletna izd.) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2014 do 2014, 277221120
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis 43 Dostop do celotnega besedila: od 1821, številka 1 do 1942-1950, številka 1 10091058
Stavbinski delavec 3
Straža (Maribor) 2120 Dostop do celotnega besedila: od 1909, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 19, številka 4 40086785
Straža v viharju 190 Dostop do celotnega besedila: od 1934, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 7, številka 26 649587
Stražni ognji 13 Dostop do celotnega besedila: od 1924/1925, letnik 1, številka 1 do 1925/1926, letnik 2, številka 8 4702723
Strojniški vestnik 1153 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 45, številka 7/8 do 2016, letnik 62, številka 7-08 762116
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje 1 Dostop do celotnega besedila: od 2012/2013 do 2012/2013, 268435712
Studia Historica Slovenica 20
Studia mythologica Slavica 343 Dostop do celotnega besedila: od 1998, številka 1 do 2016, številka 19 75272960
Super 50 7
Suzy 52 Dostop do celotnega besedila: od 2016, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 2, številka 8 283808512
Svet elektronike 22 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 14, številka 138 do 2008, letnik 15, številka 159 54654721
Svet kapitala 44
Svet ptic 375 Dostop do celotnega besedila: od 2000, letnik 6, številka 1 do 2015, letnik 21, številka 4 107164672
Svetogorska kraljica 18 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 2, številka 11/12 1536371
Svetovna vojska 17 Dostop do celotnega besedila: od 1914, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 2, številka 18 271919616
Svoboda (1919) 13 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1 do 1920, letnik 2, številka 3 1278067
Svoboda (1929) 90 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1, številka 1 do 1936, letnik 8, številka 12 31663105
Svobodi naproti 1
Svobodna misel 38 Dostop do celotnega besedila: od 1907, letnik 1, številka 1 do 1912, letnik 5, številka 5/6 36196609
Svobodna mladina 6 Dostop do celotnega besedila: od 1928, letnik 1, številka 1/2 do 1929, letnik 2, številka 2/3 42414593
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) 992 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 54, številka 1 do 2015, letnik 68, številka 25-26 26612993
Svobodni razgovori 9 Dostop do celotnega besedila: od 1984, številka posebna priloga do 2000, letnik 18, 42978816
Svobodno volimo 4 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 1, številka 4 118166016
Šaleški rudar 172 Dostop do celotnega besedila: od 1965, letnik 1, številka 1 do 1972, letnik 8, številka 20 29038337
Šent (Ljubljana) 6 Dostop do celotnega besedila: od 2014, številka 1 do 2015, številka 2 37076737
Šentvid nad Ljubljano 25 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 8, številka 1 278078976
Škrat 57 Dostop do celotnega besedila: od 1883, letnik 1, številka 1 do 1885, letnik 3, številka 22 1421939
Škrat (Trst) 12 Dostop do celotnega besedila: od 1903, številka 25 do 1906, letnik 4, kazalo 9001778
Šola 15
Šolska knjižnica 1 Dostop do celotnega besedila: od 1991, letnik 1, številka 1 do 1991, letnik 1, številka 1 24218880
Šolska kronika 96 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 22, številka 1/2 do 2014, letnik 23 = 47, številka 3 51623936
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom 524 Dostop do celotnega besedila: od 1852, letnik 1 do 1883, letnik 32, številka 12 31142401
Šolsko polje 218 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 17, številka 1/2 do 2016, letnik 27, številka 5/06 122842112
Šotorska knjižnica 16 Dostop do celotnega besedila: od 1942, številka 2 do 1945, številka 23 110113536
Šport (Ljubljana) 95 Dostop do celotnega besedila: od 1990-, letnik 61, številka 3/4 do 2014, letnik 62, številka 1/2 198172
Štajerc 8675 Dostop do celotnega besedila: od 1900, letnik 1, številka 1 do 1918, letnik 19, številka 44 11787061
Štajerčevi kmetski koledar za leto 5
Štajerski gospodar 212 Dostop do celotnega besedila: od 1941, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 5, številka 18 42000129
Štajerski tednik (Ptuj) 897 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 56, številka 10 do 2012, letnik 65, številka 101 2337939
Študijski vodnik 2 Dostop do celotnega besedila: od 2010/2011 do 2011/2012, 252702720
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2016 do 2016, 257621248
Tabor (Maribor) 1975 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1927, letnik 8, številka 98 230044416
Taboriščnik 166 Dostop do celotnega besedila: od 1946, letnik 1, številka 65 do 1947, letnik 2, številka 129 106022400
Teden v slikah 23 Dostop do celotnega besedila: od 1936, številka a do 1937, letnik 1, številka 22 110584832
Tedenska priloga Primorskega dnevnika 49 Dostop do celotnega besedila: od 1950, letnik 2, številka 1 do 1951, letnik 3, številka 2 1844595
Tedenska tribuna 1130
Tedenske slike (1914) 198 Dostop do celotnega besedila: od 1914, številka 1 do 1918, številka 23 1376371
Tedenske slike (Konzorcij) 797 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 17, številka 14 551027
Tednik (Ptuj) 2102 Dostop do celotnega besedila: od 1961, letnik 14, številka 45 do 2003, letnik 56, številka 9 1137668
Tehtnica (Orehek) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 2 do 1912, letnik 1, številka 2 1536115
Tekstilec 89 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 50, številka 1/3 do 2015, letnik 58, številka 4 763396
Télégraphe officiel 320 Dostop do celotnega besedila: od 1810, številka 1 do 1813, številka 75 87338496
Teorija in praksa 2466 Dostop do celotnega besedila: od 1965, letnik 2 do 2015, letnik 52, številka 6 763652
The Allied military government gazette 49 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 2 do 1947, letnik 2, številka 28 8833330
The Australian Slovenian review 11 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 2, številka 1 do 1997, letnik 5, številka 1 97721856
The voice of Slovenia 155 Dostop do celotnega besedila: od 1993, letnik 1, številka 1 do 2002, letnik 10, številka 183/184 34181377
The Voice of youth (Chicago, Ill.) 263 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 2, številka 1 do 1944, letnik 23, številka 12 26608640
Theologische Zeitschrift (Laibach) 52 Dostop do celotnega besedila: od 1849, letnik 1, številka 1 do 1849, letnik 1, številka 52 1102443102
Tim (Ljubljana) 44 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 45, številka 6 do 2016, letnik 55, številka 8 16199170
To smo mi 4 Dostop do celotnega besedila: od 2012/2013 do 2015/2016, 277464064
Tomšičev glas 3
Torbica 12 Dostop do celotnega besedila: od 1862, letnik 1, številka 1 do 1864, letnik 3, številka 4 577139
Toti list (1938) 152 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1954, letnik 6, številka 52a 1407347
Tovariš (Ljubljana) 1375
Traditiones (Ljubljana) 1002 Dostop do celotnega besedila: od 1972, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 44, številka 3 16175874
Trdoživ 10 Dostop do celotnega besedila: od 2012, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 5, številka 2 261923840
Trgovski list 3443 Dostop do celotnega besedila: od 1913, letnik 1, številka 2 do 1945, letnik 28, številka 18 1332083
Tribuna (Ljubljana) 763 Dostop do celotnega besedila: od 1951/1952, letnik 1, številka 1 do 2017, letnik 58, številka 766 16199938
Triglav (1865) 392 Dostop do celotnega besedila: od 1865, letnik 1, številka 1 do 1870, letnik 5, številka 78 1188052
Triglav (1933) 26 Dostop do celotnega besedila: od 1933, letnik 1, številka 1 do 1933, letnik 1, številka 28 234968320
Triglav (Canberra) 7
Triglav (Sydney) 25 Dostop do celotnega besedila: od 1971, letnik 1, številka 2 do 1979, letnik 9, številka 39 42873600
Triglavski les 5
Trinkov koledar 57 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 57, številka 1 28988160
Trobla (Velike Lašče) 83 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 11, številka 3 do 2017, letnik 23, številka 2 284854528
Tržiški razgledi 30 Dostop do celotnega besedila: od 1994, letnik 1, številka 1 do 1997, letnik 4, številka 31 216111616
Tržiški tekstilec 192
Tržiški vestnik 166 Dostop do celotnega besedila: od 1952, letnik 1, številka 1 do 1961, letnik 10, številka 9 118324992
Tržiški zvon 2 Dostop do celotnega besedila: od 1938, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 1, številka 3 236514560
TV okno 52 Dostop do celotnega besedila: od 2011, številka 1 do 2011, številka 52 3585947
TV Večer 7 Dostop do celotnega besedila: od 2011 do 2012, 78151936
TVU novičke 28 Dostop do celotnega besedila: od 2000, številka 1 do 2014, številka 2 55127297
Učiteljski tovariš 33044 Dostop do celotnega besedila: od 1861, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 81, številka 30 4696067
Ujedinjenje (1920) 7 Dostop do celotnega besedila: od 1920, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 1, številka 7 230376448
Umetnost (Ljubljana, 1936) 48 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 9, številka 4/12 4696579
Umni gospodar 30 Dostop do celotnega besedila: od 1863, letnik 1, številka 1 do 1865, letnik 3, številka 12 270711552
Upokojenec (1936) 80 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1/2 do 1942, letnik 7, številka 10 29277953
Uporabna informatika (Ljubljana) 187 Dostop do celotnega besedila: od 2009 do 2016, letnik 24, številka 2 36338688
Uprava (Ljubljana) 192 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 1, številka 1 do 2012, letnik 10, številka 4 125896448
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO 249 Dostop do celotnega besedila: od 1947, letnik 1, številka 2 do 1954, letnik 7, številka 28 224311040
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora 58
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje 48 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 1 do 1947, letnik 1, številka 24 11405106
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst 1
Uradni list Zavezniške vojaške uprave 46 Dostop do celotnega besedila: od 1945, letnik 1, številka 2 do 1947, letnik 2, številka 28 224307968
Uradni vestnik - Občina Domžale 258 Dostop do celotnega besedila: od 1964, številka 1 do 1984, številka 17 75970816
Uradni vestnik Dolenjske 76 Dostop do celotnega besedila: od 1964, letnik 1 do 1967, številka 1 17804855
Uradni vestnik Gorenjske 944
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper 46
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 67 Dostop do celotnega besedila: od 1995, letnik 1, številka 4 do 2004, letnik 10, številka 6 65072640
Uradni vestnik občine Trzin 28 Dostop do celotnega besedila: od 2015 do 2017, številka 3 279812096
Uradni vestnik okraja Kranj 49
Uradno glasilo slovenskih občin 112 Dostop do celotnega besedila: od 2015, letnik 11, številka 25 do 2017, letnik 13, številka 18 279808768
Urbani izziv 370 Dostop do celotnega besedila: od 1993, številka 23/25 do 2016, letnik 27, številka 2 16588546
Utrip (1978) 123
Utrip Savinjske doline 188 Dostop do celotnega besedila: od 1999, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 17, številka 6-7 103181056
V nove zarje 11 Dostop do celotnega besedila: od 1948, letnik 1, številka 2 do 1948, letnik 1, številka 13 106023168
Vakuumist 529 Dostop do celotnega besedila: od 1981 do 2016, letnik 36, številka 3 16059650
Varstvo narave 137 Dostop do celotnega besedila: od 1960, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 28, številka 28 6433794
Varstvoslovje (Spletna izd.) 17 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 15, številka 1 do 2017, letnik 19, številka 1 255308544
Večerni list 536 Dostop do celotnega besedila: od 1919, letnik 1, številka 1 do 1920, letnik 2, številka 259a 1363827
Večernik (Ljubljana) 47 Dostop do celotnega besedila: od 1939, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 2, številka 25 237138944
Veda 27 Dostop do celotnega besedila: od 1911, letnik 1 do 1915, letnik 5, številka 2 40219393
Vedež (1848) 134 Dostop do celotnega besedila: od 1848, letnik 1, številka 1 do 1850, letnik 3, kazalo 31034881
Velenjski rudar 57 Dostop do celotnega besedila: od 1953, letnik 1, številka 1 do 1957, letnik 5, številka 5 122622464
Venec cerkvenih bratovščin 78 Dostop do celotnega besedila: od 1897, letnik 1 do 1902, letnik 6, številka 12 4696835
Ventil (Ljubljana) 464 Dostop do celotnega besedila: od 2007, letnik 13, številka 1 do 2016, letnik 22, številka 6 54233856
Verba hispanica 224 Dostop do celotnega besedila: od 2004, številka 12 do 2016, številka 24 24313856
Vertec (1871) 10241 Dostop do celotnega besedila: od 1871, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 75, številka 2 31696129
Vesna (1892) 34 Dostop do celotnega besedila: od 1892, letnik 1, številka 1 do 1894, letnik 3, številka 12 42152705
Vesna (1921) 4 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1921, letnik 1, številka 4/5 1407091
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) 334 Dostop do celotnega besedila: od 2010, letnik 46, številka 50 do 2017, letnik 53, številka 19 43224064
Vestnik (1873) 29 Dostop do celotnega besedila: od 1873, letnik 1, številka 1 do 1875, letnik 3, kazalo 1259123
Vestnik = Messenger 307 Dostop do celotnega besedila: od 1955, letnik 1, številka 1 do 1999, letnik 44, številka 1 106255872
Vestnik Celjske sokolske župe 6 Dostop do celotnega besedila: od 1912, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 6, številka 1 5103475
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze 154 Dostop do celotnega besedila: od 1920, številka 1 do 1943, letnik 22, številka 11/12 1000563
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda 11 Dostop do celotnega besedila: od 1887, letnik 1, številka 1 do 1902, letnik 11, številka 12/15 5599053
Vestnik za tuje jezike 153 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 1, številka 1/2 do 2016, letnik 8, številka 1 249563392
Veteran (Ljubljana) 25 Dostop do celotnega besedila: od 2003, številka 20 do 2015, letnik 20, številka 1 113463808
Veteran vojne za Slovenijo 13 Dostop do celotnega besedila: od 1996, številka 1 do 2001, številka 14 64383488
Vetrnica 8 Dostop do celotnega besedila: od 2009, številka 1 do 2015, številka 8 247613696
Vetrnica (Grosuplje) 3 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 40, številka 6 do 2016, letnik 42, številka 5 287939840
Vidovdan 21 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1924/1925, letnik 4, številka 5/10 488051
Vigenjc (Kropa) 3 Dostop do celotnega besedila: od 2001, letnik 1, številka 1 do 2003, letnik 3, številka 1 113172224
Vigred 250 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1/02 do 1943, letnik 21, številka 12 31688193
Vihar sovražen svet pretresa 5
Viharnik (Slovenj Gradec) 457 Dostop do celotnega besedila: od 1973, letnik 6, številka 2 do 2016, letnik 48, številka 1 19300866
Vikend magazin (Ljubljana) 246 Dostop do celotnega besedila: od 1990, številka 01 do 2017, številka 1265 29984257
Vita giovanile 19
Vodenje in prodaja 4 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 3, številka 28 do 2010, letnik 4, številka 31 245111040
Vodenje v vzgoji in izobraževanju 201 Dostop do celotnega besedila: od 2008, letnik 6, številka 1 do 2016, letnik 14, številka 2 127567616
Vodnikova pratika 19 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1, številka 1 do 1945, letnik 19, številka 1 38374913
Vojaški strokovni list 1
Vrhniški razgledi 11 Dostop do celotnega besedila: od 1996, letnik 1 do 2010, letnik 11, 64269568
Vzajemna svoboda 34 Dostop do celotnega besedila: od 1937, letnik 1, številka 1 do 1940, letnik 4, številka 3/4 41457409
Vzgoja (Ljubljana) 408 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 13, številka 49 do 2016, letnik 18, številka 72 2248282
Wöchentliche Ordinari Zeitungen 1 Dostop do celotnega besedila: od 1708, letnik 2, številka 23 do 1708, letnik 2, številka 23 231775744
Wöchentlicher Auszug von Zeitungen 21 Dostop do celotnega besedila: od 1783, številka 1 do 1783, številka 26 117231104
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain 52 Dostop do celotnega besedila: od 1775, številka 1 do 1775, številka 52 102609152
Za našo deco (Edinost) 3 Dostop do celotnega besedila: od 1926, letnik 1, številka 1 do 1926, letnik 1, številka 6 1365107
Za našo deco (Novice) 1
Za srce (Ljubljana) 62 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 14, številka 2 do 2017, letnik 26, številka 1 32350464
Zadruga (1884) 26 Dostop do celotnega besedila: od 1884, letnik 1, številka 1 do 1886, letnik 3, številka 4 267932928
Zarja 743 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 2, številka 7 do 2011, letnik 83, številka 5 26658304
Zarja (1908) 1 Dostop do celotnega besedila: od 1910, letnik 3, številka 26 do 1910, letnik 3, številka 26 9025074
Zarja (1911) 879 Dostop do celotnega besedila: od 1911, letnik 1, številka 1 do 1915, letnik 5, številka 17 644467
Zarja (1922) 2 Dostop do celotnega besedila: od 1922, številka 1/2 do 1922, številka 3 243864064
Zarja (1922, Ljubljana) 58 Dostop do celotnega besedila: od 1922, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 2, številka 27 1511027
Zavarovalniški horizonti 2 Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 10, številka 1 do 2016, letnik 12, številka 1 271951360
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) 1 Dostop do celotnega besedila: od 2016 do 2016, 273234176
Zavod se predstavi 3 Dostop do celotnega besedila: od 2012/2013 do 2014/2015, 235746560
Zbiralec 21
Zbor (1936) 57 Dostop do celotnega besedila: od 1936, letnik 1, številka 1 do 1938, letnik 3, številka 14a 1367923
Zbor občanov 9330 Dostop do celotnega besedila: od 1970, letnik 10, številka 1 do 1990, letnik 30, številka 4 16467970
Zbori 78 Dostop do celotnega besedila: od 1925, letnik 1, številka 1 do 1934, letnik 10, številka 6 2723955
Zbornik (Slovenska matica) 14 Dostop do celotnega besedila: od 1899, letnik 1 do 1912, letnik 14, 31142657
Zbornik gozdarstva in lesarstva 294 Dostop do celotnega besedila: od 1999, številka 58 do 2013, številka 99 6206978
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 7 Dostop do celotnega besedila: od 1996, številka 19 do 2008, številka 25 58025984
Zbornik občine Grosuplje 18 Dostop do celotnega besedila: od 1969, številka 1 do 1994, številka 18 14632706
Zbornik Svobodne Slovenije 24 Dostop do celotnega besedila: od 1949, letnik 1 do 1975, letnik 24, 6544717
Zbornik Teološke fakultete 12
Zbornik za umetnostno zgodovino 46 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1 do 1944, letnik 20, številka 1/2 107537152
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) 368 Dostop do celotnega besedila: od 1951, letnik 1, številka 1 do 2015, letnik 51, številka 51 32546
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) 20 Dostop do celotnega besedila: od 1921, letnik 1, številka 1 do 1944, letnik 20, številka 1 223436288
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) 32 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 73, številka 1 do 2016, letnik 76, številka 1 223437312
Zdravje za vse (Spletna izd.) 36 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 3, številka 12 254301440
Zdravniški vestnik 1990 Dostop do celotnega besedila: od 1929, letnik 1 do 2016, letnik 85, številka 10 32893696
Zdravstveni statistični letopis Pomurja 1 Dostop do celotnega besedila: od 2007 do 2007, 80006144
Zdravstveno varstvo 413 Dostop do celotnega besedila: od 2003, letnik 42, številka 1 do 2017, letnik 56, številka 1 3287810
Zgodnja Danica 2635 Dostop do celotnega besedila: od 1849, letnik 2, številka 1 do 1902, letnik 55, številka 52 4699139
Zgodovina za vse 19 Dostop do celotnega besedila: od 2006, letnik 13, številka 1 do 2016, letnik 23, številka 2 37697536
Zgodovinski časopis 35 Dostop do celotnega besedila: od 2013, letnik 67, številka 1/2 do 2013, letnik 67, številka 3/4 4293634
Zgodovinski zapisi 10 Dostop do celotnega besedila: od 2005, letnik 2, številka 1 do 2015, letnik 12, številka 1 2385555
Zgodovinski zbornik (1888) 76 Dostop do celotnega besedila: od 1888, letnik 1 do 1908, letnik 15, številka 75 5452291
Zlata jesen 1 Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 3, številka 5 do 2011, letnik 3, številka 5 66013185
Zora (1872) 150 Dostop do celotnega besedila: od 1872, številka 1 do 1878, številka 6 33011713
Zora (Ljubljana) 169 Dostop do celotnega besedila: od 1895, letnik 1, številka 1 do 1920/1921, letnik 23, številka 9/10 4699395
Zora Cankarjeva 7 Dostop do celotnega besedila: od 2009, letnik 15 do 2015, letnik 22, številka 1 51596800
ZPMS novičke 26 Dostop do celotnega besedila: od 2015, številka 1 do 2017, številka 4 278118144
Zrnje (Maribor) 32
Zveznik 3
Zvon (1870) 144 Dostop do celotnega besedila: od 1870, letnik 1, številka 1 do 1880, letnik 6, številka 24 31718401
Zvonček (Ljubljana) 7313 Dostop do celotnega besedila: od 1900, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 40, številka 9/10 31708673
Žar 36 Dostop do celotnega besedila: od 1929/1930, letnik 1 do 1932/1933, letnik 4, številka 9/10 337779
Železarski zbornik 673 Dostop do celotnega besedila: od 1967, letnik 1, številka 1 do 1991, letnik 25, številka 4 4415234
Železne niti 5 Dostop do celotnega besedila: od 2004, letnik 1, številka 1 do 2008, letnik 5, številka 5 214341888
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev 285 Dostop do celotnega besedila: od 1908, letnik 1, številka 1 do 1923, letnik 15, številka 21 39237121
Žena in dom 133 Dostop do celotnega besedila: od 1930, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 12, številka 6 12845970
Ženevske novice 23 Dostop do celotnega besedila: od 2002, letnik 11, številka 33 do 2016, letnik 24, številka 55 59257344
Ženski list 5 Dostop do celotnega besedila: od 1913, letnik 1, številka 1 do 1913, letnik 1, številka 5 229064192
Ženski svet 244 Dostop do celotnega besedila: od 1923, letnik 1, številka 1 do 1941, letnik 19, številka 3 4699907
Žirovski občasnik 32 Dostop do celotnega besedila: od 1980/1981, letnik 1, številka 1 do 2009, letnik 30, številka 39 7385090
Živa njiva 14 Dostop do celotnega besedila: od 1942, letnik 6, številka 1 do 1945, letnik 9, številka 2 1143411
Življenje in svet 623 Dostop do celotnega besedila: od 1927, letnik 1, številka 1 do 1939, letnik 13, številka 9 39132673