Samouprava
uradno glasilo deželnega odbora vojvodine Kranjske