Odlomki iz deržavnega zakonika za avstrijansko-ilirsko Primorje in Vojvodstvo Kranjsko