Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev : The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books

 1. 1972
   1

 2. 1975
   2

 3. 1976
   1

 4. 1977
   2

 5. 1978
   1

 6. 1979
   2

 7. 1980
   4

 8. 1981
   2

 9. 1982
   3

 10. 1983
   2

 11. 1984
   2

 12. 1985
   1

 13. 1986
   2

 14. 1987
   4

 15. 1989
   3

 16. 1990
   1

 17. 1991
   32

  številka: 31 (1991)
  številka: 32 (1991)
  Marjanca Jemec-Božič (številka: 31, 1991)
  Otroška igra? (številka: 31, 1991)
  Bevkova Pestrna v ruskem prevodu (številka: 31, 1991)
  Estetika otroške pesmi (številka: 31, 1991)
  Levstikove nagrade za leto 1989 (številka: 31, 1991)
  Sodobna slovenska poezija za otroke (številka: 31, 1991)
  Kajuhova nagrada za leto 1989 (številka: 31, 1991)
  Moderen domoljubni kanat Zvonimira Baloga (številka: 31, 1991)
  Bralni razvoj, vrste branja in tipologija bralcev (številka: 31, 1991)
  Štiri novosti iz zbirke za mlade bralce (številka: 31, 1991)
  Nekonvencionalna likovna govorica z nadihom ljudskosti (številka: 31, 1991)
  Nekaj vprašanj iz teorije mladinske književnosti (številka: 31, 1991)
  Slovenska otroška pesem v 19. stoletju (številka: 31, 1991)
  Nekoč, v davnih časih --- (številka: 31, 1991)
  O Joži Horvatu ali piloti sanj v prostranstvu življenja (številka: 31, 1991)
  Prva knjiga za naše drugošolce ali Hiša, hiška, hiškica za šolsko in domače branje (številka: 32, 1991)
  Informacije o nemškem knjižnem trgu za mladino (številka: 32, 1991)
  Frane Puntar - pisatelj nestereotipnih radijskih iger za otroke (številka: 32, 1991)
  O igrah otrok (številka: 32, 1991)
  Pravljica in otroška fantazija ali kako je postalo razmišljanje Charlotte Bühler za književno vzgojo aktualnejše, kot je bilo kdajkoli poprej (številka: 32, 1991)
  Nekaj vprašanj iz teorije mladinske književnosti (številka: 32, 1991)
  Leta s Franetom Puntarjem na ljubljanskem radiu (številka: 32, 1991)
  Jella Lepman (številka: 32, 1991)
  Prvo otroško pesem mi je naročila Marija (številka: 32, 1991)
  Igre otrok - igre za otroke (številka: 32, 1991)
  Basni Leopolda Volkmerja (številka: 32, 1991)
  Levstikove nagrade (številka: 32, 1991)
  Etika in mladinska književnost (številka: 32, 1991)
  Frane Puntar (številka: 32, 1991)
  Andrej Trobentar (številka: 32, 1991)
 18. 1992
   23

 19. 1993
   22

 20. 1994
   26

  številka: 37 (1994)
  številka: 38 (1994)
  Žanri slovstvene folklore v šoli (številka: 37, 1994)
  Trivialno besedilo kot izziv za učitelja (številka: 37, 1994)
  Mesto trivialne književnosti v zagrebški metodiki književne vzgoje (številka: 37, 1994)
  Pravljični kliše in trivialna literatura (številka: 37, 1994)
  Literarizität - vom Schlagwort zur anstrengung des Begriffs (številka: 37, 1994)
  "Schnittmuster", triviale Kinder- und Jugendbücher (številka: 37, 1994)
  Književna kultura in pouk književnosti (številka: 37, 1994)
  Trivialnost in kreativno pisanje (številka: 37, 1994)
  Zvesti prijatelji - preseganje okvira trivialne mladinske književnosti (številka: 37, 1994)
  Knjižnica in trivialna mladinska književnost (številka: 37, 1994)
  Höhepunkte der Österreichischen Kinder- und Jugendbuchproduktion (številka: 37, 1994)
  Poezija med čudenjem in trivialnostjo pričakovanja (številka: 37, 1994)
  Otroci potrebujejo kič (številka: 37, 1994)
  Med eno in drugo literaturo (številka: 37, 1994)
  I. slovenski bienale ilustracije (številka: 37, 1994)
  Največji časopis na svetu (številka: 38, 1994)
  Ideologija v mladinski književnosti (številka: 38, 1994)
  Izrazito osebni likovni izraz Mojce Cerjak (številka: 38, 1994)
  Irena Majcen (številka: 38, 1994)
  Tri pravljice ... da bi z njimi poleteli v svet fantazije (številka: 38, 1994)
  Zakaj pišem za mlade? (številka: 38, 1994)
  Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni (številka: 38, 1994)
  Dialektizmi v Prežihovi zbirki Solzice (številka: 38, 1994)
  Mladinska književnost med literarno vedo in književno didaktiko (številka: 38, 1994)
 21. 1995
   19

 22. 1996
   21

 23. 1997
   41

  številka: 43 (1997)
  številka: 44 (1997)
  Iz Bookbirda (številka: 44, 1997)
  Dolina kamnov (številka: 43, 1997)
  Mladinska literatura v šoli ali Je mogoče s pomočjo mladinske literature vzgajati, ne da bi jo pri tem naredili bolno? (številka: 43, 1997)
  Ugotovitve ob pripravi priporočilnega seznama mladinskih knjig (številka: 43, 1997)
  Ali so knjige lahko bolne? (številka: 43, 1997)
  Mladinska poezija ter vzgoja, igračkanje in igra (številka: 43, 1997)
  Nemška nagrada za mladinsko književnost 1996 (številka: 43, 1997)
  Bogata sporočilnost skrivnostnih domišljijskih pokrajin (številka: 43, 1997)
  Bibliografija Ančke Gošnik-Godec (številka: 43, 1997)
  Aktualizacija mitoloških prvin (številka: 43, 1997)
  Švedski inštitut za mladinsko književnost (številka: 43, 1997)
  Monika Kropej: Pravljica in stvarnost ... (številka: 43, 1997)
  Otroci in knjige (številka: 43, 1997)
  Ure kralja Mina (številka: 43, 1997)
  Otrok s pisateljsko pipo (številka: 43, 1997)
  Kategorije knjig za prizadete otroke (številka: 43, 1997)
  Ameriška mladinska proza od začetkov do konca 19. stoletja (številka: 43, 1997)
  Ali lahko slikanice zbolijo (številka: 43, 1997)
  Ančka Gošnik-Godec (številka: 43, 1997)
  Mladinsko delo Branka Rudolfa (številka: 43, 1997)
  Vprašanje tragičnega v otroški literaturi (številka: 44, 1997)
  Tragično in moralnovzgojna funkcija literarnih besedil za mladino v 19. stoletju (številka: 44, 1997)
  Ves svet je igrišče (številka: 44, 1997)
  Komično s fantastičnim v mladinski pripovedi Marjana Tomšiča (številka: 44, 1997)
  Tragično in komično v mladinskem delu Pavleta Zidarja (številka: 44, 1997)
  Moralnovzgojna funkcija v ameriški mladinski prozi 19. stoletja (številka: 44, 1997)
  Problematičnost enačbe "tragično : komično = odrasli : otroci" (številka: 44, 1997)
  Komika v mladinski prozi Dima Zupana (številka: 44, 1997)
  Razvoj sposobnosti zaznavanja komičnega (številka: 44, 1997)
  Svetlana Makarovič (številka: 44, 1997)
  Razsežnosti humorja v dramskih besedilih v novih berilih za 5. in 6. razred (številka: 44, 1997)
  Kandidiranja slovenske sekcije IBBY za priznanja v letu 1998 (številka: 44, 1997)
  Veselje do branja in konec otroštva (številka: 44, 1997)
  Tragično in komično v mladinski književnosti (številka: 44, 1997)
  Duhovne korenine pravljic (številka: 44, 1997)
  Raznolikost perspektiv in tem: realnost med čudenjem in oporekanjem (številka: 44, 1997)
  Marija Lucija Stupica (številka: 44, 1997)
  Tragično, komično, groteskno v mladinski gledališki igri (številka: 44, 1997)
  Levstikove nagrade za leto 1996 (številka: 44, 1997)
 24. 1998
   42

  številka: 45 (1998)
  številka: 46 (1998)
  Svet, ki ga skoraj ne poznamo več (številka: 45, 1998)
  Poskus zapisa o sebi in o pesmih za druge (številka: 45, 1998)
  Otrok (številka: 45, 1998)
  Zvočnost, domišljija, komunikativnost (številka: 45, 1998)
  Bralna kultura drugo- in četrtošolcev (številka: 45, 1998)
  Tri Grimmove pravljice v Lutkovnem gledališču Maribor (številka: 45, 1998)
  Iskanje izgubljenega srca (številka: 45, 1998)
  Prva podelitev nagrade večernica (številka: 45, 1998)
  Zakaj mladinska literatura? (številka: 45, 1998)
  O jubilejnem bienalu ilustracije BIB v Bratislavi (številka: 45, 1998)
  Pošasti, v katere se bralec zaljubi (številka: 45, 1998)
  Modernizirano stilno izročilo (številka: 45, 1998)
  Poznavanje slovenske književnosti za mlade bralce v italijanskem prostoru (številka: 45, 1998)
  Tretjemu slovenskemu bienalu ilustracije na rob (številka: 45, 1998)
  Med knjigo in računalnikom (številka: 45, 1998)
  Ameriška mladinska proza od prehoda v dvajseto stoletje do tridesetih let (številka: 45, 1998)
  Mala Alica (The nursery "Alice") (številka: 45, 1998)
  Igra, zvočnost, gibanje (številka: 45, 1998)
  26. kongres IBBY bo od 20. do 24. septembra 1998 v New Delhiju (številka: 45, 1998)
  Koliko in kaj bere mladina do 15. leta v času elektronskih medijev? (številka: 45, 1998)
  Večernica za leto 1997 (številka: 46, 1998)
  Pisatelj med Johannesom Gutenbergom in Billom Gatesom (številka: 46, 1998)
  Ali obstajajo teme, ki jih je treba otrokom zamolčati (številka: 46, 1998)
  Portret stiske in brezbrižnosti (številka: 46, 1998)
  Bibliografija dr. Marjane Kobe (številka: 46, 1998)
  Vzpodbujanje branja v srednješolski knjižnici (številka: 46, 1998)
  Zvočnost, domišljija, komunikativnost (številka: 46, 1998)
  Mladinska književnost kot življenjski izziv (številka: 46, 1998)
  Književna vzgoja v mladinski knjižnici: da ali ne? (številka: 46, 1998)
  Sodobna mladinska knjižnica (številka: 46, 1998)
  Literatura ali pedagogika? (številka: 46, 1998)
  In memoriam Slavku Jugu (številka: 46, 1998)
  26. kongres IBBY v New Delhiju (številka: 46, 1998)
  Kriteriji zapisovanja in redakcija slovstvene folklore pri nekaterih južnoslovanskih avtorjih (številka: 46, 1998)
  Ameriška mladinska proza od tridesetih let do konca druge svetovne vojne (številka: 46, 1998)
  Književnost za najstnike kot izziv za ustvarjalce in založnike (številka: 46, 1998)
  "Praznik se začenja s prvim stavkom" (številka: 46, 1998)
  O Stritarjevem mladinskem delu (številka: 46, 1998)
  Risanka ali pravljica (številka: 46, 1998)
  Zakaj, kako, za koga - "petdeset zlatnikov"? (številka: 46, 1998)
 25. 1999
   48

  številka: 47 (1999)
  številka: 48 (1999)
  posebna izdaja (1999)
  Sodobna pravljica (številka: 47, 1999)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 47, 1999)
  Poslanica ob 2. aprilu 1999 (številka: 47, 1999)
  Harry Potter - junak za vse generacije (številka: 47, 1999)
  Pravljični svet vagantskih podob (številka: 47, 1999)
  Žanrskost mladinske književnosti (številka: 47, 1999)
  Bogastvo poetik in podob (številka: 47, 1999)
  Materinstvo kot navdih za pisanje (številka: 47, 1999)
  Zakaj narisati drevo (številka: 47, 1999)
  Dvoje likovnih upodobitev trentarske ljudske pripovedke Zlatorog (številka: 47, 1999)
  Branka Jurca (številka: 47, 1999)
  Ameriška mladinska proza od obdobja po drugi svetovni vojni do konca šestdesetih let (številka: 47, 1999)
  Ob mednarodnem letu starejših (številka: 47, 1999)
  "Moja najljubša knjiga" po izboru mladih bralcev slovenskih mladinskih in šolskih knjižnic (številka: 47, 1999)
  Oko besede 1998 in podelitev Večernice (številka: 47, 1999)
  IBBY kongres in razpis za IBBY nagrade v letu 2000 (številka: 48, 1999)
  Vsega je kriva Mary ali Ko kultura postane substitut za odrešitev (številka: 48, 1999)
  Večernica za leto 1998 (številka: 48, 1999)
  Sodobna pravljica (številka: 48, 1999)
  Svet svetega, svet otrok (številka: 48, 1999)
  Pod milim nebom pustolovskega romana (številka: 48, 1999)
  Svet svetega v slovenskih mladinskih knjigah (številka: 48, 1999)
  Numinozno v mladinski knjižni ilustraciji in literaturi (številka: 48, 1999)
  Izvir in uspeh Valjavčevega Pastirja (številka: 48, 1999)
  Levstikove nagrade za leto 1998 (številka: 48, 1999)
  17. bienale ilustracij v Bratislavi BIB 99 (številka: 48, 1999)
  Otroški pogled na priljubljenost knjig v primerjavi s pogledom knjižničarjev na mladinsko literaturo (posebna izdaja, 1999)
  Opredelitve in predstavitve otroštva v sodobni slovenski mladinski književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Predšolski otrok in slikanice (posebna izdaja, 1999)
  Model igre - oblikovalni princip v mladinski književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Raznolikost perspektiv v ameriškem realističnem mladinskem romanu (posebna izdaja, 1999)
  Otrok pri branju in poslušanju (posebna izdaja, 1999)
  Parabolična perspektiva v klasičnih in sodobnih pravljicah na temo strahu (posebna izdaja, 1999)
  Iz pisateljeve perspektive (posebna izdaja, 1999)
  Tematske in žanrske značilnosti sodobne hrvaške mladinske književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Huckleberry Finn v medkulturni perspektivi (posebna izdaja, 1999)
  Slovenska mladinska realistična avanturistična proza (posebna izdaja, 1999)
  Mladinska dela ter učiteljeva učna in vzgojna vloga (posebna izdaja, 1999)
  Pripovedovalec, pripovedna perspektiva v sodobni slovenski prozi za mladino (posebna izdaja, 1999)
  Književne perspektive ali etološke književne vrste v slovenskem pesništvu za otroke (posebna izdaja, 1999)
  Ptiči iz mraka ali kako se ravna s strahom (posebna izdaja, 1999)
  Razvijanje sposobnosti privzemanja perspektive kot eden izmed strukturnih elementov recepcijske sposobnosti (posebna izdaja, 1999)
  Lik in metafora otroka v dunajski dobi Cankarjeve kratke pripovedne proze (posebna izdaja, 1999)
  Perspektive v zgodnjih otroških pesmih Otona Župančiča (posebna izdaja, 1999)
  Otroštvo med "čudenjem", igro in prekletstvom (posebna izdaja, 1999)
 26. 2000
   37

  številka: 49 (2000)
  številka: 50 (2000)
  Štajerc, ki ga je Istra sprejela za svojega, ali "frkolin" pri šestdesetih (številka: 49, 2000)
  Peti rojstni dan prvega in največjega otroškega knjižnega kluba Ciciklub (številka: 49, 2000)
  O ilustraciji (številka: 49, 2000)
  Poslanica ob 2. aprilu 2000, mednarodnem dnevu knjig za otroke (številka: 49, 2000)
  "Moja najljubša knjiga 2000" po izboru mladih bralcev slovenskih mladinskih in šolskih knjižnic (številka: 49, 2000)
  Mladinski list Zvonček (številka: 49, 2000)
  "Saj niso nič drugačne od ljudi, saj so vile za vsakdanjo rabo!" (številka: 49, 2000)
  Čas kot literarna kategorija (številka: 49, 2000)
  Mladinska književnost v času o času (številka: 49, 2000)
  Sodobna pravljica (številka: 49, 2000)
  Perspektive v zgodnjih Župančičevih otroških pesmih (številka: 49, 2000)
  Pišem, kakor vlak pripelje - enkrat za otroke, drugič za odrasle (številka: 49, 2000)
  V času o času pravljic (številka: 49, 2000)
  4. slovenski bienale ilustracije (številka: 49, 2000)
  O Pustu in zakletem gradu (številka: 49, 2000)
  Književnost ohranja iluzijo o času (številka: 49, 2000)
  Marija Lucija Stupica med finalisti za Andersenovo nagrado (številka: 49, 2000)
  Še vedno pobiram kamne po svetu (številka: 50, 2000)
  Junaki ameriškega mladinskega romana in njihovo dojemanje človekovih pravic ter družbene realnosti (številka: 50, 2000)
  Bralni klubi za srednješolce (številka: 50, 2000)
  Ekranizacija književnih del (številka: 50, 2000)
  Intervju z Janjo Vidmar (številka: 50, 2000)
  Ideologija in otroška literatura (številka: 50, 2000)
  Simpozij (Skrivni) dvevniki ustvarjalnega branja (številka: 50, 2000)
  Józef Wilkoń (številka: 50, 2000)
  Homoseksualna in lezbična literatura za otroke (številka: 50, 2000)
  Sodobna pravljica (številka: 50, 2000)
  27. kongres IBBY (številka: 50, 2000)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 50, 2000)
  "S pomočjo knjig za otroke in mladino sem lahko prispeval h kulturni izmenjavi med narodi ---" (številka: 50, 2000)
  Simpozij o Miri Mihelič (številka: 50, 2000)
  Večernica za leto 1999 (številka: 50, 2000)
  Poetično obarvan svet Mojce Cerjak (številka: 50, 2000)
  Utemeljitev nagrade večernica Polonci Kovač za delo Kaja in njena družina (številka: 50, 2000)
  Okrogla miza o etiki in mladinski književnosti (številka: 50, 2000)
 27. 2001
   44

  (2001)
  številka: 51 (2001)
  številka: 52 (2001)
  Levstikove nagrade (številka: 51, 2001)
  Ne pridiga, ampak vzgoja (številka: 51, 2001)
  Oko besede 2000 (številka: 51, 2001)
  Postmodernistični ubesedovalni postopki v otroški književnosti (številka: 51, 2001)
  28. jubilejni kongres IBBY v Baslu (številka: 51, 2001)
  Bralna značka je po štirih desetletjih perspektivno gibanje za branje (številka: 51, 2001)
  Pravljični dan (številka: 51, 2001)
  Pogovor z Marijo Lucijo Stupica (številka: 51, 2001)
  Posebna priznanja ob 40-letnici bralne značke (številka: 51, 2001)
  Slovstvena folkloristika (številka: 51, 2001)
  Moja najljubša knjiga 2001 (številka: 51, 2001)
  Bienale evropske ilustracije na Japonskem (Beij 2001) (številka: 51, 2001)
  Slavnostni govor na Prežihovini (številka: 51, 2001)
  Nimam niti za burek ali O zadregah, ki bi jim morda lahko rekli tudi "etika in mladinska književnost" (številka: 51, 2001)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 51, 2001)
  Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 51, 2001)
  Nikoli ni prepozno za duhovno rast (številka: 51, 2001)
  Praznovanje 40-letnice bralne značke (številka: 51, 2001)
  Bologna po Bologni (številka: 51, 2001)
  O branju ali Zakaj gledanje televizije ne zadostuje (številka: 51, 2001)
  Maribor je obiskala gospa Meena G. Khorana (številka: 51, 2001)
  Bolečina odraščanja (številka: 52, 2001)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 52, 2001)
  Med tabuji in fantastiko (številka: 52, 2001)
  Ob 90-letnici Kristine Brenkove (številka: 52, 2001)
  Sneguljčica v besedilni analizi in pogovoru z mladim bralstvom (številka: 52, 2001)
  Pregled slovenske mladinske književnosti prvič ob literaturi za odrasle (številka: 52, 2001)
  18. bienale ilustracij v Bratislavi (številka: 52, 2001)
  Večernica za leto 2000 (številka: 52, 2001)
  Temni lirizem v knjižnih ilustracijah Marije Lucije Stupica (številka: 52, 2001)
  Pravljica kot neizčrpna banka podatkov (številka: 52, 2001)
  Egotrip P = vo2vr2 = (vo1vr1)x (številka: 52, 2001)
  Nekaj lepega za --- domovino ali Domoljubje v ameriškem mladinskem romanu pred 11. septembrom 2001 (številka: 52, 2001)
  Dve noviteti zamejskega pisatelja Marka Kravosa (številka: 52, 2001)
  Aristejev "Lutkovni oder" (številka: 52, 2001)
  Mednarodna poletna šola mladinske književnosti v Londonu (12.8. - 1.8.2001) (številka: 52, 2001)
  Utemeljitev nagrade večernica za najboljše mladinsko leposlovno delo (2000) (številka: 52, 2001)
  Kandidature za IBBY nagrade 2002 (številka: 52, 2001)
  Posvetovanje o tabujih v mladinski književnosti (številka: 52, 2001)
  Mednarodna literarna nagrada Alpe-Jadran "Besede brez meja" (številka: 52, 2001)
  Poljska nagrada in še medalja slovenski pisateljici Bini Štampe Žmavc (številka: 51, 2001)
 28. 2002
   59

  številka: 53 (2002)
  številka: 54 (2002)
  številka: 55 (2002)
  Humorni (na)spregled (številka: 53, 2002)
  Humor v mladinski poeziji (številka: 53, 2002)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2002 (številka: 53, 2002)
  Oko besede 2001 (številka: 53, 2002)
  Mladinska poezija v Sloveniji v letih 1995-2001 (številka: 53, 2002)
  Besede pa v smeh (številka: 53, 2002)
  Slovenijo je obiskal Tonn! Tellegen (številka: 53, 2002)
  Ibby Asahi nagrada (številka: 53, 2002)
  Novi glasbeni pravljici Janeza Bitenca (številka: 53, 2002)
  Spuščanje ladjic sredi neurja ali Negotovo razmišljanje o humorju (številka: 53, 2002)
  Čari in pasti dekliškega hišnega žanra (številka: 53, 2002)
  "Jako bi nam ustregel, kdor bi znal resnico zavijati v prijetne šale" (številka: 53, 2002)
  Marija Lucija Stupica (številka: 53, 2002)
  Spoštljiva predanost knjigi (številka: 53, 2002)
  Astrid Lindgren (številka: 53, 2002)
  Leksikon slovenskih literarnih junakov (številka: 53, 2002)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 53, 2002)
  Eli Peroci - v spomin (številka: 53, 2002)
  Cenzura in druge oblike prepovedovanja knjig ter mladinska književnost (številka: 53, 2002)
  Pojavne oblike humorja (številka: 53, 2002)
  Mitološka bitja v hrvaški umetniški prozi za otroke in mladino (številka: 54, 2002)
  Mitsko v mladinskem delu Pavleta Zidarja (številka: 54, 2002)
  Preliminarije k obravnavi razmerja med alegoričnimi strukturami in prvinami iracionalnega v pravljici (številka: 54, 2002)
  Od čarobne palice Harrya Potterja k mitskim razsežnostim imaginarija otroštva (številka: 54, 2002)
  Mit, antika in sodobnost (številka: 54, 2002)
  Otroštvo kot priložnost za mit (številka: 54, 2002)
  Mitsko v mladinski književnosti Zlate Vokač (številka: 54, 2002)
  Mit dobre matere v mladinski književnosti nemškega govornega področja v 80-ih in 90-ih letih 20. stoletja (številka: 54, 2002)
  Škratje - mitološka in pravljična bitja (številka: 54, 2002)
  Razbiranje in razumevanje mitskih sestavin (številka: 54, 2002)
  Mitsko in slovenska mladinska poezija (številka: 54, 2002)
  Mednarodno razumevanje s pomočjo mladinske književnosti: utopija ali resničnost? (številka: 54, 2002)
  Mitološki vidik slovstvene folklore (številka: 54, 2002)
  Mit/mitsko in sodobna pravljica (številka: 54, 2002)
  Izbira otroških igrač in slovenski miti (številka: 54, 2002)
  Kako sem se lotila mitske in pravljične tematike in kako to sprejemajo otroci (številka: 54, 2002)
  Sodobna hrvaška pravljica (številka: 54, 2002)
  The vampire strikes back (številka: 54, 2002)
  Mojca Pokrajculja ali Demitizirani mit o delu in pridnosti (številka: 54, 2002)
  Pojmovanje mitskega in linearnega časa v mladinski književnosti po Marii Nikolajevi in v slovenski mladinski književnosti (številka: 54, 2002)
  Pravljica kot zgodovina (številka: 54, 2002)
  Mit v pravljicah Ivane Brlić-Mažuranić (številka: 54, 2002)
  Knjige za svet brez bralcev? (številka: 55, 2002)
  Ljubezen in pisave (številka: 55, 2002)
  Merila za izbiranje s predsodki neobremenjene mladinske literature (številka: 55, 2002)
  Zora Tavčar: Ko se ptički prebude (številka: 55, 2002)
  Zakaji in zatoji Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 55, 2002)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 55, 2002)
  "Nekaj me je moralo pri tem že zbosti" (številka: 55, 2002)
  Ali lahko tudi slovenska književnost pripomore k mednarodnemu sporazumevanju in vzpostavitvi miru? (številka: 55, 2002)
  Utemeljitev nagrade Večernica za leto 2001 (številka: 55, 2002)
  Slikanica in interaktivna zgoščenka Maček Muri (številka: 55, 2002)
  8. mednarodni ilustratorski natečaj - Chioggia, Italija (številka: 55, 2002)
  39. sejem knjig za otroke v Bologni (številka: 55, 2002)
  Jubilejni kongres IBBY (številka: 55, 2002)
  Večernica za leto 2001 (številka: 55, 2002)
 29. 2003
   54

  številka: 56 (2003)
  številka: 57 (2003)
  številka: 58 (2003)
  Ilustracije Urške Stropnik (številka: 56, 2003)
  Detektiv samemu sebi (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v mladinski književnosti (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v slikanicah (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v Luži (številka: 56, 2003)
  Strah, pogum in odgovornost (številka: 56, 2003)
  Elementi drugačnosti v pravljici Marilenina skrivnost ruske pisateljice Ljudmile Petruševske (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v mladinski književnosti (številka: 56, 2003)
  Prispevek k vprašanju mladinske književnosti (številka: 56, 2003)
  Lutkarja Breda in Tine Varl (številka: 56, 2003)
  Moja najljubša knjiga 2003 (številka: 56, 2003)
  Katera mladinska književna dela najdemo pod geslom "drugačnost" (številka: 56, 2003)
  Skok iz otroštva v novejših slovenskih romanih (številka: 56, 2003)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 56, 2003)
  Levstikove nagrade 2003 (številka: 56, 2003)
  5. slovenski bienale ilustracije (številka: 56, 2003)
  Mladinska književnost med srednješolci (številka: 56, 2003)
  Pravljice, ki nam dajo misliti (številka: 56, 2003)
  Nov prevod Barbare Frischmuth (številka: 56, 2003)
  IBBY nagrada za promocijo branja 2003 (številka: 56, 2003)
  Revija Otrok in knjiga med letošnjimi Glazerjevimi nagrajenci (številka: 56, 2003)
  Možnosti književne in bralne vzgoje z revijami (številka: 56, 2003)
  Ali je maček sploh v žaklju oziroma O trivialnem v literaturi za otroke in mladino (številka: 56, 2003)
  Nova mednarodna literarna nagrada v spomin na Astrid Lindgren (številka: 56, 2003)
  Televizijska serija Pozabljene knjige naših babic (številka: 57, 2003)
  Kandidature za "The Astrid Lindgren Memorial Award for Literature" 2004 (številka: 57, 2003)
  Novi pogledi na mladinsko književnost (številka: 57, 2003)
  Mladinske knjige za boljši svet (številka: 57, 2003)
  Pol stoletja mladinskih knjižnih zbirk Sinji galeb in Čebelica (številka: 57, 2003)
  Lirične vinjete Lucijana Reščiča (številka: 57, 2003)
  Ob 50. obletnici knjižnih zbirk Sinji galeb in Čebelica (številka: 57, 2003)
  Pisateljica Desa Muck na 3. mednarodnem literarnem festivalu v Berlinu (številka: 57, 2003)
  V literaturo na krilih Čebelic in Sinjih galebov (številka: 57, 2003)
  Komunikacijski pouk književnosti v osnovni šoli (številka: 57, 2003)
  Pravljični večeri v Mariborski knjižnici (številka: 57, 2003)
  Pogovor o prebranem besedilu (številka: 57, 2003)
  Poslanica ob 8. septembru, mednarodnem dnevu pismenosti (številka: 57, 2003)
  Kandidature za "IBBY Honour List" 2004 (številka: 57, 2003)
  Leposlovno branje in pouk po meri današnjih mladih in njihovih potreb (številka: 57, 2003)
  Fantje berejo drugač(n)e knjige (številka: 58, 2003)
  Dva nova priročnika o pomenu branja v dialogu (številka: 58, 2003)
  O metodi igre vlog in njeni uporabnosti pri razvijanju otrokove sposobnosti privzemanja perspektiv v književnem besedilu (številka: 58, 2003)
  Biti član žirije ali Kako se pečeš na številnih rahlih ognjih (številka: 58, 2003)
  Večernica za leto 2002 (številka: 58, 2003)
  Paničen beg od zardevanja ali Kako ohraniti dostojanstvo spoštovane profesorice (številka: 58, 2003)
  Med vzhodom in zahodom (številka: 58, 2003)
  Dane zajc: Petelin se sestavi (številka: 58, 2003)
  Kdo pravi, da oblaki niso živi (številka: 58, 2003)
  Mednarodno priznanje pisateljici Janji Vidmar (številka: 58, 2003)
  Vsi otroci ne rastejo v pravljičnem svetu (številka: 58, 2003)
  Verbalno in vizualno (številka: 58, 2003)
 30. 2004
   55

  številka: 59 (2004)
  številka: 60 (2004)
  številka: 61 (2004)
  Desetnica (številka: 59, 2004)
  O slovenski slikanici (številka: 59, 2004)
  Slikanica, otrok in odrasli (številka: 59, 2004)
  Slikanica v mladinski književnosti ali Slikanici več časti in oblasti (številka: 59, 2004)
  Nagrada za izvirno slovensko slikanico (številka: 59, 2004)
  Zgodbe iz mesta Rič-rač (številka: 59, 2004)
  Odraščanje (številka: 59, 2004)
  Uvodna beseda o slikanici (številka: 59, 2004)
  Lojze Kovačič (številka: 59, 2004)
  Debatna kavarna o mladinski pop literaturi (številka: 59, 2004)
  Zaznavanje slikovnih in drugih znakov pri predšolskem otroku (številka: 59, 2004)
  Oko besede 2003 (številka: 59, 2004)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2004 (številka: 59, 2004)
  Ljudje se delimo na tiste, ki si izmišljajo vzporedne svetove, in na tiste, ki v njih verjamejo (številka: 59, 2004)
  Slikanica za otroke (številka: 59, 2004)
  Izhodiščne misli in vprašanja (številka: 59, 2004)
  Kaj je bilo prej: kura ali jajce? (številka: 59, 2004)
  Moja najljubša knjiga 2004 (številka: 59, 2004)
  40. in 41. mednarodni sejem otroških knjig v Bologni (številka: 59, 2004)
  Avtorska slikanica (številka: 59, 2004)
  Joachim Friedrich (številka: 60, 2004)
  Lygia Bojunga Nunes, dobitnica nagrade ALMA 2004 (številka: 60, 2004)
  Ali je kritika mladinske književnosti še vedno na poti odraščanja? (številka: 60, 2004)
  William Nicholson in filozofska fantazija (številka: 60, 2004)
  Nove dežele - novi prijatelji (številka: 60, 2004)
  Kdo je naslovnik kritike mladinske književnosti? (številka: 60, 2004)
  IJB - Internationale Jugendbibliothek München (številka: 60, 2004)
  Martin Waddell in Max Velthuijs - Andersenova nagrajenca 2004 (številka: 60, 2004)
  Učenčev izbor - ključ do motivacije za branje? (številka: 60, 2004)
  Estetske strukture v mladinski literaturi (številka: 60, 2004)
  Priporočilni seznami mladinskih knjig in prost izbor knjig za branje za bralno značko (številka: 60, 2004)
  Razstava slovenskih slikanic v Pionirski knjižnici v Ljubljani (številka: 60, 2004)
  Kritiški modeli v reviji Otrok in knjiga (številka: 60, 2004)
  Slikanici Maruška Potepuška in Brundo se igra med besednim in vizualnim (številka: 61, 2004)
  Zmeraj kakšna Živa za smetiščnega mačka (številka: 61, 2004)
  Strokovno spremljanje mladinske književnosti v Sloveniji (številka: 61, 2004)
  Večernica za leto 2003 (številka: 61, 2004)
  Knjiga, otrok in jaz (številka: 61, 2004)
  Spominska soba Ele Peroci (številka: 61, 2004)
  Želja po ščepcu solidarnosti (številka: 61, 2004)
  Slovenski nagrajenci z nagrado "IBBY honour list 2004": Matjaž Pikalo, Zvonko Čoh, Jakob J. Kenda (številka: 61, 2004)
  29. kongres IBBY v Južni Ameriki (številka: 61, 2004)
  Količina ironije premosorazmerna s količino srebra v laseh (številka: 61, 2004)
  Antologija sodobne slovenske mladinske književnosti v angleščini (številka: 61, 2004)
  Slovenski mladinski pisatelji na beograjskem knjižnem sejmu (številka: 61, 2004)
  Kričim v svojih knjigah, a večina je še vedno gluha (številka: 61, 2004)
  Znanstvena monografija Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem ... (številka: 61, 2004)
  Josip Brinar in njegovi pogledi na mladinsko književnost (številka: 61, 2004)
  Recepcija afriških pripovedk na drugem koncu sveta (številka: 61, 2004)
  Naočnik, očalnik in Rdeča kapica (številka: 61, 2004)
  Edina večnost, ki nam je na voljo (številka: 61, 2004)
  Prva monografska publikacija revije Otrok in knjiga (številka: 61, 2004)
 31. 2005
   71

  številka: 62 (2005)
  številka: 63 (2005)
  številka: 64 (2005)
  Oko besede 2004 (številka: 62, 2005)
  Izjava udeležencev srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 2004 (številka: 62, 2005)
  Struktura junaka v mladinski književnosti (številka: 62, 2005)
  Poziv staršem in učiteljem (številka: 62, 2005)
  Ali moč pesniškega jezika v mladinski književnosti usiha? (številka: 62, 2005)
  Alenka Sottler in njeno uveljavljanje na mednarodnem ilustratorskem prizorišču (številka: 62, 2005)
  Paradoksna težava mladinskega romana Žigana (številka: 62, 2005)
  6. slovenski bienale ilustracije (številka: 62, 2005)
  Ostržki in Pike Nogavičke ali Kdo vzgaja mladinske literarne junake? (številka: 62, 2005)
  Maxu Velthuijsu v spomin (številka: 62, 2005)
  Druga podelitev desetnice (številka: 62, 2005)
  O literaturi pri maturi (številka: 62, 2005)
  Jelka in Nina, gimnazijka in pesnika dva (številka: 62, 2005)
  Izhodiščne misli in vprašanja (številka: 62, 2005)
  Mladostnik in književnost (številka: 62, 2005)
  Književni liki v slovenskem mladinskem realističnem romanu (številka: 62, 2005)
  Fantastičnost v literaturi in njene značilnosti v Tolkienovem Hobitu (številka: 62, 2005)
  Svežina duha pri petinosemdesetih (številka: 62, 2005)
  Bralna značka v tem trenutku (številka: 62, 2005)
  Na grmado z njimi! (številka: 62, 2005)
  Oče ima zmerom prav ali Struktura junaka v (moji) mladinski književnosti (številka: 62, 2005)
  Janez Bitenc (številka: 62, 2005)
  Nepozabljena dediščina (številka: 62, 2005)
  Knjige so moje čarobne oči (številka: 62, 2005)
  Obisk slovenskih mladinskih pisateljev v Zagrebu (številka: 62, 2005)
  Struktura pripovedovalca v Zvezdici zaspanki (številka: 62, 2005)
  Fenomen Harryja Potterja ali čemu toliko hrupa? (številka: 62, 2005)
  Zagovor branja (številka: 62, 2005)
  Pripis k Zipesovemu razmišljanju o Harryju Potterju (številka: 62, 2005)
  Upam, da bom večni potepuh (številka: 62, 2005)
  O literaturi na maturi (številka: 62, 2005)
  Pota (številka: 62, 2005)
  Slovenski ilustratorji Andersenovih pravljic (številka: 63, 2005)
  Kratka biografija in literarna razčlemba pravljice (številka: 63, 2005)
  Andersen danes (številka: 63, 2005)
  Andersenov postromantični premik v zvrsti umetne pravljice in temelji za njeno trivializacijo (številka: 63, 2005)
  Je Andersen mladinski pisatelj? (številka: 63, 2005)
  Samoupravljanje Andersenovih pravljic (številka: 63, 2005)
  Snežna kraljica na zrnu graha (številka: 63, 2005)
  Sonce v Andersenovi senci (številka: 63, 2005)
  Danska v Andersenovem času (številka: 63, 2005)
  Hans Christian Andersen v učnem načrtu in učbenikih - otroškost ali otročjost? (številka: 63, 2005)
  Andersen in sodobna pravljica na Slovenskem (številka: 63, 2005)
  Andersen med lutkami (številka: 63, 2005)
  Praznovanje letošnjega 2. aprila in kandidature za najvišja mednarodna priznanja (številka: 64, 2005)
  Večernica za leto 2004 (številka: 64, 2005)
  Pravljične poti Slovenije (številka: 64, 2005)
  Vse najboljše, Ciciban: sto in še več najboljših iz šestdesetih letnikov Cicibana. Izbrala in uredila Slavica Remškar, Mladinska knjiga Založba, 2005 (številka: 64, 2005)
  Največji greh pri pisanju je, če si dolgočasen (številka: 64, 2005)
  Kako naj šola razvija branje in širšo pismenost (številka: 64, 2005)
  Dane Zajc (številka: 64, 2005)
  Z jezikom pripet na steno besed (številka: 64, 2005)
  Moj edini naročnik ima zelo slabe živce (številka: 64, 2005)
  Branje kot filozofiranje (številka: 64, 2005)
  Knjižna kultura 2005 (številka: 64, 2005)
  Škratom na pot (številka: 64, 2005)
  Pravljični dan s pravljično šolo v Mariborski knjižnici (številka: 64, 2005)
  O Škratih v žitu (številka: 64, 2005)
  Sto in še več najboljših iz šestdesetih letnikov Cicibana (številka: 64, 2005)
  42. sejem otroških knjig v Bologni (številka: 64, 2005)
  Razstava knjig za mlade s posebnimi potrebami v Bologni (številka: 64, 2005)
  Namesto intervjuja (številka: 64, 2005)
  Moja najljubša knjiga 2005 (številka: 64, 2005)
  Mednarodna otroška digitalna knjižnica (številka: 64, 2005)
  Mladinska proza Slavka Pregla (številka: 64, 2005)
  Od Gimnazijke do Gimnazijca (številka: 64, 2005)
  Ko se z bolečino zaveš svoje sence (številka: 64, 2005)
  Anic bo konec, nastaja nova serija (številka: 64, 2005)
 32. 2006
   70

  številka: 65 (2006)
  številka: 66 (2006)
  številka: 67 (2006)
  Barve pokrajin v moji mladinski književnosti (številka: 65, 2006)
  Barve pokrajin in ulic v mladinski književnosti (številka: 65, 2006)
  Ibby novice (številka: 65, 2006)
  Poslanica ob mednarodnem dnevu mladinskih knjig 2006 (številka: 65, 2006)
  Barve v pokrajini (številka: 65, 2006)
  Morje pesmi za otroke (številka: 65, 2006)
  Elementi ljudskega v sodobni pravljici (številka: 65, 2006)
  Aksinija Kermauner (številka: 65, 2006)
  Onkraj sveta (številka: 65, 2006)
  Na meji in v prelomu svata staršev (številka: 65, 2006)
  Desetnica 2006 Janji Vidmar (številka: 65, 2006)
  Kompozicijski odnos tekstovnega in likovnega v slikanici (številka: 65, 2006)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica (številka: 65, 2006)
  Moja naj knjiga 2006 (številka: 65, 2006)
  Nepogrešljiv študijski priročnik (številka: 65, 2006)
  C. S. Lewis - apologet domišljije (številka: 65, 2006)
  Nazaj h kanonu (številka: 65, 2006)
  Med vzgojo in igro (številka: 65, 2006)
  Prekmurske pravljice (številka: 65, 2006)
  20. bienale ilustracij v Bratislavi (BIB) (številka: 65, 2006)
  Barve moje pokrajine (številka: 65, 2006)
  Priporočilni seznami za bralno značko: da li! ne? (številka: 65, 2006)
  Okušanje barv z jezikom (številka: 65, 2006)
  Oko besede 2005 (številka: 65, 2006)
  Kristina Krhin (številka: 65, 2006)
  Bralni izziv raziskovalcem mladinske književnosti (številka: 65, 2006)
  Slovenska sekcija IBBY na Slovenskem knjižnem sejmu (številka: 65, 2006)
  Strokovna in znanstvena recepcija sodobne fantazijske literature (številka: 65, 2006)
  Strokovna in znanstvena recepcija sodobne fantazijske literature (številka: 66, 2006)
  Z Nietzschejem o Neznosni lahkosti bivanja (številka: 66, 2006)
  1444 besed o ilustraciji (številka: 66, 2006)
  Fantje iz gline - zgodba o neskončnem iskanju ljubezni (številka: 66, 2006)
  Večernica za leto 2005 (številka: 66, 2006)
  Morfologija pravljice (številka: 66, 2006)
  Temeljno strokovno delo domače radiofonske literature (številka: 66, 2006)
  Mladinska književnost in družbeni razvoj (številka: 66, 2006)
  Kje pa piše, da so vsi umrli? (številka: 66, 2006)
  1000 und 1 buch 2005 (številka: 66, 2006)
  Maribor se zdi tako srečno mesto (številka: 66, 2006)
  Uprizoritev (številka: 66, 2006)
  Hommage Rosandi Sajko, pledoaje za avtonomno zvočno umetnino (številka: 66, 2006)
  Vzporednost svetov (številka: 66, 2006)
  Zverinjaki mladostnikovega iskanja lastne kletke (številka: 66, 2006)
  Arjan Pregl (številka: 66, 2006)
  Vasja Cerar (številka: 66, 2006)
  Uporništvo je večno, ni pa večna njegova forma (številka: 66, 2006)
  Izjemno literarno odkritje (številka: 66, 2006)
  Poimenovanja slovenske mladinske dramatike (številka: 66, 2006)
  Sploh pa imam rada vsa ločila (številka: 66, 2006)
  Moja najljubša knjiga 2007 na spletu (številka: 67, 2006)
  Nevralgične točke slovenske mladinske literature (številka: 67, 2006)
  Z berili vzgajamo bralce za vse življenje (številka: 67, 2006)
  Včasih se zgodi presenečenje (številka: 67, 2006)
  Lutka z besedilom okoli vratu (številka: 67, 2006)
  Komunikacijski pouk književnosti (številka: 67, 2006)
  Knjižne izdaje mladinske dramatike (številka: 67, 2006)
  Berila in kulturna identiteta mladih (številka: 67, 2006)
  Zemljevidi otrokovega popotovanja v odraslost (številka: 67, 2006)
  O mladinski literaturi, književni vzgoji, didaktičnih gradivih in še čem (številka: 67, 2006)
  Branje dramskih besedil v šoli (številka: 67, 2006)
  Dramsko besedilo kot osnova za lutkovno predstavo (številka: 67, 2006)
  7. slovenski bienale ilustracije (številka: 67, 2006)
  Od Levstika do Andersena (številka: 67, 2006)
  Branje v času medijev (številka: 67, 2006)
  Kaj je pravzaprav radijska igra? (številka: 67, 2006)
  Dramaturgija pravljice in lutkovno gledališče (številka: 67, 2006)
  Kakšno berilo osnovnošolskemu najstniku? (številka: 67, 2006)
 33. 2007
   52

  številka: 68 (2007)
  številka: 69 (2007)
  številka: 70 (2007)
  Mladinska proza Janje Vidmar (številka: 68, 2007)
  Beseda in njen odmev (številka: 68, 2007)
  Filozofsko razvrednotenje umetnosti (številka: 68, 2007)
  Prvoosebni pripovedovalec - junak našega časa? (številka: 68, 2007)
  Slovenske in svetovne pravljice (številka: 68, 2007)
  Pogovor s Polonco Kovač (številka: 68, 2007)
  Knjige kot izkušnje otroštva (številka: 68, 2007)
  Informativna priročnika o slovenskih književnikih (številka: 68, 2007)
  Ali je bog zapovedal tudi, da ne smeš odvreči očetovega trupla v gramozno jamo? (številka: 68, 2007)
  Z užitkom izbrano, z užitkom (pre)brano (številka: 68, 2007)
  Epistemološki problem v knjigi Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa (številka: 68, 2007)
  Iskanje lastne podobe v zrcalu urbanega plemena (številka: 68, 2007)
  Kratek oris slovenske lutkovne dramaturgije na poti skozi čas (številka: 68, 2007)
  Levstikove nagrade 2007 (številka: 68, 2007)
  Če ne bomo brali, bo volk požrl Rdečo kapico ali O slovenskem nagnjenju k izumljanju tople vode (številka: 68, 2007)
  Desetnica za leto 2007 (številka: 68, 2007)
  44. sejem otroških knjig v Bologni (številka: 68, 2007)
  Kaj bi storil Harry? (številka: 68, 2007)
  Sporočilo otrokom sveta (številka: 68, 2007)
  1000 und 1 buch 2006 (številka: 69, 2007)
  Stopenjskost pri usvajanju pismenosti - postopen pouk bralne pismenosti na vseh ravneh šolanja (številka: 69, 2007)
  Zakaj Pika spi z nogami na blazini ali subverzija moči v delih Astrid Lindgren (številka: 69, 2007)
  Dinamika razvoja osebnosti odraslih in otroških likov v romanu Ronja, razbojniška hči (številka: 69, 2007)
  Kako upodobiti Piko Nogavičko? (številka: 69, 2007)
  Astrid Lindgren in njen vpliv na slovensko mladinsko književnost (številka: 69, 2007)
  Življenje in posmrtno življenje Pike Nogavičke (številka: 69, 2007)
  Kdo bo koga ubogal/poslušal? (številka: 69, 2007)
  Pika na otoku Taka-Tuka (številka: 69, 2007)
  Realistični prozni vzorci v delih Astrid Lindgren (številka: 69, 2007)
  Zorka Peršič, 1914-2007 (številka: 69, 2007)
  Slovenske nogavice Pike Nogavičke (številka: 69, 2007)
  Slovenska mladinska književnost na knjižnem sejmu v Frankfurtu (številka: 69, 2007)
  Utemeljitve žirij (številka: 70, 2007)
  Za kritično in kreativno branje (številka: 70, 2007)
  Mladinska proza Marka Kravosa (številka: 70, 2007)
  Nova izdaja Brvarjevih Treh pesnitev (številka: 70, 2007)
  Osvobojeni otrok - otroštvo v delih Astrid Lindgren (številka: 70, 2007)
  Problemov ne dajem na tehtnico (številka: 70, 2007)
  Umetniško ustvarjanje Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 70, 2007)
  Pol kraljevstva za slikanico (številka: 70, 2007)
  Večernica je zasijala dvakrat (številka: 70, 2007)
  Kozel se otrokom ne zdi "sumljiv" (številka: 70, 2007)
  Večernica (številka: 70, 2007)
  Trikrat tri je devet, vsak si mora svojo pet (številka: 70, 2007)
  Ključ je treba iskati v jeziku (številka: 70, 2007)
  Recepcija etičnih sodb v Kamnu modrosti (številka: 70, 2007)
  Simpozij Med občudovanjem in zapovedovanjem branja (številka: 70, 2007)
  Fran Albreht in Grimmove pravljice (številka: 70, 2007)
  Bienale ilustracij v Bratislavi 2007 (številka: 70, 2007)
 34. 2008
   47

  številka: 71 (2008)
  številka: 72 (2008)
  številka: 73 (2008)
  Jezikovno-slogovni korelat najstniškega iskanja svoje poti (številka: 71, 2008)
  Možnosti vzgojitelja pri spodbujanju razvoja otrokovega interesa za branje (številka: 71, 2008)
  Predšolska bralna značka v vrtcih v Sloveniji (številka: 71, 2008)
  Jezikolovci in jezikonitosti (številka: 71, 2008)
  Novo poglavje v likovni umetnosti Alenke Sottler (številka: 71, 2008)
  Pripovedovalski festival (številka: 71, 2008)
  Predstavitev slovenske mladinske književnosti na Bolonjskem knjižnem sejmu 2008 (številka: 71, 2008)
  Knjige razsvetljujejo, znanje razveseljuje (številka: 71, 2008)
  Irska mladinska književnost in medkulturni dialog v zgodovinski prozi (številka: 71, 2008)
  Jezik: avtorju izziv in bralcu kazen? (številka: 71, 2008)
  Zakaj zapovedovanje branja ne prepriča učencev (številka: 71, 2008)
  45. sejem knjig za otroke v Bologni, 31. 3. - 3. 4. 2008 (številka: 71, 2008)
  Prosti izbor knjig za bralno značko in priporočilni seznami mladinskih knjig (številka: 71, 2008)
  Bookbird 2005, 2006, 2007 (številka: 71, 2008)
  Sodobna literarna teorija (številka: 71, 2008)
  Bralci in pisatelji o branju (številka: 71, 2008)
  Kdaj spustiti jezik z vajeti? (številka: 71, 2008)
  Do jezika po poti svobode in subjektivnosti (številka: 71, 2008)
  70 let Marjane Kobe (številka: 71, 2008)
  Pripovedno mišljenje: zgodbe, leposlovje in filozofija (številka: 72, 2008)
  Odsev zgodovine v otroški književnosti in vpliv zgodovinskih dogodkov na zgodbe za otroke (številka: 72, 2008)
  Knjižna zbirka Spominčice (številka: 72, 2008)
  Mladinska revija Galeb (številka: 72, 2008)
  Bralna pismenost za večkulturno družbo (številka: 72, 2008)
  Svetost besede pri otroku (številka: 72, 2008)
  Mladinska proza Dese Muck (številka: 72, 2008)
  Gospodar muh in poučevanje demokracije (številka: 72, 2008)
  Večernica 2007 (številka: 72, 2008)
  ALMA 2008 (številka: 72, 2008)
  Osmi pravljični dan v Mariborski knjižnici (številka: 73, 2008)
  "Ofenziva" letečega kovčka (številka: 73, 2008)
  Med platnicami se znajde vsak po svoje (številka: 73, 2008)
  Torej ste mrtvi, in kaj zdaj? (številka: 73, 2008)
  "Ofenziva" letečega kovčka, II. del ali Obstaja film po knjigi? (številka: 73, 2008)
  Oko besede 2008 (številka: 73, 2008)
  Deliti sanje (številka: 73, 2008)
  Hip pred dokončnim zmagoslavjem (številka: 73, 2008)
  Bralna značka s filmi, gledališkimi predstavami in literarnimi večeri (številka: 73, 2008)
  Nekaj tez o slovenskih filmih za otroke in mladino (številka: 73, 2008)
  Otroška in mladinska proza Svetlane Makarovič (številka: 73, 2008)
  Potovanje po spominih (številka: 73, 2008)
  Modri vlak, rdeča zastava, mavrični svet (številka: 73, 2008)
  Slovenska mladinska književnost v priredbah za film in televizijo (številka: 73, 2008)
  Dva medija, dve besedili (številka: 73, 2008)
 35. 2009
   64

  številka: 74 (2009)
  številka: 75 (2009)
  številka: 76 (2009)
  Zgodba v zgodovini - zgodovina v mladinski književnosti (številka: 74, 2009)
  Didaktično "nasilje" nad izbranim mladinskim leposlovjem (številka: 74, 2009)
  Sejem otroških knjig v Bologni (23. - 26. 3. 2009) (številka: 74, 2009)
  Bralni dogodek s Knjigo pred nosom (številka: 74, 2009)
  Pravljični dnevi Mariborske knjižnice (številka: 74, 2009)
  2. april 2009 - mednarodni dan knjig za otroke (številka: 74, 2009)
  Ilustracije Daše Simčič (številka: 74, 2009)
  Jezikovna inovativnost sodobne hrvaške in slovenske otroške poezije (številka: 74, 2009)
  Opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev (številka: 74, 2009)
  Otroška in mladinska književnost Marjana Tomšiča (številka: 74, 2009)
  Tipne slikanice za slepe (številka: 74, 2009)
  Izvirna slovenska slikanica (številka: 74, 2009)
  Svjetlan Junaković (številka: 74, 2009)
  60 let Mednarodne mladinske knjižnice v Münchnu (številka: 74, 2009)
  Pravljica in ženskost (številka: 74, 2009)
  Značilnosti 8. slovenskega bienala ilustracije (številka: 74, 2009)
  Moja naj knjiga 2009 (številka: 74, 2009)
  Desetnica 2009 (številka: 74, 2009)
  IBBY novice (številka: 74, 2009)
  Kaj je mladinska književnost? (številka: 75, 2009)
  Učenci z bralno napisovalnimi težavami (disleksija) (številka: 75, 2009)
  Nekatere konce pesmi izsanjam (številka: 75, 2009)
  Kakšne vrste virus bo napadel mlade bralce? (številka: 75, 2009)
  Živimo v svetu, ki je nor (številka: 75, 2009)
  Janja Vidmar - (samo)ironična štoparka po galaksijah drugačnosti (številka: 75, 2009)
  Kaj je branje in kakšen je bralec v 21. stoletju? (številka: 75, 2009)
  Sejem otroške literature v Bologni 2009 (številka: 75, 2009)
  Knjižni sejem v Frankfurtu 2009 (številka: 75, 2009)
  Zgodba mnogih bistrih in rahlo lenih fantov (številka: 75, 2009)
  Celovitost pesniškega doživetja otroštva (številka: 75, 2009)
  "S toto knjigo nena pozabimo tistih cajtov" (številka: 75, 2009)
  Večernica 2009 (številka: 75, 2009)
  Družinsko branje in knjižnica (številka: 75, 2009)
  Čisto enostavno rečeno: paše mi (številka: 75, 2009)
  Bookbird 2008 (številka: 75, 2009)
  Kako narisati, kar pove Saša Vegri (številka: 75, 2009)
  Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili (številka: 75, 2009)
  Pomen knjižnice pri spodbujanju družinskega branja (številka: 75, 2009)
  Kar nas ne ubije, nas naredi duhovitejše (številka: 75, 2009)
  Literarni festival Pordenone 2009 (številka: 75, 2009)
  Na sledi otroškemu doživljajskemu svetu in igri (številka: 75, 2009)
  Kako nora je v resnici Flisarjeva nora dežela? (številka: 76, 2009)
  Radijske igre za otroke (številka: 76, 2009)
  Utrinki spominov na dr. Kristino Brenkovo (številka: 76, 2009)
  Poustvarjalno pisanje in branje za značko (številka: 76, 2009)
  Gledanje "onstran" vida ali Kako nevidno skozi glas postane vidno (številka: 76, 2009)
  Kako pisati radijske igre za otroke in kako sploh priti do njih (številka: 76, 2009)
  Levstikove nagrade (številka: 76, 2009)
  Vključevanje bralne značke v šolski vsakdanjik (številka: 76, 2009)
  1000 und 1 buch 2008 (številka: 76, 2009)
  Kaj je primerna knjiga? - le kakšno vprašanje je to! (številka: 76, 2009)
  Odrešitev kot maksima in najmočnejša možna motivacija (številka: 76, 2009)
  Radijska adaptacija mladinske književnosti/Slovenska otroška in mladinska radijska igra (številka: 76, 2009)
  Zgodba o Kristini Brenkovi je zgodba o knjigah za otroke na Slovenskem (številka: 76, 2009)
  Otroci priseljenci in bralna značka (številka: 76, 2009)
  Čeprav radijske igre zmeraj poslušam v temi, je v prostoru svetlo (številka: 76, 2009)
  "Otrok kot središče bralnega sveta" (številka: 76, 2009)
  Saša Vegri in nespečnost njenih otroških pesmi (številka: 76, 2009)
  Nekaj konkretnih rešitev uprizoritvenih problemov na primeru radijske igre Odiseja 3000 (številka: 76, 2009)
  Literatura in radijska igra za otroke (številka: 76, 2009)
  Kako naj mentor razvija bralno zmožnost posameznika (številka: 76, 2009)
 36. 2010
   59

  številka: 77 (2010)
  številka: 78/79 (2010)
  Nagrade 2010 (številka: 77, 2010)
  Varuh v rži in ameriški mladinski roman (številka: 77, 2010)
  Bookbird 2009 (številka: 77, 2010)
  Sejem otroških knjig v Bologni (številka: 77, 2010)
  Izjemno uspešna priredba Andersenovega Slavca (številka: 77, 2010)
  S pustolovščino bralno imejmo se bajno (številka: 77, 2010)
  Kako v čudežni deželi raste pisatelj (številka: 77, 2010)
  Bienalu ilustracij v Bratislavi na rob (številka: 77, 2010)
  O etiki in spolnosti v mladinskih delih Dese Muck (številka: 77, 2010)
  Strokovne srede v Pionirski - centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo v letu 2010 (številka: 77, 2010)
  Philip Pullman - zakaj 'najnevarnejši avtor v Britaniji'? (številka: 77, 2010)
  2. april 2010 - mednarodni dan knjig za otroke (številka: 77, 2010)
  Okrogla miza slovenskega društva za primerjalno književnost "Esej na maturi" (številka: 77, 2010)
  Barvitost pavjih peres (številka: 77, 2010)
  Desetnica 2010 (številka: 77, 2010)
  Slikanica Pavje pero (številka: 77, 2010)
  Slikaniški svet, ki ustoličuje besedo (številka: 77, 2010)
  Moja naj knjiga 2010 (številka: 77, 2010)
  Medkulturni dialog v osnovni šoli (številka: 77, 2010)
  Dve oceni za Dve ciklami Benke Pulko (številka: 77, 2010)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica 2010 (številka: 77, 2010)
  Nekaj malega o tem, kako Pu absolovira slovenščino in poskrbi za zabavo (številka: 77, 2010)
  Prva plast zgodbe je za otroke, druga za odrasle (številka: 78/79, 2010)
  Medijska pismenost ali Če lahko Jonas, lahko tudi jaz (številka: 78/79, 2010)
  1000 und 1 buch 2008 (številka: 78/79, 2010)
  Potovanje k notranji nešablonski govorici (številka: 78/79, 2010)
  Promocija literature v državah z višje razvito bralno kulturo (številka: 78/79, 2010)
  Pripovedne predstavitve vojne v mladinski prozi (številka: 78/79, 2010)
  O povezovanju glasbe in poezije z vidika ritma, vsebine in poustvarjanja (številka: 78/79, 2010)
  Pogledi na uglasbljanje moje poezije (številka: 78/79, 2010)
  Ne oddajajte apriornih negativnih čustev (številka: 78/79, 2010)
  32. mednarodni kongres IBBY (številka: 78/79, 2010)
  Povezave med knjigami in pripovedovalskim festivalom pravljice danes (številka: 78/79, 2010)
  Spominski utrinki (številka: 78/79, 2010)
  Prekinimo krog zaslužkarskih manipulacij (številka: 78/79, 2010)
  Srečanje z drugim in drugačnim ob knjigi, filmu in poslušanju (številka: 78/79, 2010)
  Matjaž Schmidt (številka: 78/79, 2010)
  Objavljanje ljudskih pripovedi v revijah za otroke (številka: 78/79, 2010)
  Slovenska mladinska književnost in njeno uglasbljanje (številka: 78/79, 2010)
  9. slovenski bienale ilustracije (številka: 78/79, 2010)
  Esej, ki ni besedilo (številka: 78/79, 2010)
  Knjiga z zgoščenko - sobivanje literarnih in glasbenih vsebin (številka: 78/79, 2010)
  Ali nam knjige lahko kaj povejo? Ali o knjigah lahko kaj povemo? (številka: 78/79, 2010)
  Nagrajenci in nominiranci 1997-2009 (številka: 78/79, 2010)
  Moja publika so otroci, ki v solzah zaspijo (številka: 78/79, 2010)
  Zgodbe iz oddaljenega predmestja (številka: 78/79, 2010)
  Saša Vegri (številka: 78/79, 2010)
  Moj glas, moj izraz (številka: 78/79, 2010)
  Priznanja zlata hruška 2010 (številka: 78/79, 2010)
  Mladinska književnost kot literarna manjšina (številka: 78/79, 2010)
  Igra v pesništvu za otroke (številka: 78/79, 2010)
  Vseh tabujev ne bi smeli prekršiti (številka: 78/79, 2010)
  Večernica 2010 za leto 2009 (številka: 78/79, 2010)
  Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010 (številka: 78/79, 2010)
  Večjezične slikanice (številka: 78/79, 2010)
  Kako srednješolci dejansko berejo (številka: 78/79, 2010)
  Promocija mladinske književnosti v časopisih in revijah (številka: 78/79, 2010)
 37. 2011
   56

  številka: 80 (2011)
  številka: 81 (2011)
  številka: 82 (2011)
  Moja naj knjiga 2011 (številka: 80, 2011)
  Ko je avtor hkrati znanstvenik, literat in pedagog (številka: 80, 2011)
  Knjiga o dolenjskem ljudskem pripovedniku (številka: 80, 2011)
  Mladinska književnost in socializem (številka: 80, 2011)
  Prisotnost otroških in mladinskih literarnih besedil z gejevsko/lezbično tematiko v slovenskem prostoru (številka: 80, 2011)
  Biti urednik (številka: 80, 2011)
  Holokavst skozi otroške oči (številka: 80, 2011)
  Poslanica IBBY: Knjiga se spominja (številka: 80, 2011)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica 2011 - za nagrado Kristine Brenkove (številka: 80, 2011)
  Lila Prap - dobitnica nagrade Prešernovega sklada 2011 (številka: 80, 2011)
  Desetnica 2011 (številka: 80, 2011)
  Zvezdna proga (številka: 80, 2011)
  Bulletin Jugend & Literatur 2008, 2009, 2010 (številka: 80, 2011)
  Vloga Kristine Brenkove pri uveljavljanju slovenske mladinske književnosti v svetu (številka: 80, 2011)
  Sejem otroških knjig v Bologni (številka: 80, 2011)
  Esej o Kristini Brenkovi kot pravljični urednici (številka: 80, 2011)
  "Preprostost me zanima, ne preproščina" (številka: 81, 2011)
  Mladinska literatura kot duhovni prostor mlade duše (številka: 81, 2011)
  Levstikove nagrade 2011 (številka: 81, 2011)
  "Ali pa, da bi jim branje prepovedali?" (številka: 81, 2011)
  Uredniško delo Kristine Brenkove kot odraz njenih pogledov na mladinsko književnost in njenega otroškega sprejemnika (številka: 81, 2011)
  Roman o nemoči in strahu pozabljenih otrok (številka: 81, 2011)
  Večernica 2011 za leto 2010 (številka: 81, 2011)
  "Barvice so knjiga barv pisateljeve duše" (številka: 81, 2011)
  Nekaj razmišljanj o ženskih podobah v pravljici (številka: 81, 2011)
  "Vse je odvisno od zornega kota" (številka: 81, 2011)
  23. bienale ilustracij v Bratislavi (BIB) (številka: 81, 2011)
  "Odvrzi vse, kar te priklepa na to mesto" (številka: 81, 2011)
  Mednarodna konferenca o slikanicah (številka: 81, 2011)
  "Nikdar nisem razumel, zakaj smo tako revni" ali Branje na lastno odgovornost (številka: 81, 2011)
  In memoriam Tonetu Pavčku (številka: 81, 2011)
  Varuh v rži in ameriški mladinski roman do leta 1970 (številka: 81, 2011)
  "Resnična lepota vedno malce zaskeli" (številka: 81, 2011)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY (številka: 82, 2011)
  Kakovostna mladinska knjiga v presoji Pionirske (številka: 82, 2011)
  Zakaj v knjižni obliki izhaja tako malo izvirne mladinske dramatike (številka: 82, 2011)
  Predlogi Slovenske sekcije IBBY za nagrade 2012 v mednarodnem prostoru (številka: 82, 2011)
  Kvantitativna in kvalitativna analiza izvirno slovenskih in prevedenih slikanic in igroknjig med letoma 2003 in 2010 (številka: 82, 2011)
  Pedagog - tudi "interpret in igralec"? (številka: 82, 2011)
  Mar peščeni čarovnik časa ničesar ne vrne nazaj? (številka: 82, 2011)
  "Romi, povabljeni v knjižnico" dobil evropsko nagrado IDEC za inovativne projekte (številka: 82, 2011)
  Slovenska mladinska dramatika in njeno uprizarjanje (številka: 82, 2011)
  Ob 50-letnici bralne značke (številka: 82, 2011)
  Oko besede 2011 (številka: 82, 2011)
  Virtuozen preplet petih zgodb (številka: 82, 2011)
  Kaj z mladinsko dramatiko (številka: 82, 2011)
  O dokončnosti besedila (številka: 82, 2011)
  Ko se srečajo subjekti in objekti smeha (številka: 82, 2011)
  Posredovanje "žive besede" na urah pravljic v splošni knjižnici (številka: 82, 2011)
  Bookbird 2010 (številka: 82, 2011)
  Sedem čudes o knjigi (številka: 82, 2011)
  Vprašanje periodizacije slovenske mladinske književnosti (številka: 82, 2011)
  Sij večernice in zrelost zlate hruške na istem nebu (številka: 82, 2011)
 38. 2012
   73

  številka: 83 (2012)
  številka: 84 (2012)
  številka: 85 (2012)
  Queerovsko feministična analiza čudežne spremembe in premene spola junakinje v evropskem pravljičnem izročilu (številka: 83, 2012)
  20 years of The Slovenian Section of IBBY (številka: 83, 2012)
  Tipologija pravljic na Slovenskem (številka: 83, 2012)
  Razumevanje pravljic - osnova za kakovostno interpretacijo pri delu z otroki (številka: 83, 2012)
  Smrt v folklorni književnosti (številka: 83, 2012)
  Pravljica kot folklorni žanr (številka: 83, 2012)
  Pravljice z jogo ali Kako pravljica lepo mesto najde (številka: 83, 2012)
  Srbska narodna pravljica - pripoved z razkošno strukturo (številka: 83, 2012)
  Odmevi predkrščanskih verovanj v izbranih pravljicah treh hrvaških avtorjev (številka: 83, 2012)
  Slovenske romske pravljice (številka: 83, 2012)
  Pravljičar Joza Kravanja-Marinčič (1876-1969) iz Vrsnika na Bovškem (številka: 83, 2012)
  Moč jezika (številka: 83, 2012)
  20 let slovenske sekcije IBBY (številka: 83, 2012)
  Sodobna pravljica v kontekstu sodobne baskovske mladinske književnosti (številka: 83, 2012)
  Imeti svojo pravljico (številka: 83, 2012)
  Sebični velikan in velikanovo srce (številka: 83, 2012)
  Deset let skupine Za 2 groša fantazije (številka: 83, 2012)
  Slovenske pravljice v mednarodnem okviru (številka: 83, 2012)
  Pravljice danes (številka: 83, 2012)
  Intertekstualnost v mladinskih besedilih Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  Preko meja (številka: 84, 2012)
  "Zgodbe pisale vožnje z mestnim avtobusom" (številka: 84, 2012)
  Svet desetke (številka: 84, 2012)
  "Malo me skrbi prihodnost bralcev serije o Hektorju" (številka: 84, 2012)
  Likovno samosvoja spremljava pesmi (številka: 84, 2012)
  Desetnica 2012 (številka: 84, 2012)
  Balada o sneguročki (številka: 84, 2012)
  O pomenu branja za otrokov razvoj (številka: 84, 2012)
  O ilustratorski beri nekoliko drugače (številka: 84, 2012)
  "Ko je brez kazni iskreno in popolnoma odpuščeno" (številka: 84, 2012)
  Večernica 2012 za leto 2011 (številka: 84, 2012)
  Vloga ptic v otroški književnosti (številka: 84, 2012)
  Moja naj knjiga 2012 (številka: 84, 2012)
  Iz prazgodovinskih votlin k zlatim hruškam (številka: 84, 2012)
  Ogledobralci ali Zgodbe iz oddaljenega predmestja v slovenščini (številka: 84, 2012)
  "Čarobni napoji so za tiste, ki ne vidijo en prst pred nosom" (številka: 84, 2012)
  "Sveže, avtentično ne pade z neba" (številka: 84, 2012)
  Dialektičnomaterialistična indoktrinacija mladine prek prevodov (številka: 84, 2012)
  Knjiga vseh stvari ali Kako se počuti mladinska literatura med verniki (številka: 84, 2012)
  Motivacija, ustvarjalnost, več branja (številka: 84, 2012)
  1000 und 1 buch 2011 (številka: 84, 2012)
  Veliki avtorji za male bralce in pisani svetovi Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  Mladinska književnost in krščanstvo ali Zakaj se komu kaj upira (številka: 84, 2012)
  Zlate hruške 2011 (številka: 84, 2012)
  Izvirna slovenska slikanica 2012 za nagrado Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2012 (številka: 84, 2012)
  Po Gutenbergovi eri (številka: 85, 2012)
  Pravljično leto v Mariborski knjižnici (številka: 85, 2012)
  Bookbird 2011 (številka: 85, 2012)
  Znakovni sistem mobilnikov in facebooka ter vprašanje identitete v mladinskem romanu Desetka (številka: 85, 2012)
  Mladi in mediji v sodobni mladinski književnosti (številka: 85, 2012)
  Nagrada in priznanji Slovenske sekcije IBBY 2012 (številka: 85, 2012)
  Razstava Grimmove pravljice v slovenskih prevodih v NUK (številka: 85, 2012)
  Srečanje z zunajevropsko kulturo (številka: 85, 2012)
  Nagrajene pisave (številka: 85, 2012)
  Algoritem arene (številka: 85, 2012)
  Prodor sodobnih spletnih komunikacijskih oblik v mladinsko književnost (številka: 85, 2012)
  Oko besede 2012 (številka: 85, 2012)
  Quentin Blake in veselje nad življenjem (številka: 85, 2012)
  Kako premagati primanjkljaje v bralnih dosežkih fantov (številka: 85, 2012)
  Psihoanaliza, branje in (tiskana) knjiga (številka: 85, 2012)
  Bralne navade Slovencev v Argentini (številka: 85, 2012)
  Kaj pa, če --- (številka: 85, 2012)
  200 let Grimmovih pravljic (številka: 85, 2012)
  Svetovni splet, župca in branje leposlovja (številka: 85, 2012)
  Bibliografija Darje Kramberger za obdobje 1967-2012 (številka: 85, 2012)
  Kakovostna književna ilustracija za otroke (številka: 85, 2012)
  Vpliv modernih medijev na delovanje knjižnice (številka: 85, 2012)
  80 let Darje Kramberger (številka: 85, 2012)
  Izzivi novih tehnologij (številka: 85, 2012)
 39. 2013
   45

  številka: 86 (2013)
  številka: 87 (2013)
  številka: 88 (2013)
  Čarobne pesmi O-ZA (številka: 86, 2013)
  Kako so nastale Kraljice mačke (številka: 86, 2013)
  Bulletin jugend & literatur 2011 (številka: 86, 2013)
  Nagrada Desetnica 2013 (številka: 86, 2013)
  Hrošč je hrošč, hrošč ni hrošč (številka: 86, 2013)
  Levstikove nagrade 2013 (številka: 86, 2013)
  Umetnost kot adrenalinski šport (številka: 86, 2013)
  Marlenka Stupica (številka: 86, 2013)
  1000 und 1 buch 2012 (številka: 86, 2013)
  IBBY novice (številka: 86, 2013)
  Razpetost prevajalca med potujitvenim in podomačitvenim pristopom (številka: 86, 2013)
  Slovenske in evropske pravljičarke (številka: 86, 2013)
  Otroci sveta (številka: 86, 2013)
  Zorko Simčič (številka: 86, 2013)
  V kamen, v vodo (številka: 87, 2013)
  "Praznil sem predale, potem pa žrebal" (številka: 87, 2013)
  "V knjigi hočem imeti cel svet" (številka: 87, 2013)
  "Ni treba brati Malega princa, sam moraš biti Mali princ" (številka: 87, 2013)
  "Tabu je danes težnja po lepoti" (številka: 87, 2013)
  Med imenom in brezimnostjo (številka: 87, 2013)
  Bookbird 2012 (številka: 87, 2013)
  "Jaz pa bom še zmeraj verjel, da je možno, ampak mi pač nočemo" (številka: 87, 2013)
  Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2013 (številka: 87, 2013)
  18. evropska konferenca o branju (številka: 87, 2013)
  Simbolizem v otrokovem pripovedovanju zgodbe in skrivnostnost ugank (številka: 87, 2013)
  Večernica 2013 za leto 2012 (številka: 87, 2013)
  Slovenski mladinski problemski roman (številka: 87, 2013)
  Mednarodni kongres Lectura 2013 (številka: 87, 2013)
  John Boyne: Pisati. Samo pisati (številka: 87, 2013)
  Pismenost za 21. stoletje (številka: 87, 2013)
  Ali bi šli, lepo prosim, prebrat pravljico o Rdeči kapici?! (številka: 88, 2013)
  "Nesmilečno življenje" Potrčevih likov kot tematska stalnica v njegovi kratki prozi (številka: 88, 2013)
  Aktualnost kanonskih realističnih mladinskih besedil s temo revščine (številka: 88, 2013)
  Revščina v slovenskih čudežnih pravljicah (številka: 88, 2013)
  Pločnik proti kavču ali Rabljeno proti novemu (številka: 88, 2013)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 88, 2013)
  Tema spola v avtorski slikanici Mavrična maškarada (številka: 88, 2013)
  Pogovor s Patrickom Nessom (številka: 88, 2013)
  Katere mladinske knjige s temo revščina bi svetovala v branje (številka: 88, 2013)
  Ra(v)no branje rane zdravi (številka: 88, 2013)
  Iskanje in rušeje ravnotežja (številka: 88, 2013)
  Pismo o ekvilibristiki branja (številka: 88, 2013)
 40. 2014
   42

  številka: 89 (2014)
  številka: 90 (2014)
  številka: 91 (2014)
  Desetnica 2014 (številka: 89, 2014)
  Simpl (številka: 89, 2014)
  Intermedialne priredbe pripovedi o Kekcu (številka: 89, 2014)
  Teorija slikanice (številka: 89, 2014)
  Zastrupljene besede (številka: 89, 2014)
  O vizualni pismenosti in ilustraciji na Slovenskem (številka: 89, 2014)
  1000 und 1 buch 2013 (številka: 89, 2014)
  Okrogla miza "Biblioterapija - kdo ali kaj, s kom in za koga?" (številka: 89, 2014)
  Medijska potrošnja in branje knjig pri slovenskih otrocih (številka: 89, 2014)
  Poletna šola branja literature (številka: 90, 2014)
  Večernica 2014 (številka: 90, 2014)
  Zgodovina v zgodbah (številka: 90, 2014)
  Slovenska mladinska proza v listu ameriških Slovencev (številka: 90, 2014)
  Nekaj razmišljanj ob ustvarjanju ilustracij za slikanico Anton! (številka: 90, 2014)
  Zgodovina za mlade, zgodovina za vsakogar (številka: 90, 2014)
  Vzgibi in izkušnje pri pisanju strokovnih zgodovinskih knjig za otroke in mladino (številka: 90, 2014)
  Branje kot izkušnja vključenosti: da bi "vsi" res pomenilo vsi (številka: 90, 2014)
  Tabuji v domači mladinski književnosti (številka: 91, 2014)
  Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 (številka: 91, 2014)
  ?Šestdeset proti štirideset? v številkah (številka: 91, 2014)
  Pesmi za tihe sanjalce (številka: 91, 2014)
  Provokativna knjiga raznoterih vidikov (številka: 91, 2014)
  "V zgodovini so skrite zgodbe/V zgodbah je skrita zgodovina" (številka: 91, 2014)
  Baskovski bralni projekt "Bularretik Mintzora"/Od prsi k besedi (številka: 91, 2014)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 91, 2014)
  Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo tekmovanje (številka: 91, 2014)
  Priznanje zlata hruška 2014 (številka: 91, 2014)
  Tabuji v mladinski književnosti (številka: 91, 2014)
  Mladinska književnost (številka: 91, 2014)
  Sodijo teme spola in istospolne usmerjenosti v mladinski književnosti še vedno med tabuje? (številka: 91, 2014)
  Usta, polna česna ali O tabujih v slovenski mladinski poeziji (številka: 91, 2014)
  Po Damjanovi poti preko tabujev in predsodkov (številka: 91, 2014)
  Bookbird 2013 (številka: 91, 2014)
  Boj mozolji ni dobljen, bitka s knjigami pa (številka: 91, 2014)
  Smrt kot tabu v mladinski prozi (številka: 91, 2014)
  Oko besede 2014 (številka: 91, 2014)
  Prikaz biološkega staranja v mladinski literaturi (številka: 91, 2014)
  Bele vrane so poletele že trikrat (številka: 91, 2014)
  1000 und 1 buch 2017 (številka: 98, 2014)
 41. 2015
   56

  številka: 92 (2015)
  številka: 93 (2015)
  številka: 94 (2015)
  Že petič bralni festivalski vrvež (številka: 92, 2015)
  52. sejem otroških knjig v Bologni in 23. Bologna po Bologni (številka: 92, 2015)
  Prešernovi nagradi za življenjsko delo 2015 (številka: 92, 2015)
  Čudodelni iskalec vode (številka: 92, 2015)
  "Mnogo kultur ena zgodba" (številka: 92, 2015)
  Desetnica 2015 (številka: 92, 2015)
  Misija nemogoče je uspela! (številka: 92, 2015)
  2. april 2015 - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 92, 2015)
  Avanturistično-zgodovinska mladinska proza Ivana Sivca (številka: 92, 2015)
  Poljudnoznanstvene knjige skozi oči znanstvenice (številka: 92, 2015)
  Perspektive poučnih knjig (številka: 92, 2015)
  Mladi ljudje, knjige in odprti svetovi (številka: 92, 2015)
  Prešernova Zdravljica z ilustracijami Damijana Stepančiča (številka: 92, 2015)
  Mladinski roman o veri (številka: 92, 2015)
  Kamniške pravljične poti (številka: 92, 2015)
  Bralnospodbujevalna akcija na temo svetloba (številka: 92, 2015)
  Sistematizacija pravljic (številka: 92, 2015)
  Uspehi slovenskih ustvarjalcev mladinske književnosti v mednarodnem prostoru (številka: 92, 2015)
  Levstikove nagrade in jubilej Založbe Mladinska knjiga (številka: 92, 2015)
  Dim Zupan: "Udoben način, da veliko povem o ljudeh" (številka: 93, 2015)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 93, 2015)
  Mladinska književnost Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  Bibliografija Slavka Pregla (številka: 93, 2015)
  Zajčeva mladinska poezija in bralne vloge, ki jih omogoča (številka: 93, 2015)
  Nagrada Kristine Brenkove 2015 za izvirno slovensko slikanico (številka: 93, 2015)
  O nonotu in noni in njuni ljubezni (številka: 93, 2015)
  Peter Svetina: "Smeh rojeva smeh, jok pa jok " (številka: 93, 2015)
  Damijan Šinigoj: "Najstniki se bodo vedno spopadali z enakimi težavami" (številka: 93, 2015)
  Popularna mladinska fantazijska književnost in njen položaj v slovenskem literarnem prostoru (številka: 93, 2015)
  Poslanica Bralnega društva Slovenije ob mednarodnem dnevu pismenosti (8. september) (številka: 93, 2015)
  Zgodba o sprejemanju samega sebe (številka: 93, 2015)
  Bibliografija Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  Večernica 2015 za leto 2014 (številka: 93, 2015)
  S knjigo --- v Argentino! (številka: 93, 2015)
  Na Cicibanovi čudežni preprogi (številka: 93, 2015)
  Ob 75-letnici Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  Marija Švajncer: "Nekje v ozadju brli humanost" (številka: 93, 2015)
  Vladimir P. Štefanec: "In ker jih je tako malo, so še bolj izpostavljeni" (številka: 93, 2015)
  Ob 70-letnici Slavka Pregla (številka: 93, 2015)
  Pamet v roke, Nesmisel! (številka: 94, 2015)
  Ves svet (številka: 94, 2015)
  Kaj je nonsens in kako učinkuje? (številka: 94, 2015)
  Nonsens je limonov poljubček (številka: 94, 2015)
  Bookbird 2014 (številka: 94, 2015)
  Saj so samo otroci (številka: 94, 2015)
  Od nesmisla do nonsensa (številka: 94, 2015)
  Pismenost v novih pokrajinah komunikacije (številka: 94, 2015)
  Alica v svetu čudežnih dežel (številka: 94, 2015)
  Simpozij Nonsens v slovenski mladinski književnosti (številka: 94, 2015)
  Nonsens in družbeni kontekst (številka: 94, 2015)
  Konferenca IBBY Inštituta Bratislava ob 50-letnici BIB (številka: 94, 2015)
  Praznik zlatih hrušk 2015 (številka: 94, 2015)
  O kurentu in povezanih rečeh (številka: 92, 2015)
 42. 2016
   54

  številka: 95 (2016)
  številka: 96 (2016)
  številka: 97 (2016)
  Vilinski jeziki v delih J. R. R. Tolkiena (številka: 95, 2016)
  Razstava izvirnih ilustracij ob mednarodnem dnevu knjig za otroke v Mariborski knjižnici (številka: 95, 2016)
  Med besedami (številka: 95, 2016)
  Kakšna je prihodnost izmišljenih jezikov (številka: 95, 2016)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 95, 2016)
  Nova znanstvena monografija Dragice Haramija (številka: 95, 2016)
  Dobro opravljen jezikovni pregled, zanesljiv korak do kakovostnega izdelka (številka: 95, 2016)
  Literarno branje med spontanostjo in šablono ter paradoks Zoprne lirike (številka: 95, 2016)
  Dobrodošla novost na slovenskem literarnem trgu (številka: 95, 2016)
  Projekt medgeneracijskega branja (številka: 95, 2016)
  6. mednarodni mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom (številka: 95, 2016)
  Desetnica 2016 (številka: 95, 2016)
  Nagrade 2016 (številka: 95, 2016)
  Soočanje s kompleksnimi vprašanji (številka: 95, 2016)
  Aktualizacija bestialnosti v vseh nas (številka: 95, 2016)
  Niko Grafenauer - moderni klasik, petinsedemdesetletni mladenič (številka: 95, 2016)
  Oblike kurikularnega branja literature (številka: 95, 2016)
  "Ljubezen do branja se rojeva v družini" (številka: 96, 2016)
  Pomembna hrvaška znanstvena monografija (številka: 96, 2016)
  "Le pesniki imajo vizijo. Sledimo jim!" (številka: 96, 2016)
  Prispevek Alenke Glazer k razvoju teorije slovenske mladinske književnosti (številka: 96, 2016)
  Pomen vizualne pismenosti za celostno branje multimodalnih besedil (številka: 96, 2016)
  Ustvarjanje pomena - pismenost v akciji (številka: 96, 2016)
  Cankarjevo tekmovanje v prvem razredu osnovne šole (številka: 96, 2016)
  Literatura v svetu različnih pismenosti (številka: 96, 2016)
  "Človečnost je v nas, če nam je ne preslepijo strahovi" (številka: 96, 2016)
  "Nonsens je zelo družbeno angažiran" (številka: 96, 2016)
  Ob okrogli obletnici dr. Mete Grosman (številka: 96, 2016)
  "Nuja po angažiranih kurentih" (številka: 96, 2016)
  Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2016 (številka: 96, 2016)
  35. mednarodni kongres zveze IBBY (Auckland, Nova Zelandija, 18.-21. avgust 2016) (številka: 96, 2016)
  1000 und 1 buch 2015 (številka: 96, 2016)
  Ob življenjskem jubileju Alenke Glazer (številka: 96, 2016)
  20. večernico prejel Peter Svetina (številka: 96, 2016)
  O Niki, ki je bila glavna na Prazniku zlatih hrušk in kritikih, ki lahko zgodbice o Niki beremo tudi kot "crossover" literaturo (številka: 97, 2016)
  Manica Musil (številka: 97, 2016)
  Intervju z Mario Parr (številka: 97, 2016)
  Oko besede 2016 (številka: 97, 2016)
  O dihotomiji popularno/kvalitetno (številka: 97, 2016)
  16. pravljični dan v Mariborski knjižnici 2016 (številka: 97, 2016)
  Praznik zlatih hrušk 2016 (številka: 97, 2016)
  Mladinska književnost med Scilo in Karibdo kvalitete in priljubljenosti (številka: 97, 2016)
  Križada (številka: 97, 2016)
  Bookbird 2015 (številka: 97, 2016)
  Popularna mladinska književnost - trivialnost literarnosti? (številka: 97, 2016)
  Vijuge med popularnim, kakovostnim in izvirnim (številka: 97, 2016)
  Nova Pika Nogavička in status prevodnega besedila (številka: 97, 2016)
  Pmembna je dobra zgodba (številka: 97, 2016)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 97, 2016)
  Ob 80-letnici Miroslava Košute (številka: 97, 2016)
  Je popularno vedno trivialno in trivialno vedno popularno? (številka: 97, 2016)
 43. 2017
   62

  številka: 98 (2017)
  številka: 99 (2017)
  številka: 100 (2017)
  Pouk književnosti za človečnost, dialog in stik s samim seboj v živem prostoru (številka: 98, 2017)
  Ljudje se delimo na tiste, ki si izmišljajo vzporedne svetove, in na tiste, ki v njih verjamejo (številka: 100, 2017)
  Desetnica 2017 (številka: 98, 2017)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2017 (številka: 98, 2017)
  Med zdravim staranjem in demenco (številka: 98, 2017)
  Bralna kultura kot pomemben dejavnik razvoja bralne pismenosti (številka: 98, 2017)
  Vsaka resnična zgodba je neskončna ali kako mlade spodbuditi k branju (številka: 98, 2017)
  Dišeče! (številka: 98, 2017)
  Mladi, branje in knjižnica - izkušnje bibliotekarjev (številka: 98, 2017)
  Itn. - mladinski festival angažiranega pisanja (številka: 98, 2017)
  Spodbujanje branja besedil v prvem razredu s pomočjo projekta "Berimo" (številka: 98, 2017)
  Branje med delom in prostim časom (številka: 98, 2017)
  Skozi knjige k pogovoru o starosti (številka: 98, 2017)
  25. Bologna po Bologni (številka: 98, 2017)
  Kako se pride nazaj (številka: 98, 2017)
  Prva konferenca evropske IBBY (številka: 98, 2017)
  Levstikove nagrade 2017 (številka: 98, 2017)
  Metafora kot očarljiva enačba (številka: 99, 2017)
  Samocenzura ali nerazvita verska kultura (številka: 99, 2017)
  Mladi in njihove vrednote v času kibernetike (številka: 99, 2017)
  Vrednote v sodobni mladinski prozi (številka: 99, 2017)
  Večernica, svetinjica (številka: 99, 2017)
  Greh je biti odrasel (številka: 99, 2017)
  Brez domišljije in razmišljanja je človek semafor (številka: 99, 2017)
  Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature (številka: 99, 2017)
  Drzen korak k inovativni didaktiki slovenščine (številka: 99, 2017)
  Večernica 2017 za leto 2016 (številka: 99, 2017)
  Rojena pripovedovalka (številka: 99, 2017)
  Vrednote v današnji družbi in sodobni mladinski književnosti (številka: 99, 2017)
  Etika v mladinski književnosti (številka: 99, 2017)
  Izruvana in prevajanje mladinskega fantazijskega leposlovja (številka: 99, 2017)
  Hranimo dilerje, operaterje mobilne telefonije (številka: 99, 2017)
  "Nočem neba brez vseh zvezd, nočem vrtov brez dreves..." (Siddharta) (številka: 100, 2017)
  Knjiga, otrok in jaz (številka: 100, 2017)
  Čas snovanja in odmikanja (številka: 100, 2017)
  Zakaji in zatoji Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 100, 2017)
  Biti urednik (številka: 100, 2017)
  Včasih se zgodi presenečenje (številka: 100, 2017)
  Otroci in knjige (številka: 100, 2017)
  Poskus zapisa o sebi in o pesmih za druge (številka: 100, 2017)
  Svetloba otroštva (številka: 100, 2017)
  Upam, da bom večni potepuh (številka: 100, 2017)
  Biti urednik (številka: 100, 2017)
  Prvo otroško pesem mi je naročila Marija (številka: 100, 2017)
  Paničen beg od zardevanja ali Kako ohraniti dostojanstvo spoštovane profesorice (številka: 100, 2017)
  Apotekarija (številka: 100, 2017)
  Nekaj razmišljanj ob ustvarjanju ilustracij za slikanico Anton! (številka: 100, 2017)
  Pogled na svoje delo (številka: 100, 2017)
  Refleksije ob pisanju (številka: 100, 2017)
  O mladinski književnosti (številka: 100, 2017)
  O ilustriranju (številka: 100, 2017)
  Trikrat tri je devet, vsak si mora svojo pet (številka: 100, 2017)
  Vzporednost svetov (številka: 100, 2017)
  Moje pisanje za otroke (številka: 100, 2017)
  Ves svet je igrišče (številka: 100, 2017)
  Ogledobralci ali Zgodbe iz oddaljenega predmestja v slovenščini (številka: 100, 2017)
  Kako razmišljati v slikah (številka: 100, 2017)
  Z jezikom pripet na steno besed (številka: 100, 2017)
  O kurentu in povezanih rečeh (številka: 100, 2017)
 44. 2018
   57

  številka: 101 (2018)
  številka: 102 (2018)
  številka: 103 (2018)
  Desetnica 2018 (številka: 101, 2018)
  Maša Ogrizek: Koko Dajsa: v mestu. Ilustracije Miha Ha. Založba Miš, 2018. (Zbirka Miškolinke) (številka: 101, 2018)
  26. Bologna po Bologni (številka: 101, 2018)
  Čopovi diplomi 2017 (številka: 101, 2018)
  Ob 70-letnici Pionirske in mladinskega knjižničarstva na Slovenskem (številka: 101, 2018)
  17. pravljični dan (številka: 101, 2018)
  Med izvirnikom in prevodom (številka: 101, 2018)
  Večnaslovniška (crossover) književnost (številka: 101, 2018)
  Biti Ismena (številka: 101, 2018)
  Pravljica z roba gozda (številka: 101, 2018)
  Evangelij za pitbule - romaneskna obsodba spolnih zlorab (številka: 101, 2018)
  2. mladinski festival angažiranega pisanja Itn. (številka: 101, 2018)
  Čez puščave, čez morjave (številka: 101, 2018)
  Majhno je v knjigi veliko (številka: 101, 2018)
  Besede ne pomenijo zgolj nečesa - besede lahko pomenijo vse (številka: 101, 2018)
  Kristín Steinsdóttir: Angel v soseski. Ilustrirala: Halla Sólveig Thorgeirsdóttir. Prev. Tadeja Habicht in Kristina Jurkovič. Ur. Barbara Pregelj. Medvode: Založba Malinc, 2016 (zbirka Še) (številka: 101, 2018)
  Rastem s knjigo 2018/19 (številka: 102, 2018)
  "Drugačnost" v otroški in mladinski književnosti (številka: 102, 2018)
  Vzhod srečuje zahod v mladinski literaturi in pravljicah (številka: 102, 2018)
  Bibliografija člankov Marjane Kobe v reviji Otrok in knjiga (številka: 102, 2018)
  Tujost v jeziku (številka: 102, 2018)
  Pisanje je moja življenjska strast (številka: 102, 2018)
  Svilna pot Huiqin Wang (številka: 102, 2018)
  Vsak bralec s svojega planeta (številka: 102, 2018)
  Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (številka: 102, 2018)
  Tujost in tujstvo v trilogiji o lihožercih Pavla Šruta (številka: 102, 2018)
  Ob 80-letnici Marjane Kobe (številka: 102, 2018)
  Tuji doma (številka: 102, 2018)
  Oko besede 2018 (številka: 102, 2018)
  Družbena tujost in latinskoameriška mladinska književnost (številka: 102, 2018)
  Brati in spregovoriti (številka: 102, 2018)
  Lutkovna predstava Kako zorijo ježevci (številka: 102, 2018)
  Večernica 2018 za leto 2017 (številka: 103, 2018)
  O številčno majhnih in manjšinskih literaturah v Baskiji (številka: 103, 2018)
  Boštjan Gorenc: Moj lajf (številka: 103, 2018)
  Praznik zlatih hrušk 2018 (številka: 103, 2018)
  Intervju z Jakom Hopom in Ralfom Schweikartom (številka: 103, 2018)
  Suzana Tratnik: "Več možnosti, manj avtonomije" (številka: 103, 2018)
  Nagrada Kristine Brenkove 2018 (številka: 103, 2018)
  Mednarodna priznanja slovenskim ustvarjalcem mladinske književnosti 2018 (številka: 103, 2018)
  Maša Ogrizek: "Bogati nas življenje po lastni meri" (številka: 103, 2018)
  Jana Bauer: "Navdušena nad absurdnostjo" (številka: 103, 2018)
  Sredi zime je proteus postal del zgodbe (številka: 103, 2018)
  Priznanja slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 103, 2018)
  Letošnji prejemnik španske nacionalne nagrade za mladinsko književnost Juan Kruz Igerabide - novi član uredniškega odbora revije Otrok in knjiga (številka: 103, 2018)
  Prevajanje jezikov (številka: 103, 2018)
  Antje Damm na obisku v Sloveniji (številka: 103, 2018)
  Anja Štefan: "Tako preprosto, da kar zdrsne v človeka" (številka: 103, 2018)
  Kulturno-umetnostna vzgoja pri študentkah slovenistike (številka: 103, 2018)
  Miroslav Košuta: "Drobcen mak med klasjem, nekaj mojega" (številka: 103, 2018)
  Book bird 2016 (številka: 103, 2018)
  1000 und 1 Buch 2017 (številka: 103, 2018)
  Ustno izročilo v baskovščini (številka: 103, 2018)
  Bralnice pod slamnikom 2018 (številka: 103, 2018)
 45. 2019
   57

  številka: 104 (2019)
  številka: 105 (2019)
  številka: 106 (2019)
  Iniciacija v prvotnost ali kako ilustrirati najtežji roman (številka: 104, 2019)
  S svojim glasom (številka: 104, 2019)
  Spodbujanje branja kot vseživljenjske dejavnosti (številka: 104, 2019)
  Levstikove nagrade 2019 (številka: 104, 2019)
  Za vedno mladi (številka: 104, 2019)
  27. Bologna po Bologni 2019 (številka: 104, 2019)
  Kam so izginila dvorišča? (številka: 104, 2019)
  Animal stories for children in contemporary Croatian children's literature (številka: 104, 2019)
  Zakonitosti likovnega jezika pri oblikovanju tipnih slikanic (številka: 104, 2019)
  Kaj še povedati o prijateljstvu (številka: 104, 2019)
  Vprašanj nikoli ne zmanjka (številka: 104, 2019)
  13. slovenski bienale ilustracije (številka: 104, 2019)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 104, 2019)
  Življenjski svetovi mladih v času, ki pozablja na mlade (številka: 104, 2019)
  Simpozij (številka: 104, 2019)
  Domišljija in stvarnost - literatura za mlade (številka: 104, 2019)
  Knjige nam pomagajo, da ne hitimo (številka: 104, 2019)
  Bookbird 2017 (številka: 104, 2019)
  Za odrasle? Za mladino? Je kategorizacija sploh potrebna? (številka: 104, 2019)
  Desetnica 2019 (številka: 104, 2019)
  Na istem planetu (številka: 104, 2019)
  Egoland ali Črna vrana, beli vran (številka: 104, 2019)
  Oko besede 2019 (številka: 105, 2019)
  1000 und 1 Buch 2018 (številka: 105, 2019)
  Lahkotno za bralca, za Andreja pa težka mora (številka: 105, 2019)
  Pomaga, če sočustvuješ z otroki (številka: 105, 2019)
  Prihodnost se skriva v sočutju (številka: 105, 2019)
  Očetje in sinovi v mladinski književnosti (številka: 105, 2019)
  Lik staršev ali Model, ki bere, knjigo le drži v roki ali pa sploh ne bere (številka: 105, 2019)
  Liki staršev v izvirnih slovenskih otroških slikanicah zadnjega desetletja (številka: 105, 2019)
  Bil je skrajni čas za Ne (številka: 105, 2019)
  Nihče nima tako hude mame! (številka: 105, 2019)
  Vsi otroci pridejo iz trebuha, ampak --- (številka: 105, 2019)
  21. evropska konferenca o pismenosti (številka: 105, 2019)
  Resnični svet v pravljičnih podobah (številka: 105, 2019)
  Vloga staršev v sodobni družini (številka: 105, 2019)
  Večernica 2019 za leto 2018 (številka: 105, 2019)
  Zgodbe staranja (številka: 105, 2019)
  Moj junak noče več med gladiatorje (številka: 105, 2019)
  Starši v pisavi za otroke (številka: 105, 2019)
  Ko je bog oče odsoten (številka: 105, 2019)
  Hvala, kritika in nostalgija (številka: 106, 2019)
  Kje dobim inspiracijo in ostali prebliski (številka: 106, 2019)
  Nagrada Kristine Brenkove za najlepšo slovensko slikanico (številka: 106, 2019)
  Berilo in didaktični instrumentarij v njem (številka: 106, 2019)
  Nekaj misli o prevajanju knjig o muminih (številka: 106, 2019)
  Peter Svetina, Metuljčki in mehaniki: slovenska mladinska književnost med meščanstvom in socializmom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 245 strani, zbirka Kultura (številka: 106, 2019)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2020 (številka: 106, 2019)
  Nacionalni mesec skupnega branja 2019 (številka: 106, 2019)
  Gaja Kos: Knjižne dvoživke: slovenski mladinski problemski roman. Maribor: Založba Aristej, 2015, 179 str. (številka: 106, 2019)
  Predstavitev slovenskih avtorjev v Valenciji (številka: 106, 2019)
  Praznik zlatih hrušk 2019 (številka: 106, 2019)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY 2019 (številka: 106, 2019)
  Intervju z baskovskima ustvarjalcema (številka: 106, 2019)
 46. 2020
   17

 47. 2021
   3