Mlada pota : literarna priloga Mladine

 1. 1982
   10

 2. 1983
   10

 3. 1984
   11

 4. 1985
   10

 5. 1986
   10

 6. 1987
   6