Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti

 1. 2015
   19

 2. 2016
   16

 3. 2017
   20

 4. 2018
   25

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Realpolitična brezmoč slovenskega gledališča (številka: 1, 2018)
  Brutalizem v sodobnem slovenskem gledališču (številka: 1, 2018)
  Kastracija političnega, nakar še policija (številka: 1, 2018)
  Hermenevtični nastavek za analizo moderne estetske ideologije (številka: 1, 2018)
  Nemoč političnega. Moč igre (številka: 1, 2018)
  K politikam zaznavanja (številka: 1, 2018)
  Vse, česar se do sedaj nismo upali vprašati o političnosti in kastraciji (post)dramskega (številka: 1, 2018)
  Kastracija političnega na primeru drame Ljudski demokratični cirkus Sakešvili Roka Vilčnika (številka: 1, 2018)
  Kaj se je zgodilo s političnim v gledališču? Primer Oliverja Frljića (številka: 1, 2018)
  Čustva in ozemlja (številka: 1, 2018)
  Čakajoč politično. K protagonizmu v performansu (številka: 1, 2018)
  (Ob)robno v središču (številka: 1, 2018)
  Osebno pričevanje o času lutke (številka: 1, 2018)
  Theatre as a relationship (številka: 2, 2018)
  Dance is an overlooked potential of intercultural cooperation (številka: 2, 2018)
  Polite ignorance (številka: 2, 2018)
  Teoretizirano zgodovinjenje avantgard (številka: 2, 2018)
  The influence of Slovenian theatre in Macedonia (from 1990 until the present) (številka: 2, 2018)
  The theatre bridge between Macedonia and Slovenia (številka: 2, 2018)
  "Šiv ni šiv" (številka: 2, 2018)
  From Yugoslav ballet to Post-Yugoslav contemporary dance (številka: 2, 2018)
  Zametki postdramskega gledališča na Slovenskem (številka: 2, 2018)
  An introduction to Macedonian-Slovenian theatre relations (1990-2015) (številka: 2, 2018)
 5. 2019
   26

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  Koža kot meja med ontološko in civilizacijsko skonstruiranim Jazom (številka: 1, 2019)
  Kamišibaj v znamenju kakovosti in umetnosti (številka: 1, 2019)
  Theatre reception in Greece and the ideology of greekness (številka: 1, 2019)
  Beneath the invisible cloud (številka: 1, 2019)
  Uboj ali terapija (številka: 1, 2019)
  Time travels with kamishibai (številka: 1, 2019)
  Uvodnik (številka: 1, 2019)
  Ugledališčena nomadskost kot plastenje pogleda, raznolikih umetniških kreacij in energij (številka: 1, 2019)
  Kamishibai in dialect (številka: 1, 2019)
  Slovenski kamišibaj v luči kulturne antropologije (številka: 1, 2019)
  Premeščanje užitka zaradi uživanja (številka: 1, 2019)
  The socio-political function of performing arts and the democratisation of the Republic of Slovenia (številka: 1, 2019)
  Zgodovinjenje scenografije (številka: 2, 2019)
  Elementi monodrame in avtobiografskosti v besedilih Simone Semenič (številka: 2, 2019)
  Uvodnik (številka: 2, 2019)
  Živo-mrtvo telo v dramatiki Simone Semenič (številka: 2, 2019)
  PIšemo in objavljamo, torej smo (številka: 2, 2019)
  Motiv žrtve v dramah Simone Semenič (številka: 2, 2019)
  Zofka Kveder in Simona Semenič (številka: 2, 2019)
  (Še vedno) dramatično stanje sodobne slovenske dramatike (številka: 2, 2019)
  Govorne ploskve Simone Semenič kot performativno razgaljanje jezika (številka: 2, 2019)
  Politika + poetika = etika (številka: 2, 2019)
  "Itak so vsi mrtvi!" (številka: 2, 2019)
  Framing dramaturgy and translation (številka: 2, 2019)
 6. 2020
   26

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  Uvodnik (številka: 1, 2020)
  Ljubiteljsko gledališče na Malti (številka: 1, 2020)
  Javna tajna (številka: 1, 2020)
  Gledališče zatiranih kot oblika artivističnega gledališča v Sloveniji (številka: 1, 2020)
  Delavski oder in amaterski učinek "proletarske igre" (številka: 1, 2020)
  Med zapeljevanjem in sumničavostjo eksperimentalnega, ljubiteljskega in profesionalnega gledališča (številka: 1, 2020)
  Ljubiteljsko gledališče in alternativa osemdesetih (številka: 1, 2020)
  "Pasijon ima zdravilno moč!" protislovja Škofjeloškega pasijona (številka: 1, 2020)
  Čufarjevi dnevi (številka: 1, 2020)
  Ljubiteljska gledališča v urbanem in ruralnem okolju (številka: 1, 2020)
  Govor v pedagoški praksi (številka: 1, 2020)
  70 let ljubiteljskega gledališča na Studencu (številka: 1, 2020)
  Ohranjanje, predstavitev in uporaba kulturne dediščine na primerih ljubiteljskega gledališča (številka: 1, 2020)
  Valo Bratina (številka: 1, 2020)
  Izzivi polja ljubiteljskega gledališča v Estoniji (številka: 1, 2020)
  Položaj in podoba sodobnega ljubiteljskega gledališča na Slovenskem (številka: 1, 2020)
  Otroci na odru v Aarhusu 2017 (številka: 1, 2020)
  Še vedno vihar Petra Handkeja z vidika teorije drame (številka: 2, 2020)
  Uvodnik (številka: 2, 2020)
  Politično participativnega gledališča v uprizoritvi Kapelj in Semenič v sestavljanju (številka: 2, 2020)
  Koncept uprizarjanja konceptov (številka: 2, 2020)
  The new formats of the multimedia theatre (številka: 2, 2020)
  Umevanje prostorov igre (številka: 2, 2020)
  Telo in slovo - Noordung::1995-2045 (številka: 2, 2020)
 7. 2021
   27

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  Keeping the promise of community (številka: 1, 2021)
  Abstraktna umetnost kot vzvod dejanskih sprememb (številka: 1, 2021)
  O skupinskem in snovalnem ustvarjanju v slovenskem gledališču (številka: 1, 2021)
  Youth theatre and community empowerment in Ghana (številka: 1, 2021)
  Prague is not Czech (številka: 1, 2021)
  Beton Ltd (številka: 1, 2021)
  The theatre of Yes (številka: 1, 2021)
  Gledališče potencialnosti in potencial njegove skupnosti (številka: 1, 2021)
  Collectives, communities and non-hierarchical modes of creation from the 1970s till the 1990s (številka: 1, 2021)
  Me slišiš? Simone Semenič in vprašanje ne več dramske pisave (številka: 1, 2021)
  Uvodnik (številka: 1, 2021)
  The complexity of olfactory art the use of scent as concept and context in the work of art (številka: 2, 2021)
  Svet vonjav v slovenskih uprizoritvenih umetnostih (številka: 2, 2021)
  On the "odoresque" and "aero-perfumes" (številka: 2, 2021)
  Imena na konici nosu (številka: 2, 2021)
  Večno, a zapisano pozabi (številka: 2, 2021)
  The theatre of the senses (številka: 2, 2021)
  Na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega (številka: 2, 2021)
  Rana in potovanje - Sofoklejev Filoktet in Homerjeva Odiseja v drami in uprizoritvi Inflammation du verbe vivre (Vnetje glagola živeti) Wajdija Mouawada (številka: 2, 2021)
  Med aisthesis in colere (številka: 2, 2021)
  Subverzivna mladinska književnost - pravljična igra Alenke Gerlovič Jurček in trije razbojniki (1944) v kontekstu (številka: 2, 2021)
  Sledeč nosu (številka: 2, 2021)
  Performing touch and smell (številka: 2, 2021)
  The art of immersion with smell and sensorial theatre language (številka: 2, 2021)
  Hibernation works for bears but not for theatre (številka: 2, 2021)
 8. 2022
   30

  številka: 1 (2022)
  številka: 2 (2022)
  Site-specific author's drama (številka: 1, 2022)
  From stage to page (številka: 1, 2022)
  Dramatika brez generacije (številka: 1, 2022)
  Sofoklejeva Antigona na slovenskih poklicnih odrih (številka: 1, 2022)
  Authenticity in authorial works of devised theatre (številka: 1, 2022)
  Ko si gledališče upa (številka: 1, 2022)
  Poetic tendencies in contemporary Croatian playwriting (številka: 1, 2022)
  Substanca milenijske dramske pisave v našem prostoru (številka: 1, 2022)
  The 21st-century drama and the new reality of social networks (številka: 1, 2022)
  Adaptacija kot reaktualizacija antične dramatike (številka: 1, 2022)
  Dramska forma in etična razsežnost besedila Gostija Simone Semenič (številka: 1, 2022)
  Seksualno osvobojena ženska (številka: 1, 2022)
  Kozinov Ekvinokcij na križišču dejstev, konteksta in estetike (številka: 1, 2022)
  Gestus and taboo (številka: 1, 2022)
  The death of character in postdramatic comedy (številka: 1, 2022)
  Slovenska dramatika v bolgarskem prevodu. Kako staro postane novo ali kakšni so kriteriji sodobnosti? (številka: 1, 2022)
  Deconstructing and re-constructing the fictional universe (številka: 1, 2022)
  Hlapec Jernej in njegova pravica (2018) (številka: 1, 2022)
  Theatre control policy or why after Goran Stefanovski and Dejan Dukovski, no one is known outside the borders of the Macedonian theatre? (2010-2021) (številka: 1, 2022)
  Postpostdramske reinkarnacije klasičnih tragedij (številka: 1, 2022)
  Sodobna dramatika po letu 2000 (številka: 1, 2022)
  Collectives and commoning in small arts (številka: 2, 2022)
  Self-determination anxiety and signs of crisis — fragmentation, performativity, postdramatic (številka: 2, 2022)
  Poročilo s fronte (številka: 2, 2022)
  How can we interpret the 21st-century (no longer) dramatic texts and theatre in art and theory? (številka: 2, 2022)
  Zakaj sploh še gledališče in ne raje nič? (številka: 2, 2022)
  Sodobna slovenska dramatika na začetku tretjega desetletja novega tisočletja – kje je in kam z njo? (številka: 2, 2022)
  Formati in potenciali lokalne "male skupnosti" (številka: 2, 2022)