Napredek : glasilo Slovenske svobodomiselne podporne zveze
Progress : Official Organ of the Slovene Progressive Benefit Society

 1. 1936
   22

 2. 1937
   49

 3. 1938
   51

 4. 1939
   51

 5. 1940
   52