Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma

 1. 2011
   27

  številka: 13/14 (2011)
  Dokumenti o evangeličanski cerkveni občini v Ljubljani (številka: 13/14, 2011)
  Trubarjevi nemški predgovori v slovenski objavi (številka: 13/14, 2011)
  Pogum za prevzem odgovornosti in podjetniško ravnanje (številka: 13/14, 2011)
  Kocbekovo protestantsko krščanstvo (številka: 13/14, 2011)
  Novi arhivski dokumenti o Petru Kupljeniku (številka: 13/14, 2011)
  Religija - sveto - brezpogojno v protestantizmu Paula Tillicha (številka: 13/14, 2011)
  Uvod v knjigo o Turbarju (številka: 13/14, 2011)
  Družbena etika slovenskih protestantov (številka: 13/14, 2011)
  Tolerančni patent in Slovenci med Rabo in Muro (številka: 13/14, 2011)
  Reformacijska teologija in la condition humaine v 21. stoletju (številka: 13/14, 2011)
  Krščanska socialna etika in moderna družbena analiza (številka: 13/14, 2011)
  Spomenik slovenskim protestantskim piscem in tiskarjem (številka: 13/14, 2011)
  Škoda hovoryty (številka: 13/14, 2011)
  Ob Trubarjevem opusu (številka: 13/14, 2011)
  Jože Pogačnik (številka: 13/14, 2011)
  Nova zaveza - vrh Trubarjevega ustvarjanja (številka: 13/14, 2011)
  Religija kot simbolna intenca k najvišjemu dobremu v filozofiji Ernsta Blocha (številka: 13/14, 2011)
  Sklepne ugotovitve o družbenih naukih krščanskih cerkva in skupin (številka: 13/14, 2011)
  Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (številka: 13/14, 2011)
  Jurij Dalmatin - govorec in pisec (tudi) posavskega narečja (številka: 13/14, 2011)
  Paul Tillich in njegova teonomna misel (številka: 13/14, 2011)
  Il patto di Cavour 1561 (številka: 13/14, 2011)
  Valdenci v Italiji (številka: 13/14, 2011)
  Ob tolerančnem patentu Jožefa II. (številka: 13/14, 2011)
  Predgovor ob zbirki Edition Primož Trubar (številka: 13/14, 2011)
  Tolerančni patent 1781 (številka: 13/14, 2011)
 2. 2012
   26

  številka: 15/16 (2012)
  Hans Küng o zgodovinskih tipih ali paradigmah krščanstva (številka: 15/16, 2012)
  O oporiščih reformacije na Štajerskem (številka: 15/16, 2012)
  Protestanti in Slovenci na Koroškem (številka: 15/16, 2012)
  Jožefinski tolerančni patent in njegov pomen za evangeličansko manjšino v Sloveniji (številka: 15/16, 2012)
  Reformna prizadevanja ljubljanskega škofa Kazianerja in njegov odnos do Trubarja (številka: 15/16, 2012)
  Teološka razumevanja nekrščanskih religij v sodobnem britanskem protestantizmu (številka: 15/16, 2012)
  "Apoteoza Primoža Trubarja" - romantični pogled na slovensko reformacijo in njegove meje (številka: 15/16, 2012)
  Žensko duhovništvo v anglikanski skupnosti (številka: 15/16, 2012)
  Verski elementi in njihova simbolika v evangeličanski cerkvi (številka: 15/16, 2012)
  Sporočilo Küngovega predavanja v Mariboru (številka: 15/16, 2012)
  Gregor Vlahovič - življenje in delo predikanta na meji cesarstva (številka: 15/16, 2012)
  Valdenški praznik v Trstu (številka: 15/16, 2012)
  Vprašanje sekularizacije danes (številka: 15/16, 2012)
  Duhovna oskrba med vojaki (številka: 15/16, 2012)
  Knjiga o Vlačiću (številka: 15/16, 2012)
  Pojasnilo ob Schleitheimski veroizpovedi (številka: 15/16, 2012)
  Protestantizem pri ogrskih Slovencih od začetkov do tolerančnega patenta (številka: 15/16, 2012)
  Apokrifi Novega testamenta (številka: 15/16, 2012)
  Breda Pogorelec (številka: 15/16, 2012)
  Ena vera - dve domovini Primoža Trubarja (številka: 15/16, 2012)
  Primož Trubar zapušča Ljubljano (številka: 15/16, 2012)
  Hans Küng - projekt svetovnega etosa (številka: 15/16, 2012)
  Dalmatinova Biblija in Korenski prehod (številka: 15/16, 2012)
  (Schleitheimska veroizpoved) (številka: 15/16, 2012)
  Obstati, ko se vse šibi (številka: 15/16, 2012)
 3. 2013
   21

 4. 2014
   26

  številka: 19/20 (2014)
  Jezusova socialna kritika (številka: 19/20, 2014)
  Luthrova nestrpnost in evangeličanska zapoved strpnosti (številka: 19/20, 2014)
  Nekatere razlage odnosa do erotične ljubezni pri slovenskih luterancih 16. in katoličanih 17. stoletja (številka: 19/20, 2014)
  Cerkovna ordninga, Artikuli, abecednik, katekizmi - in Dalmatinov magisterij (številka: 19/20, 2014)
  Slovenski cerkveni red 1564 - še en najden izvod (številka: 19/20, 2014)
  Slovstvena ustvarjalnost prekmurskih evangeličanov (številka: 19/20, 2014)
  Vekoslav Grmič o protestantizmu (številka: 19/20, 2014)
  Papež Frančišek pred dilemami Katoliške cerkve (številka: 19/20, 2014)
  Notranja geneza Cerkovne ordninge (številka: 19/20, 2014)
  Reformacija na Dravskem polju (številka: 19/20, 2014)
  Pojem utopije in vprašanje utopične zavesti v filozofiji Ernsta Blocha (številka: 19/20, 2014)
  Povezave med slovensko in hrvaško reformacijo (številka: 19/20, 2014)
  Ženske v medverskem dialogu (številka: 19/20, 2014)
  Hitlerjev Bog (številka: 19/20, 2014)
  Cerkovna ordninga Primoža Trubarja kot politično dejanje (številka: 19/20, 2014)
  Literarna tradicija v "Evangelijih in listih" (številka: 19/20, 2014)
  Etična preobrazba kot pogoj sprave (številka: 19/20, 2014)
  Janez Rotar (številka: 19/20, 2014)
  Megiserjeva slovarja 1592 in 1603 v slovenski jezikoslovni zavesti ter prekrivnost slovenskega besedja v njih (številka: 19/20, 2014)
  "Vse spoštujte!" (številka: 19/20, 2014)
  Katoliška cerkev v Nemčiji v času Tretjega rajha (številka: 19/20, 2014)
  Nauk o Jezusu v Koranu (številka: 19/20, 2014)
  Jezikovna situacija v Prekmurju v obdobju od reformacije do začetka 20. stoletja (številka: 19/20, 2014)
  Primož Trubar: Cerkveni red (1564) (številka: 19/20, 2014)
  Katoliška cerkev in Tretji rajh (številka: 19/20, 2014)
 5. 2015
   20