Slovenski študent
ilegalno glasilo študentov, pripadnikov "Slovenske ljudske fronte" in "Slovenskega kmetsko-delavskega gibanja"