Filozofski vestnik

 1. 1989
   43

  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  Democracy and Politics (10, št.2 (1989), str.171-173, 1989)
  Argumentacija v sporazumevanju (10, št.2 (1989), str.143-146, 1989)
  Problematiziranje epistemologije (10, št.2 (1989), str.21-33, 1989)
  Argumentacija kot diskurz (10, št.2 (1989), str.121-124, 1989)
  Uneasiness in Democracy (10, št.2 (1989), str.157-159, 1989)
  Democratic Politics Today (10, št.2 (1989), str.149-150, 1989)
  Tropologija historičnega diskurza (10, št.2 (1989), str.35-51, 1989)
  Nujnost regicida (10, št.1 (1989), str.107-113, 1989)
  Democracy Without Boundaries (10, št.2 (1989), str.167-170, 1989)
  "Nobeno ljudstvo ni tako ljubilo svojih kraljev" (10, št.1 (1989), str.115-126, 1989)
  Argumentacija med subjektom želje in logičnim subjektom (10, št.2 (1989), str.125-133, 1989)
  Drugi govor o sojenju Ludviku XVI. v narodnem konventu na seji 26. decembra 1792 (10, št.1 (1989), str.21-28, 1989)
  Pripoved kot argumentacija (10, št.2 (1989), str.115-119, 1989)
  Argumentacijska narava demokratske invencije (10, št.2 (1989), str.139-142, 1989)
  Thomas Leithauser et alii, Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewusstsein (10, št.2 (1989), str.193-195, 1989)
  Politični angažma teorije (10, št.1 (1989), str.145-153, 1989)
  Ubiti kralja, ker je že mrtev! (10, št.1 (1989), str.53-57, 1989)
  Eksces svobode (10, št.1 (1989), str.29-38, 1989)
  Smrt političnega (10, št.1 (1989), str.43-52, 1989)
  "Domoljubje je stvar srca" (10, št.1 (1989), str.91-106, 1989)
  Modelle für eine semiotische Rekonstruktion der Geschichte der Ästhetik (10, št.2 (1989), str.196-199, 1989)
  Ali Francozi verjamejo svojemu mitu? (10, št.1 (1989), str.59-71, 1989)
  Estetika v obdobju medijske in telematične kulture (10, št.2 (1989), str.69-82, 1989)
  Govor na sojenju Ludviku XVI. v konventu na seji 13. novembra 1792 (10, št.1 (1989), str.9-13, 1989)
  Saint-Just in zakonitost revolucionarnega prevrata (10, št.1 (1989), str.39-42, 1989)
  Gesamtkunstwerk in Neue Slowenische Kunst (10, št.2 (1989), str.55-68, 1989)
  O sojenju Ludviku XVI. (3. decembra 1792) (10, št.1 (1989),str.15-20, 1989)
  Celostna umetnina kot nostalgija (10,št.2 (1989), str.83-95, 1989)
  The Politics of Citizenship (10, št.2 (1989), str.151-156, 1989)
  Zgodovina spola, zgodovina žensk (10, št.2 (1989), str.177-187, 1989)
  Habermas, Modernity and the Welfare State (10, št.2 (1989), str.161-166, 1989)
  Kriminalna demokracija (10, št.1 (1989), str.73-90, 1989)
  Rousseau in razsvetljenski izhod iz nedoletnosti (10, št.1 (1989), str.129-138, 1989)
  Razumevanje človekovih pravic v sociološki teoriji (10, št.1 (1989), str.155-160, 1989)
  Misliti francosko revolucijo v francoski revoluciji (10, št.1 (1989), str.183-201, 1989)
  Nič ni tako, da ne bi moglo biti še slabše ali o retrogardizmu francoske revolucije (10, št.1 (1989), str.139-143, 1989)
  Teror besede (10, št.2 (1989), str.135-138, 1989)
  Misliti francosko revolucijo (številka: 1, 1989)
  "Domoljublje je stvar srca" (številka: 1, 1989)
  Aktualnost klasične estetike (številka: 2, 1989)
  Descartesov Bog kot causa sui (številka: 2, 1989)
 2. 1990
   33

  številka: 1 (1990)
  številka: 2 (1990)
  Kant: status tretje Kritike (11, št.1 (1990), str.21-31, 1990)
  O reklu: v teoriji je to morda pravilno, ne velja pa za prakso (11, št.2 (1990), str.196-229, 1990)
  Zakaj arhitektura v postmoderni dobi? (11, št.1 (1990), str.63-72, 1990)
  Umor kot zahteva po zakonu (11, št.2 (1990), str.57-65, 1990)
  Zakon svobode (11, št.2 (1990), str.181-186, 1990)
  Kafka skozi Kelsna: o naravi normativnega najstva (11, št.2 (1990), str.27-38, 1990)
  E. J. Sieyes ali zgodnji sum v institucijo predstavništva (11, št.1 (1990), str.145-151, 1990)
  Levica/desnica: nadzorovanje političnega prostora (11, št.1 (1990), str.111-127, 1990)
  Hartov koncept prava ali etika v pravu (11, št.1 (1990), str.89-98, 1990)
  Descartes - izganjalec hudiča (11, št.1 (1990), str.9-20, 1990)
  K izpeljavi zakona v Heglovi Pravni filozofiji (11, št.2 (1990), str.49-55, 1990)
  Zakon in vzročnost (11, št.2 (1990), str.69-80, 1990)
  Ali so v zgodovini zakoni? (11, št.2 (1990), str.125-132, 1990)
  Zgodovinski kriteriji novodobnega pojma revolucije (11, št.1 (1990), str.129-141, 1990)
  Claude Lefort in politična filozofija (11, št.1 (1990), str.99-109, 1990)
  Moč pozitivne zakonodaje (11, št.2 (1990), str.157-168, 1990)
  Marxova izgubljena estetika (11, št.1 (1990), str.197-201, 1990)
  Modeli zgodovine znanosti (11, št.1 (1990), str.33-47, 1990)
  Das Unheimliche Kantove teorije prava (11, št.2 (1990), str.39-47, 1990)
  O splošnosti in nujnosti naravnih zakonov (11, št.2 (1990), str.109-121, 1990)
  Vzvišeno med Kantom in Longinom (11, št.1 (1990), str.73-86, 1990)
  Pojasnitev zakonov narave (11, št.2 (1990), str.93-107, 1990)
  Zakoni družbene imaginacije v 18. stoletju (11, št.2 (1990), str.187-194, 1990)
  Naravno pravo ali problem Drugega v pravu (11, št.2 (1990), str.9-26, 1990)
  Zgodovina kot ideologija (11, št.1 (1990), str.49-59, 1990)
  Theodor W. Adorno (11, št.1 (1990), str.202-208, 1990)
  Kaj je tretji stan? (11, št.1 (1990), str.153-196, 1990)
  Občutek determiniranosti (11, št.2 (1990), str.81-91, 1990)
  Politična filozofija in moderna demokracija (11, št.2 (1990), str.169-179, 1990)
  Heinz Paetzold: "Aesthetik des deutschen Idealismus", Wiesbaden, 1983 (številka: 2, 1990)
  Mednarodni kolokvij "Democratic Politics Today", Ljubljana, 23. marca 1989. (številka: 2, 1990)
 3. 1991
   35

  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  Zgodovina, zgodovinopisje, fikcija (številka: 2, 1991)
  Return to form - return to Kant? (številka: 1, 1991)
  The function of judge or the postmodernist challenge in contemporary legal philosophy (številka: 1, 1991)
  Mythos as mode of the presence of form in literature (številka: 1, 1991)
  Form as an art form (številka: 1, 1991)
  Rousseau's great legislator: an empty form of authority? (številka: 1, 1991)
  Beauty as a four-fold paradox (številka: 1, 1991)
  "Form" and "finish" in modern painting (številka: 1, 1991)
  "Pa", the reverser of argumentative expectation (številka: 1, 1991)
  Three basic concepts of form (številka: 1, 1991)
  Kaliban and Ariel (številka: 1, 1991)
  Deformation of form (številka: 1, 1991)
  On structural universals (številka: 1, 1991)
  Development of logical form (številka: 1, 1991)
  Why form? (številka: 1, 1991)
  Form and content revisited (številka: 1, 1991)
  Benjamin's aspect (številka: 1, 1991)
  Beyond formalism: Kant's theory of art (številka: 1, 1991)
  Democracy, culture and education as a question of form (številka: 1, 1991)
  Reference and the true value of clauses NPr be NPp (številka: 1, 1991)
  "Estetska ideologija" kot ideologija (številka: 2, 1991)
  Geschlecht - Macht - Geschichte (številka: 2, 1991)
  Die historiographische Fiktion als Herausforderung der Identitäts bzw. Differenztheorie (številka: 2, 1991)
  Zgodovina, zgodovinopisje, fikcija (številka: 2, 1991)
  Vzhodna Evropa po komunizmu: revolucija in demokracija (številka: 2, 1991)
  Möglichkeit der Theorie der modernen Geschichtsschreibung (številka: 2, 1991)
  Zur Möglichkeit der Geschichtsphilosophie heute (številka: 2, 1991)
  "Geschichtlichkeit der Lebenswelt?" (številka: 2, 1991)
  Kantov keplerjevski obrat (številka: 2, 1991)
  "Protestantska" interpretacija prava (številka: 2, 1991)
  Sublimno pri Edmundu Burkeu (številka: 2, 1991)
  Struktur - Kultur - Alltag - Erfahrung (številka: 2, 1991)
  Od tu do tja - toda kdaj in če? (številka: 2, 1991)
 4. 1992
   27

  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  Univerzalni avditorij kot jamstvo za umno argumentacijo (številka: 1, 1992)
  Nekaj pripomb k razmerju med teorijo in prakso pri Kantu (številka: 1, 1992)
  Pripovedno zgodovinopisje med historičnim realizmom in univerzalno zgodovino (številka: 1, 1992)
  Dispozicije (številka: 1, 1992)
  Manifest za filozofijo (številka: 1, 1992)
  Ideološko-praktično jedro temeljne operacije Heglove logike refleksije (številka: 1, 1992)
  Epistemologija ali filozofija približka (številka: 1, 1992)
  Kako razložiti modalnost? (številka: 1, 1992)
  Postmodernizem in umetniške avantgarde (številka: 1, 1992)
  Dialogi med utopijami iz srede 20. stoletja (številka: 1, 1992)
  Cogito ergo es (številka: 1, 1992)
  Kant et la question de la République universelle (številka: 2, 1992)
  Kant eirenikós: republicanism, commerce and the law of nations (številka: 2, 1992)
  On the in-ex-sistence of the Critique of political reason (številka: 2, 1992)
  La théorie kantienne du vivant (številka: 2, 1992)
  Die Kritik der Urteilskraft als Schlussstein des kantischen Systems (številka: 2, 1992)
  Handeln und Urteilen (številka: 2, 1992)
  Das Problem des inneren Sinnes (številka: 2, 1992)
  Authentic moral commitment - Kant's phenomenology of respect (številka: 2, 1992)
  L'idée de Kant (številka: 2, 1992)
  Kant: the subject out of joint (številka: 2, 1992)
  The closure of experience (številka: 2, 1992)
  Hobbes and the theory of social contract as the context for Kant's political philosophy (številka: 2, 1992)
  Kant in praktischer Absicht (številka: 2, 1992)
  Num propter vitam perdere causas (številka: 2, 1992)
 5. 1993
   30

  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  Sublimno in aura (številka: 1, 1993)
  Baudrillardova televizija (številka: 1, 1993)
  Kritika praktičnega uma (številka: 1, 1993)
  Paul Crowther: Critical aesthetics and postmodernism ... (številka: 1, 1993)
  Filozofska historiografija ob koncu razsvetljenstva (številka: 1, 1993)
  Metafilozofsko razmišljanje o analitični filozofiji (številka: 1, 1993)
  Argumentacija in demokracija (številka: 1, 1993)
  Od "kritike znanosti" k epistemologiji (številka: 1, 1993)
  Notica o univerzalni monarhiji (številka: 1, 1993)
  Zadnji Prospero (številka: 1, 1993)
  Kant, razsvetljenstvo in razvoj ter iztek teorije družbene pogodbe (številka: 1, 1993)
  Spleti v ozadju filozofske resnice (številka: 1, 1993)
  Ideal čistega uma in Kantov spis o edinem možnem dokaznem temelju (številka: 1, 1993)
  Martin Jay: Force Fields. Routledge, New York in London, 1993 (številka: 1, 1993)
  Utopija med žanrom in konceptom (številka: 1, 1993)
  Kant in "pravica do laži" (številka: 1, 1993)
  Problem realnega nasprotja pri Kantu (številka: 1, 1993)
  Europa und wir Anderen (številka: 2, 1993)
  Mythical discoveries, utopian spaces and post-socialist culture (številka: 2, 1993)
  Nations, nationalism and the european citizen (številka: 2, 1993)
  Liberalismus und Partikularismus im neuen Europa (številka: 2, 1993)
  Staatsbürgeruniversalismus contra Nationalstaat (številka: 2, 1993)
  The birth of war out of the spirit of peace (številka: 2, 1993)
  Vous autres Europeéns - or inventing Europe (številka: 2, 1993)
  Minoritarian politics and the pluralisation of democracy (številka: 2, 1993)
  Social contract and public opinion - two political concepts of the enlightenment (številka: 2, 1993)
  Le revers de l'Europe (številka: 2, 1993)
  Questioning Europe (številka: 2, 1993)
 6. 1994
   33

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  Težave in možne izboljšave reliabilizma (zanesljivosti) (številka: 1, 1994)
  Ideologija kot ideologija "očitnega" (številka: 1, 1994)
  Kritika razsodne moči (številka: 1, 1994)
  Oblikovanje znanstvene kulture (številka: 1, 1994)
  Ding an sich kot zagata razmejitvene geste? (številka: 1, 1994)
  Abbé de Saint-Pierre, združena Evropa in razsvetljena križarska vojna (številka: 1, 1994)
  Kantovi transcendentalni argumenti (številka: 1, 1994)
  Bel, racionalen in pervertiran (številka: 1, 1994)
  Kant, Tetens in problem notranjega čuta (številka: 1, 1994)
  The Privilege of a Traveller (številka: 1, 1994)
  Hugo Grotius in razvoj teorij naravnega prava (številka: 1, 1994)
  Martin Jay: Downcast eyes. The denigration of vision in twentieth-century french thought. Los Angeles-London 1993 (številka: 1, 1994)
  Paolo Rossi: Primer zgodnjega spora med modernimi in postmodernimi (številka: 1, 1994)
  K problemu samonanašanja objektivnega spoznanja pri Kantu (številka: 1, 1994)
  Konceptualizacija digitalnih režimov vizibilnosti (številka: 1, 1994)
  Five Fables About Human Rights (številka: 2, 1994)
  The Politics of Homecoming (številka: 2, 1994)
  " White Men Can't Jump---" (številka: 2, 1994)
  Subject of Politics, Politics of the Subject (številka: 2, 1994)
  Fictions of Justice (številka: 2, 1994)
  The Role of Fictions in Law (številka: 2, 1994)
  La logique de l'apparence (številka: 2, 1994)
  Virtual Derrida (številka: 2, 1994)
  Entretien avec Jacques Ranciere (številka: 2, 1994)
  Mountain Photography and the Constitution of National Identity (številka: 2, 1994)
  Fiction Re-constructed (številka: 2, 1994)
  Kant's Transcendental Ideal as Fiction (številka: 2, 1994)
  Women and the Fictive Individual of Liberalism (številka: 2, 1994)
  Fictions in Political Thought (številka: 2, 1994)
  Historical Facts and Historical Fictions (številka: 2, 1994)
  The Logic Structure of Pictorial Representation (številka: 2, 1994)
 7. 1995
   35

  številka: 1 (1995)
  številka: 2 (1995)
  O diskurzih o "neuspehu avantgarde" (številka: 1, 1995)
  Spor o normativnih temeljih estetike (številka: 1, 1995)
  Zgodovina danes (številka: 1, 1995)
  Perelmanov filozofski lapsus (številka: 1, 1995)
  Heinz Paetzold: Die Realität der symbolischen Formen (številka: 1, 1995)
  Demokracija za vsako rabo (številka: 1, 1995)
  Malebranchev okazionalizem, ali o filozofiji v paradižu (številka: 1, 1995)
  Ljubezen in smrt (številka: 1, 1995)
  Učinkovitost različnih konceptov gena pri utemeljevanju altruizma (številka: 1, 1995)
  Filozofija ob koncu stoletja (številka: 1, 1995)
  Popperova filozofija znanosti (številka: 1, 1995)
  Modeli (kulturne) zgodovine (številka: 1, 1995)
  Za teorijo srednjega dosega: zgodovinopisje v času postmodernizma (številka: 1, 1995)
  O univerzalni veljavi kantovske ideje (številka: 1, 1995)
  Vračanje pogleda (številka: 1, 1995)
  "Che cosa e l'arte?" (številka: 1, 1995)
  Radikalizem in moralnost? (številka: 1, 1995)
  Narativnost v zgodovini: poststrukturalizem in po njem (številka: 1, 1995)
  "The Time is out of Joint" (številka: 2, 1995)
  Kant: la loi et ses ricochets (številka: 2, 1995)
  On the final (im-)possibility of resistance, progress and avant-garde (številka: 2, 1995)
  Politique et justice dans un style déconstructif (številka: 2, 1995)
  Résistance (številka: 2, 1995)
  Le corps abject du roi: la Terreur et son Ennemi (številka: 2, 1995)
  Ethics and political discourse in democracy (številka: 2, 1995)
  Justice et rationalité: les impasses du "libéralisme politique" (številka: 2, 1995)
  The hypothesis, the context, the messianic, the political, the economic, the technological (številka: 2, 1995)
  Ethique et politique (številka: 2, 1995)
  Habent sua fata (številka: 2, 1995)
  L'horreur du moraliste politique (številka: 2, 1995)
  (Wie) läßt sich Recht legitimieren? (številka: 2, 1995)
  La politique existe-t-elle sans éthique? (številka: 2, 1995)
  Some remarks on Carl Schmitt's notion of "exception" (številka: 2, 1995)
 8. 1996
   43

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  Zdravko Kobe: Automaton transcendentale I., Kantova pot h Kantu ... (številka: 1, 1996)
  Nemožnost skupnosti in možnost demokracije (številka: 1, 1996)
  Moč in upiranje (številka: 1, 1996)
  Renata Salecl: The spoils of freedom. Psychoanalysis and feminism after the fall of socialism. Routledge, London in New York (številka: 1, 1996)
  Božji pogled (številka: 1, 1996)
  Kantov poskus utemeljitve transcendentalnega načela razsodne moči v obeh inačicah Uvoda (številka: 1, 1996)
  Lawrence Rosen (ur.): Other intentions: cultural context and the attribution of inner states. Santa Fe 1995 (številka: 1, 1996)
  Resničnostnost (številka: 1, 1996)
  Nekaj pripomb k problematiki vloge idej v Kritiki razsodne moči (številka: 1, 1996)
  Nikolaj Kuzanski: Skrivnost pogleda (številka: 1, 1996)
  Popperova filozofija znanosti (številka: 1, 1996)
  Kako je mogoče postulirati politično? (številka: 1, 1996)
  Asymmetries of Language and Sight (številka: 2, 1996)
  Seeing, Painting and Art (številka: 2, 1996)
  The Collapse of the Statues or What Can & What Cannot Be Buried? (številka: 2, 1996)
  Modernity and Ocularcentrism (številka: 2, 1996)
  The seen - le vu (številka: 2, 1996)
  Experimental Painting and Painting Theories in Colonial Hong Kong (1940-1980): Reflection on Cultural Identity (številka: 2, 1996)
  Suffering and the Politics of Memory (številka: 2, 1996)
  Hysteria: Physical Presence and Juridical Absence & AIDS: Physical Absence and Juridical Presence (številka: 2, 1996)
  The Sexiness of Visuality (številka: 2, 1996)
  De la nostalgie a l'art: voir de tout son corps (številka: 2, 1996)
  Urban Scenes and Unseens (številka: 2, 1996)
  Must Justice Be Blind? (številka: 2, 1996)
  Disavowal and Representation in Magritte's "La trahison des images" (številka: 2, 1996)
  Descartesova filozofija znanosti in znanstvena revolucija (številka: 3, 1996)
  Analiza v Meditacijah: iskanje jasnih in razločnih idej (številka: 3, 1996)
  Kartezijanski dualizem (številka: 3, 1996)
  Leibniz in kitajska filozofija (številka: 3, 1996)
  Marina Gržinić, V vrsti za virtualni kruh. Čas, prostor, subjekt in novi mediji v letu 2000 ... (številka: 3, 1996)
  Aleš Erjavec: Estetika in kritična teorija ... (številka: 3, 1996)
  Descartes, introspekcija in zaznavanje (številka: 3, 1996)
  Civilna religija Thomasa Hobbesa (številka: 3, 1996)
  Hobbes in civilna religija Leviathana (številka: 3, 1996)
  'Tri ali štiri maksime...' (številka: 3, 1996)
  " Tri ali štiri maksime---" (številka: 3, 1996)
  Okazionalistična filozofija in kartezijanska fiziologija (številka: 3, 1996)
  Kartezijanski dualizem: teologija, metafizika in znanost (številka: 3, 1996)
  Descartes kot razlikovalna instanca (številka: 3, 1996)
  Franklin R. Ankersmith: History and tropology. The rise and fall of metaphor, London 1994 (številka: 3, 1996)
 9. 1997
   43

  številka: 1 (1997)
  številka: 2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  Univerzalno pri Sadu in Kantu (številka: 1, 1997)
  Subjekt in univerzalno (številka: 1, 1997)
  Merleau-Ponty in razumevanje (številka: 1, 1997)
  Badioujeva konceptualizacija resnice (številka: 1, 1997)
  Fantazma začetka pri Schellingu (številka: 1, 1997)
  Michel Fabre: Bachelard éducateur, Pariz 1995 (številka: 1, 1997)
  Ali je estetika mogoča? (številka: 1, 1997)
  Pojmovanje telesa v Merleau-Pontyjevi filozofiji (številka: 1, 1997)
  Subjekt izjavljanja kot fantazma Kantove filozofije (številka: 1, 1997)
  Alain de Libera: La querelle des universaux. De Platon a la fin du Moyen Age, Pariz 1996 (številka: 1, 1997)
  Spol in evtanazija uma (številka: 1, 1997)
  Iznajdba "Evrope": humanisti in vojna proti Turkom (številka: 1, 1997)
  O božjih imenih (številka: 1, 1997)
  Časovnost in razodetje (številka: 1, 1997)
  Onze theses sur la politique (številka: 2, 1997)
  Peasant Resistance in Medieval Europe (številka: 2, 1997)
  A "Politics of Ideas" and Women's Citizenship (številka: 2, 1997)
  Living in Time But Outside History, Living in Morality But Outside Ethics (številka: 2, 1997)
  Possessing the Past: the Problem of Historical Representation in the Process of Reinventing Democracy in Eastern Europe the Case of Slovenia! (številka: 2, 1997)
  Résistance et philosophie (številka: 2, 1997)
  Résistance et exception (številka: 2, 1997)
  Social History: on the Way to Becoming a Historical Cultural Science? (številka: 2, 1997)
  Frontiers in Question (številka: 2, 1997)
  Poiesis and Politics as Ecstatic Fetish: Foucault's Ethical Demand (številka: 2, 1997)
  La question du pouvoir: Foucault et Spinoza (številka: 2, 1997)
  On the Politization of the Social in Recent Western Political Theory (številka: 2, 1997)
  A Matter of Resistance (številka: 2, 1997)
  Nasilni silogizmi (številka: 3, 1997)
  Filozofija odsotnosti jaza (številka: 3, 1997)
  Subjekt, krivica, primer. Nekaj precizacij (številka: 3, 1997)
  Iznajdba posvetne oblasti: prispevek k religiozni zgodovini sekularizma (številka: 3, 1997)
  Subjekt krivice (številka: 3, 1997)
  Ob La mésentente (številka: 3, 1997)
  Interpasivnost (številka: 3, 1997)
  Politika emancipacije (številka: 3, 1997)
  Mathematica nos ducunt ad penitus absoluta --- (številka: 3, 1997)
  Concidentia oppositorum pri Nikolaju Kuzanskem in sodobne parakonsistentne logike (številka: 3, 1997)
  Um in estetika med moderno in postmoderno: Habermas in Rorty (številka: 3, 1997)
  Feminizem, enakost in politika (številka: 3, 1997)
  Zgodovina in realizem v okoliščinah zgodovine (številka: 3, 1997)
 10. 1998
   45

  številka: 1 (1998)
  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  Paolo D'Angelo, L'estetica italiana del Novecento, Roma - Bari, 1997 ; Mario Perniola, L'estetica del Novecento, Bologna, 1997 (številka: 1, 1998)
  Logično-diskurzivni vzorec razmišljanja in meditativno-mistični vzorec doživljanja (številka: 1, 1998)
  Heglov etični racionalizem (številka: 1, 1998)
  Med dvema subjektoma (številka: 1, 1998)
  "Umna dejanskost" in filozofija (številka: 1, 1998)
  Kaj je dogodek? (številka: 1, 1998)
  Politika kot postopek resnice (številka: 1, 1998)
  Macphersonov Hobbes - je Leviathan res buržoazen? (številka: 1, 1998)
  Ali je smrt res nekaj slabega? (številka: 1, 1998)
  Konceptualna oseba in cogito a la Deleuze (številka: 1, 1998)
  Kako ne popustiti glede svoje želje (številka: 1, 1998)
  Primerjalna estetika: primerjava med kulturami in umetnostmi (številka: 1, 1998)
  Razcep subjekta (številka: 1, 1998)
  Tri pripombe k Badioujevemu pojmu odločitve (številka: 1, 1998)
  Kant: v kakšnem pomenu so sodbe okusa estetske? (številka: 1, 1998)
  Certainty, Belief, and Rationality (številka: 2, 1998)
  Feyerabend, Rorty, Putnam: Relativism and the Construction of Subjectivity (številka: 2, 1998)
  End of certainty? (številka: 2, 1998)
  Certitude de l'ego, science de sa cause (številka: 2, 1998)
  Beyond the Certainty Principle: Towards a Political Reading of the Modern Experience (številka: 2, 1998)
  The Human and Historical Dimensions of Certainty (številka: 2, 1998)
  Certainty in Daoism and in Japanese Buddhism (številka: 2, 1998)
  Mélancolie et certitude (številka: 2, 1998)
  Die Gewißheit des Zweifels (številka: 2, 1998)
  Federigo Enriques et le nouveau statut épistémique de la certitude (številka: 2, 1998)
  Die Gewißheit des Philosophierens (številka: 2, 1998)
  O pojmu estetike prenosa vonja (kunju) (številka: 3, 1998)
  Deleuzovo pojmovanje naključja (številka: 3, 1998)
  Sekularizem, resakralizacija posvetne oblasti in civilna religija (številka: 3, 1998)
  Interpretacije Hobbesa: avtoritarnost, individualizem, pooblastitev (številka: 3, 1998)
  Estetika in filozofije (številka: 3, 1998)
  De pricipiis! naturae ad fratrum Syluestrum (številka: 3, 1998)
  Joseph Bobik, Aquinas on matter and form and the elements. A translation and interpretation of the "De principiis naturae" and the "De mixtione elementorum" of St. Thomas Aquinas. University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1998, 325 str. (številka: 3, 1998)
  Težave z imaginarnim (številka: 3, 1998)
  Descartes in Spinoza: dualist in monist (številka: 3, 1998)
  Actualité et postérités de Gaston Bachelard, Sous la direction de Pascal Nouvel, Presses Universitaires de France, Pariz 1997, 172 str. (številka: 3, 1998)
  Komentar k De principiis naturae Tomaža Akvinskega (številka: 3, 1998)
  Kuang-ming Wu, On the "logic" of togetherness, a cultural hermeneutic, E.J. Brill, Leiden, 469 str. (številka: 3, 1998)
  Tomaž Akvinski, De principiis naturae / O počelih narave (številka: 3, 1998)
  Gilles Deleuze, Logika smisla (številka: 3, 1998)
  O pojmu prenosa vonja (kunju) (številka: 3, 1998)
  Estetika onstran estetike (številka: 3, 1998)
 11. 1999
   89

  številka: 1 (1999)
  številka: 2 (1999)
  številka: 3 (1999)
  številka: 2 supplement (1999)
  Določitev človeka v Heglovih Osnovnih črtah filozofije prava (številka: 1, 1999)
  Asketski ideal (številka: 1, 1999)
  Osem tez o univerzalnem (številka: 1, 1999)
  Spektralizacija Evrope (številka: 1, 1999)
  Vloga pojma boga v Hobbesovem Leviathanu (številka: 1, 1999)
  Ritem bivanja: Aristotelova fenomenologija možnosti in stvarnosti (številka: 1, 1999)
  Hobbesov naravni zakon (številka: 1, 1999)
  Vojna konstitucija majhnih narodov na Balkanu ali "koga je treba spraviti v Bosni in Hercegovini" (številka: 1, 1999)
  Jean-Claude Carriere, Jean Delumeau, Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Entretiens sur la fin des temps, Fayard, Pariz 1998, 321 str. (številka: 1, 1999)
  Ostanek univerzalnega (številka: 1, 1999)
  Okazionalizem in vsemoč misli (številka: 1, 1999)
  Rosanvallonova utopija družbe kot trga (številka: 1, 1999)
  Metafizika (številka: 1, 1999)
  Kako je mogoče misliti singularno univerzalno? (številka: 1, 1999)
  On Bitter-Juicy Philosophizing Via Aesthetics (številka: 2, 1999)
  Aesthetics, Ethics, and the Meaning of Place (številka: 2, 1999)
  Re-thinking Aesthetics (številka: 2, 1999)
  History and Everyday Life (številka: 2, 1999)
  Life as Screen? Or how to grasp the virtuality of the body (številka: 2, 1999)
  Esthétique et poiétique (številka: 2, 1999)
  Sport - Viewed Aesthetically, and Even as Art? (številka: 2, 1999)
  Disgust (številka: 2, 1999)
  Preface (številka: 2, 1999)
  Playful Thinking: Theater and Philosophy (du jeu dans la pensée) (številka: 2, 1999)
  Musik als Gestalt der begrifflosen Erkenntnis (številka: 2, 1999)
  Virtual Reality (številka: 2, 1999)
  The Artist as an Exemplary Art Consumer (številka: 2, 1999)
  Advocates: Art and Philosophy (številka: 2, 1999)
  All the Turns in "Aestheticizing" Life (številka: 2, 1999)
  Art and the Reconfiguration of Contemporary Experience (številka: 2, 1999)
  The Virtual-Image and the Real-Time Interval (številka: 2, 1999)
  Artistic Expression of National Cultural Identity (številka: 2, 1999)
  Drifting into Dangerous Waters: The Separation of Aesthetic Experience from the Work of Art (številka: 2, 1999)
  Aesthetics as Philosophy (številka: 2, 1999)
  Kurt Flasch, Nikolaus von Kues, Geschichte einer Entwicklung. Vorlesungen zur Einführung in seine Philosophie, Vittorio Klostermann, Frankfurt/M. 1998, 679 str. (številka: 3, 1999)
  Vihar v kozarcu vode (številka: 3, 1999)
  Logos je vsemu skupen (številka: 3, 1999)
  Keith Ansell Pearson, Germinal life. The difference and repetition of Deleuze, Routledge, London & New York 1999, 270 str. (številka: 3, 1999)
  Korejska in japonska filozofija danes (številka: 3, 1999)
  Dinamična filozofija (številka: 3, 1999)
  Izgubljeno sočutje (številka: 3, 1999)
  Umetnost in norma (številka: 3, 1999)
  Reprezentacija in umetniška normativnost (številka: 3, 1999)
  Vzročnost - očrt realistične teorije (številka: 3, 1999)
  Čas, jezik in umetnost (številka: 3, 1999)
  O anestetizirajočih praksah sodobne umetnosti (številka: 3, 1999)
  Hume: "Eno izmed najbolj sublimnih vprašanj v filozofiji" (številka: 3, 1999)
  Po dobi kánonov: pisanje na steni (številka: 3, 1999)
  Art - Aesthetics - Philosophy (številka: 2, supl., 1999)
  The Aesthetics of Decay (številka: 2, supl., 1999)
  Fengliu, the Aesthetic Way of Life in East Asian Culture (številka: 2, supl., 1999)
  Zum Begriff System in der Musikwissenschaft (številka: 2, supl., 1999)
  The Aesthetic Exploitation of Landscape (številka: 2, supl., 1999)
  Sens de la matiere (številka: 2, supl., 1999)
  Post-Modernism as Decadence (številka: 2, supl., 1999)
  Musikalisches Sprechen (številka: 2, supl., 1999)
  Natural Beauty, Ethics and Conceptions of Nature (številka: 2, supl., 1999)
  Musik ist keine Sprache - Argumente Susanne Langers revidiert (und mit Hilfe der Ideen Nelson Goodmans untermauert) (številka: 2, supl., 1999)
  A Typology of Medieval Islamic Poetics (številka: 2, supl., 1999)
  The Indispensable Excess of the Aesthetic (številka: 2, supl., 1999)
  The Clever Body and Aesthetics of Movement (številka: 2, supl., 1999)
  Rational Order in Tone Scales and Cone Scales (številka: 2, supl., 1999)
  Art, Philosophie et Modernité: L'Afrique en Effet (številka: 2, supl., 1999)
  Aesthetic Experience - a topic at the cross-roads between philosophy and psychology (številka: 2, supl., 1999)
  Preserving the Subject (številka: 2, supl., 1999)
  Aesthetics and the Representation of Discovery (številka: 2, supl., 1999)
  The Enlarging of the Aesthetic Ecumene through Transcultural Studies (številka: 2, supl., 1999)
  Artistic Experience as a Construct of Multifaceted Cognitive Sub-Systems (številka: 2, supl., 1999)
  Modern Artist and his Space: László Moholy-Nagy (številka: 2, supl., 1999)
  Photography and the imagination (številka: 2, supl., 1999)
  Esthétique et philosophie des limites (številka: 2, supl., 1999)
  La création musicale comme expérience esthétique (številka: 2, supl., 1999)
  The Plight of Aesthetics and Art Criticism (številka: 2, supl., 1999)
  Recherche et création (številka: 2, supl., 1999)
  The Epistemology of Analytic Cubism (številka: 2, supl., 1999)
  Recherches des principes de l'"Esthétique non-classique" (številka: 2, supl., 1999)
  Ästhetische Prophezeihungen des russischen Symbolismus (številka: 2, supl., 1999)
  Die Kommunikation im Schatten der Unersichtlichkeit (številka: 2, supl., 1999)
  Philosophical Aesthetics and the Aesthetics of Everyday Life (številka: 2, supl., 1999)
  Welches Interesse haben wir an einer aufklärerischen Ästhetik? (številka: 2, supl., 1999)
  Description and Explanation in Art Exegesis (številka: 2, supl., 1999)
  Between Intellectualism and "Somaesthetics" (številka: 2, supl., 1999)
  Dividing Lines, Impoverished Domains: The Aesthetic and the Artistic (številka: 2, supl., 1999)
  My Harmonious Aesthetics and Philosophy (številka: 2, supl., 1999)
  Une expérience esthétique (številka: 2, supl., 1999)
 12. 2000
   38

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  Renesančni platonizem in oblikovanje moderne znanosti (številka: 1, 2000)
  Bistvena kompleksnost znanstvene filozofije (številka: 1, 2000)
  Narava abstraktnega mišljenja (številka: 1, 2000)
  Aristotelovi matematični predmeti kot "vmesne stvari" (številka: 1, 2000)
  Ante rem strukturalizem (številka: 1, 2000)
  Badioujeva tematizacija matematike (številka: 1, 2000)
  Zloraba matematike v filozofiji (številka: 1, 2000)
  Matematična metoda in filozofska resnica (številka: 1, 2000)
  Nikolaj Kuzanski in Aristotelova filozofija matematike (številka: 1, 2000)
  Naključje in človeško delovanje v Aristotelovi Fiziki (številka: 1, 2000)
  O matematiki, logiki in filozofiji (številka: 1, 2000)
  Karolinška "Evropa"? (številka: 1, 2000)
  Les catégories du politique (številka: 2, 2000)
  Division and Democracy (številka: 2, 2000)
  The Disembodiment of Politics and the Formation of Political Space (številka: 2, 2000)
  Le totalitarisme aujourd'hui (številka: 2, 2000)
  Communisme et totalitarisme (številka: 2, 2000)
  Droit international et démocratie (številka: 2, 2000)
  Démocratie délibérative ou pluralisme agonistique? (številka: 2, 2000)
  Savoir compter l'incomptable, savoir dire l'indicible ou la démocratie selon Claude Lefort (številka: 2, 2000)
  Droits de l'homme et herméneutique - á partir de Claude Lefort (številka: 2, 2000)
  " Evropa" in prva križarska vojna (številka: 3, 2000)
  Aleš Debeljak, Na ruševinah modernosti: institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike (številka: 3, 2000)
  Nekatera vprašanja demokracije v luči Badioujeve teorije (številka: 3, 2000)
  Karl R. Popper, The world of Parmenides, Essays on the Presocratic Enlightenment, Routledge, London in New York 1998, 305 str. (številka: 3, 2000)
  Ideja k obči zgodovini kozmopolitskega gledališča (številka: 3, 2000)
  Zgodovino sveta prelomiti na dvoje? (številka: 3, 2000)
  Nietzsche in nič (številka: 3, 2000)
  Hegel in liberalizem: zastavitev problema (številka: 3, 2000)
  Globalizacija in totaliteta (številka: 3, 2000)
  Sade: budoar in polis (številka: 3, 2000)
  Problem smrti v budistični filozofiji (številka: 3, 2000)
  Ideologija (umetnosti) in njeno fantazmatsko ozadje (številka: 3, 2000)
  Filozofija in politika realnega (številka: 3, 2000)
  Despotizem strasti ali zlo v naravi (številka: 3, 2000)
 13. 2001
   39

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  Boetij o kompatibilnosti vnaprejšnje božje vednosti in prihodnjih kontigentnih dogodkov (številka: 1, 2001)
  Mario Perniola, Estetika dvajsetega stoletja (številka: 1, 2001)
  Kdo vlada času? (številka: 1, 2001)
  Nekaj pripomb k Deleuzovemu pojmovanju imanence kot univoknosti (številka: 1, 2001)
  Argument iz relativov v spisu Peri ideon (številka: 1, 2001)
  Teorija oblik (številka: 1, 2001)
  O pračudežu (številka: 1, 2001)
  Zakaj je filozofija z Bogom sklepala takšne kompromise? (številka: 1, 2001)
  Mit o Evropi: udomačevanje posilstva (številka: 1, 2001)
  Nauk o univoknosti (številka: 1, 2001)
  Walter Benjamin and the urban labyrinth (številka: 2, 2001)
  Art and culture in the work of Fredric Jameson (številka: 2, 2001)
  Philosophy of culture and theory of the baroque (številka: 2, 2001)
  Aesthetics, philosophy of culture and "the aesthetic turn" (številka: 2, 2001)
  Art and nation-state (številka: 2, 2001)
  The original meaning of the Chinese character for "beauty" (številka: 2, 2001)
  Altered landscapes: a comparison between works by J. H. Pierneef and John Clarke (številka: 2, 2001)
  The dangers of postmodernity - a philosophical response (številka: 2, 2001)
  Transculturality: the changing form of cultures today (številka: 2, 2001)
  Aesthetics: philosophy of art or philosophy of culture? (številka: 2, 2001)
  The notion of "orientalism" in the modernization movement of Chinese painting of Hong Kong artists in 1960s: the case of Hon Chi-fun (številka: 2, 2001)
  Nemška filozofija danes: med idealizmom, romantiko in pragmatizmom (številka: 3, 2001)
  Narava praznine in budistična etika (številka: 3, 2001)
  Teorija kot protetični nadomestek: estetika kibersveta in učinki derealizacije (številka: 3, 2001)
  Kinematografsko zajetje spolov (številka: 3, 2001)
  Ekološki vidiki daoizma: kaotičnost narave in etika nevmešavanja (številka: 3, 2001)
  Uvod v filozofijo samkhye (številka: 3, 2001)
  Filozofija in psihologija yoga-suter (številka: 3, 2001)
  Scene dvojega (številka: 3, 2001)
  O skritem subjektu Deleuzove filozofije (številka: 3, 2001)
  O kritični razsežnosti umetnosti: Lyotard in Jameson (številka: 3, 2001)
  Diderot in l'âme-machine (številka: 3, 2001)
  Decembrska pahljača (številka: 3, 2001)
  Shohei Ichimura, Buddhist critical spirituality - Prajna and Śunyata, Motilal Banarsidass, Delhi, 2001, 435 strani (številka: 3, 2001)
  Kitajska filozofija: modrost in osvoboditev (številka: 3, 2001)
  Estetizacija resnice in smisla pri Jean-Lucu Nancyju (številka: 3, 2001)
 14. 2002
   56

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  številka: 3 (2002)
  Filozofija človeškega telesa: Malebranche in La Mettrie (številka: 1, 2002)
  Marcel Duchamp in Američani (številka: 1, 2002)
  Frederic A. Olafson: Heidegger and the ground of ethics, Cambridge University Press, 1998, 108 str. (številka: 1, 2002)
  Heidegger, Adorno in vztrajanje romanticizma (številka: 1, 2002)
  Matematični strukturalizem kot zvrst platonizma (številka: 1, 2002)
  Adorno in Heidegger / Adorno s Heideggerjem (številka: 1, 2002)
  Heidegger, Adorno in mimezis (številka: 1, 2002)
  Hegel, Heidegger, Adorno in konci umetnosti (številka: 1, 2002)
  Adorno in Heidegger v postmoderni kulturi in zunaj nje (številka: 1, 2002)
  Immanuel Kant: O Kästnerjevih razpravah (številka: 1, 2002)
  Rammurti S. Mishra: Filozofija in psihologija joge, (prevedla Lev in Maja Milčinski s sodelovanjem Mirana Božoviča, Petra Pehanija in Boruta Škodlarja), Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 2001, 418 str. (številka: 1, 2002)
  Adorno s Heideggerjem (številka: 1, 2002)
  Scene dvojega (številka: 1, 2002)
  Kaj je ljubezen? (številka: 1, 2002)
  Kako lahko apliciramo matematiko na svet? (številka: 1, 2002)
  Paolo D'Angelo: Estetica della natura, Bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Editori Laterza, Roma - Bari 2001, xv + 248 str. ; Raffaele Milani: L'arte del paesaggio, Il Mulino, Bologna 2001, 206 str. (številka: 1, 2002)
  O Kästnerjevih razpravah (številka: 1, 2002)
  Rammurti S. Mishra, Filozofija in psihologija joge (številka: 1, 2002)
  Viral structures of cyberfeminism (številka: 2, 2002)
  L 'invention de l'homme transgénique et transgenre dans l'art de la fin du XXe siecle (številka: 2, 2002)
  The invisible male body (številka: 2, 2002)
  What a wonderful fascism: claiming the real in Lars von Trier and Dogma 95 (številka: 2, 2002)
  Between the no longer and the not yet: on bios/zoe-ethics (številka: 2, 2002)
  The body as password: biometrics and corporeal dispossession (številka: 2, 2002)
  The body bytes back (številka: 2, 2002)
  Postcolonial sufferance (številka: 2, 2002)
  Tactics of Perseus: tackling the invisible other (številka: 2, 2002)
  Bodies, power and difference: representations of the east-west divide in the comparative study of Indian aesthetics (številka: 2, 2002)
  Figures de l'altérité et de l'écart dans l'ouvre de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki (številka: 2, 2002)
  "Lebende" anatomien 1900/2000: kinematographische serienschnittanimation und voxelbasierte volumen visualisierung (številka: 2, 2002)
  Corps dissidents a l'ere numerique (številka: 2, 2002)
  Stretching before and after (številka: 2, 2002)
  Rupture (številka: 2, 2002)
  Europe after 1989: ethnic wars, the fascisation of social life and body politics in Serbia (številka: 2, 2002)
  The limits of discourse: a lecture on the relationship between "theory", "art" and "body" in the XX century (številka: 2, 2002)
  The body (številka: 2, 2002)
  Hospitality - chora - matrix - cyberspace (številka: 2, 2002)
  Dolly's body: gender, genetics and the new genetic capital (številka: 2, 2002)
  Ekspozicijski čas, avra in telerobotika (številka: 3, 2002)
  O revolucijah nebesnih sfer (številka: 3, 2002)
  Vpliv hermetične literature na Petrića in renesančno filozofijo narave (številka: 3, 2002)
  Galilej: pomen dela in nauk človeka (številka: 3, 2002)
  Imperij proti množici (številka: 3, 2002)
  Knjiga ozdravljenja duše (številka: 3, 2002)
  Dialog o dveh velikih sistemih sveta (številka: 3, 2002)
  Umetnost, kulturna narodna identiteta in globalizacija (številka: 3, 2002)
  Zgodovina in usoda družbenopogodbenih idej (številka: 3, 2002)
  Kopernikova retorika: gibanje Zemlje mora biti mogoče (številka: 3, 2002)
  " Mathemata mathematicis scribuntur" (številka: 3, 2002)
  Irit Rogoff, Terra infirma, Geography's visual culture, Routledge, London in New York 2000, 196 str. (številka: 3, 2002)
  Družba nadzora (številka: 3, 2002)
  Manj kot nekaj, a več kot nič (številka: 3, 2002)
  Estetika kognitivnega kartiranja (številka: 3, 2002)
 15. 2003
   43

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  številka: 3 (2003)
  Med voljo do moči in deklaracijo anti-dogodka nihilizma (številka: 1, 2003)
  Varovanje jutra (številka: 1, 2003)
  Zunaj biti: Agamben in antropološki stroj (številka: 1, 2003)
  Vloga umetnosti pri poznem Lyotardu (številka: 1, 2003)
  Od umetniškega artefakta k umetniški storitvi (številka: 1, 2003)
  Pisma o zlu (številka: 1, 2003)
  Presvetemu gospodu papežu Pavlu III (številka: 1, 2003)
  Jean-François Lyotard o Alžiriji (številka: 1, 2003)
  Giorgio Agamben, Homo sacer, Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995, 225 str. (številka: 1, 2003)
  Filozofija fatalista Jacquesa (številka: 1, 2003)
  Mentalna vzročnost: Kimova dilema (številka: 1, 2003)
  Forma mundi (številka: 1, 2003)
  Mesto praznine pri poznem Lyotardu (številka: 1, 2003)
  Umetnost brez meja? (številka: 1, 2003)
  Molk in realno (številka: 1, 2003)
  Navzkrižje (številka: 1, 2003)
  De la montagne du diable a la vérité de la loi (številka: 2, 2003)
  Behemoth latinus: Adam Ebert, Tacitism, and Hobbes (številka: 2, 2003)
  Behemoth and Hobbes's "science of just and unjust" (številka: 2, 2003)
  Behemoth: democraticals and religious fanatics (številka: 2, 2003)
  Presbyterians in Behemoth (številka: 2, 2003)
  The democratic element in Hobbes's Behemoth (številka: 2, 2003)
  Hobbes, Behemoth, church-state relations, and political obligation (številka: 2, 2003)
  Schmitt, Hobbes and the politics of emergency (številka: 2, 2003)
  Hobbes's Behemoth on ambition, greed, and fear (številka: 2, 2003)
  Neither Behemoth nor Leviathan: explaining Hobbes's illiberal politics (številka: 2, 2003)
  Preface (številka: 2, 2003)
  The fragility of civilization in Hobbes's historical writings (številka: 2, 2003)
  "Chief of the ways of god": form and meaning in the Behemoth of Thomas Hobbes (številka: 2, 2003)
  The audiences of Behemoth and the politics of conversation (številka: 2, 2003)
  Umetniško delo v obdobju hegemonije blagovne forme (številka: 3, 2003)
  Hegemonija in širjenje dominantnih umetnostnih praks (številka: 3, 2003)
  Michel Foucault, Skrb zase, Zgodovina seksualnosti. 3. zvezek (številka: 3, 2003)
  Hegemonija v estetski teoriji (številka: 3, 2003)
  Biopolitika in subjekt (številka: 3, 2003)
  Predavanje 17. marca 1976 (številka: 3, 2003)
  Rojstvo biopolitike (številka: 3, 2003)
  Ob Foucaultovem pojmovanju biooblasti in biopolitike (številka: 3, 2003)
  Razstavitev Evrope v Jugovzhodni Aziji: konteksti nove sodobnosti (številka: 3, 2003)
  O umetnosti, globalizaciji in kulturni razliki (številka: 3, 2003)
 16. 2004
   35

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  Jean-François Lyotard, Navzkrižje (številka: 1, 2004)
  Causa sui blodi (številka: 1, 2004)
  K estetiki znanosti (številka: 1, 2004)
  Poskus o boleznih glave (številka: 1, 2004)
  Kratek uvod v Porfirijev Uvod (Eisagoge) (številka: 1, 2004)
  Umetnost in filozofija (številka: 1, 2004)
  Preostanek umetnosti (številka: 1, 2004)
  Imperij skozi Deleuzovo pojmovanje kapitalizma (številka: 1, 2004)
  Konstitucija realnosti in drugost misli (številka: 1, 2004)
  Imperij: poskus utemeljitve mnoštva (številka: 1, 2004)
  Dominique Lecourt, Contre la peur, De la science a l'éthique, une avanture infinie, PUF, Pariz 1999, 176 str. (številka: 1, 2004)
  Srečanje filozofije in umetnosti (številka: 1, 2004)
  Uvod (številka: 1, 2004)
  Problem univerzalij pri Tomažu Akvinskem (številka: 1, 2004)
  Copernicus' first friends: physical copernicanism from 1543 to 1610 (številka: 2, 2004)
  What is revolutionary in the Copernicus' revolutions (številka: 2, 2004)
  Copernicus and his Islamic predecessors: some historical remarks (številka: 2, 2004)
  Truth and value today: Galileo contra Bellarmine (številka: 2, 2004)
  The beginnings of a modern Copernican revolution (številka: 2, 2004)
  Giordano Bruno's Copernican diagrams (številka: 2, 2004)
  Lyotard and the "second copernican turn" (številka: 2, 2004)
  "Certe rationem ordinis non esse"?: Zur Konstituierbarkeit einer vernünftigen Ordnung der Natur bei Copernicus, Bruno und Schelling (številka: 2, 2004)
  Peti pogoj: k filozofiji Alaina Badiouja (številka: 3, 2004)
  Kopernikova retorika: opazovalni preizkusi proti gibanju Zemlje in teorija impetusa (številka: 3, 2004)
  (Spre)vrnitev filozofije same (številka: 3, 2004)
  Knjiga o nebu in svetu (številka: 3, 2004)
  Avantgarda in medijske umetnosti (številka: 3, 2004)
  O nebu (številka: 3, 2004)
  Kaj storiti z avantgardo? Ali: kaj ostaja od devetnajstega stoletja v umetnosti dvajsetega stoletja? (številka: 3, 2004)
  Kritični postopki: modernizem, avantgarda, neoavantgarda in protokonceptualizem (številka: 3, 2004)
  Vprašanja k Aristotelovem delu O nebu (številka: 3, 2004)
  Definicija filozofije (številka: 3, 2004)
 17. 2005
   41

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  Glokalizacija, vimperij in melanholija suverena (številka: 1, 2005)
  Vloga epistemologije v sodobnem znanstvenem zgodovinopisju (številka: 1, 2005)
  O vplivu filozofskih konceptov na razvoj znanstvenih teorij (številka: 1, 2005)
  Desni populizem in narodne manjšine (številka: 1, 2005)
  Mi, ki je nič, in nič, ki je mi. Hegel in Nietzsche (številka: 1, 2005)
  Etape znanstvene kozmologije (številka: 1, 2005)
  Kako misliti znanost? Kako znanost misli? (številka: 1, 2005)
  Kdaj je "kopernikanska" revolucija postala znanstvena revolucija? (številka: 1, 2005)
  Nadčlovek: proti dialektiki (številka: 1, 2005)
  Alain Badiou, Mali priročnik o inestetiki (številka: 1, 2005)
  Kopernik in orbes (številka: 1, 2005)
  Dieu fainéant? Bog in telesa pri Descartesu, Malebranchu in Leibnizu (številka: 1, 2005)
  Handeln, "ob ich gleich nichts anderes wollte": Kants praktische Philosophie als Theorie des subjektivierenden Handelns (številka: 2, 2005)
  One hand clapping: the phoneme and the nothing (številka: 2, 2005)
  "--- ce seul objet dont le néant s'honore" (številka: 2, 2005)
  Annihilation of nothing? (številka: 2, 2005)
  Die Auferstehung des Begriffs aus dem Geiste des Nihilismus oder Hegels spekulativer Karfreitag (številka: 2, 2005)
  Doing nothing: Über materielles Nichtstun und immaterielle Arbeit (številka: 2, 2005)
  Lacan and Badiou: logic of the pas-tout (številka: 2, 2005)
  Doubles of nothing: the problem of binding truth to being in the work of Alain Badiou (številka: 2, 2005)
  It always gives watching: the nothing and the parahuman in Rilke's Duino Elegies (številka: 2, 2005)
  Nothing has changed (številka: 2, 2005)
  Nothing is not always no-one: (a)voiding love (številka: 2, 2005)
  Reversals of nothing: the case of the sneezing corpse (številka: 2, 2005)
  Do Rta dobrega upanja in nazaj: tri vprašanja o afriški filozofiji (številka: 3, 2005)
  Afekt in revolucija (številka: 3, 2005)
  Beležke o egoistih (številka: 3, 2005)
  Drugost v politiki, drugost v psihoanalizi: isto v drugosti (številka: 3, 2005)
  Pravljične razsežnosti liberalizma (številka: 3, 2005)
  Osiandrova epistemologija astronomije (številka: 3, 2005)
  Giorgio Agamben, Kar ostaja od Auschwitza, Arhiv in priča. (Homo sacer III) (številka: 3, 2005)
  Ali znanost misli: znanost in etika (številka: 3, 2005)
  Ekskluzivnost in afriška znanost (številka: 3, 2005)
  Filozofija, teologija, etika: nekaj odprtih vprašanj (številka: 3, 2005)
  Empirikalizem: moderna filozofska misel (številka: 3, 2005)
  O repolitizaciji umetnosti skozi kontaminacijo (številka: 3, 2005)
  Filozofija metafizičnega egoizma (številka: 3, 2005)
  Martin Jay, Songs of experience, Modern American and European variations on a universal theme, University of California Press, Berkeley 2005, 418 str. (številka: 3, 2005)
 18. 2006
   49

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  Demokratična invencija kot mesijanski dogodek (številka: 1, 2006)
  Štiri predavanja o estetiki (številka: 1, 2006)
  Golo življenje ali družbena nedoločenost (številka: 1, 2006)
  Vzajemni vplivi med zahodno in kitajsko estetiko (številka: 1, 2006)
  Razprava o izvorih in osnovah kitajskega in zahodnega slikarstva (številka: 1, 2006)
  Od aktualnosti komunizma do njegove neaktualnosti (številka: 1, 2006)
  Od lingvistike k lingvisterstvu (številka: 1, 2006)
  Kako razumeti kitajsko estetiko (številka: 1, 2006)
  Kaj je antifilozofija? (številka: 1, 2006)
  Morda se bodo Vincennesu --- (številka: 1, 2006)
  Kako lahko vidim revolucijo? (številka: 1, 2006)
  Sto let kitajske estetike - oris (številka: 1, 2006)
  Jacques Ranciere, Nerazumevanje. Politika in filozofija (številka: 1, 2006)
  Martin Hollis, Filozofija družbene vede: uvod (številka: 1, 2006)
  Populizem kot panaceja za zagate (post) demokracije? (številka: 1, 2006)
  Transfinitizacija v politiki (številka: 1, 2006)
  Interpellation, populism, and perversion: Althusser, Laclau und! Lacan (številka: 2, 2006)
  L'éthique stoicienne entre pulsion et perversion (številka: 2, 2006)
  La lettre, le chiffre, le malaise, le symptôme (številka: 2, 2006)
  Du sujet, lacanien, chez l'enfant (številka: 2, 2006)
  Sur le nom du pere (številka: 2, 2006)
  The object-gaze: shame, hejab, cinema (številka: 2, 2006)
  Editorial (številka: 2, 2006)
  The experience of psychoanalysis (številka: 2, 2006)
  Loin des yeux. Apparaître et disparaître aux yeux du sujet (številka: 2, 2006)
  Lacan folisophe (številka: 2, 2006)
  Freud and Lacan on love: a preliminary exploration (številka: 2, 2006)
  Kant et la subjectivation de la réalité (številka: 2, 2006)
  Lacan en antiphilosophe (številka: 2, 2006)
  D'une rencontre manquée: raisons, symptômes, ressorts (številka: 2, 2006)
  Wittgenstein et Lacan: un dialogue (številka: 2, 2006)
  Logique intuitionniste et clinique psychanalytique (številka: 2, 2006)
  Jacques Lacan et le sujet de la folie (številka: 2, 2006)
  Uravnavanje nevednih (Zheng meng) (številka: 3, 2006)
  Descartes in arhitektura (številka: 3, 2006)
  Cassirerjev invariantnostni koncept apriornosti (številka: 3, 2006)
  Cassirerjeva filozofija simbolnih form (številka: 3, 2006)
  Filozofija matematike Ernsta Cassirerja (številka: 3, 2006)
  Po Heideggerju: kraj skulpture (številka: 3, 2006)
  Razprava med Ernstom Cassirerjem in Martinom Heideggerjem v Davosu (številka: 3, 2006)
  Lokacije, premestitve in reinterpretacije (številka: 3, 2006)
  Umetnost in prostor (številka: 3, 2006)
  Kultivacija v azijskih filozofijah (številka: 3, 2006)
  Kultivacija notranje narave (xing) v Leibnizovih kitajskih spisih (številka: 3, 2006)
  Po sledeh novokantovstva in njegovih predhodnikov. Hermann von Helmholtz in "dejstva v zaznavanju" (številka: 3, 2006)
  Produkcija hiperprostora (številka: 3, 2006)
 19. 2007
   46

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  Trio za orkester. Resničnost, pripoved in pomen (številka: 1, 2007)
  Pariška obsodba leta 1277, potentia dei absoluta in rojstvo moderne znanosti (številka: 1, 2007)
  Zgodovinski tekst kot literarni artefakt (številka: 1, 2007)
  Jacques Lacan, The other side of psychoanalysis, Norton, New York 2006, 160 str. (številka: 1, 2007)
  Historiografija in postmodernizem (številka: 1, 2007)
  Ponavljanje (številka: 1, 2007)
  Jetniki drugega, ki ne obstaja (številka: 1, 2007)
  Kaj je zgodovina (številka: 1, 2007)
  Alexandre Koyré, Znanstvena revolucija, izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli (številka: 1, 2007)
  Immanuel Kant: Utemeljitev metafizike nravi (številka: 1, 2007)
  Alain Badiou, Pogoji (številka: 1, 2007)
  K materialistični teologiji (številka: 1, 2007)
  O spodletelo-uspelem srečanju med Deleuzom in Lacanom (številka: 1, 2007)
  Inaesthetics and truth (številka: 2, 2007)
  Somaesthetics and the revival of aesthetics (številka: 2, 2007)
  "A rose by any other name" (številka: 2, 2007)
  "Nature intervenes in strokes" (številka: 2, 2007)
  Retro-avant-garde (številka: 2, 2007)
  Aesthetics into the twenty-first century (številka: 2, 2007)
  Cultural turns in aesthetics and anti-aesthetics (številka: 2, 2007)
  A viewpoint on painting? (številka: 2, 2007)
  Mode-2 aesthetics (številka: 2, 2007)
  The return of beauty? (številka: 2, 2007)
  The second modernity of naturalist aesthetics (številka: 2, 2007)
  Rethinking art and values (številka: 2, 2007)
  The revival of aesthetics: in a few words (številka: 2, 2007)
  Home team and visiting team in applied environmental aesthetics (številka: 2, 2007)
  The implication of images in the revival of aesthetics (številka: 2, 2007)
  The post-Duchamp deal. Remarks on a few specifications of the word "art" (številka: 2, 2007)
  Filozof (številka: 3, 2007)
  Slaboumnost miselnih sistemov (številka: 3, 2007)
  Jean-Claude Milner, Jasno delo (številka: 3, 2007)
  Učinki smisla v psihoanalizi (številka: 3, 2007)
  Emanacija smisla in ponovljivost izvornega v Gadamerjevi hermenevtiki (številka: 3, 2007)
  Deleuze, smisel, glagol, Schreber: nemogoča serija (številka: 3, 2007)
  Filozofija Du Marsaisovega Filozofa (številka: 3, 2007)
  Kant: sistem med dozdevkom in realnim (številka: 3, 2007)
  Psihoanaliza med "strastjo do realnega" in dozdevkom (številka: 3, 2007)
  Paul Feyerabend, Spoznanje za svobodne ljudi (številka: 3, 2007)
  Dozdevek in realno (številka: 3, 2007)
  Bit in pojav (številka: 3, 2007)
  Ob logiki smisla in nesmisla pri Deleuzu (številka: 3, 2007)
  Formule iz l'Étourdit (številka: 3, 2007)
 20. 2008
   41

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  Zagovor Tycha proti Ursu (številka: 1, 2008)
  AIDS in umetniške politike (številka: 1, 2008)
  Romantična politika in revolucionarna umetnost: manifesti avantgard (številka: 1, 2008)
  Politika in umetnost: po padcu berlinskega zidu (številka: 1, 2008)
  Ob Deleuzovem pojmovanju kvazi-vzroka (številka: 1, 2008)
  Postkolonialna tveganja: umetnost in nacionalne nemožnosti (številka: 1, 2008)
  Seksualno in ontologija (številka: 1, 2008)
  Almagest (številka: 1, 2008)
  Komentar Sacroboscove sfere (številka: 1, 2008)
  Telefon in psihoanaliza (številka: 1, 2008)
  Povzetek Pozejdonijeve razprave o nebesnih telesih (številka: 1, 2008)
  Skrivnost sveta (številka: 1, 2008)
  Pismo Paolu Antoniu Foscariniju (številka: 1, 2008)
  Umetnost in politika (številka: 1, 2008)
  "Astronom-filozof": geneza koncepta in njegov pomen za razumevanje Kopernikovega dela (številka: 1, 2008)
  Razmišljanja o kopernikanskem mnenju (številka: 1, 2008)
  Alain de Libéra, Srednjeveška filozofija (številka: 1, 2008)
  Spinoza: democracy and revelation (številka: 2, 2008)
  Descartes and the post-traumatic subject (številka: 2, 2008)
  Questioning the paradigm of resistance (številka: 2, 2008)
  The philosophy of Du Marsais's Le Philosophe (številka: 2, 2008)
  Ad hominem: antinomines of radical philosophy (številka: 2, 2008)
  Touching ground (številka: 2, 2008)
  Courage before the event: the force of affects (številka: 2, 2008)
  God the revolutionist on radical violence over the first ultra-leftist (številka: 2, 2008)
  Radical antiphilosophy (številka: 2, 2008)
  Zakaj kontraktarizem? (številka: 3, 2008)
  Zgodovina seksualnosti ali arheologija psihoanalize? (številka: 3, 2008)
  Epistemologija in njen čas (številka: 3, 2008)
  Etopoetska vednost: Seneka in Foucault (številka: 3, 2008)
  Predavanje 10. februarja 1982 (številka: 3, 2008)
  Gaston Bachelard in filozofi (številka: 3, 2008)
  Filozofija ne-ja (številka: 3, 2008)
  Kontraktualizem in kontraktarizem (številka: 3, 2008)
  Zgodovina znanosti v epistemološkem delu Gastona Bachelarda (številka: 3, 2008)
  Iz oblasti v oblast: delovanje na sebe (številka: 3, 2008)
  Dialektika in filozofija ne-ja pri Gastonu Bachelardu (številka: 3, 2008)
  Javni um, evolucijska etika, pripisovanje moralnega statusa (številka: 3, 2008)
 21. 2009
   42

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  Kaj je paradigma? (številka: 1, 2009)
  Oddogodenje zgodovine - primer Jugoslavije (številka: 1, 2009)
  Giorgio Agamben, Il regno e la gloria: Per una genealogia teologica dell'economia e del governo, Neri Pozza, Verona 2007, 333 strani (številka: 1, 2009)
  Zmožnost ali sposobnost? Agambenovi odsotni subjekti (številka: 1, 2009)
  Dve paradigmi (številka: 1, 2009)
  Dozdevek in dejanje (številka: 1, 2009)
  Artikulacija in meje metafore (številka: 1, 2009)
  Separacija in reverzibilnost (številka: 1, 2009)
  Negativno v misli Immanuela Kanta (številka: 1, 2009)
  Jernej Mlekuž, Burek.si?!: koncepti, recepti (številka: 1, 2009)
  Galilei proti kardinalu Bellarminu (številka: 1, 2009)
  Božji menedžment. Kritične pripombe k delu Giorgia Agambena Kraljestvo in slava (številka: 1, 2009)
  Foucault med ugodjem in željo (številka: 1, 2009)
  From Hamartia to "nothingness" (številka: 2, 2009)
  Sur le matérialisme de l'Idée (številka: 2, 2009)
  A small, additional, added - on life speaking. Remarks on the vitalism in Giorgio Agamben's critical theory (številka: 2, 2009)
  The life of the party (številka: 2, 2009)
  Affective life between signifiers and jouis-sens (številka: 2, 2009)
  What is it to live? Critical considerations with regard to Badiou and Bergson concerning life theory and its language (številka: 2, 2009)
  Alain Badiou, Kojeve, and the return of the human exception (številka: 2, 2009)
  Deleuze et les modes de vie mineurs (številka: 2, 2009)
  Humanism reconsidered, or: life living life (številka: 2, 2009)
  The world of desire (številka: 2, 2009)
  Infinitization of the subject (številka: 2, 2009)
  Kant and the "Spirit as an enlivening principle" (številka: 2, 2009)
  "Negibno skalo, padlo ---" (številka: 3, 2009)
  Foucault in para-praksa (številka: 3, 2009)
  Obskurni subjekt/subjekt, podvržen obskurnosti (številka: 3, 2009)
  Na periferiji (številka: 3, 2009)
  Komunizem med smrtjo in vstajenjem (številka: 3, 2009)
  Heterotopije: drugi prostori ali drugo prostora? (številka: 3, 2009)
  Komunizem intelekta, komunizem volje (številka: 3, 2009)
  Subjekt diskontinuitete kot nerazrešena Foucaultova dediščina (številka: 3, 2009)
  Ideja komunizma (številka: 3, 2009)
  Arheologija kot strukturalistična filozofija (številka: 3, 2009)
  Politika abstrakcije (številka: 3, 2009)
  Zmoremo, torej moramo (številka: 3, 2009)
  Present perfect, ali čas postsocializma (številka: 3, 2009)
  Foucault kot nietzschejevski objektivni učenjak? (številka: 3, 2009)
 22. 2010
   40

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  Ponovni prehod (številka: 1, 2010)
  Vrnitev k prehodu (številka: 1, 2010)
  Hic rhodus hic salta: dva Hegla na Kitajskem (številka: 1, 2010)
  Kakšen konec za analitika? (številka: 1, 2010)
  Dogodek telesa (številka: 1, 2010)
  Psihoanalitično dejanje (številka: 1, 2010)
  Althusserjeva vrnitev k novemu materializmu (številka: 1, 2010)
  Gledališče brez gledalcev (številka: 1, 2010)
  Identifikacija s simptomom (številka: 1, 2010)
  Formacija psihoanalitika in Lacanova šola (številka: 1, 2010)
  Lokalni materializem, globalni idealizem? (številka: 1, 2010)
  Predgovor k angleški izdaji XI. Seminarja (številka: 1, 2010)
  Italijanska opomba (številka: 1, 2010)
  Propozicija z dne 9. oktobra 1967 o psihoanalitiku Šole (številka: 1, 2010)
  The invention of new love in psychoanalysis (številka: 2, 2010)
  L'autobiographie dans les études culturelles: Parler de soi a-t-il une valeur méthodologique? (številka: 2, 2010)
  L'écriture mystique ou la "jouissance d'etre" (številka: 2, 2010)
  Foucault avec Lacan: le sujet en acte (številka: 2, 2010)
  Aborder la schizophrénie (številka: 2, 2010)
  L'autre dans l'âme (številka: 2, 2010)
  Oedipus and the paternal metaphor (številka: 2, 2010)
  The discourse and the capitalist (številka: 2, 2010)
  Aveux et désaveux des voeux inconscients (številka: 2, 2010)
  Demokracija kot filozofski koncept (številka: 3, 2010)
  Nekaj pripomb k aphairesis: Badioujeva metoda odtegnitve med Platonom in Aristotelom (številka: 3, 2010)
  Životarjenje boga pesnikov ali ontologizacije umetnosti (številka: 3, 2010)
  Saving private One (številka: 3, 2010)
  Spinoza v Badioujevi Kratki razpravi o prehodni ontologiji (številka: 3, 2010)
  Matematizacija biti in patos dogodka (številka: 3, 2010)
  Materializem nesmrtnosti v Badioujevih Logikah svetov (številka: 3, 2010)
  Med dvema manifestoma (številka: 3, 2010)
  Sekvenca, hipoteza, zgodovina: Ideja komunizma v luči singularne univerzalnosti procesa resnice (številka: 3, 2010)
  Dogodek in ne-zvestoba, ne-dogodek in zvestoba (številka: 3, 2010)
  Badiou, Kant in materializem ideje (številka: 3, 2010)
  Filozofija kot vzgoja z resnicami (številka: 3, 2010)
  Gödlovo pojmovanje časa in Badioujeva razklenitev konstruktivizma (številka: 3, 2010)
  Materializem versus empirizem: konkretno kot disfunkcija in resnica (številka: 3, 2010)
 23. 2011
   35

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  Fantazme materializma (številka: 1, 2011)
  Pismo o slepih in očrt Diderotove filozofije materializma (številka: 1, 2011)
  Četverna tipologija znanstvenih spraševanj v Drugi analitiki (številka: 1, 2011)
  Druga analitika Analytika hystera (številka: 1, 2011)
  Krepostni ateizem (številka: 1, 2011)
  Diderotova ontologija med obliko in brezobličnostjo (številka: 1, 2011)
  Deleuze, kritika nasilja (številka: 1, 2011)
  "L'institution révolutionnaire" (številka: 1, 2011)
  Denis Diderot in drama filozofskega jezika (številka: 1, 2011)
  Domnevna zgodovina (številka: 1, 2011)
  "Vojni stroj" in "božansko nasilje": ali v "Razpravi o nomadologiji" obstaja Bog? (številka: 1, 2011)
  Aristotelova teorija dokaza (številka: 1, 2011)
  La forme d'un sujet a venir (številka: 2, 2011)
  The names of the real in Laclau's theory (številka: 2, 2011)
  Conférence de Ljubljana (številka: 2, 2011)
  Fantasy and identity in critical political theory (številka: 2, 2011)
  Biopolitics and the ideology of 'mental health' (številka: 2, 2011)
  Solitude: Common (številka: 2, 2011)
  "De la fonction politico-clinique du témoignage" (številka: 2, 2011)
  Politics and psychoanalysis in the times of the generalized metonymization (številka: 2, 2011)
  On "one" (thing) that is missing in Lacanian thought (številka: 2, 2011)
  Opombe k Freudovem predavanju o "Weltanschauung" (številka: 3, 2011)
  Umetnost in matematika (številka: 3, 2011)
  Sled časa in smrt življenja (številka: 3, 2011)
  Večno vračanje in fantom razlike (številka: 3, 2011)
  Novi postopek (številka: 3, 2011)
  Praxis teorije v psihoanalizi (številka: 3, 2011)
  Teorija in praksa v psihoanalizi (številka: 3, 2011)
  Le šibka narava (številka: 3, 2011)
  Izkustvo in struktura. O konstrukciji psihoanalitične vednosti (številka: 3, 2011)
  Doživljanje in mit danega (številka: 3, 2011)
  Na poti k novemu mišljenju Absoluta (številka: 3, 2011)
 24. 2012
   43

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  Metafora onstran načela analogije (številka: 1, 2012)
  Zamišljati si enakost (številka: 1, 2012)
  Kako brati simptome enakosti (številka: 1, 2012)
  Estetska revolucija (številka: 1, 2012)
  Dialektika brezna (številka: 1, 2012)
  Pojem estetskega v Kritiki razsodne moči (številka: 1, 2012)
  Estetski režim umetnosti med performativno subverzijo in transferno transgresijo (številka: 1, 2012)
  Odpreti intervale (številka: 1, 2012)
  Retematizacija aisthesis (številka: 1, 2012)
  Krivica brez žrtev kot politična razsežnost aisthesis pri Jacquesu Rancieru (številka: 1, 2012)
  Iz gozda na plan (številka: 1, 2012)
  V ozadju filozofije (številka: 1, 2012)
  Je čas emancipacije minil? (številka: 1, 2012)
  Triebgesellschaft. Zolas La bete humaine und die Kriminologie (številka: 2, 2012)
  Reflections of a rotten nature (številka: 2, 2012)
  On transcendental materialism and the natural real (številka: 2, 2012)
  The speculative family, or: Critique of the critical critique of critique (številka: 2, 2012)
  Between truth and relativism: the choice of psychoanalysis (številka: 2, 2012)
  Galileo's telescope in John Milton's Paradise lost (številka: 2, 2012)
  Does science think? (številka: 2, 2012)
  Concerning Stephen Hawking's claim that philosophy is dead (številka: 2, 2012)
  Introduction (številka: 2, 2012)
  Three notes on science and psychoanalysis (številka: 2, 2012)
  Shizoanaliza (številka: 3, 2012)
  Razkrito: na treh grobiščih (številka: 3, 2012)
  Truplo bele kokoši (številka: 3, 2012)
  "Človeško meso - cru ou cuit?" (številka: 3, 2012)
  Avtonomija umetnosti med kulturno politiko in politiko identitete (številka: 3, 2012)
  Mrtvo telo (številka: 3, 2012)
  V imenu ljubezni (številka: 3, 2012)
  Rancierova estetska revolucija in njeni modernistični preostanki (številka: 3, 2012)
  Portret Deleuza kot pesnika (številka: 3, 2012)
  Smrt in delo Janeza D. (številka: 3, 2012)
  O vlogi znanosti pri Deleuzu (številka: 3, 2012)
  Uvodnik h sklopu Corpus trupel (številka: 3, 2012)
  Umetniška avtonomija in heteronomija (številka: 3, 2012)
  Telo med življenjem in truplom (številka: 3, 2012)
  Paradiž zdaj (številka: 3, 2012)
  Od subjekta k truplu (številka: 3, 2012)
  Smrt v življenju (številka: 3, 2012)
 25. 2013
   39

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  Umetnost kot intervencija v času družbenih sprememb na Kitajskem (številka: 1, 2013)
  Grossetestov spis De luce in začetki moderne znanosti (številka: 1, 2013)
  Je nagon strukturiran kot vic? (številka: 1, 2013)
  Politika, filozofija in zgodovina sodobne umetnosti na Kitajskem (številka: 1, 2013)
  Drugi kopernikanski obrat Kantove filozofije (številka: 1, 2013)
  Kopernik, Platon in heliocentrizem (številka: 1, 2013)
  De luce seu de inchoatione formarum (številka: 1, 2013)
  Ali je drugačen svet mogoč? (številka: 1, 2013)
  Marksizem in vzpon novega konfucijanizma v sodobni Kitajski (številka: 1, 2013)
  Politika v predpolitičnih časih (številka: 1, 2013)
  Imperativ (številka: 1, 2013)
  Moderni mit - primer Kitajske (številka: 1, 2013)
  Sodobno slikarstvo s tušem in prihodnost kitajske umetnosti (številka: 1, 2013)
  "Held out into the nothingness of being" (številka: 2, 2013)
  The repetition of the void and the materialistic dialectic (številka: 2, 2013)
  The structure of the void (številka: 2, 2013)
  The void of quantum reality (številka: 2, 2013)
  Antinomy of the void (številka: 2, 2013)
  The void just ain't (what it used to be) (številka: 2, 2013)
  Himself nothing beholds nothing. On Schelling's ontological isomorphism (številka: 2, 2013)
  Imagine there's no void (številka: 2, 2013)
  The Lack(anians) (številka: 2, 2013)
  The concept of aether in classical electrodynamics and Einstein's relativity (številka: 2, 2013)
  Vacuum, colliders, and the origin of mass (številka: 2, 2013)
  The atom and the void (številka: 2, 2013)
  Znova nič novega (številka: 3, 2013)
  Napaka/ogledalo (številka: 3, 2013)
  Obrniti in afirmirati avantgarde (številka: 3, 2013)
  Država in javno mnenje pri Heglu (številka: 3, 2013)
  Veliki Drugi ali vzdrževanje videza v javnem prostoru (številka: 3, 2013)
  Logike Proustovih svetov (številka: 3, 2013)
  Diderot o nestanovitnosti v ljubezni, ali o razcepu med poštenostjo in moralo (številka: 3, 2013)
  Delo in možnost demokratičnega javnega prostora (številka: 3, 2013)
  Buržoazna revolucija, kontrarevolucija in proletarska revolucija kot žanri v Osemnajstem brumairu Ludvika Bonaparta (številka: 3, 2013)
  Jezik in javno (številka: 3, 2013)
  Javnost in filozofska invencija resnice (številka: 3, 2013)
 26. 2014
   40

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  Kdo misli reduktivno? Kapitalistične živali (številka: 1, 2014)
  Čas in dejanje (številka: 1, 2014)
  Vesti iz grškega laboratorija (številka: 1, 2014)
  Freudovski duševni aparat (številka: 1, 2014)
  Singularnost in realno, ki ga ne moremo zapisati (številka: 1, 2014)
  Nazaj v šolo (številka: 1, 2014)
  Subjektivni materializem (številka: 1, 2014)
  Pascalovska stava politike (številka: 1, 2014)
  Čas, pripoved, politika (številka: 1, 2014)
  Možni svetovi in nemožna pripoved (številka: 1, 2014)
  Od biopolitike do etopolitike (številka: 1, 2014)
  Anarhično načelo imaginacije (številka: 1, 2014)
  On the possibility and impossibility of modernist cinema (številka: 2, 2014)
  Theories of modernism. Politics of time and space (številka: 2, 2014)
  The rational modernism of Sigurd Frosterus (številka: 2, 2014)
  Modernism as the mobilization and critical period of secular metaphysics. The case of fine/plastic art (številka: 2, 2014)
  Speculations on the "international" via the Philippine (številka: 2, 2014)
  The avant-garde and the end of art (številka: 2, 2014)
  Ingmar Bergman's Persona as a modernist example of media determinism (številka: 2, 2014)
  Modernism's lost future (številka: 2, 2014)
  The historical project of "modernism" (številka: 2, 2014)
  The politics of aesthetics in the work of Michelangelo Antonioni (številka: 2, 2014)
  Rethinking modernism and modernity now (številka: 2, 2014)
  Beat the whites with the red wedge (številka: 2, 2014)
  The genealogy-complex. History beyond the avant-garde myth of originality (številka: 2, 2014)
  Modernism in China (številka: 2, 2014)
  Modernism without borders (številka: 2, 2014)
  Tri množice. O Freudu, kolektivnem subjektu in lokalni empiriji (številka: 3, 2014)
  Odrešljivi prihranki ali kako skozi potrošnjo postati asketski (številka: 3, 2014)
  Hegel in Freud (številka: 3, 2014)
  Ob ponovnem branju Lenina (številka: 3, 2014)
  Kant: dolg in nič. "Manj od ničle (nič)" (moins que rien; less than nothing; weniger wie Nichts) (številka: 3, 2014)
  Renesančni cogito, ali o okrutnosti objekta (številka: 3, 2014)
  Ekonomija dolga (številka: 3, 2014)
  Ernest Mandel, Pomen druge svetovne vojne (številka: 3, 2014)
  Od dolga k delu (številka: 3, 2014)
  Dolg med realnostjo in fikcijo (številka: 3, 2014)
 27. 2015
   29

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Galileo Galilei in "prvi kopernikanski proces" (številka: 1, 2015)
  O estetiki vsakdanjosti (številka: 1, 2015)
  Dobri teolog Galileo Galilei (številka: 1, 2015)
  Kaj je "vsakdanje" v estetiki vsakdanjosti (številka: 1, 2015)
  Transformacije vsakdanjosti (številka: 1, 2015)
  Prilastitev čutnosti in subverzija lepote (številka: 1, 2015)
  Heideggerjevski izvori estetike vsakdanjosti (številka: 1, 2015)
  Epigenesis der Moralität (številka: 2, 2015)
  Das transzendentale Subjekt und sein Dawider (številka: 2, 2015)
  D'un aléa sexuel de la normativité juridique chez Kant (številka: 2, 2015)
  Introduction (številka: 2, 2015)
  The ethics of psychoanalysis Encore, beyond the limits of speculative reason (številka: 2, 2015)
  Logique de la vérité et logique de l'errance chez Kant et chez Lacan (številka: 2, 2015)
  The capacity to sustain receptivity spontaneously (številka: 2, 2015)
  Ulysse en Baltique (številka: 2, 2015)
  The I think and its imaginary unity (številka: 2, 2015)
  What's the difference? Kant and Lacan (številka: 2, 2015)
  The Heideggerian Thing (številka: 3, 2015)
  Heidegger na fronti (številka: 3, 2015)
  Temporality, ontology, dialectics (številka: 3, 2015)
  Od metafizike k filozofiji razlike (številka: 3, 2015)
  Predavanje z dne 23. novembra 2015 (številka: 3, 2015)
  Freud and Derrida (številka: 3, 2015)
  Bližnji dotik med derridajevsko dekonstrukcijo in negativno teologijo (številka: 3, 2015)
  The door (številka: 3, 2015)
  Ponavljanje med reprodukcijo in variacijo (številka: 3, 2015)
 28. 2016
   35

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  The politics of aesthetics of contemporary art in Slovenia and its avant-garde sources (številka: 1, 2016)
  Revolutions and the avant-gardes (številka: 1, 2016)
  Avant-gardes in Yugoslavia (številka: 1, 2016)
  The bustle and the absence of Zhuyi (številka: 1, 2016)
  Prolegomena to the writing of affect (številka: 1, 2016)
  De l'impératif du bonheur dans le néolibéralisme contemporain (številka: 1, 2016)
  Melancholy, or the metaphysics of fictional sadness (številka: 1, 2016)
  The subject and the act (številka: 1, 2016)
  Une certaine latitude (številka: 1, 2016)
  Psychanalyse, différences anthropologiques et formes politiques (številka: 1, 2016)
  Introduction (številka: 2, 2016)
  Est deus in nobis or the will to enjoy (številka: 2, 2016)
  Rosa plus Emma: political pleasure and the enjoyment of reason (številka: 2, 2016)
  Planet Melancholia (številka: 2, 2016)
  Refashioning jouissance for the age of the imaginary (številka: 2, 2016)
  The imaginal world and modern oblivion (številka: 2, 2016)
  "The orphaned fervour---" Or: the truth of knowledge (številka: 2, 2016)
  Repetition and inscription in Europe's dream-land (številka: 2, 2016)
  Reasoning the disaster (številka: 2, 2016)
  The second Copernican turn of Kant's philosophy (številka: 2, 2016)
  The spectre in the screen (številka: 2, 2016)
  Digital parables (številka: 2, 2016)
  Syllable as syntax (številka: 2, 2016)
  A Tripp to the London National Gallery (številka: 2, 2016)
  Cube-shaped planet (številka: 2, 2016)
  Perverzija krize (številka: 3, 2016)
  In which sense is intellective knowledge said to be "more true" than scientific knowledge? (številka: 3, 2016)
  Aristotelova Druga analitika in Galileo Galilei (številka: 3, 2016)
  Grossetestovo razumevanje "eksperimenta" v Komentarju Aristotelove Druge analitike (številka: 3, 2016)
  Kriza in izredno stanje (številka: 3, 2016)
  The formal cause in the Posterior analytics (številka: 3, 2016)
  Inercija krize (številka: 3, 2016)
 29. 2017
   34

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  Schizoanalytic cartographies (številka: 1, 2017)
  Aristotel proti Platonu (številka: 1, 2017)
  The avant-gardes, utopias and clothes (številka: 1, 2017)
  Expressionist utopia (številka: 1, 2017)
  Alexander of Aphrodisias on the common sense (številka: 1, 2017)
  Rekonstrukcija Marxove teorije vrednosti (številka: 1, 2017)
  Mapping the Unmappable (številka: 1, 2017)
  Badiou, Marx in analiza vrednostne forme blaga (številka: 1, 2017)
  O etiki kapitalizma (številka: 1, 2017)
  Meno's "Paradox" (številka: 1, 2017)
  The dialectic of circulation. Marx, Hegel, Plato (številka: 2, 2017)
  " --- nous, artistes de la parole analytique ---" (številka: 2, 2017)
  Courage (številka: 2, 2017)
  L 'idée de contre-institution. Saint-Simon avec Jacques Derrida (številka: 2, 2017)
  Towards a materialism of the real (številka: 2, 2017)
  Nier le réel est-ce le transformer? (številka: 2, 2017)
  "Nous, femmes": que voulons-nous? (številka: 2, 2017)
  Introduction: Impasses of the freedom to desire (številka: 2, 2017)
  Can there be radical change without an outside? (številka: 2, 2017)
  La politique sans pensée? Considérations sur l'irrationalisme des mouvements populistes contemporains (številka: 2, 2017)
  "White-heating the real" - on music's force towards impossible nudeness (številka: 3, 2017)
  La stratégie du grain de raisin ou l'utopie d'un corps translucide (številka: 3, 2017)
  Traumatic or utopian Other? Conditions of emancipation (številka: 3, 2017)
  Utopie et langage (številka: 3, 2017)
  "Sans cause" (številka: 3, 2017)
  Anamorphose und Subjektivität - Zu den Beugungsgesetzen von Bewusstsein und Wirklichkeit (številka: 3, 2017)
  What is the object of thinking differently? (številka: 3, 2017)
  Design for life (številka: 3, 2017)
  Towards the improvisation of space (številka: 3, 2017)
  Introduction: The imaginary and its utopian potential (številka: 3, 2017)
  Architecture: constructing concrete utopias (številka: 3, 2017)
 30. 2018
   32

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  Descartes o gibanju v Svetu (številka: 1, 2018)
  Realnost in realno (številka: 1, 2018)
  Principi filozofije (številka: 1, 2018)
  The Age of H (številka: 1, 2018)
  Singularnost cogita (številka: 1, 2018)
  Cogito, ergo sum (številka: 1, 2018)
  Spekulativna zgodovina filozofije (številka: 1, 2018)
  Realizem Leibnizeve univerzalne karakteristike (številka: 1, 2018)
  Computer chess and the reverse Odyssey of Marx Returns (številka: 2, 2018)
  The civil war of images (številka: 2, 2018)
  Prolégomenes a la Bretagne (številka: 2, 2018)
  Of avatars and apotheoses (številka: 2, 2018)
  Accelerationism and the limits of technological determinism (številka: 2, 2018)
  North Korea and the enigma of survival (številka: 2, 2018)
  Tragic errors and politics of guilt (številka: 2, 2018)
  First as farce, then as tragedy (številka: 2, 2018)
  Asiatic mode of production as method (številka: 2, 2018)
  Introducing hell's bottom (številka: 2, 2018)
  Psyche's speculative figure Freud-Derrida (številka: 3, 2018)
  Comment devient-on citoyen si on le devient? (številka: 3, 2018)
  Kant und die Frage des Realismus (številka: 3, 2018)
  Between problems (wenti) and -isms (zhuyi), a hundred years since (številka: 3, 2018)
  Langue pure et lalangue (številka: 3, 2018)
  Surpassing the "speech/voice distinction" (številka: 3, 2018)
  The glorious body (številka: 3, 2018)
  Temporalities of modernity in Jia Zhangke's still life (številka: 3, 2018)
  Sadean politics or a tyranny of jouissance (številka: 3, 2018)
  Clinic of the clinamen (številka: 3, 2018)
  Is it possible for China to go ahead of the world in philosophy and aesthetics? (številka: 3, 2018)
 31. 2019
   38

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  "Something remains to be said" (številka: 1, 2019)
  Working-through Christianity (številka: 1, 2019)
  An irresistible death drive? (številka: 1, 2019)
  Lacan's war games (številka: 1, 2019)
  Transference (številka: 1, 2019)
  Lacan's love for Socrates (številka: 1, 2019)
  Art between affect and indifference in Hegel, Adorno, and Ranciere (številka: 1, 2019)
  On Lacan's The Triumph of Religion and related matters (številka: 1, 2019)
  Materialism of suffering and left-wing melancholia (številka: 1, 2019)
  Ideas and their destinies (številka: 2, 2019)
  The idea of Europe (številka: 2, 2019)
  Crisis, Europe (številka: 2, 2019)
  A state of refugees? (številka: 2, 2019)
  Brexit and the tautology of being (številka: 2, 2019)
  Europa als Fall der Idee (številka: 2, 2019)
  Europe's borderland and the non-citizen politics (številka: 2, 2019)
  Living in a parallel universe (številka: 2, 2019)
  Nietzsche's passage from Germany to Europe (številka: 2, 2019)
  Europa (številka: 2, 2019)
  Film, philosophy, and intercultural film criticism (številka: 3, 2019)
  Object-oriented critique of political economy (številka: 3, 2019)
  Flattery or abuse (številka: 3, 2019)
  Socialism's encore (številka: 3, 2019)
  Criticism as a form of cognition (številka: 3, 2019)
  Art and criticism (številka: 3, 2019)
  My twentieth century (številka: 3, 2019)
  Aesthetic anthropology (številka: 3, 2019)
  The transformation problem as a problem of fetishism (številka: 3, 2019)
  Participatory art, philosophy and criticism (številka: 3, 2019)
  China's internet movie and its industrial development (številka: 3, 2019)
  The politics of truth and its transformations in neoliberalism (številka: 3, 2019)
  Geld, Maß und Zeit in Marx' Kapital (številka: 3, 2019)
  Is art itself a criticism? (številka: 3, 2019)
  Value, fictitious capital and finance (številka: 3, 2019)
  The absent cause and Marx's value form (številka: 3, 2019)
 32. 2020
   3