Mednarodno inovativno poslovanje
Journal of innovative business and management

 1. 2013
   12

 2. 2014
   14

  Povezanost zadovoljstva zaposlenih z odnosom do kakovosti kot dela organizacijske klime v izbrani organizaciji (številka: vol. 1/2, 2014)
  Dejavniki marketinške kulture in zadovoljstvo udeležencev organizacij (številka: vol. 1/2, 2014)
  Analiza vodenja dveh policijskih postaj na območju policijske uprave Ljubljana (številka: vol. 1/2, 2014)
  Pomembna znanja in sposobnosti, ki odlikujejo uspešnega tržnika (številka: vol. 1/2, 2014)
  Poznavanje poslanstva, vizije in vrednot organizacije kot dobra podlaga za doseganje njene uspešnosti (številka: vol. 1/2, 2014)
  Organizacijska klima v obravnavani organizaciji (številka: vol. 1/2, 2014)
  Motivacijski dejavniki v javni organizaciji v času varčevalnih ukrepov (številka: vol. 3, 2014)
  Finančna ocena naložbene priložnosti z uporabo dinamičnih metod neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti na primeru vlaganja v komunalno infrastrukturo (številka: vol. 3, 2014)
  Celovit pristop k ravnanju z znanjem (številka: vol. 3, 2014)
  Mogu li business intelligence alati pokrenuti mala i srednja poduzeća u republici Hrvatskoj? (številka: vol. 3, 2014)
  Menedžment intelektualne lastnine za mlade podjetnike (številka: vol. 3, 2014)
  Pomen menedžmenta znanja za razvoj inovacij v slovenskih podjetjih (številka: vol. 3, 2014)
  Uvedba virtualnega učnega okolja na Srednji šoli Doba (številka: vol. 3, 2014)
  Dejavniki odločanja in zvestobe potrošnikov v procesu nakupa izdelkov izbrane blagovne znamke (številka: vol. 3, 2014)
 3. 2015
   12

 4. 2016
   5