Naša komuna : glasilo občine Ljubljana Vič-Rudnik

 1. 1961
   8

 2. 1962
   11

 3. 1963
   13

 4. 1964
   9

 5. 1965
   4

 6. 1970
   7

 7. 1971
   11

 8. 1972
   10

 9. 1973
   9

 10. 1974
   11

 11. 1975
   11

 12. 1976
   11

 13. 1977
   12

 14. 1978
   12

 15. 1979
   658

  PLAN NAJ VSEBUJE MOŽNOSTI, NE PA ŽELJE (številka: 1, 11.01.1979)
  TEŽKI PROMETNI PROBLEMI (številka: 1, 11.01.1979)
  ZA HITREJŠE VRAČANJE NAŠIH DELAVCEV IZ TUJINE (številka: 1, 11.01.1979)
  PRISRČNO V SNEGU (številka: 1, 11.01.1979)
  Osnutek sprejet kot predlog (številka: 1, 11.01.1979)
  IZŽREBANE SO NAGRADE NOVOLETNE KRIŽANKE (številka: 1, 11.01.1979)
  KRATKE NOVICE IZ OK ZSMS (številka: 1, 11.01.1979)
  LETOŠNJI OBČINSKI PRAZNIKV KS KRIM - RUDNIK (številka: 1, 11.01.1979)
  REZULTATI V STRELJANJU (številka: 1, 11.01.1979)
  V NOVEM LETU NOVE CENE (številka: 1, 11.01.1979)
  O POSLOVANJU LE MALO BESED! (številka: 1, 11.01.1979)
  SMUČARSKI TEČAJI V ŠOLSKIH POČITNICAH (številka: 1, 11.01.1979)
  TEMELJNA VPRAŠANJA IZGRADNJE LETOVIŠČA (številka: 1, 11.01.1979)
  DENAR ZA PACUG (številka: 1, 11.01.1979)
  NAŠA BESEDA 79 (številka: 1, 11.01.1979)
  CESTE IN PLOČNIKI NE SMEJO POSTATI DRSALIŠČA (številka: 1, 11.01.1979)
  KJER JE DIM (številka: 1, 11.01.1979)
  NA STAREJŠE NISMO POZABILI (številka: 1, 11.01.1979)
  PLAVANJE (številka: 1, 11.01.1979)
  OB NOVEM LETU IN NOVIH NALOGAH! (številka: 1, 11.01.1979)
  Mladostno in slavnostno ob dnevu JLA (številka: 1, 11.01.1979)
  KRVODAJALSTVO - VELIKA SKUPNA AKCIJA! (številka: 1, 11.01.1979)
  SMUČANJE V ITALIJI (številka: 1, 11.01.1979)
  POJASNILO OBČANOM! (številka: 1, 11.01.1979)
  Največjo pozornost posvetiti planiranju in samoupravni organiziranosti KS (številka: 1, 11.01.1979)
  »RAČUNAJTE NA NAS!« (številka: 1, 11.01.1979)
  PRAZNIKU V POZDRAV (številka: 1, 11.01.1979)
  Družbena samozaščita je nujnost, ki izhaja iz preobrazbe družbe (številka: 1, 11.01.1979)
  ZAKAJ ZAMUJA GRADNJA? (številka: 1, 11.01.1979)
  USPEŠNO IZTEČENE VOLITVE ORGANOV KK SZDL (številka: 1, 11.01.1979)
  Prvenstvo pionirjev in pionirk ŠŠD v streljanju (številka: 1, 11.01.1979)
  Novoizvoljeni predsedniki KK SZDL (številka: 1, 11.01.1979)
  DOPOLNJENE SMERNICE! (številka: 1, 11.01.1979)
  SLAB ZRAK NAD LJUBLJANO (številka: 2, 06.02.1979)
  »IZPOSTAVLJENI« V FAZI OSNUTKA (številka: 2, 06.02.1979)
  LETOS PRVIČ ZIMSKA ŠOLA V NARAVI NA VSEH ŠOLAH (številka: 2, 06.02.1979)
  VRSTA AKCIJ (številka: 2, 06.02.1979)
  »PROTIDESANTNA OBRAMBA« (številka: 2, 06.02.1979)
  27. APRILA V KS KRIM-RUDNIK (številka: 2, 06.02.1979)
  OBČINSKI TRIM TEKMOVANJI (številka: 2, 06.02.1979)
  VSEBINSKI POUDAREK OBLETNICAM (številka: 2, 06.02.1979)
  OPOZORILA PREMALO UČINKOVITA! (številka: 2, 06.02.1979)
  UČINKOVITEJŠE OSNOVNE ORGANIZACIJE (številka: 2, 06.02.1979)
  »OD LAVRICE DO LJUBLJANE...« (številka: 2, 06.02.1979)
  POVSOD JE DRAGO (številka: 2, 06.02.1979)
  DOGOVORI O DELU lN KRITIČNO O MK ZSMS (številka: 2, 06.02.1979)
  VEČ AKCIJSKIH SPODBUD (številka: 2, 06.02.1979)
  ZA BOLJŠO PRODUKTIVNOST (številka: 2, 06.02.1979)
  KAJ PA PREDPISI? (številka: 2, 06.02.1979)
  KNJIGE, LED IN RAZVEDRILO! (številka: 2, 06.02.1979)
  OBISK PREDSTAVNIKOV RK ZSMS (številka: 2, 06.02.1979)
  IZDELANA IDEJNA SKICA (številka: 2, 06.02.1979)
  ŽIVAHNO DELEGATSKO ZANIMANJE (številka: 2, 06.02.1979)
  ODPRETI VRATA! (številka: 2, 06.02.1979)
  BETONSKEGA LABIRINTA NOČEMO! (številka: 2, 06.02.1979)
  O LJUBLJANSKEM BARJU IN PRIKLJUČKU NA AVTOCESTO (številka: 2, 06.02.1979)
  DOSEŽKI KULTURNEGA IZROČILA (številka: 2, 06.02.1979)
  USPEH EKIPE ZRVS IN MLADINE (številka: 2, 06.02.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 06.02.1979)
  OBRTNIKI USTVARIJO LEP KOS DOHODKA (številka: 2, 06.02.1979)
  O TEHNIČNI IN TELESNI KULTURI (številka: 2, 06.02.1979)
  SMUČARSKI TEČAJI ZA PREDŠOLČKE (številka: 2, 06.02.1979)
  Z VOLITVAMI NI VSE KONČANO (številka: 2, 06.02.1979)
  PRAZNIKI NAŠIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI (številka: 2, 06.02.1979)
  USPEŠEN ZAKLJUČEK LETA (številka: 2, 06.02.1979)
  SLABO ZALOŽENI Z REZERVNIMI DELI (številka: 2, 06.02.1979)
  RAZPISUJE NATEČAJ ZA SPREJEM UČENCEV IN GOJENCEV V NASLEDNJE VOJAŠKE ŠOLE (številka: 2, 06.02.1979)
  JAVNE RAZPRAVE BOLJ USPEŠNE (številka: 2, 06.02.1979)
  NOBENA AKCIJA NE SME OSTATI NEDOTAKNJENA! (številka: 2, 06.02.1979)
  OBJEM LJUBLJANSKIH AVTOCEST (številka: 2, 06.02.1979)
  KORISTNO ZDRUŽENJE OBRTNIKOV (številka: 2, 06.02.1979)
  ZDRUŽUJEMO SREDSTVA ZA IZGRADNJO TELESNOKULTURNIH OBJEKTOV V OBČINI (številka: 2, 06.02.1979)
  KUHANJE SMREKOVIH VEJIC IZUMIRA (številka: 2, 06.02.1979)
  DELOVNIM NALOGAM NAPROTI (številka: 2, 06.02.1979)
  RUDOLF SRIMŠEK-LUKA (številka: 2, 06.02.1979)
  BOLJŠA ZALOŽENOST S KRUHOM?! (številka: 2, 06.02.1979)
  ZA IN PROTI (številka: 2, 06.02.1979)
  OSNUTEK O DAVČNI POLITIK IIN AVTOCESTNI SISTEM (številka: 2, 06.02.1979)
  POGLED V PRETEKLE DNI (številka: 2, 06.02.1979)
  NATEČAJ ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 2, 06.02.1979)
  PROMETNO KVIZ TEKMOVANJE (številka: 2, 06.02.1979)
  1. FEBRUAR - DAN RAČUNOVODSKIH IN FINANČNIH DELAVCEV (številka: 3, 06.03.1979)
  POGLED V PRETEKLE DNI (številka: 3, 06.03.1979)
  265 OTROK NA SMUČEH (številka: 3, 06.03.1979)
  VELIKO MOŽNOSTI ZA REKREACIJO (številka: 3, 06.03.1979)
  IZOBRAŽEVANJE- POTREBA NAŠEGA ČASA (številka: 3, 06.03.1979)
  IZPOSOJEVALNICE (številka: 3, 06.03.1979)
  NOVOUSTANOVLJENI UPRAVNI ORGANI (številka: 3, 06.03.1979)
  IZRAZI SOŽALJA (številka: 3, 06.03.1979)
  ODLIKOVANJE ZA RAZVOJ TEHNIČNE KULTURE (številka: 3, 06.03.1979)
  NEPRECENLJIVO IZROČILO MISLI EDVARDA KARDELJA NAS OBVEZUJE! (številka: 3, 06.03.1979)
  NOVI ČLANI IZVRŠNEGA SVETA IN IMENOVANI PREDSTOJNIKI (številka: 3, 06.03.1979)
  NAŠA ŽELJA - PACUG! (številka: 3, 06.03.1979)
  Z LETNE KONFERENCE (številka: 3, 06.03.1979)
  »ŽIV SPOMIN NA DELO IN PRIZADEVANJA ČLOVEKA, KI GA JE KOVALA NAŠA REVOLUCIJA IN S KATERO JE TUDI ON SAM KOVAL NJENO BOGATO POSLANSTVO!« (številka: 3, 06.03.1979)
  PRORAČUN IN ČRNE GRADNJE (številka: 3, 06.03.1979)
  ODPRTA VPRAŠANJA HORJULA IN NJEGOVE OKOLICE (številka: 3, 06.03.1979)
  PRVA KOMEMORACIJA NA ŠENTJOŠTU (številka: 3, 06.03.1979)
  SREČANJE Z DOMIŠLJIJO (številka: 3, 06.03.1979)
  OB 8. MARCU ZA PACUG (številka: 3, 06.03.1979)
  LAHKO SE PORTRETIRATE (številka: 3, 06.03.1979)
  OBISKALI SMO JIH (številka: 3, 06.03.1979)
  REKREACIJA IN ŠPORT (številka: 3, 06.03.1979)
  POJASNILO (številka: 3, 06.03.1979)
  KRATKE NOVICE (številka: 3, 06.03.1979)
  POPRAVEK (številka: 3, 06.03.1979)
  VELIKA POTREBA - KDAJ BO URESNIČENA? (številka: 3, 06.03.1979)
  USPEHI PRVEGA SAMOPRISPEVKA (številka: 3, 06.03.1979)
  »NIČ NAS NE SME PRESENETITI 79« (številka: 3, 06.03.1979)
  PTIČKA ZA MAMICO (številka: 3, 06.03.1979)
  ŠPORTNI PARK SVOBODA (številka: 3, 06.03.1979)
  ZANIMIVI DOSEŽKI RAZVOJNIH REŠITEV (številka: 3, 06.03.1979)
  NATEČAJ ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE LJUBLJANA VIČ- RUDNIK (številka: 3, 06.03.1979)
  PROSTOVOLJNO DELO KRAJANOV ILOVŠKEGA ŠTRADONA (številka: 3, 06.03.1979)
  VZGOJITELJICE Z VIŠJO IZOBRAZBO - DA ALI NE? (številka: 3, 06.03.1979)
  KAR SE JANEZEK NAUČ (številka: 3, 06.03.1979)
  Bodočnost je vera, kdor zanjo umira, se dvigne v življenje, ko pade v smrt (številka: 3, 06.03.1979)
  DEDEK MRAZ, ALI BOŠ VSE LETO SPAL? (številka: 4, 20.03.1979)
  V VVZ VRHOVCI (številka: 4, 20.03.1979)
  SKOKI NAPREJ V KMETIJSTVU (številka: 4, 20.03.1979)
  SPREJETA ZAKLJUČNI RAČUN IN FINANČNI NAČRT (številka: 4, 20.03.1979)
  KULTURA IN ŽIVLJENJE NA BRDU IN VRHOVCIH (številka: 4, 20.03.1979)
  VOLILNA KONFERENCA OK SZDL LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 4, 20.03.1979)
  GLASBENA SKUPINA (številka: 4, 20.03.1979)
  SZDL - MESTO USKLAJEVANJA IN DOGOVARJANJA VSEH DRUŽBENIH AKCIJ (številka: 4, 20.03.1979)
  DO KONCA ŠOLSKEGA LETA 1978-79 (številka: 4, 20.03.1979)
  JAVNA OBJAVA KONČNE PRODAJNE CENE (številka: 4, 20.03.1979)
  RAZPIS (številka: 4, 20.03.1979)
  CEPLJENJE PSOV (številka: 4, 20.03.1979)
  IZ DELA OBČINSKEGA CENTRA ZA SOCIALNO DELO (številka: 4, 20.03.1979)
  PRVENSTVO OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V VELESLALOMU (številka: 4, 20.03.1979)
  VKLJUČIMO SE V AKCIJO V KS, KJER ŽIVIMO! (številka: 4, 20.03.1979)
  KAKO JE S KOMUNALNO UREDITVIJO V NAŠI OBČINI? (številka: 4, 20.03.1979)
  ŠE VEDNO PREMAJHEN VPLIV DELAVCEV! (številka: 4, 20.03.1979)
  USPOSABLJANJE VODSTEV ZVEZE KOMUNISTOV V OBČINI (številka: 4, 20.03.1979)
  158 MLADIH KOMUNISTOV (številka: 4, 20.03.1979)
  TEMELJITA OCENA (številka: 4, 20.03.1979)
  MILJARDNA ŠKODA NA CESTAH (številka: 4, 20.03.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 20.03.1979)
  OSNUTEK PREDLOGA ASFALTIRANJA CEST IN ULIC MESTNEGA OBMOČJA (številka: 4, 20.03.1979)
  TVORNO IN USPEŠNO RAZREŠEVANJE (številka: 4, 20.03.1979)
  MED NAJBOLJŠIMI (številka: 4, 20.03.1979)
  OMEJITI PORABO DOBRIN INDIVIDUALNE KOMUNALNE OSKRBE (številka: 4, 20.03.1979)
  RAZPISUJE SPREJEM UČENCEV V ŠOLO ZA MILIČNIKE KADETE (številka: 4, 20.03.1979)
  OB DNEVU ŽENA (številka: 4, 20.03.1979)
  ZAVEDNI KRVODAJALCI (številka: 4, 20.03.1979)
  razglaša (številka: 4, 20.03.1979)
  PRVI PRISPEVKI (številka: 4, 20.03.1979)
  USPELO OBČINSKO PRVENSTVO V SMUČARSKIH TEKIH (številka: 4, 20.03.1979)
  IZVIRNA USTVARJALNOST (številka: 4, 20.03.1979)
  NOVI PRISPEVKI NA POKOPALIŠČIH (številka: 4, 20.03.1979)
  KRVODAJALSKA AKCIJA (številka: 4, 20.03.1979)
  MNOŽIČEN NAMIZNI TENIS (številka: 4, 20.03.1979)
  USMERJANJE MLADIH V VOJAŠKE ŠOLE (številka: 4, 20.03.1979)
  TEŽAVE S KATASTRSKIMI OBČINAMI (številka: 4, 20.03.1979)
  NOVA ORGANIZIRANOST VETERINARSKEGA ZAVODA (številka: 4, 20.03.1979)
  BOLJŠI POLOŽAJ KMETA (številka: 4, 20.03.1979)
  RAZPIS (številka: 4, 20.03.1979)
  FINANČNI NAČRT KOMUNALNE SKUPNOSTI (številka: 4, 20.03.1979)
  DELOVNA SKUPŠČINA (številka: 4, 20.03.1979)
  ZA PACUG (številka: 4, 20.03.1979)
  USPEŠNA NAJMLAJŠA KRAJEVNA SKUPNOST (številka: 4, 20.03.1979)
  IZTRŽKI OD PAPIRJA IN PLESA ZA PACUG (številka: 5, 03.04.1979)
  RAZPIS TEKMOVANJ (številka: 5, 03.04.1979)
  OBVESTILO (številka: 5, 03.04.1979)
  NOVA PODOBA TRGA MDB (številka: 5, 03.04.1979)
  IN ZADONELA JE PESEM! (številka: 5, 03.04.1979)
  UTRINKI, MNENJA, POBUDE (številka: 5, 03.04.1979)
  LISTINI ČASTNEGA OBČANA F. LESKOŠKU IN M. MARINKU (številka: 5, 03.04.1979)
  1. JULIJA OTVORITEV (številka: 5, 03.04.1979)
  strojepiske-administratorja (številka: 5, 03.04.1979)
  BLIŽE ZAČETKU DEL (številka: 5, 03.04.1979)
  SAMSKI DOM V KOLEZIJI DA ALI NE? (številka: 5, 03.04.1979)
  DEŽEVNI VELESLALOM (številka: 5, 03.04.1979)
  ZAPLETI, PA TUDI ŽE PRVA DELA (številka: 5, 03.04.1979)
  OBVOZNICA PO TANKEM ASFALTU! (številka: 5, 03.04.1979)
  PROBLEME RAZČIŠČUJMO DOMA (številka: 5, 03.04.1979)
  USPEŠNO NA SMUČEH (številka: 5, 03.04.1979)
  USPEŠNO ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA (številka: 5, 03.04.1979)
  VSE ZA ČISTO IN ZDRAVO OKOLJE (številka: 5, 03.04.1979)
  27. APRILA SE BOMO SREČALI PRI ŠPORTNEM IGRIŠČU KRIMA (številka: 5, 03.04.1979)
  KANALIZACIJA JE POGOJ ZA BREST (številka: 5, 03.04.1979)
  RAZSTAVA SPODBUDILA K OHRANJEVANJU TRADICIJ (številka: 5, 03.04.1979)
  ZA BOLJŠI SVET NAŠIH NAJMLAJŠIH (številka: 5, 03.04.1979)
  NI POVEZAVE Z DELOVNIMI ORGANIZACIJAMI (številka: 5, 03.04.1979)
  NEKATERA IZHODIŠČA (številka: 5, 03.04.1979)
  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIŠ LETOS (številka: 5, 03.04.1979)
  PARKIRIŠČA ZA STRANKE! (številka: 5, 03.04.1979)
  POLNA DVORANA BREZ NAGRAJENCEV (številka: 5, 03.04.1979)
  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VLOŽENA (številka: 5, 03.04.1979)
  KANDIDATI ZA NOVO VODSTVO OK SZDL LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 5, 03.04.1979)
  KORISTNO IN SPODBUDNO (številka: 5, 03.04.1979)
  PRORAČUN ZA LETO 1979 SPREJET (številka: 5, 03.04.1979)
  GOSPODARILI SMO ZADOVOLJIVO! (številka: 5, 03.04.1979)
  Razpored odvoza kosovnega materiala po KS (številka: 5, 03.04.1979)
  V NEKATERIH OKOLJIH ŠE ODPOR (številka: 5, 03.04.1979)
  BELA IN ZELENA LJUBLJANA (številka: 5, 03.04.1979)
  TEKAŠKA SEKCIJA PARTIZANA VIČ (številka: 5, 03.04.1979)
  NOVA STAVBA (številka: 5, 03.04.1979)
  Lavričanov ni presenetilo! (številka: 6, 18.04.1979)
  Jamova je že popustila (številka: 6, 18.04.1979)
  Srebrna priznanja OF za leto 1979 (številka: 6, 18.04.1979)
  Našo domovino je treba imeti rad (številka: 6, 18.04.1979)
  Predvideni vozni red (številka: 6, 18.04.1979)
  Znanost dva koraka pred prakso (številka: 6, 18.04.1979)
  Znanje in veščine (številka: 6, 18.04.1979)
  Iz prvih številk »Naše komune« (številka: 6, 18.04.1979)
  V domovini je veliko zanimivega (številka: 6, 18.04.1979)
  2/3 podpisali (številka: 6, 18.04.1979)
  Zakaj izdajamo list Naša komuna (številka: 6, 18.04.1979)
  Ne prikrajšajmo otrok! (številka: 6, 18.04.1979)
  Šolstvu in otroškemu varstvu se obetajo boljši časi (številka: 6, 18.04.1979)
  sklep o številu delegatskih mest v zboru izvajalcev (številka: 6, 18.04.1979)
  Kje in kako živimo! (številka: 6, 18.04.1979)
  Gostitelj letošnjega občinskega praznika (številka: 6, 18.04.1979)
  Sadovi ustvarjalnega dela (številka: 6, 18.04.1979)
  O družbenem planu za leto 1961! (številka: 6, 18.04.1979)
  Pomoč samoupravljavskim okoljem (številka: 6, 18.04.1979)
  Kvaliteten odraz naše stvarnosti (številka: 6, 18.04.1979)
  27. aprila množično v KS Krim-Rudnik (številka: 6, 18.04.1979)
  za Pacug (številka: 6, 18.04.1979)
  V obratovanju ter priprave za drugo etapo (številka: 6, 18.04.1979)
  Petnajsti rojstni dan (številka: 6, 18.04.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 6, 18.04.1979)
  Kakšna je združena občina? (številka: 6, 18.04.1979)
  Priprava na javno razpravo (številka: 6, 18.04.1979)
  Umrl je Mežnarjev Jože (številka: 6, 18.04.1979)
  Splet proslav in prireditev (številka: 6, 18.04.1979)
  In kakšen bo kulturni program na osrednji proslavi — 27. aprila? (številka: 6, 18.04.1979)
  Praznik občine Ljubljana Moste-Polje (številka: 6, 18.04.1979)
  Tito — revolucija — mir (številka: 6, 18.04.1979)
  Zamude, kam nas peljete? (številka: 6, 18.04.1979)
  Povečana temperatura na seji HS (številka: 6, 18.04.1979)
  Revolucionarne tradicije so naš ponos (številka: 6, 18.04.1979)
  Srečanje mladih šahistov (številka: 6, 18.04.1979)
  Brstje se razcveta! (številka: 6, 18.04.1979)
  Potrjena nadaljnja programska usmeritev OK SZDL (številka: 6, 18.04.1979)
  Cvetje k pomnikom revolucije (številka: 7, 10.05.1979)
  Stanetu Vrhovcu zlato priznanje OF (številka: 7, 10.05.1979)
  Proslava ob 30-letnici inštituta Jožef Stefan (številka: 7, 10.05.1979)
  Zakaj zaprta trgovina? (številka: 7, 10.05.1979)
  Krajevni praznik v Rožni dolini (številka: 7, 10.05.1979)
  Prvi odzivi spodbudni! (številka: 7, 10.05.1979)
  Slavnostna seja občinskega sindikalnega sveta (številka: 7, 10.05.1979)
  Šola v naravi ali prvi koraki na snegu (številka: 7, 10.05.1979)
  Vročena priznanja in nagrade občine (številka: 7, 10.05.1979)
  Srebrni znak Zveze sindikatov Slovenije za leto 1979 (številka: 7, 10.05.1979)
  Horjul (številka: 7, 10.05.1979)
  26. maja se srečamo na Mokercu! (številka: 7, 10.05.1979)
  Nesebična in hitra pomoč (številka: 7, 10.05.1979)
  Pacug — otroški kotiček veselja ob morju (številka: 7, 10.05.1979)
  Franc Leskošek - Luka (številka: 7, 10.05.1979)
  »30 let mladine za splošni ljudski odpor« (številka: 7, 10.05.1979)
  za Pacug (številka: 7, 10.05.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7, 10.05.1979)
  Otroškemu varstvu še več pozornosti (številka: 7, 10.05.1979)
  Trideset let Elektroprojekta (številka: 7, 10.05.1979)
  Spone pristnega tovarištva (številka: 7, 10.05.1979)
  Mostovi prijateljskega sodelovanja rastejo (številka: 7, 10.05.1979)
  Odredba o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje stekline (številka: 7, 10.05.1979)
  Možnosti za športno rekreacijsko vadbo (številka: 7, 10.05.1979)
  Pojasnilo (številka: 7, 10.05.1979)
  Slovesno v KS Brezovica (številka: 7, 10.05.1979)
  18. maja množično strelsko tekmovanje (številka: 7, 10.05.1979)
  Zahvala za prijetno gostoljubje (številka: 7, 10.05.1979)
  Ob jubileju glasbene šole (številka: 7, 10.05.1979)
  In zadonela je pesem (številka: 7, 10.05.1979)
  Usposabljanje članov ZRVS (številka: 7, 10.05.1979)
  Kdo je boljši v šahu, kegljanju in streljanju? (številka: 7, 10.05.1979)
  Kurirček (številka: 8, 25.05.1979)
  Srednjeročno planiranje v krajevni skupnosti (številka: 8, 25.05.1979)
  Uspešna repriza (številka: 8, 25.05.1979)
  Izjemen prispevek KS Dobrova (številka: 8, 25.05.1979)
  Gori, gori, žensk in mentorjev pa ni (številka: 8, 25.05.1979)
  Dobil sem medaljo (številka: 8, 25.05.1979)
  Pričetek gradnje — sredi leta (številka: 8, 25.05.1979)
  Vse za zadovoljitev gosta (številka: 8, 25.05.1979)
  Nekaj novih ambulant v naši občini (številka: 8, 25.05.1979)
  Kdo so neznani partizani? (številka: 8, 25.05.1979)
  Ivan Skubic (številka: 8, 25.05.1979)
  V bodoče mnogo dela (številka: 8, 25.05.1979)
  »Retenski« spet drami Velike Lašče (številka: 8, 25.05.1979)
  Koristno sodelovanje pobratenih občin (številka: 8, 25.05.1979)
  Srečanje pobratimov (številka: 8, 25.05.1979)
  Kulturni dogodek v KS Krim-Rudnik (številka: 8, 25.05.1979)
  Ciril Primc (številka: 8, 25.05.1979)
  Kriminal na cesti Dobrova—Horjul (številka: 8, 25.05.1979)
  Tu smo! Vaši smo! (številka: 8, 25.05.1979)
  Dva ježka (številka: 8, 25.05.1979)
  Korak k modernizaciji (številka: 8, 25.05.1979)
  50 let mladinskega doma »Malči Belič« (številka: 8, 25.05.1979)
  Njenih 100 let (številka: 8, 25.05.1979)
  Viški pionirji tovarišu Titu za 87. rojstni dan (številka: 8, 25.05.1979)
  16. junija v Tacnu (številka: 8, 25.05.1979)
  Kaj vem o jugoslovanski ljudski armadi (številka: 8, 25.05.1979)
  Volitve predsednika in člana predsedstva SRS (številka: 8, 25.05.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 8, 25.05.1979)
  Razstava ob dnevu človekovih (številka: 8, 25.05.1979)
  Sin očetu (številka: 8, 25.05.1979)
  za Pacug (številka: 8, 25.05.1979)
  Akcija za urejanje otroških igrišč se nadaljuje (številka: 8, 25.05.1979)
  Nove osnovne organizacije ZK (številka: 8, 25.05.1979)
  Sodelujmo v akciji za čisto in zeleno Ljubljano (številka: 8, 25.05.1979)
  Vzoren voznik — dober voznik (številka: 8, 25.05.1979)
  Ob tabornem ognju (številka: 8, 25.05.1979)
  Odlikovanja predsednika SFRJ so prejeli: (številka: 8, 25.05.1979)
  Uspeh mladega športnika (številka: 8, 25.05.1979)
  K umevanju Jagodičevega dela (številka: 8, 25.05.1979)
  Osnovna šola 7. maj iz Dobrove nagrajena (številka: 8, 25.05.1979)
  Gostitelji otrok iz Stuttgarta (številka: 8, 25.05.1979)
  Vročena odlikovanja predsednika republike (številka: 8, 25.05.1979)
  Makov teden (številka: 8, 25.05.1979)
  Drevak na Ljubljanskem barju (številka: 8, 25.05.1979)
  Mladeniška objestnost? (številka: 8, 25.05.1979)
  Mladinske delovne akcije v organizaciji OK ZSMS (številka: 8, 25.05.1979)
  ŠPORTNA TEKMOVANJA (številka: 8, 25.05.1979)
  Popravek informacije o poslovanju organizacij združenega dela, objavljeni v 4. delegatski prilogi »Naše komune« z dne 3. aprila 1979 (številka: 8, 25.05.1979)
  Janče »79« (številka: 8, 25.05.1979)
  Mladi se zavedamo svojih nalog (številka: 8, 25.05.1979)
  Iz listine OZN (številka: 8, 25.05.1979)
  Meglena prihodnost stanovanjske zadruge (številka: 8, 25.05.1979)
  Je zajec izdal skrivališče? (številka: 8, 25.05.1979)
  Praznik na Dobrovi (številka: 8, 25.05.1979)
  Vesela šola (številka: 8, 25.05.1979)
  Nov vozni red (številka: 8, 25.05.1979)
  Novi prispevki na pokopališčih (številka: 8, 25.05.1979)
  Kmet delavec samoupravljavec (številka: 8, 25.05.1979)
  Izvajanje gradenj iz samoprispevka II (številka: 8, 25.05.1979)
  Krajevna skupnost v luči nadaljnje preobrazbe (številka: 8, 25.05.1979)
  Maj — mesec mladosti (številka: 8, 25.05.1979)
  Slovenščina v šoli (številka: 8, 25.05.1979)
  102 leti Jožeta Mravljeta (številka: 8, 25.05.1979)
  Predsednik občinske skupščine odlikovan (številka: 8, 25.05.1979)
  Zaposlenost in zaposlovanje v naši občini (številka: 9, 05.06.1979)
  Tekmovali smo v krosu in streljanju (številka: 9, 05.06.1979)
  Naše aktivnosti ob tednu solidarnosti (številka: 9, 05.06.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9, 05.06.1979)
  Nova stavba za postajo milice (številka: 9, 05.06.1979)
  Tekmovali so gasilci-pionirji (številka: 9, 05.06.1979)
  Učinkovita oblika obrambne vzgoje mladine (številka: 9, 05.06.1979)
  Glas iz Horjula (številka: 9, 05.06.1979)
  Obrambni dan Trnovem (številka: 9, 05.06.1979)
  Pojasnilo (številka: 9, 05.06.1979)
  Akcija poteka vsestransko (številka: 9, 05.06.1979)
  Vrhovški malčki imajo nov TV sprejemnik (številka: 9, 05.06.1979)
  ŠPORTNE DROBTINICE (številka: 9, 05.06.1979)
  Pojasnilo (številka: 9, 05.06.1979)
  Pestra in raznovrstna dejavnost (številka: 9, 05.06.1979)
  Ljubljanica vabi (številka: 9, 05.06.1979)
  Strelski »ognjemet« ob dnevu mladosti (številka: 9, 05.06.1979)
  Zelena luč za velikolaške traktoriste (številka: 9, 05.06.1979)
  Hoja ima bodočnost (številka: 9, 05.06.1979)
  Uspešno izvedene orientacijsko taktične vaje — 79 (številka: 9, 05.06.1979)
  Odkrit pomnik kurirski postaji TV 1 A — 10 A (številka: 9, 05.06.1979)
  Vsak pred svojim pragom — za zdravje naših otrok (številka: 9, 05.06.1979)
  ŠŠD Vič in ŠŠD Brezovica najbolj uspešni (številka: 9, 05.06.1979)
  Za večjo varnost v prometu (številka: 9, 05.06.1979)
  Še hitreje k ustvarjanju boljših pogojev mladega rodu (številka: 9, 05.06.1979)
  Vreme pomaga graditeljem (številka: 9, 05.06.1979)
  Nove kanalizacijske naprave (številka: 9, 05.06.1979)
  Hitreje na jug in zahod (številka: 9, 05.06.1979)
  Lovski golaž za praznik (številka: 9, 05.06.1979)
  Delegatska vest, kje si? (številka: 9, 05.06.1979)
  »Tek v naravi za najmlajše« (številka: 9, 05.06.1979)
  Delovna akcija zbližuje (številka: 9, 05.06.1979)
  Zakaj »bela Ljubljana« ni bela? (številka: 9, 05.06.1979)
  16. junija v Tacnu (številka: 9, 05.06.1979)
  Pred poletjem nova Prešernova (številka: 9, 05.06.1979)
  Organi predsedstva občinske konference SZDL Ljubljana Vič- Rudnik (številka: 10, 19.06.1979)
  Za čistejše okolje (številka: 10, 19.06.1979)
  Izlet krajevnih organizacij Brezovice (številka: 10, 19.06.1979)
  Proslava ob jubileju Mladinskega doma »Malči Belič« (številka: 10, 19.06.1979)
  Čvrsti programi so edino zagotovilo (številka: 10, 19.06.1979)
  Niso vsi turisti (številka: 10, 19.06.1979)
  Zavod za socialno delo (številka: 10, 19.06.1979)
  Zahvala (številka: 10, 19.06.1979)
  o Utensilii tokrat drugače! (številka: 10, 19.06.1979)
  Kje bomo gradili (številka: 10, 19.06.1979)
  Posveti korak k skupnim akcijam (številka: 10, 19.06.1979)
  Spomini obvezujejo (številka: 10, 19.06.1979)
  KS Kolezija v akciji (številka: 10, 19.06.1979)
  Monotona folklora (številka: 10, 19.06.1979)
  Na robu Ljubljane na robu družbe (številka: 10, 19.06.1979)
  Pretekle,sedanje in prihodnje akcijeviške mladine (številka: 10, 19.06.1979)
  Zakaj so nam varnostni pasovi v avtomobilih le za okras? (številka: 10, 19.06.1979)
  Delegatsko vprašanje v zvezni skupščini (številka: 10, 19.06.1979)
  Gradnja telovadnice kasni (številka: 10, 19.06.1979)
  objavljata sklic (številka: 10, 19.06.1979)
  Poglobljeno sodelovanje s slovenskim (številka: 10, 19.06.1979)
  Plavalna šola (številka: 10, 19.06.1979)
  Zbrali trideset ton oblačil (številka: 10, 19.06.1979)
  Občina z največ gledališkimi skupinami v Sloveniji (številka: 10, 19.06.1979)
  Za učinkovitejše delovanje delegatov in delegacij (številka: 10, 19.06.1979)
  Mladi in raziskovalna dejavnost (številka: 10, 19.06.1979)
  Učenci, preberite! (številka: 10, 19.06.1979)
  Razpis (številka: 10, 19.06.1979)
  Izgube upadajo, izvoz tudi (številka: 10, 19.06.1979)
  Pomanjkanje šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 19.06.1979)
  Skromno življenje matere in sina (številka: 10, 19.06.1979)
  Menjava šepa (številka: 10, 19.06.1979)
  Pomemben jubilej (številka: 10, 19.06.1979)
  V središču mesta bolj previdno! (številka: 10, 19.06.1979)
  1.julija na Ključ (številka: 10, 19.06.1979)
  Razpis (številka: 10, 19.06.1979)
  Samoupravljalci o delu svojega kluba (številka: 10, 19.06.1979)
  Gostje iz Zvezne republike Nemčije obiskale tudi našo občino! (številka: 10, 19.06.1979)
  Živžav od jutra do večera (številka: 10, 19.06.1979)
  objavljata sklic (številka: 10, 19.06.1979)
  Spremembe v klubu samoupravljalcev (številka: 10, 19.06.1979)
  Za konec so kolesarili (številka: 10, 19.06.1979)
  »Potresi in eksplozije«na Barju (številka: 10, 19.06.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 10, 19.06.1979)
  »Učinkovitost« naše pošte! (številka: 10, 19.06.1979)
  Poleti moramo misliti na zimo (številka: 10, 19.06.1979)
  Utrjevati prakso samoupravnega odločanja! (številka: 11, 03.07.1979)
  Bodočnost turizma na Turjaku (številka: 11, 03.07.1979)
  25 let Gasilskega društva Ljubljana Trnovo (številka: 11, 03.07.1979)
  Združenje šoferjev in avtomehanikov Dolomiti (številka: 11, 03.07.1979)
  Srečanje obrtnikov in delovnih organizacij (številka: 11, 03.07.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 11, 03.07.1979)
  Titu zlata plaketa Saveza vozača Jugoslavije (številka: 11, 03.07.1979)
  za Pacug (številka: 11, 03.07.1979)
  Prispevki ,pionirjevviških osnovnih šolza izgradnjomladinskega letovišča Pacug (številka: 11, 03.07.1979)
  O delu in nalogah (številka: 11, 03.07.1979)
  Usmeritev za pravilno delovanje še precej! (številka: 11, 03.07.1979)
  Izvoljena delegata DPZ republiške skupščine (številka: 11, 03.07.1979)
  Viški pohodniki »Po poteh vojno političnega vodstva NOV in POS« (številka: 11, 03.07.1979)
  Novosti v vzgoji in izobraževanju (številka: 11, 03.07.1979)
  Štabna vaja civilne zaščite KS Barje 15. junija 1979 (številka: 11, 03.07.1979)
  Ob koncu šolskega leta (številka: 11, 03.07.1979)
  Negovati tovariške odnose! (številka: 11, 03.07.1979)
  Plavanje, igre in izleti (številka: 11, 03.07.1979)
  IV.zbor aktivistov OF in borcev Notranjske (številka: 11, 03.07.1979)
  ZA BOLJŠE POČUTJE (številka: 11, 03.07.1979)
  Praznik v otroškem vrtcu »Malči Belič« (številka: 11, 03.07.1979)
  Delavci rešili tovarno pred požarom (številka: 11, 03.07.1979)
  Gradnja šole se je ze pričela (številka: 11, 03.07.1979)
  Volilna konferenca Zveze tabornikov občine (številka: 11, 03.07.1979)
  Komu smrdi? (številka: 11, 03.07.1979)
  Zavodu za slepo in slabovidno mladino (številka: 11, 03.07.1979)
  Utrjevanje krajevnih organizacij (številka: 11, 03.07.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 12, 17.07.1979)
  Za odpravo poškodb na cestah (številka: 12, 17.07.1979)
  Gradnjo spominskega doma so omogočili (številka: 12, 17.07.1979)
  Turizem v Polhovem Gradcu v črno-beli tehniki (številka: 12, 17.07.1979)
  Skrbno pretehtati vse možnosti in pogoje (številka: 12, 17.07.1979)
  Novosti v živalskem vrtu (številka: 12, 17.07.1979)
  Ob smernicah našega razvoja (številka: 12, 17.07.1979)
  Kako izvajamo program samoprispevka II v naši občini (številka: 12, 17.07.1979)
  Še enkrat o smradu in odlagališču (številka: 12, 17.07.1979)
  Opravičilo (številka: 12, 17.07.1979)
  Praznični izletraških turistov (številka: 12, 17.07.1979)
  Patina minulega časa (številka: 12, 17.07.1979)
  Kje jesti in piti poleti? (številka: 12, 17.07.1979)
  Javna objava prodajne cene za objekt A-1 v VS-4 (številka: 12, 17.07.1979)
  Kje je pot iz začaranega kroga? (številka: 12, 17.07.1979)
  Proslava ob krajevnem prazniku KS Horjul (številka: 12, 17.07.1979)
  Otroško igrišče čuvajmo! (številka: 12, 17.07.1979)
  Pozdrav domu! (številka: 12, 17.07.1979)
  Ob prazniku nova pridobitev (številka: 12, 17.07.1979)
  Pojasnilo (številka: 12, 17.07.1979)
  Dinarse dobro obrača (številka: 12, 17.07.1979)
  Ali je kaj trden most? (številka: 12, 17.07.1979)
  Odkritje zgodovini, izročilo življenju in bodočnosti (številka: 12, 17.07.1979)
  Dražje najemnine (številka: 12, 17.07.1979)
  Pospešiti in poceniti gradnjo stanovanj (številka: 12, 17.07.1979)
  za Pacug (številka: 12, 17.07.1979)
  Omejen delovničas (številka: 12, 17.07.1979)
  v KS Krim-Rudnik (številka: 12, 17.07.1979)
  »Zračni napad« na Vnanje gorice (številka: 12, 17.07.1979)
  Bliža se konec »nevarnega blata« (številka: 12, 17.07.1979)
  V krajevni skupnosti Brezovica (številka: 12, 17.07.1979)
  Kam z otroki — s tem našim bogastvom? (številka: 12, 17.07.1979)
  Srečanje KS Svečina in KS Malči Belič (številka: 12, 17.07.1979)
  Razstava mladih za mejcev na Dobrovi (številka: 12, 17.07.1979)
  Zakaj kasnitev gradnje šole na Rakitni? (številka: 12, 17.07.1979)
  Odličja ob dnevu samoupravljalca (številka: 12, 17.07.1979)
  Razmah Kmetijske zadruge Ljubljana (številka: 12, 17.07.1979)
  Brigadirji na zvezni mladinski delovni akciji Posočje 79 (številka: 12, 17.07.1979)
  Opozorilo bralcem! (številka: 13, 11.09.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 13, 11.09.1979)
  Iz let Dobrovških upokojencev (številka: 13, 11.09.1979)
  Odgovornim v pomislek in ukrepanje (številka: 13, 11.09.1979)
  O stanovanjski politiki naj odloča delavec (številka: 13, 11.09.1979)
  za Pacug (številka: 13, 11.09.1979)
  V gradnji vodovod in šola, cesta pa...?! (številka: 13, 11.09.1979)
  Kljub dežju množičen turnir (številka: 13, 11.09.1979)
  V novi ordinaciji je tudi delo dobro organizirano (številka: 13, 11.09.1979)
  Koncert pevskih zborov (številka: 13, 11.09.1979)
  Nepopolne brigade, bratsko tovarištvo in še kaj! (številka: 13, 11.09.1979)
  Praznovanje dneva vstaje na Lavrici (številka: 13, 11.09.1979)
  23. septembra na Turjaku (številka: 13, 11.09.1979)
  O zastrupitvah brigadirjev v domu srednjih šol (številka: 13, 11.09.1979)
  Tesno je v stari šoli (številka: 13, 11.09.1979)
  Nova pridobitev - sodobna trgovina (številka: 13, 11.09.1979)
  35 let napada na Pogonik (številka: 13, 11.09.1979)
  Sami si urejamo naselja! (številka: 13, 11.09.1979)
  Podpredsednik izvršnega sveta (številka: 13, 11.09.1979)
  Zdravstveno varstvo moramo približati občanu (številka: 13, 11.09.1979)
  Kmetovalci - lastniki traktorjev! (številka: 13, 11.09.1979)
  Taborjenje v Trenti (številka: 13, 11.09.1979)
  Naši mostovi - stalna nevarnost! (številka: 13, 11.09.1979)
  V ospredju smernice in začasni ukrep zdravilišču Rakitna (številka: 13, 11.09.1979)
  Vročena priznanja in razvit prapor (številka: 13, 11.09.1979)
  Sredi kraškega trpljenja zrase brin, ki vsako tretje leto obrodi (številka: 13, 11.09.1979)
  Sedanjost in bodočnost letovišča Pacug (številka: 13, 11.09.1979)
  Ob trenutkih hotenj progresivnega človeštva (številka: 13, 11.09.1979)
  Marija Bokavšek - stoletnica! (številka: 13, 11.09.1979)
  Pešci in šola (številka: 13, 11.09.1979)
  Živo izročilo borbenosti življenja (številka: 13, 11.09.1979)
  Dom je plod prizadevanj vseh udeležencev (številka: 14, 25.09.1979)
  Lepša Riharjeva (številka: 14, 25.09.1979)
  Novo zavarovanje prehodov v Škofljici (številka: 14, 25.09.1979)
  Zanke in uganke rudniškega trgovskega centra (številka: 14, 25.09.1979)
  Odgovor krajanom Podolnice (številka: 14, 25.09.1979)
  V razpravi je pravilniko pogojih in merilih za dodeljevanje najemnih stanovanj (številka: 14, 25.09.1979)
  Razvoj cestne mreže občine Ljubljana Vič-Rudnik v planu 1981-1985 (številka: 14, 25.09.1979)
  Opozorilo bralcem! (številka: 14, 25.09.1979)
  Naš štirinajst-dnevnik (številka: 14, 25.09.1979)
  Lovski praznik v Gabršah (številka: 14, 25.09.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 14, 25.09.1979)
  Sredi suše poplava! (številka: 14, 25.09.1979)
  V Polhovem Gradcu - novi (številka: 14, 25.09.1979)
  TVD Partizan Trnovo vas vabi! (številka: 14, 25.09.1979)
  V ospredju naslednjih dni! (številka: 14, 25.09.1979)
  Emil Kuret (številka: 14, 25.09.1979)
  Otroci naše največje bogastvo (številka: 14, 25.09.1979)
  Program odvoza odpadnega kosovnega materiala (številka: 14, 25.09.1979)
  Slavili 35 let osvoboditve (številka: 14, 25.09.1979)
  Vrtecv Vnanjih goricah bo kmalu nared (številka: 14, 25.09.1979)
  Jubilejni obisk Zagrebškega velesejma (številka: 14, 25.09.1979)
  Delež Notranjcev je bil neprecenljiv (številka: 14, 25.09.1979)
  Bili smo učinkoviti (številka: 17, 06.11.1979)
  Skaljeni sosedski odnosi (številka: 17, 06.11.1979)
  ... o pobudi tovariša Tita pri poglabljanju družbene vloge SZDL (številka: 17, 06.11.1979)
  Pripravljajo se že za prihodnje leto (številka: 17, 06.11.1979)
  Posluh za kulturo (številka: 17, 06.11.1979)
  Ali komarje res sami gojimo? (številka: 17, 06.11.1979)
  Korak k prvim pripravam! (številka: 17, 06.11.1979)
  Razpis (številka: 17, 06.11.1979)
  Samoprispevek II. - vroča točka dnevnega reda (številka: 17, 06.11.1979)
  Obvestilo (številka: 17, 06.11.1979)
  ... o izgradnji telesnokulturnih objektov v občini (številka: 17, 06.11.1979)
  Delegatski sistem in odgovornost (številka: 17, 06.11.1979)
  Trgovina bo,čeprav z zamudo (številka: 17, 06.11.1979)
  Koristno usposabljanje (številka: 17, 06.11.1979)
  Brnijo gradbeni stroji (številka: 17, 06.11.1979)
  Pobratenje komunalcev (številka: 17, 06.11.1979)
  Vabilo cicibanom (številka: 17, 06.11.1979)
  Pomerili svoje moči v krosu (številka: 17, 06.11.1979)
  Komunisti učinkovitejši pri odpravljanju slabosti (številka: 17, 06.11.1979)
  Vse o čebelah in čebelarjenju (številka: 17, 06.11.1979)
  Posteljica za malčke (številka: 17, 06.11.1979)
  Osmi v republiki (številka: 17, 06.11.1979)
  Napisano prenašati v prakso (številka: 17, 06.11.1979)
  Problem ceste Podsmreka Stranska vas (številka: 17, 06.11.1979)
  Nova zdravstvena postaja v Velikih Laščah (številka: 17, 06.11.1979)
  Odkrit pomnik tiskarni KPS (številka: 17, 06.11.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 17, 06.11.1979)
  Težave z avtobusi (številka: 17, 06.11.1979)
  Pričeli so z izobraževanjem (številka: 17, 06.11.1979)
  Za zmago v namiznem tenisu (številka: 17, 06.11.1979)
  Praznik lovske družine Horjul (številka: 17, 06.11.1979)
  Nevaren prehod na Dolenjki (številka: 17, 06.11.1979)
  Nekateri so brezbrižni! (številka: 17, 06.11.1979)
  Precej storjenega (številka: 17, 06.11.1979)
  Koliko nas je in kakšna je naša socialna podoba? (številka: 17, 06.11.1979)
  Vihtel (številka: 17, 06.11.1979)
  Premalo vizij bodočnosti! (številka: 17, 06.11.1979)
  Gradnja prizidka - dirka s polžem (številka: 17, 06.11.1979)
  Obvestilo delegatom! (številka: 17, 06.11.1979)
  Vzgojni program za otroke v KS (številka: 17, 06.11.1979)
  Evropski kongres voznikov in avtomehanikarstva (številka: 17, 06.11.1979)
  »Carnex« in dostava! (številka: 17, 06.11.1979)
  Gradivo za zgodovino NOB v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 19, 03.12.1979)
  Strokovno izpopolnjevanje v kotalkanju (številka: 19, 03.12.1979)
  Zakaj tako? (številka: 19, 03.12.1979)
  Novo igrišče - velika pridobitev (številka: 19, 03.12.1979)
  Poglobljeno razvijanje naše zavesti (številka: 19, 03.12.1979)
  Vičani uspešni (številka: 19, 03.12.1979)
  Poslali smo jim pismo (številka: 19, 03.12.1979)
  Rezultati občinskega prvenstva (številka: 19, 03.12.1979)
  O poslovanju v trgovini na Lavrici (številka: 19, 03.12.1979)
  Finančni načrt in obrazložitev (številka: 19, 03.12.1979)
  za Pacug (številka: 19, 03.12.1979)
  Vsak pred svojim pragom ža zdravje naših otrok (številka: 19, 03.12.1979)
  Uspešen razvoj skrbi za malčke (številka: 19, 03.12.1979)
  Vročena odlikovanja predsednika Tita (številka: 19, 03.12.1979)
  Praznično v Kozarjah (številka: 19, 03.12.1979)
  Zaokrožene celote imajo svoje interese (številka: 19, 03.12.1979)
  Z udarniškim delom do boljšega vodovoda (številka: 19, 03.12.1979)
  Gradijo družbeni dom (številka: 19, 03.12.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 19, 03.12.1979)
  Rekordna udeležba (številka: 19, 03.12.1979)
  Razširitev programa v prihodnjem letu (številka: 19, 03.12.1979)
  Obvestilo! (številka: 19, 03.12.1979)
  Dedek Mraz v naši občini (številka: 19, 03.12.1979)
  Zdravstveni dom Vič bo pridobil tri dispanzerje (številka: 19, 03.12.1979)
  Izšle knjige Prešernove družbe (številka: 19, 03.12.1979)
  Čajanka za otroke (številka: 20, 18.12.1979)
  Vojn pa ne (številka: 20, 18.12.1979)
  Inovatorstvu na rob (številka: 20, 18.12.1979)
  Obnovili bomo 210.000 kvadratnih metrov njiv in travnikov (številka: 20, 18.12.1979)
  Občinski kviz:»Kaj veš o prometu?« (številka: 20, 18.12.1979)
  Marsikje prelomnica v delovanju (številka: 20, 18.12.1979)
  Modre uniforme o svojem delu (številka: 20, 18.12.1979)
  Lepo je v naši domovini biti mlad (številka: 20, 18.12.1979)
  Posteljica za malčke (številka: 20, 18.12.1979)
  Rekreativci pomerili moči (številka: 20, 18.12.1979)
  Ob enajstem srečanju (številka: 20, 18.12.1979)
  Varstvo za vse (številka: 20, 18.12.1979)
  Preureditev na Vrhovcih (številka: 20, 18.12.1979)
  Odslej tudi zobna ambulanta (številka: 20, 18.12.1979)
  Plastika iz domačih logov (številka: 20, 18.12.1979)
  Razgibano delo ŠD Horjul (številka: 20, 18.12.1979)
  Prenovljena dvorana (številka: 20, 18.12.1979)
  Kdor ne čisti snega (številka: 20, 18.12.1979)
  Želje ob mednarodnem letu otroka (številka: 20, 18.12.1979)
  Dostop, na cesto (številka: 20, 18.12.1979)
  Asfaltirana pot na Grič (številka: 20, 18.12.1979)
  20 SREBRNIH PRIZNANJ OSVOBODILNE FRONTE (številka: 20, 18.12.1979)
  Podpis listine o pobratenju (številka: 20, 18.12.1979)
  Večje spremembe na mestnem področju (številka: 20, 18.12.1979)
  Slovesen podpis (številka: 20, 18.12.1979)
  Na Brezovici je bilo prijetno (številka: 20, 18.12.1979)
  Madi, ki ostajamo (številka: 20, 18.12.1979)
  ZAHVALA (številka: 20, 18.12.1979)
  Vzgojiteljica (številka: 20, 18.12.1979)
  Živi in pusti živeti (številka: 20, 18.12.1979)
  Predvsem lastna aktivnost (številka: 20, 18.12.1979)
  20 let dela z otroci (številka: 20, 18.12.1979)
  Pred-zakonsko svetovanje (številka: 20, 18.12.1979)
  Krizi in težave ljubljanskih komunalcev (številka: 20, 18.12.1979)
  Ljubljana 2000 (številka: 20, 18.12.1979)
  Komunalci gor,komunaci dol (številka: 20, 18.12.1979)
  Prostorska problematika (številka: 20, 18.12.1979)
  Odtujeni,zbližajte se (številka: 20, 18.12.1979)
  Praški, kava in še kaj (številka: 20, 18.12.1979)
  Zavoda za slepo in slabovidno mladino (številka: 20, 18.12.1979)
  Novoletna nagradna križanka (številka: 20, 18.12.1979)
  Novoletne prireditve za najmlajše (številka: 20, 18.12.1979)
  Foto razstava v KS Krim-Rudnik (številka: 20, 18.12.1979)
  Ob letu na rob! (številka: 20, 18.12.1979)
  »Delegatske seje« (številka: 20, 18.12.1979)
  Namesto novoletnih čestitk za Pacug! (številka: 20, 18.12.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 20, 18.12.1979)
  Čas beži (številka: 20, 18.12.1979)
  Oživeti pročelja hiš (številka: 20, 18.12.1979)
  O proslavah in prireditvah v letu l980 (številka: 20, 18.12.1979)
  Odslej tudi klub mladih tehnikov (številka: 20, 18.12.1979)
  Občinske prvakinje v košarki (številka: 20, 18.12.1979)
  Reforma šolstva ati bob ob steno (številka: 20, 18.12.1979)
  Kmečki turizem in samoprispevek (številka: 20, 18.12.1979)
  Ig se bo delil v dva dela (številka: 20, 18.12.1979)
  Spodbuda za nadaljnje delo (številka: 20, 18.12.1979)
  Megla in avtomobil (številka: 20, 18.12.1979)
  Problem kulturne komisije v KS Krim-Rudnik (številka: 20, 18.12.1979)
  Kenguruji in hala Tivoli (številka: 20, 18.12.1979)
 16. 1980
   42

  Dolge Milenine poti v šolo (številka: 2, 22.01.1980)
  Inovacije, produktivnost, nagrajevanje in še kaj...! (številka: 2, 22.01.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 22.01.1980)
  Aktivirati interese krajanov (številka: 2, 22.01.1980)
  Zimovanje—smučarski tečaji za viške cicibane (številka: 2, 22.01.1980)
  Pred razpravo o planu za obdobie 1981-1985 (številka: 2, 22.01.1980)
  Vozniki in avtomehaniki med najproduktivnejšimi (številka: 2, 22.01.1980)
  Dedek Mraz za najmlajše in najstarejše (številka: 2, 22.01.1980)
  Najlepše pozdravljeni vsi, ki delate v občinskih skupnih službah! (številka: 2, 22.01.1980)
  Dopolnila samoupravnih sporazumo v nas obvezujejo! (številka: 2, 22.01.1980)
  Dan JLAv Velikih Laščah (številka: 2, 22.01.1980)
  Vesele lutke na obisku! (številka: 2, 22.01.1980)
  za Pacug (številka: 2, 22.01.1980)
  Davčne napovedi še ta mesec (številka: 2, 22.01.1980)
  Iz dejavnosti izvršnega sveta (številka: 2, 22.01.1980)
  Proslave krajevnih praznikov (številka: 2, 22.01.1980)
  Radost bele opojnosti (številka: 2, 22.01.1980)
  Oh, ta neprevidni škrat! (številka: 2, 22.01.1980)
  Stabilizacijske ukrepe smo dolžni izvajati vsi (številka: 2, 22.01.1980)
  »Divji« električni vodi (številka: 2, 22.01.1980)
  Človek velja toliko, kolikor je dal generaciji, kateri pripada (številka: 2, 22.01.1980)
  Obzasnovi in obisku neke razstave! (številka: 2, 22.01.1980)
  Nov prizidek Doma na Bokalcah (številka: 2, 22.01.1980)
  Šport in rekreacija (številka: 2, 22.01.1980)
  Ohranjati moramo narodno zavest (številka: 2, 22.01.1980)
  Sveti potrošnikov, kje ste? (številka: 2, 22.01.1980)
  Prehajamo na ekonomske stanarine (številka: 2, 22.01.1980)
  Zakaj tako pičla aktivnost mladih! (številka: 2, 22.01.1980)
  Nova KS mora biti zaokrožena celota! (številka: 2, 22.01.1980)
  Kdo čisti sneg (številka: 2, 22.01.1980)
  Trim lige v odbojki (številka: 2, 22.01.1980)
  Potreba po adaptaciji (številka: 2, 22.01.1980)
  Problemske konference »Otrok in združeno delo« (številka: 2, 22.01.1980)
  Združeno gre lažje (številka: 2, 22.01.1980)
  »Kovinske industrije Ig pri Ljubljani« (številka: 2, 22.01.1980)
  »Dedek Mraz« v Horjulu! (številka: 2, 22.01.1980)
  Najpomembnejša je zavest (številka: 2, 22.01.1980)
  Planinsko društvo v letu 1980! (številka: 2, 22.01.1980)
  Pogled v preteklo leto (številka: 2, 22.01.1980)
  Priznanji Svobod (številka: 2, 22.01.1980)
  Paša za oči in žep (številka: 2, 22.01.1980)
  Dvorana odpira svoje možnosti (številka: 2, 22.01.1980)
 17. 1981
   119

  Levstikov večer v Iški vasi (številka: 18, 27.10.1981)
  Vse o samo-prispevku III (strani 5, 6, 7, 8) (številka: 18, 27.10.1981)
  Za smeti vrečke in zaboji (številka: 18, 27.10.1981)
  Kako dolgo pastorek našega mesta? (številka: 18, 27.10.1981)
  Sprejem nabornikov (številka: 18, 27.10.1981)
  Način vožnje (številka: 18, 27.10.1981)
  Strokovno delo na evropski ravni, stavba pa (številka: 18, 27.10.1981)
  Prapor brezovških upokojencev (številka: 18, 27.10.1981)
  O odmaknjenosti nič več besed (številka: 18, 27.10.1981)
  Mnogi zamudili rok prijav (številka: 18, 27.10.1981)
  Jesenski kros 1981 (številka: 18, 27.10.1981)
  Samokvalitetni sadeži (številka: 18, 27.10.1981)
  Desetletni program izgradnje cest (številka: 18, 27.10.1981)
  Slastni grizljaji za (številka: 18, 27.10.1981)
  Predsedstvo OK SZDL potrdilo program (številka: 18, 27.10.1981)
  22. novembra odločamo: (številka: 18, 27.10.1981)
  VABILO (številka: 18, 27.10.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 18, 27.10.1981)
  Dajmo duševno prizadetim možnosti za delo (številka: 18, 27.10.1981)
  Slavje na Kureščku (številka: 18, 27.10.1981)
  Končan turnir v balinanju (številka: 18, 27.10.1981)
  Odgovornost skupne odločitve (številka: 18, 27.10.1981)
  Pred obletnico boja na Kuclju (številka: 18, 27.10.1981)
  Nič ovinkarjenja (številka: 18, 27.10.1981)
  Veliko avtobusov, malo potnikov (številka: 18, 27.10.1981)
  Samoprispevek za bogatejšo Ljubljano (številka: 18, 27.10.1981)
  Evidentiranje je družbeno priznanje (številka: 18, 27.10.1981)
  Živahna aktivnost ob pripravah na referendum (številka: 18, 27.10.1981)
  Instrumenti igrajo sivi hišni gobi (številka: 18, 27.10.1981)
  Vsi za enega eden za vse (številka: 18, 27.10.1981)
  Številne komemoracije (številka: 18, 27.10.1981)
  Ne bodimo individualisti (številka: 18, 27.10.1981)
  Prvo in tretje mesto (številka: 18, 27.10.1981)
  KIG bi šla dlje na tuje, če bi imela pločevino (številka: 18, 27.10.1981)
  Drogoviza Srednji vrh (številka: 18, 27.10.1981)
  Znanje je tudi orožje (številka: 18, 27.10.1981)
  Odločamo se za veliko dejanje (številka: 18, 27.10.1981)
  Za sprostitev, zdravje in družbo (številka: 18, 27.10.1981)
  Ob tednu upokojencev (številka: 18, 27.10.1981)
  Manjše zaposlovanje od predvidenega (številka: 18, 27.10.1981)
  Borbe pod koši končane (številka: 18, 27.10.1981)
  Največ težav je bilo z vodo (številka: 18, 27.10.1981)
  Obvestilo (številka: 19, 10.11.1981)
  Na referendumu glasujmo »ZA« (številka: 19, 10.11.1981)
  Kaj je in kaj bos to hišo? (številka: 19, 10.11.1981)
  PLAVALCI POZOR! (številka: 19, 10.11.1981)
  Obisk Hiše cvetja (številka: 19, 10.11.1981)
  Akcija krajanov za dom svoje KS (številka: 19, 10.11.1981)
  Taborjenje medvedkov in čebelic odreda Močvirski tulipani (številka: 19, 10.11.1981)
  Šentjošt prejel zlati znak (številka: 19, 10.11.1981)
  Predlog programa samoprisperka III (številka: 19, 10.11.1981)
  DVA BALINARSKA TURNIRJA (številka: 19, 10.11.1981)
  Soseska VS-3 Žičnica - najdražja gradnja v Ljubljani (številka: 19, 10.11.1981)
  Pester jesenski program (številka: 19, 10.11.1981)
  NOVA CVETLIČARNA V TRNOVEM (številka: 19, 10.11.1981)
  Nekatere OZD so se že prebudile (številka: 19, 10.11.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 19, 10.11.1981)
  Na kratko po naši občini (številka: 19, 10.11.1981)
  Delovni Ijudje in občani Ljubljane (številka: 19, 10.11.1981)
  Vabilo (številka: 19, 10.11.1981)
  Obvestilo (številka: 19, 10.11.1981)
  To in ono o alkoholizmu (številka: 19, 10.11.1981)
  Sprejet splošni interes za PST (številka: 19, 10.11.1981)
  Za kondicijo in zdravje (številka: 19, 10.11.1981)
  Ob denarni praznini, uspešno leto (številka: 19, 10.11.1981)
  Prispevek k razpravi na 2.seji OK ZSMS (številka: 19, 10.11.1981)
  V ospredju problematika »črnih« gradenj (številka: 19, 10.11.1981)
  Kje poiskati obrtnika (številka: 19, 10.11.1981)
  Vpliven glas mladih (številka: 19, 10.11.1981)
  Molk niza komuniste (številka: 19, 10.11.1981)
  Stabilizacija - obrabljena beseda? (številka: 19, 10.11.1981)
  V javni razpravi smo spraševali in predlagali (številka: 19, 10.11.1981)
  Smisel kritike v učinku (številka: 19, 10.11.1981)
  Kmalu se bomo peljati po njej (številka: 19, 10.11.1981)
  Trije venci treh deklet (številka: 19, 10.11.1981)
  V premislek organizatorjem disca v Horjulu (številka: 19, 10.11.1981)
  Gasilska vaja v Velikih Laščah (številka: 19, 10.11.1981)
  V akcijo za papir (številka: 19, 10.11.1981)
  Pravilno označiti križišče (številka: 19, 10.11.1981)
  Nič več težav za učiteljico Zdenko (številka: 19, 10.11.1981)
  Prispevki in poraba sredstev za Pacug od 1978 do danes (številka: 19, 10.11.1981)
  Objavljamo seznam glasovalnih mest po krajevnih skupnostih (številka: 19, 10.11.1981)
  Žiga, žaga ob Iški (številka: 19, 10.11.1981)
  Visoko moramo zavihati rokave (številka: 21, 1981)
  Stalno preverjanje usposobljenosti (številka: 21, 1981)
  Množično tekmovanje (številka: 21, 1981)
  Lepi uspehi mladincev in pionirjev (številka: 21, 1981)
  Oškropljeni pešci (številka: 21, 1981)
  Srečno in zadovoljno v letu 1982 (številka: 21, 1981)
  Za Pacug (številka: 21, 1981)
  Trideset let - »IGO« (številka: 21, 1981)
  Za vsakega nekaj (številka: 21, 1981)
  Občinski izvršni svet je razpravljal in sklepal (številka: 21, 1981)
  Ob dnevu JLA - na Dobrovi (številka: 21, 1981)
  Priprave na kongres- sestavni del politične aktivnosti (številka: 21, 1981)
  Zmaga Olimpije v Sodražici (številka: 21, 1981)
  Vidna aktivnost rezervnih starešin (številka: 21, 1981)
  Naši Meliti v spomin (številka: 21, 1981)
  Ne trije, štirje hišni vogali (številka: 21, 1981)
  Razvoj OF v letu 1941 za Barje (številka: 21, 1981)
  Položili so račune in zavihali rokave (številka: 21, 1981)
  Podhod v Bobenčkovi ulici je neurejen (številka: 21, 1981)
  Več sistematične pomoči (številka: 21, 1981)
  Obvestiloo smučarskih tečajih v zimskih počitnicah 82 (številka: 21, 1981)
  Pa še to (številka: 21, 1981)
  Srečujemo jih (številka: 21, 1981)
  Nekadilke, nekadilci (številka: 21, 1981)
  Nov gasilski dom (številka: 21, 1981)
  Odgovor ZSMS Horjul (številka: 21, 1981)
  V disco ja, na sestanek ne (številka: 21, 1981)
  Kriza šolskega šaha (številka: 21, 1981)
  Pomembno delovanje društva (številka: 21, 1981)
  Otrok v dlaneh (številka: 21, 1981)
  Devetdesetletnik Jarc o nas (številka: 21, 1981)
  Gasilsko znanje za CZ (številka: 21, 1981)
  Simfonija mladosti (številka: 21, 1981)
  Posekani suhi kostanji (številka: 21, 1981)
  Igralci, pevci, plesalci, lutkarji - na plan (številka: 21, 1981)
  Naša komuna (številka: 21, 1981)
 18. 1982
   226

  Davki naši vsakdanji (številka: 2, 26.01.1982)
  Mala plaketa TO KS Golo-Zapotok (številka: 2, 26.01.1982)
  Zemljo Turjačanom (številka: 2, 26.01.1982)
  Te dni bo razgrnitev in javna razprava (številka: 2, 26.01.1982)
  Pozabljeni in oblegani Turjak (številka: 2, 26.01.1982)
  Plečnikov dedič-arhitekturni muzej (številka: 2, 26.01.1982)
  Zgovorne številke o varstvu in šolstvu (številka: 2, 26.01.1982)
  Koncert Koroškega akademskega okteta (številka: 2, 26.01.1982)
  Kje poiskati obrtnika? (številka: 2, 26.01.1982)
  Obvestilo (številka: 2, 26.01.1982)
  Ali poznate Gornji Ig? (številka: 2, 26.01.1982)
  Več članov v pevski zbor (številka: 2, 26.01.1982)
  Ob Groharjevi cesti bodo spomladi rasla nova drevesa (številka: 2, 26.01.1982)
  IS je razpravljal in sklepal (številka: 2, 26.01.1982)
  V službo z avtobusom (številka: 2, 26.01.1982)
  Ujeto v objektiv (številka: 2, 26.01.1982)
  Gospodarsko razstavišče v letu 1982 (številka: 2, 26.01.1982)
  Opravljene naloge v pripravah na volitve (številka: 2, 26.01.1982)
  Ne znamo izkoristiti znanja (številka: 2, 26.01.1982)
  Občinska konferenca SZDL in občinski sindikalni svet na skupni seji (številka: 2, 26.01.1982)
  Katera predvolilna opravila so še pred nami? (številka: 2, 26.01.1982)
  Občinsko tekmovanje v veleslalomu (številka: 2, 26.01.1982)
  Tekmovanje za pokal Francija Korenine (številka: 2, 26.01.1982)
  Predsedstvo OKS ZDL o aktualnih nalogah (številka: 2, 26.01.1982)
  O nadaljnjem razvoju Ilirije-Vedrog (številka: 2, 26.01.1982)
  Odslej tudi športno društvo (številka: 2, 26.01.1982)
  Poziv občanom (številka: 2, 26.01.1982)
  Konec nočnega kopanja (številka: 2, 26.01.1982)
  Individualna gradnja (številka: 2, 26.01.1982)
  Razvoj OF v letu 1941 za Barje (številka: 2, 26.01.1982)
  Sodobne kaščena pohodu (številka: 2, 26.01.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 26.01.1982)
  Pregled evidentiranih možnih kandidatov za nosilce družbenih in delegatskih funkcij v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 2, 26.01.1982)
  Sredstva se ne smejo zmanjševati (številka: 2, 26.01.1982)
  V korak s stanovanjsko izgradnjo (številka: 2, 26.01.1982)
  Franc Stražišar (številka: 2, 26.01.1982)
  za Pacug (številka: 2, 26.01.1982)
  Solato vso pojedo (številka: 2, 26.01.1982)
  Odstraniti je treba vzroke (številka: 2, 26.01.1982)
  Občinsko tekmovanje v teku na smučeh (številka: 2, 26.01.1982)
  Cepljenje psov proti steklini (številka: 4, 23.02.1982)
  Mladim pokazati pot (številka: 4, 23.02.1982)
  Ob Gerbičevi (številka: 4, 23.02.1982)
  RAZPIS (številka: 4, 23.02.1982)
  Kmetijska oprema spodriva cisterne (številka: 4, 23.02.1982)
  Bo vrtec Zarja ogrevan na plin? (številka: 4, 23.02.1982)
  Rakitniško šolo še vedno »zebe« (številka: 4, 23.02.1982)
  SEZNAM KANDIDATNIH LIST ZA DELEGACIJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI (številka: 4, 23.02.1982)
  Boljši pogoji dela, ljubezen do živali ostaja! (številka: 4, 23.02.1982)
  V četrtek, 11. marca bomo volili delegacije na delovnih mestih (številka: 4, 23.02.1982)
  Pojasnilo (številka: 4, 23.02.1982)
  Plačajo pa slabo (številka: 4, 23.02.1982)
  OBVESTILO (številka: 4, 23.02.1982)
  Občanom KS Škofljica v vednost (številka: 4, 23.02.1982)
  Kje poiskati obrtnika (številka: 4, 23.02.1982)
  Razvoj OF v letu 1941 za Barje (številka: 4, 23.02.1982)
  14. marca bomo volili v krajevnih skupnostih (številka: 4, 23.02.1982)
  Po poteh partizanske Jelovice (številka: 4, 23.02.1982)
  Kvalitetnejša preskrba z električnim tokom in javna razsvetljava (številka: 4, 23.02.1982)
  Taborniško organizacijo v vsako KS (številka: 4, 23.02.1982)
  Nam je zemlja zrasla na srcu? (številka: 4, 23.02.1982)
  Odprt ali zaprt vrtec? (številka: 4, 23.02.1982)
  Krajani gospodarno, samoprispevek (številka: 4, 23.02.1982)
  Spoštovani bralci! (številka: 4, 23.02.1982)
  Ponovitev vrtca v Trnovem? (številka: 4, 23.02.1982)
  Mladi literati ženam (številka: 4, 23.02.1982)
  Novo telefonsko omrežje (številka: 4, 23.02.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 23.02.1982)
  Temeljite priprave (številka: 4, 23.02.1982)
  O davkih in krajevnih skupnostih (številka: 4, 23.02.1982)
  Ob kulturnem prazniku (številka: 4, 23.02.1982)
  Še je zima (številka: 4, 23.02.1982)
  Občinsko tekmovanje v veleslalomu 82 (številka: 4, 23.02.1982)
  Kako bomo glasovali (številka: 4, 23.02.1982)
  Kje in kaj volijo obrtniki pri delavcih in zasebnih delodajalcih (številka: 4, 23.02.1982)
  Še vedno dobro obiskane ljudske knjižnice (številka: 4, 23.02.1982)
  Razvitost trgovske mreže v KS Horjul (številka: 4, 23.02.1982)
  Več dela, manj napora (številka: 4, 23.02.1982)
  Predlagani kandidati za družbeno politični zbor skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 4, 23.02.1982)
  Za osvetlitev zgodovine NOB (številka: 4, 23.02.1982)
  Ob 8. marcu za Pacug (številka: 4, 23.02.1982)
  Ali mora biti živalski vrt res finančni »bolnik«? (številka: 4, 23.02.1982)
  Pacug je nared (številka: 10, 25.05.1982)
  V štirih letih 25.000 udarniških ur (številka: 10, 25.05.1982)
  Lažje do rezervnih delov (številka: 10, 25.05.1982)
  RAZPISUJE (številka: 10, 25.05.1982)
  Iz sveta lutk, likovnih izdelkov in zborovske pesmi (številka: 10, 25.05.1982)
  ARS Inženiring v SOZD Astra (številka: 10, 25.05.1982)
  Ali je življenje res manj vredno kot pa je preventiva? (številka: 10, 25.05.1982)
  Mravljišče v Kamniku pod Krimom (številka: 10, 25.05.1982)
  Makov teden (številka: 10, 25.05.1982)
  Oddelek milice še v Podpeči? (številka: 10, 25.05.1982)
  Sodelujte z nami (številka: 10, 25.05.1982)
  Še vedno (preveč) osamljeni pri reševanju ključnih problemov (številka: 10, 25.05.1982)
  Klubski dan (številka: 10, 25.05.1982)
  Tudi starost je ustvarjalna (številka: 10, 25.05.1982)
  V teku so zasedanja skupščin občinskih SIS (številka: 10, 25.05.1982)
  RAZPIS (številka: 10, 25.05.1982)
  S področja ljudske obrambe in družbene samozaščite (številka: 10, 25.05.1982)
  Folkloristi osvojili občinstvo (številka: 10, 25.05.1982)
  Nova avtobusna postaja ob krajevnem prazniku (številka: 10, 25.05.1982)
  Številna udeležba in aktivno sodelovanje (številka: 10, 25.05.1982)
  Odkrili zakopano orožje v Benkovi hiši v Vrbljenju (številka: 10, 25.05.1982)
  Občinski svet ZS BiH - Zenica (številka: 10, 25.05.1982)
  Novi prostori (številka: 10, 25.05.1982)
  90 let Alojza Močilarja (številka: 10, 25.05.1982)
  Občinsko tekmovanje kovinarjev (številka: 10, 25.05.1982)
  Kako bo s sredstvi za KS? (številka: 10, 25.05.1982)
  Odslej manj negotovosti? (številka: 10, 25.05.1982)
  Pohod pionirjev na osvobojeno ozemlje (številka: 10, 25.05.1982)
  Skrb za sočloveka (številka: 10, 25.05.1982)
  Taborniki za prostore (številka: 10, 25.05.1982)
  Razpis za tekmovanje v urejanju in čiščenju življenjskega in delovnega okolja (številka: 10, 25.05.1982)
  Kje poiskati obrtnika? (številka: 10, 25.05.1982)
  Delamo z izrabljeno opremo (številka: 10, 25.05.1982)
  Naša Komuna (številka: 10, 25.05.1982)
  Porast kaznivih dejanj! (številka: 10, 25.05.1982)
  Prva redna skupščina (številka: 10, 25.05.1982)
  Široka in uspešna aktivnost (številka: 10, 25.05.1982)
  Razvoj OF f letu 1941 za Barje (številka: 10, 25.05.1982)
  Potek priprav na MDA 1982 (številka: 10, 25.05.1982)
  Naša skrb za ostarele občane (številka: 10, 25.05.1982)
  Teden solidarnosti (številka: 10, 25.05.1982)
  Dirka četverk uspela (številka: 10, 25.05.1982)
  GD Vič praznuje 110. jubilej (številka: 10, 25.05.1982)
  Iz spominske knjige skojevke Staše (številka: 10, 25.05.1982)
  Posvet z vodji delegacij ZZD (številka: 10, 25.05.1982)
  Najprej kanalizacija, nato drevesa (številka: 10, 25.05.1982)
  Kot vzgled vsem ostalim (številka: 15, 22.09.1982)
  Stičišče za vse dni (številka: 15, 22.09.1982)
  Snežinka vabi! (številka: 15, 22.09.1982)
  Obiskali smo Bazo 20 (številka: 15, 22.09.1982)
  O žetvi in setvi pšenice (številka: 15, 22.09.1982)
  Dom za prizadete otroke (številka: 15, 22.09.1982)
  Kdaj skupnosti stanovalcev? (številka: 15, 22.09.1982)
  Gradbišče solidarnosti in tovarištva (številka: 15, 22.09.1982)
  Za enako delo enako plačilo (številka: 15, 22.09.1982)
  Jesen odpira duri (številka: 15, 22.09.1982)
  Ne znamo parkirati? (številka: 15, 22.09.1982)
  Slavili Šercerjevci (številka: 15, 22.09.1982)
  Začetek vadbe v Partizanu Trnovo (številka: 15, 22.09.1982)
  Karate in treningi (številka: 15, 22.09.1982)
  »Voda že teče v grlo« (številka: 15, 22.09.1982)
  Brezovica skokovito raste (številka: 15, 22.09.1982)
  Kemofarmacija odslej naša (številka: 15, 22.09.1982)
  Štipendije iz Titovega sklada podeljene (številka: 15, 22.09.1982)
  Neizkoriščene možnosti odločanja (številka: 15, 22.09.1982)
  Ob tednu boja proti kajenju (številka: 15, 22.09.1982)
  Odlični rezultati (številka: 15, 22.09.1982)
  Nekaj pripomb o novi šoli (številka: 15, 22.09.1982)
  Naša Komuna (številka: 15, 22.09.1982)
  Samoupravljanje ni anarhija (številka: 15, 22.09.1982)
  Na cesti smo najvarnejši v četrtek (številka: 15, 22.09.1982)
  Lepotice in lepotci na štirih nogah (številka: 15, 22.09.1982)
  Stara šola daje prostor novi (številka: 15, 22.09.1982)
  Iščemo tajnico uredništva! (številka: 15, 22.09.1982)
  Korak dalj v obrambnem usposabljanju (številka: 15, 22.09.1982)
  NA PROSLAVO KRAJEVNEGA PRAZNIKA (številka: 15, 22.09.1982)
  Boleča nemoč!? (številka: 15, 22.09.1982)
  Dogovori veljajo za vse enako (številka: 15, 22.09.1982)
  Trden most v Podpeči (številka: 15, 22.09.1982)
  Telefon za tri krajevne skupnosti (številka: 15, 22.09.1982)
  Ledina je zorana (številka: 15, 22.09.1982)
  Križanka za vas (številka: 15, 22.09.1982)
  Obiskali so šole (številka: 15, 22.09.1982)
  Odprte možnosti sodelovanja (številka: 15, 22.09.1982)
  Spominski kamni, pionirsko varčevanje (številka: 15, 22.09.1982)
  Rastemo pod Titovo zastavo Pionirji, veselo na delo! (številka: 15, 22.09.1982)
  Ki nam spati ne puste (številka: 15, 22.09.1982)
  Pevcev iz Wiesbadna in Brezovice (številka: 15, 22.09.1982)
  Razprave zaključene (številka: 19, 23.11.1982)
  Zanimiva prireditev (številka: 19, 23.11.1982)
  (Ne) srečna oskrba s plinom (številka: 19, 23.11.1982)
  Raste Mercatorjeva samopostrežna (številka: 19, 23.11.1982)
  Prometni kviz osnovnošolcev (številka: 19, 23.11.1982)
  Knjižni dar Prešernove družbe (številka: 19, 23.11.1982)
  Prva zgodovinska omemba Rudnika (številka: 19, 23.11.1982)
  22. decembra bo krvodajalska akcija (številka: 19, 23.11.1982)
  ZKO - Kulturni drobiž (številka: 19, 23.11.1982)
  Društvo kmetskih fantov in deklet (številka: 19, 23.11.1982)
  Koliko bo Ižancev? (številka: 19, 23.11.1982)
  Po knjigo na Tržaško (številka: 19, 23.11.1982)
  Škodo lahko ublažimo (številka: 19, 23.11.1982)
  Drugo tisočletje ob jezeru Podpeč (številka: 19, 23.11.1982)
  Vabilo (številka: 19, 23.11.1982)
  Delovna akcija (številka: 19, 23.11.1982)
  Tuje smeti pred našim pragom (številka: 19, 23.11.1982)
  Cicibani kmalu pionirji (številka: 19, 23.11.1982)
  Obvestilo (številka: 19, 23.11.1982)
  Jubilej v Velikih Laščah (številka: 19, 23.11.1982)
  Glasbena šola v Šentjoštu (številka: 19, 23.11.1982)
  Obvestilo občanom KS Vič (številka: 19, 23.11.1982)
  Kombinacijska križanka (številka: 19, 23.11.1982)
  Omejena poraba (številka: 19, 23.11.1982)
  Kje, kako in koliko se bo gradilo (številka: 19, 23.11.1982)
  Igrišče v Črnem vrhu (številka: 19, 23.11.1982)
  Grosuplje v številkah (številka: 19, 23.11.1982)
  Srečanje varuhinj (številka: 19, 23.11.1982)
  Do znanja tudi s pomočjo Naše obrambe (številka: 19, 23.11.1982)
  Obvestilo etažnim lastnikom (številka: 19, 23.11.1982)
  Cilkine obletnice (številka: 19, 23.11.1982)
  Avtobus in moja pot v šolo (številka: 19, 23.11.1982)
  S tuberkulozo ni premirja - bolezen še ni iztrebljena (številka: 19, 23.11.1982)
  Aktivni mladi člani Rdečega križa (številka: 19, 23.11.1982)
  Izlet na Grmado (številka: 19, 23.11.1982)
  Še enkrat o razmerah v Iskrinem TOZD Antene in navigacije (številka: 19, 23.11.1982)
  Ne stokaj... za delo primi (številka: 19, 23.11.1982)
  Obvestilo smučarjem (številka: 19, 23.11.1982)
  OPOMIN (številka: 19, 23.11.1982)
  Priskrbite si sol za posipavanje pločnikov! (številka: 19, 23.11.1982)
  Smel razvoj Grosuplja (številka: 19, 23.11.1982)
  VEČER Z LJUDSKIMI PEVCI IN GODCI (številka: 19, 23.11.1982)
  Kmalu novi avtobusni vozni redi! (številka: 19, 23.11.1982)
  Prihranek pri gradnji (številka: 19, 23.11.1982)
  Pridnih rok in veselega obraza (številka: 19, 23.11.1982)
  Ig bo rasel v vsakem primeru (številka: 19, 23.11.1982)
  Društvo upokojencev (številka: 19, 23.11.1982)
  Za koga takšen urnik? (številka: 19, 23.11.1982)
  Kdor hitro da - dvakrat da! (številka: 19, 23.11.1982)
  Pločevina v tujino, zaporke pa (številka: 19, 23.11.1982)
  Polhov Gradec bo ohranil identiteto (številka: 19, 23.11.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 19, 23.11.1982)
  Iz Arsa (številka: 19, 23.11.1982)
  Izven resolucijskih usmeritev (številka: 19, 23.11.1982)
  Predlog ni dobil podpore (številka: 19, 23.11.1982)
  Opozorilo krajanom Rožne doline (številka: 19, 23.11.1982)
 19. 1983
   144

  NAŠA KOMUNA (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Odgovornost skupne odločitve (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Izletv Iški vintgar (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Društvo upokojencev Notranje Gorice-Plešivica (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Finalni obračuni nogometne rekreacije (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Orodjarji v novih prostorih (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Kako gospodarimo v Ljubljani? (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Društvi kmetskih fantov in deklet Veliki Osolnik in Iška vas (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Srečanje osnovnošolskih folklornih skupin (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Tovariško srečanje (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Spoštovani bralci! (številka: 10/11, 12.07.1983)
  32.352 ur boja za proizvodnjo (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Tudi ob Poti spominov in tovarištva (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Leto je za nami (številka: 10/11, 12.07.1983)
  V Pacugu se bomo radi vračali (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Uspehi se vrstijo (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Košarkarska tekmovanja se nadaljujejo septembra (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Kar tretjina viških učencev aktivnih (številka: 10/11, 12.07.1983)
  DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 10/11, 12.07.1983)
  SKUPŠČINI SR SLOVENIJE ZVEZNEMU IZVRŠNEMU SVETU (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Z izletov za upokojence (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Na Koroško (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Odmev (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Iveri junijskega Pacuga (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Čim več je mleka, večja je izguba v Posestvih (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Gasilski enoti Vinoceta in Rudnika prvi! (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Ne za danes, že za jutri (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Več poudarka množičnosti (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Zgornja Škofljica (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Trenutki domovine na Dobrovi (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Premajhna usposobljenost zaposlenih v KS (številka: 10/11, 12.07.1983)
  V poletnih mesecih na Kolezijo! (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Razpored zamenjave osebnih izkaznic (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Plavalni klub Ljubljana ni izjema (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Prvo praznovanje krajevnega praznika (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Kako izvajamo načrt zaposlovanja? (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Počitnice v Ljubljani (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Odhod brigadirjev na Vlasino (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Greznice ali kanalizacija? (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Borci Dolomitskega odreda! (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Prejeli smo pismo (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Načelo samoupravljanja se prepočasi uveljavlja (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Ali res ne znamo planirati kadrov? (številka: 10/11, 12.07.1983)
  »Ljudje izpod Mokrca in Kureščka« (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Počitek šolskega zvonca! (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Na poti k pravi umetnosti (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Srečanje invalidov v Brestanici (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Bližje potrošniku (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Horjulski balinarji v slovenski ligi (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Goriva ni dovolj (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Ne urejajmo prostora stihijsko (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Horjulci so praznovali (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Gremo na morje (številka: 10/11, 12.07.1983)
  Delavec, ki dela 8 ur, ne bi smel biti socialni problem (številka: 13, 04.10.1983)
  Franc Kimovec-Žiga (številka: 13, 04.10.1983)
  DELEGATSKE SKUPŠČINE IN UDELEŽBA NA ZASEDANJIH (številka: 13, 04.10.1983)
  Zlata medalja za »Obrtno združenje« Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 13, 04.10.1983)
  Resolucijske osnove za leto 1984 (številka: 13, 04.10.1983)
  Rekreacijsko plavanje v centralnem kopališču Tivoli (številka: 13, 04.10.1983)
  VIDEO C. D. 83 v Cankarjevem domu (številka: 13, 04.10.1983)
  Administratorja - računovodje (številka: 13, 04.10.1983)
  Priprave na volitve potekajo zadovoljivo (številka: 13, 04.10.1983)
  Ogroženi pešci (številka: 13, 04.10.1983)
  Jelenov žleb (številka: 13, 04.10.1983)
  Za malčke 80 urni brezplačni program (številka: 13, 04.10.1983)
  Novi uspehi v Lajkovcu (številka: 13, 04.10.1983)
  Nagrade članom Rdečega križa (številka: 13, 04.10.1983)
  Kmetje praznujejo delavno (številka: 13, 04.10.1983)
  Redna vadba v TVD Partizan Velike Lašče (številka: 13, 04.10.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 13, 04.10.1983)
  Partizansko slavje na Turjaku (številka: 13, 04.10.1983)
  Graditelji - od Jezera do Goričice (številka: 13, 04.10.1983)
  Mladi so gibalo delovanja na Rudniku (številka: 13, 04.10.1983)
  Višje cene v vrtcih (številka: 13, 04.10.1983)
  Oktobrsko zasedanje skupščine bo v sredo, 26. oktobra ob 16. uri (številka: 13, 04.10.1983)
  Neposrednemu proizvajalcu dati večjo vlogo (številka: 13, 04.10.1983)
  Na Jezerskem (številka: 13, 04.10.1983)
  ZAHVALA (številka: 13, 04.10.1983)
  Pričenja z akcijo plavanja za male šolarje (številka: 13, 04.10.1983)
  Odbojkarice viškega Partizana v drugi ligi! (številka: 13, 04.10.1983)
  Bližje in širše! (številka: 13, 04.10.1983)
  Na izletu po delu Dolenjske (številka: 13, 04.10.1983)
  Razpored zamenjave osebnih izkaznic (številka: 13, 04.10.1983)
  Naložbe po načrtu (številka: 13, 04.10.1983)
  Za trajnejšo skrb otroškega razvoja (številka: 13, 04.10.1983)
  III.- Dakijev kolesarski maraton (številka: 13, 04.10.1983)
  Iz govora Jožeta Smoleta na Turjaku (številka: 13, 04.10.1983)
  Aerobika v Partizanu Trnovo (številka: 13, 04.10.1983)
  I. Potrč: Krefli (številka: 13, 04.10.1983)
  PO SLEDEH DELEGATSKIH VPRAŠANJ (številka: 13, 04.10.1983)
  Zaostriti izterjavo davčnih obveznosti (številka: 13, 04.10.1983)
  Sad hotenj in prostovoljnega dela (številka: 13, 04.10.1983)
  Program občinske ZPM (številka: 13, 04.10.1983)
  Bili smo v Pomurju (številka: 13, 04.10.1983)
  Kioski tako ali drugače! (številka: 13, 04.10.1983)
  Kandidat za namestnika predsednika IS (številka: 13, 04.10.1983)
  Obvešča (številka: 13, 04.10.1983)
  Vemo, kaj hočemo in kaj zmoremo (številka: 13, 04.10.1983)
  Končana plavalna sezona (številka: 13, 04.10.1983)
  Pregled traktorjev (številka: 13, 04.10.1983)
  Porazna fasada Tehniške srednje šole v Ljubljani (številka: 15, 20.11.1983)
  Varčevanje z gorivom pri vozilih na motorni pogon (številka: 15, 20.11.1983)
  Mladi posodobiti igrišče v Horjulu (številka: 15, 20.11.1983)
  Problemi obrti so predvsem družbeni problemi (številka: 15, 20.11.1983)
  Komunalna skupnost (številka: 15, 20.11.1983)
  Za ozelenitev našega okolja! (številka: 15, 20.11.1983)
  Zahvala (številka: 15, 20.11.1983)
  Žalna svečanost in spomeniki NOB na Dobrovi (številka: 15, 20.11.1983)
  Zrcali za nevarna ovinka (številka: 15, 20.11.1983)
  razpisujejo za leto 1984 (številka: 15, 20.11.1983)
  Razpored zamenjave osebnih izkaznic (številka: 15, 20.11.1983)
  Na Igu je zazvonil telefon (številka: 15, 20.11.1983)
  Pripravljajo, rekli so: (številka: 15, 20.11.1983)
  Složno k skupnim ciljem (številka: 15, 20.11.1983)
  Izgubi se ni moč izogniti! (številka: 15, 20.11.1983)
  O izletu in silvestrovanju (številka: 15, 20.11.1983)
  Tudi 9-mesečno poslovanje ugodno! (številka: 15, 20.11.1983)
  Predlog možnih kandidatov za nosilce funkcij in člane posameznih organov občinske konference SZDL (številka: 15, 20.11.1983)
  Vprašanje o zakloniščih (številka: 15, 20.11.1983)
  Da bi besede postale pridelek! (številka: 15, 20.11.1983)
  Na vrsti so Bluše (številka: 15, 20.11.1983)
  Zvestoba domu in zemlji (številka: 15, 20.11.1983)
  Položaj in razvoj drobnega gospodarstva (številka: 15, 20.11.1983)
  Jesenski kros (številka: 15, 20.11.1983)
  Biti moramo bolj kritični do vseh negativnih pojavov! (številka: 15, 20.11.1983)
  O praktičnem delu in usmeritvah (številka: 15, 20.11.1983)
  Bili smo v Zagrebu (številka: 15, 20.11.1983)
  Kaj delamo?! (številka: 15, 20.11.1983)
  Nemoč ali nezainteresiranost? (številka: 15, 20.11.1983)
  Omogočimo obnovo kolezijskega bazena (številka: 15, 20.11.1983)
  Osnovna šola Bičevje naj nosi ime Franca Leskoška-Luke (številka: 15, 20.11.1983)
  Obvestilo uprave za družbene prihodke (številka: 15, 20.11.1983)
  Prvi v dolenjski Ugi (številka: 15, 20.11.1983)
  Kratki stiki v delegatskem sistemu (številka: 15, 20.11.1983)
  Obisk delegacije ZRVS iz AP Vojvodine (številka: 15, 20.11.1983)
  Planinci z Iga ne mirujejo (številka: 15, 20.11.1983)
  V Iški vasi zopet živahno (številka: 15, 20.11.1983)
  Načela Avnoja ostajajo naše vodilo (številka: 15, 20.11.1983)
  DO Jata (številka: 15, 20.11.1983)
  Izlet starejših občanov (številka: 15, 20.11.1983)
  SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 15, 20.11.1983)
  Mali nogomet postaja množičen (številka: 15, 20.11.1983)
  MLadi smo delali, mladi morajo (še) delati (številka: 15, 20.11.1983)
  Gradnja vrtca je stekla (številka: 15, 20.11.1983)
 20. 1984
   869

  Program mora biti odprt in povezan (številka: 1, 17.01.1984)
  Spremembe pri zamenjavi osebnih izkaznic (številka: 1, 17.01.1984)
  Od družbenih planov do davkov (številka: 1, 17.01.1984)
  Umik pred ofenzivo novembra 1943 (številka: 1, 17.01.1984)
  Občinsko tekmovanje v teku na stnučeh (številka: 1, 17.01.1984)
  Program dela rezervnih vojaških starešin za leto 1984 (številka: 1, 17.01.1984)
  Vprašanja za večjo učinkovitost (številka: 1, 17.01.1984)
  Uspehi Olimpije (številka: 1, 17.01.1984)
  Nekulturno do kulturne dediščine (številka: 1, 17.01.1984)
  Če bo denar,bo (prepotrebna) kanalizacija (številka: 1, 17.01.1984)
  Prispevek obrtnikov za radost najmlajših (številka: 1, 17.01.1984)
  Zapotok poln igrivosti in veselja (številka: 1, 17.01.1984)
  Ob večerni uri (številka: 1, 17.01.1984)
  Zimsko vreme in pešci (številka: 1, 17.01.1984)
  Problemov ne manjka (številka: 1, 17.01.1984)
  Sindikat z vrsto razmišljanj in pobud (številka: 1, 17.01.1984)
  RAZPIS ZA VPIS UČENCEV V KADETSKO ŠOLO ZA MILIČNIKE, ZA ŠOLSKO LETO 1984/85 (številka: 1, 17.01.1984)
  Priznanja (številka: 1, 17.01.1984)
  Volitve za nosilce najodgovornejših delegatskih funkcij v skupščinah družbeno političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti (številka: 1, 17.01.1984)
  Uporabna po počitnicah?! (številka: 1, 17.01.1984)
  Primanjkuje interesentov za lokale (številka: 1, 17.01.1984)
  Veliki davek partizanov in nove izkušnje (številka: 1, 17.01.1984)
  Naša Komuna (številka: 1, 17.01.1984)
  Vsak mora sam skrbeti za svoje zdravje (številka: 1, 17.01.1984)
  Predlog evidentiranih možnih kandidatov za nosilce vodilnih delegatskih funkcij v skupščini in skupščinah SIS občine DPS (številka: 1, 17.01.1984)
  Rdeči križ uspešen (številka: 1, 17.01.1984)
  DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUBLJANA VIČ (številka: 1, 17.01.1984)
  Iz krajevne skupnosti Barje (številka: 1, 17.01.1984)
  Ob zatonu leta! (številka: 1, 17.01.1984)
  Pričetek dela službe pravne pomoči (številka: 1, 17.01.1984)
  Zahvala ob zaključku leta 1983 (številka: 1, 17.01.1984)
  Problemi: od materialov do bonov (številka: 1, 17.01.1984)
  Zdravstvena postaja že letos (številka: 1, 17.01.1984)
  Zagnano v zimski sezoni (številka: 1, 17.01.1984)
  Ponosni smo,da naša šola nosi ime velikega revolucionarja (številka: 1, 17.01.1984)
  Tik pred gradnjo več objektov (številka: 1, 17.01.1984)
  NATEČAJ (številka: 1, 17.01.1984)
  Prednovoletno slavje v Utensiliji (številka: 1, 17.01.1984)
  TV pretvornik ostaja prva želja (številka: 1, 17.01.1984)
  Nova tovarna na Brdu (številka: 1, 17.01.1984)
  Ocena delovanja ZK v političnem sistemu (številka: 1, 17.01.1984)
  Stroški veterinarsko sanitarne službe (številka: 1, 17.01.1984)
  Večina občnih zborov opravljena (številka: 1, 17.01.1984)
  O sankališču v Rožni dolini (številka: 1, 17.01.1984)
  Dan smučarskega teka v Ljubljani (številka: 1, 17.01.1984)
  Za boljše delo in upravljanje (številka: 1, 17.01.1984)
  Stroški prevoza pitne vode (številka: 1, 17.01.1984)
  Pristojbine veterinarsko sanitarnih pregledov (številka: 1, 17.01.1984)
  Razgrnitev zazidalnega načrta Selo (številka: 1, 17.01.1984)
  Delegatski sistem na preskušnji (številka: 1, 17.01.1984)
  Izpolnjene zahteve krajevnih skupnosti (številka: 1, 17.01.1984)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine Ljubljana Vič-Rudnik v letu 1984 (številka: 1, 17.01.1984)
  Zbir podatkov, pobud - kdaj pa bo akcija? (številka: 1, 17.01.1984)
  Odgovor na vprašanje o zakloniščih (številka: 2, 07.02.1984)
  Zavrnitev zaključnih računov, če (številka: 2, 07.02.1984)
  Pionirji so tekmovali v šahu (številka: 2, 07.02.1984)
  Spremembe in njih sadovi (številka: 2, 07.02.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 07.02.1984)
  13.februarja občinska kandidatska konferenca (številka: 2, 07.02.1984)
  Krajani KS Rakova Jelša preberite! (številka: 2, 07.02.1984)
  Ali res ne znamoupoštevatidogovorjenega? (številka: 2, 07.02.1984)
  Kupi snega na okrasnem grmičevju in živi meji (številka: 2, 07.02.1984)
  Interesenti za vrtičke na plan! (številka: 2, 07.02.1984)
  Televizor in vlečnica in (številka: 2, 07.02.1984)
  Franc Vrhovec - Blaškovata (številka: 2, 07.02.1984)
  Veliko novega in nepozabnega (številka: 2, 07.02.1984)
  Poleti prah, pozimi blato (številka: 2, 07.02.1984)
  Priprave na letno sejo « občinske konference ZKS (številka: 2, 07.02.1984)
  Kaj so naloge sindikata? (številka: 2, 07.02.1984)
  Desetini delavoljnih mladincev (številka: 2, 07.02.1984)
  Križišče gospodarskih hotenj (številka: 2, 07.02.1984)
  Problem zapornice Brezovica - Notranje Gorice, že dolgo kliče »SOS« (številka: 2, 07.02.1984)
  OBČINSKO PRVENSTVO V VELESLALOMU (številka: 2, 07.02.1984)
  Obvestilo vsem upokojencem (številka: 2, 07.02.1984)
  Spremembe in dopolnitve pri predlogu evidentiranih možnih kandidatov za nosilce delegatskih funkcij v skupščinah SIS občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 2, 07.02.1984)
  Velika izbira poplavnih voda (številka: 2, 07.02.1984)
  Kulturni praznik na Škofljici (številka: 2, 07.02.1984)
  Tečaj karateja in samoobrambe (številka: 2, 07.02.1984)
  Pripravljajo, rekli so: (številka: 2, 07.02.1984)
  Aerobika znova v Partizanu Trnovo (številka: 2, 07.02.1984)
  Zaprli obrat v Mengšu (številka: 2, 07.02.1984)
  Nova sekcija v KS Brezovica (številka: 2, 07.02.1984)
  Pretresljiva govorica Krištofovih platen (številka: 2, 07.02.1984)
  Smučarji Krima ne spijo zimsko spanje (številka: 2, 07.02.1984)
  Preboj smrtnega obroča (številka: 2, 07.02.1984)
  Sindikalno prvenstvo Iskre Horjul (številka: 2, 07.02.1984)
  Smučarski tečaj uspel (številka: 2, 07.02.1984)
  Zahvala (številka: 2, 07.02.1984)
  Sprejem za predstavnike verskih skupnostih (številka: 2, 07.02.1984)
  XIV.ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE SO TU (številka: 2, 07.02.1984)
  Opravičilo (številka: 2, 07.02.1984)
  Sneg je »rešil« počitnice (številka: 2, 07.02.1984)
  Pomoč in svetovanje (številka: 2, 07.02.1984)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 2, 07.02.1984)
  Kaj je defenzivna vožnja? (številka: 2, 07.02.1984)
  Krajani pomagajo pri napeljavi telefonov (številka: 2, 07.02.1984)
  RAŠICA (številka: 2, 07.02.1984)
  Zakaj sta Črna vas in Lipe ostali brez pitne vode? (številka: 2, 07.02.1984)
  DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUBLJANA VIČ (številka: 2, 07.02.1984)
  Uspelo tekmovanje v teku na smučeh (številka: 2, 07.02.1984)
  5 let MK Berda (številka: 2, 07.02.1984)
  Takojšnja sanacija (številka: 2, 07.02.1984)
  Gostinsko podjetje Vič (številka: 2, 07.02.1984)
  Dobre uvrstitve ekip iz naše občine (številka: 2, 07.02.1984)
  Prvega majanovaavtobusna proga? (številka: 2, 07.02.1984)
  Iz leta v leto udobneje (številka: 2, 07.02.1984)
  Za naše otroke (številka: 2, 07.02.1984)
  Šolati za učinkovito delo (številka: 2, 07.02.1984)
  Zimovanje (številka: 2, 07.02.1984)
  Tudi letos se bodo naši malčki učili plavanja v bazenu Tivoli (številka: 3, 28.02.1984)
  Liste evidentiranih kandidatov izglasovane (številka: 3, 28.02.1984)
  OSNUTEK DDO PRIZNAVALNINAH UDELEŽENCEM NOV (številka: 3, 28.02.1984)
  »ZMAGA« išče prostor za šivalnico (številka: 3, 28.02.1984)
  Neodzivnost delegatov iz krajevnih skupnosti (številka: 3, 28.02.1984)
  Prednost RBK zaščiti (številka: 3, 28.02.1984)
  V podrtiji je veliko bogastvo (številka: 3, 28.02.1984)
  Vsa pravna pomoč za KS (številka: 3, 28.02.1984)
  Lani 23 izletniških dni in 7.143 km (številka: 3, 28.02.1984)
  Nove cestne svetilke na Koprski ulici (številka: 3, 28.02.1984)
  PREDLOGI ZA SREBRNA PRIZNANJA OF ZA LETO 1984 (številka: 3, 28.02.1984)
  Računi za vodo dosegajo rekorde (številka: 3, 28.02.1984)
  O epidemiji griže (številka: 3, 28.02.1984)
  Posvet sindikalnih aktivistov (številka: 3, 28.02.1984)
  Odslej glasilo mladih (številka: 3, 28.02.1984)
  Veliko je novosti v cestnem prometu (številka: 3, 28.02.1984)
  Gospodarski rezultati boljši od napovedanih (številka: 3, 28.02.1984)
  Delo namesto rož (številka: 3, 28.02.1984)
  Pogrešajo mladino (številka: 3, 28.02.1984)
  Madi rod Ljubljane (številka: 3, 28.02.1984)
  Štafeta - Da? Ne! (številka: 3, 28.02.1984)
  Upokojencem občine Ljubljana Vič-Rudnik! (številka: 3, 28.02.1984)
  »Trenutek kar najbolj odprte kulturno-ustvarjalne iznajdljivosti« (številka: 3, 28.02.1984)
  Interesenti za vrtičke, javite se! (številka: 3, 28.02.1984)
  Ostanki ostankov neke industrije (številka: 3, 28.02.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 28.02.1984)
  Osnutek odloka o priznavalnih udeležencem NOV (številka: 3, 28.02.1984)
  Pridobivanje nepremičnin,izterjatve in nadzor (številka: 3, 28.02.1984)
  Superveleslalom »Gradišče "84« (številka: 3, 28.02.1984)
  O izgradnji letovišča v Pacugu (številka: 3, 28.02.1984)
  Kandidati za nosilce vodilnih delegatskih funkcij v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 28.02.1984)
  Oprostitev partidpadje k zdravstvenim storitvam (številka: 3, 28.02.1984)
  OBVEŠČA (številka: 3, 28.02.1984)
  Zaporke za plastične steklenice (številka: 3, 28.02.1984)
  Poročilo malo drugače (številka: 3, 28.02.1984)
  Pogoji pridelave so znani (številka: 3, 28.02.1984)
  Navadite se vnaprej predvidevati nevarnosti (številka: 3, 28.02.1984)
  Razglas pogojev in roka za vlaganje predlogov za podelitev srebrnega znaka ZSS v letu 1984 (številka: 3, 28.02.1984)
  Vseveljavnega recepta ni (številka: 3, 28.02.1984)
  Delovni razgovor direktorjev (številka: 3, 28.02.1984)
  Peti veleslalom šentjoških hribov in dolin (številka: 3, 28.02.1984)
  Mladost, zrelost, poslavljanje (številka: 3, 28.02.1984)
  Obvestilo delavcem,zaposlenim v zasebnem sektorju (številka: 3, 28.02.1984)
  Za nagrado Šmartne (številka: 3, 28.02.1984)
  Preseganje malodušja z aktivnostjo (številka: 3, 28.02.1984)
  Dolomiti žele okrepiti članstvo (številka: 3, 28.02.1984)
  Neurejen prehod za pešce (številka: 3, 28.02.1984)
  Samo ugotavljanje ne pomeni reševanje (številka: 3, 28.02.1984)
  Izreden delavski svet (številka: 3, 28.02.1984)
  »Malenkosti«,ki kvarijo varnostno oceno (številka: 3, 28.02.1984)
  Tečaj karateja in samoobrambe (številka: 3, 28.02.1984)
  Pot med aktiviste (številka: 3, 28.02.1984)
  Glas svobodne Jelovice 84 (številka: 3, 28.02.1984)
  Nimamo dovolj kvalitetne vode (številka: 4, 20.03.1984)
  Uspeli tekmovanji (številka: 4, 20.03.1984)
  Namesto občinskih mestna komunalna skupnost (številka: 4, 20.03.1984)
  Koroška včeraj, danes, jutri (številka: 4, 20.03.1984)
  Opozorilo vrtičkarjem! (številka: 4, 20.03.1984)
  Cepljenje psov proti steklini (številka: 4, 20.03.1984)
  Sankaško tekmovanje (številka: 4, 20.03.1984)
  Za dodelitev štipendij učencem srednjega usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1984/85 (številka: 4, 20.03.1984)
  Poklon najmlajših horjulskim materam (številka: 4, 20.03.1984)
  Cesta - naš vsakdan (številka: 4, 20.03.1984)
  125 brigadirjev na treh akcijah (številka: 4, 20.03.1984)
  »Ni lepšega od poskočnega koraka...« (številka: 4, 20.03.1984)
  Za ustvarjanje potrebujemo svobodo, Ijubezen, mir (številka: 4, 20.03.1984)
  ODGOVARJAMO (številka: 4, 20.03.1984)
  Varstvo otrok in družine (številka: 4, 20.03.1984)
  Novice iz Šentjošta (številka: 4, 20.03.1984)
  Smučarski skoki pod Strmecem (številka: 4, 20.03.1984)
  Veselo vsi na delo za Ljubljano belo (številka: 4, 20.03.1984)
  Široka razprava in novo vodstvo (številka: 4, 20.03.1984)
  Krajani KS Notranje Gorice-Plešivica preberite! (številka: 4, 20.03.1984)
  Najvišji dohodek ima obrtnik (številka: 4, 20.03.1984)
  Samopostrežba na Tržaški bo lepša (številka: 4, 20.03.1984)
  Nagrada lovcem (številka: 4, 20.03.1984)
  Razgibano športno delovanje (številka: 4, 20.03.1984)
  Pogoji pridelave so znani (številka: 4, 20.03.1984)
  Oprema za RBK zaščito (številka: 4, 20.03.1984)
  Obstoječe stanje narekuje delo (številka: 4, 20.03.1984)
  Največji-med najbolj delavnimi v Sloveniji (številka: 4, 20.03.1984)
  V podružbljanju je moč (številka: 4, 20.03.1984)
  Razpis nagrad in priznanj za dosežke pri razvijanju in krepitvi samoupravljanja v letu 1984 (številka: 4, 20.03.1984)
  Glasbena šola obvešča (številka: 4, 20.03.1984)
  Novo vodstvo OK ZRVS (številka: 4, 20.03.1984)
  Razpisuje tekmovanje (številka: 4, 20.03.1984)
  Ali si mladina res želi takšho proslavo? (številka: 4, 20.03.1984)
  OBVESTILO ČLANOM DU KRIM- RUDNIK (številka: 4, 20.03.1984)
  Kritične in konkretne razprave (številka: 4, 20.03.1984)
  Športna rekreacija in zmanjšanje telesne teže (številka: 4, 20.03.1984)
  Skrb za naše bogastvo - otroke (številka: 4, 20.03.1984)
  Varujmo naše okolje (številka: 4, 20.03.1984)
  ONIKS je vedno likviden (številka: 4, 20.03.1984)
  Slabo šolanje - slabši osebni dohodki (številka: 4, 20.03.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 20.03.1984)
  Odprto prvenstvo ŠD Horjul v veleslalomu (številka: 4, 20.03.1984)
  Odgovor (številka: 4, 20.03.1984)
  Prva sanacija čez dva meseca (številka: 4, 20.03.1984)
  Spomladanska akcija 1984 (številka: 4, 20.03.1984)
  V ospredju aktualne naloge (številka: 4, 20.03.1984)
  Mladina v Šentjoštu še vedno aktivna (številka: 4, 20.03.1984)
  Za sprejem civilnih oseb za gojence vojaških akademij (številka: 4, 20.03.1984)
  Kje so mladi v mestnih KS? (številka: 4, 20.03.1984)
  Preveč stvari plačujemo (številka: 4, 20.03.1984)
  Zamenjava osebnih izkaznic (številka: 4, 20.03.1984)
  Strog sem strog, a dobro plačam (številka: 4, 20.03.1984)
  Izgube redčijo proizvodnjo opeke (številka: 4, 20.03.1984)
  Temeljita obnova že letos (številka: 4, 20.03.1984)
  Za boljši prevoz potnikov (številka: 4, 20.03.1984)
  Pustovanjev Partizanu Trnovo (številka: 4, 20.03.1984)
  Bodite pozorni na vedenje drugih (številka: 4, 20.03.1984)
  Tudi v prihodnje zgodovinskemu gradivu prednost (številka: 4, 20.03.1984)
  Praznovali bomo v Iški vasi (številka: 4, 20.03.1984)
  Letos 11-dnevna letovanja (številka: 4, 20.03.1984)
  14 gospodinjstev vztraja brez kanalizacije (številka: 4, 20.03.1984)
  Z odsevnim obeskom je varneje na cesti (številka: 4, 20.03.1984)
  Da - za zdravstvene postaje in obratne ambulante (številka: 4, 20.03.1984)
  Mladost v potu kmečkega dela (številka: 4, 20.03.1984)
  Uspešna krvodajalska akcija (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Ne zapletajte drugih v vaše manevre (številka: 5/6, 17.04.1984)
  XX. Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov ŠKUD (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Uporaba zaščitne maske (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Zaskrbljujoče stanje (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Dobri mentorji so pogoj za uspeh (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Dobre izkušnje in rezultati (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Predlog sestave izvršnega sveta (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Več znanja - boljši pridelek (številka: 5/6, 17.04.1984)
  VIL Srečanje plesnih in folklornih skupin (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Zakaj je Marija skurila »Prtoženik« (številka: 5/6, 17.04.1984)
  YU 70 proti YU 84 (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Slab odziv za dober seminar (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Spomladansko požiganje ne koristi ničemur (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Gasilci so zaustavili ogenj (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Varstvo otrok in mladoletnih oseb (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Na Brdu ponovno »Sadjar in vrtnar« (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Velika je zasluga poverjenikov (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Kriminala je vse več in kaže, da bo še naraščal (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Aprilsko zasedanje skupščine občine bo 25. aprila (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Zazidalni načrt za Srednjo vas (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Kulturni in zgodovinski spomenik (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Življenje in delo hišnega sveta (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Najbolje v Rakovi Jelši (številka: 5/6, 17.04.1984)
  O delu izršnega sveta in upravnih organov (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Intervju s SK Brdo (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Športna dvorana Krim-Rudnik na Galjevid pred otvoritvijo (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Nismo veteranska, ampak borbena organizacija (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Divjaki plenili kralja voda (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Srečajmo se v Iški vasi (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Gospodarimo bolje (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Kovinarski korak v sodobno tehnologijo (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Čez tri tedne začetek del (številka: 5/6, 17.04.1984)
  SPLET PRIREDITEV IN MANIFESTACIJ OB OBČINSKEM PRAZNIKU-SPLET PRIREDITEV IN MANIFESTACIJ OB OBČI (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Potreba po delavcu (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Ni rondel, ni parafina,... ne bo deviz (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Informacije in napotki (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Vpišite se v našo sekcijo (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Nepredvidena stabilizacija (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Sprejet nov scenarij (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Tečaj teka na smučeh (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Ob dnevu železničarjev (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Priprave na mladinske delovne akcije (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Poleti ne bo več smrdelo (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Čigav je Živalski vrt (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Proslava ob dnevu žena (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Življenje na bregovih Maiega Grabna (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Smučarski tek v spomin padlih borcev NOB na Krimu (številka: 5/6, 17.04.1984)
  »S kolesom v Iško vas« (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Uničenje domobranske postojanke v Lavrici (številka: 5/6, 17.04.1984)
  »To je bilo dobro leto...« (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Ob prazniku žena (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Rojstni dan vrtičkarstva (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Predlog za izvolitev predsednika in namestnika predsednika izvršnega sveta občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Vrhovčani na smučeh (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Zmanjšati število delegatskih mest? (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Sredstva za PST (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Obnovljena vez med borci, šolarji in Lavričani (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Uspehi 1500 dni (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Vloga rekreacije in športno rekreacijskih dejavnosti v življenju sodobnega človeka (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Predpisi za invalide (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Občni zbor krajevne organizacije RK (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Krajani Rudnika! (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Ker ni denarja, ni telefonov! (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Mladina, občani, delovni Ijudje! (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Tekmovanje v disko-hastlu (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Srečanje starejših Vrhovčanov (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Ali smo se sposobni odločiti za pravo pot? (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Obvestilo (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Zazidalni načrt v Selu pri Hruševu (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Na prvem mestu - odgovornost (številka: 5/6, 17.04.1984)
  V boju s steklino (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Korenite spremembe (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Izobesimo zastave! (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Pregled akcij ostalih ljubljanskih OKZ SMS (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Pohod po poteh partizanske Ljubljane (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Ob dnevu zdravja (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Pošta in telefonske centrale na Rakovniku (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Izkušnje in možnosti kmetovanja na Barju (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Kiosk bi rešil marsikaj (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Z zabojniki nad odpadke (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Bolnikov delež k zdravljenju (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Planinarjenje je več kot hoja v hribih (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Najdražji blok v Ljubljani (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Krajani Črnega vrha ustanoviti gasilsko društvo (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Boj proti alkoholizmu voznikov (številka: 5/6, 17.04.1984)
  O športu in prostoru (številka: 5/6, 17.04.1984)
  Za uveljavitev in zmago naše mladosti! (številka: 7, 15.05.1984)
  Lepe tekme v novi športni dvorani (številka: 7, 15.05.1984)
  Nekje je pot, nekje je sled, čeprav je mimo mnogo let! (številka: 7, 15.05.1984)
  Svet potrošnikov KS Milan Česnik je obravnaval (številka: 7, 15.05.1984)
  NOT 84 Nočno orientacijsko tekmovanje (številka: 7, 15.05.1984)
  Bratske vezi se utrjujejo (številka: 7, 15.05.1984)
  Počastitev obletnice OF v KS Malči Belič in v Iški vasi (številka: 7, 15.05.1984)
  Smrt vaškega kovača (številka: 7, 15.05.1984)
  Ostala zaščitna sredstva (številka: 7, 15.05.1984)
  Govorjenje na pamet (številka: 7, 15.05.1984)
  Nevarne lokacijev prometu opozarjajo (številka: 7, 15.05.1984)
  Vičani smo letos slavili ob vznožju Krima (številka: 7, 15.05.1984)
  Dober seminar - odlična udeležba (številka: 7, 15.05.1984)
  Priznanje in nagrado občine Ljubljana Vič-Rudnik so prejeli (številka: 7, 15.05.1984)
  1. junija praznujemo (številka: 7, 15.05.1984)
  »Kaj veš o prometu« (številka: 7, 15.05.1984)
  Nagrajenci (številka: 7, 15.05.1984)
  Brez lužine za ceste (številka: 7, 15.05.1984)
  Med 181 novo izprašanimi gasilci 38 članic (številka: 7, 15.05.1984)
  Obvestilo (številka: 7, 15.05.1984)
  Očitno in razumljivo opozarjajte na svoje manevre (številka: 7, 15.05.1984)
  Priznanja vsem še živečim udeležencem (številka: 7, 15.05.1984)
  Balinišče na Komaniji (številka: 7, 15.05.1984)
  Anton Šusteršič-Tine (številka: 7, 15.05.1984)
  Smrt aktivista Osvobodilne fronte (številka: 7, 15.05.1984)
  Opozorilo rezervnim vojaškim starešinam (številka: 7, 15.05.1984)
  Rekreacijsko tekmovanje v balinanju (številka: 7, 15.05.1984)
  S SEJ SKUPŠČIN SIS (številka: 7, 15.05.1984)
  Obvestilo upokojenim borcem NOV in vojaškim invalidom (številka: 7, 15.05.1984)
  Nova trgovina na Rakovniku (številka: 7, 15.05.1984)
  Športno srečanje mladih Vičanov (številka: 7, 15.05.1984)
  Dogovor rožnodolske mladine (številka: 7, 15.05.1984)
  Krajani se radi odzovejo akcijam (številka: 7, 15.05.1984)
  Kvalitetna gimnastika na Brezovici (številka: 7, 15.05.1984)
  Naj steče največja naložba (številka: 7, 15.05.1984)
  Ni tako, kot bi moralo biti (številka: 7, 15.05.1984)
  Športno balinanje (številka: 7, 15.05.1984)
  Priznanja inovatorjem in raziskovalcem (številka: 7, 15.05.1984)
  Za malo denarja, veliko novosti (številka: 7, 15.05.1984)
  Izvolitev izvršnega sveta (številka: 7, 15.05.1984)
  Srečanje starejših krajanov (številka: 7, 15.05.1984)
  Objava sklepa o cenah stanovanj (številka: 7, 15.05.1984)
  Pogoji kreditiranja v kmetijstvu v letu 1984 (številka: 7, 15.05.1984)
  88 dreves na PST (številka: 7, 15.05.1984)
  Čestitke miličnikom (številka: 7, 15.05.1984)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 7, 15.05.1984)
  Klubski dan (številka: 7, 15.05.1984)
  Bomo spet predolgo čakali? (številka: 7, 15.05.1984)
  Miličniška stabilizacija po viško (številka: 7, 15.05.1984)
  Dobrovčani so praznovali (številka: 7, 15.05.1984)
  Posvet o aktualnostih (številka: 7, 15.05.1984)
  Problematika srednjega usmerjenega izobraževanja računalniške usmeritve (številka: 7, 15.05.1984)
  Iskrena zahvala za izjemno gostoljubje! (številka: 7, 15.05.1984)
  Žar barja na platnih (številka: 7, 15.05.1984)
  Z REVIJE PEVSKIH ZBOROV (številka: 7, 15.05.1984)
  Pregon barjanskih tal (številka: 7, 15.05.1984)
  Govoreče oči ilegalcev (številka: 7, 15.05.1984)
  Tej poti se reče želja (številka: 7, 15.05.1984)
  Nov oddelek milice (številka: 7, 15.05.1984)
  S PREDSEDSTVA OK SZDL (številka: 7, 15.05.1984)
  Obrambno tekmovanje mladih (številka: 7, 15.05.1984)
  Borci in aktivisti OF (številka: 7, 15.05.1984)
  S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE (številka: 7, 15.05.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7, 15.05.1984)
  Srebrni znaki Zveze sindikatov Slovenije (številka: 7, 15.05.1984)
  RAZPIS (številka: 7, 15.05.1984)
  Počitniško varstvo (številka: 8, 05.06.1984)
  Zelo dobri rezultati gospodarjenja ne smejo »zavirati« akcije komunistov! (številka: 8, 05.06.1984)
  S samoprispevkom do kanalizacije (številka: 8, 05.06.1984)
  POPRAVEK (številka: 8, 05.06.1984)
  Podelitev Ingoličevih bralnih značk (številka: 8, 05.06.1984)
  16. junija bo srečanje na Ježici (številka: 8, 05.06.1984)
  poziv (številka: 8, 05.06.1984)
  O vodovodu na Rakitni (številka: 8, 05.06.1984)
  Maj, mladost in delo (številka: 8, 05.06.1984)
  Vandalizem na otroškem igrišču (številka: 8, 05.06.1984)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 8, 05.06.1984)
  23. junija proslava na Škofljici! (številka: 8, 05.06.1984)
  28. pohod Po poteh partizanske Ljubljane (številka: 8, 05.06.1984)
  KINOLOŠKO DRUŠTVO KRIM (številka: 8, 05.06.1984)
  Nevarna pot v šolo (številka: 8, 05.06.1984)
  Dobra pripravljenost starešin (številka: 8, 05.06.1984)
  Lestvica rezultatov občinskega rekreacijskega tekmovanja v malem nogometu (številka: 8, 05.06.1984)
  Zahvala RK (številka: 8, 05.06.1984)
  Zaslužni za uspeh! (številka: 8, 05.06.1984)
  Hura, imamo novo telovadnico! (številka: 8, 05.06.1984)
  SLO IN DS (številka: 8, 05.06.1984)
  Zamenjava osebnih izkaznic (številka: 8, 05.06.1984)
  Solist: od pikola do saksofona (številka: 8, 05.06.1984)
  Krajevni praznik v Robu — drugače (številka: 8, 05.06.1984)
  Oddaja na Radiu Študent je bila groba provokacija (številka: 8, 05.06.1984)
  Bodite strpni do napak drugih (številka: 8, 05.06.1984)
  Optimist na jezerih in morju (številka: 8, 05.06.1984)
  Nova »obleka« za Tržaško (številka: 8, 05.06.1984)
  V Šentjoštu imamo planinsko društvo (številka: 8, 05.06.1984)
  Teritorialci na »preizkušnji« (številka: 8, 05.06.1984)
  Kaj pričakujemo od sveta potrošnikov v KS (številka: 8, 05.06.1984)
  Zmaga naj pamet, ne pa računica (številka: 8, 05.06.1984)
  Pomladanska setev je pri kraju (številka: 8, 05.06.1984)
  Slabo organizirano usposabljanje (številka: 8, 05.06.1984)
  Naš zobozdravnik (številka: 8, 05.06.1984)
  5 Junija že kopanje v prenovljenem bazenu! (številka: 8, 05.06.1984)
  Pripoved sina borca o očetu revolucionarju (številka: 8, 05.06.1984)
  O osnutku Ljubljane 2000 (številka: 8, 05.06.1984)
  Srečanje mladih Vičanov (številka: 8, 05.06.1984)
  Praznovali krajani štirih KS (številka: 8, 05.06.1984)
  Na poti k lastnemu gasilskemu društvu (številka: 8, 05.06.1984)
  V Gornji Brezovici so dobili gasilsko cisterno (številka: 8, 05.06.1984)
  Vse manj je (dobrih) natakaric (številka: 8, 05.06.1984)
  Križanka za vas (številka: 8, 05.06.1984)
  Bo mogoče premostiti razhajanja (številka: 8, 05.06.1984)
  Neuspešen beg pred miličniki (številka: 8, 05.06.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 8, 05.06.1984)
  Učitelj v naših očeh (številka: 8, 05.06.1984)
  Spet »napačni« tovornjak (številka: 8, 05.06.1984)
  Iz Plavalnega kluba Ljubljana (številka: 8, 05.06.1984)
  Leto uspešnih rezultatov (številka: 8, 05.06.1984)
  Tisočak k tisočaku - prijetnejši Pacug (številka: 8, 05.06.1984)
  Problemi Ljubljanskega barja (številka: 8, 05.06.1984)
  Gostiteljica beograjskih pionirjev (številka: 8, 05.06.1984)
  Pohod mlade kulturne ustvarjalnosti (številka: 8, 05.06.1984)
  Peto občinsko tekmovanje enot prve medicinske pomoči civilne zaščite (številka: 8, 05.06.1984)
  Cicibanove urice - mali vrtec (številka: 8, 05.06.1984)
  Obvestilo nekdanjim zapornikom iz Aškerčeve! (številka: 8, 05.06.1984)
  WMW je možat, Precise pa klen (številka: 8, 05.06.1984)
  Glasba ne pozna meja (številka: 8, 05.06.1984)
  Posvet s predsedniki KK SZDL (številka: 9, 26.06.1984)
  Bodimo bolj gostoljubni (številka: 9, 26.06.1984)
  VROČENA ODLIKOVANJA PREDSEDSTVA SFRJ (številka: 9, 26.06.1984)
  Predpisi za invalide (številka: 9, 26.06.1984)
  Nikoli ne ovirajte prometa (številka: 9, 26.06.1984)
  Skupna prizadevanja ob »toči« problemov (številka: 9, 26.06.1984)
  »Radi se vračamo v domače zavetje! (številka: 9, 26.06.1984)
  O objektih tretjega samoprispevka (številka: 9, 26.06.1984)
  Obvestila članom društva invalidov Ljubljana Vič- Rudnik (številka: 9, 26.06.1984)
  Valeta - Polhov Gradec 1984 (številka: 9, 26.06.1984)
  Usihanje Ijubiteljskega žara? (številka: 9, 26.06.1984)
  Letos že četrtič pohod po poteh žrtev v Kozlarjevi gošči (številka: 9, 26.06.1984)
  Novo iz Šentjošta (številka: 9, 26.06.1984)
  Tegobe Škofeljčanov med NOB (številka: 9, 26.06.1984)
  15. srečanje Ljubljančanov z Rečani (številka: 9, 26.06.1984)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 9, 26.06.1984)
  Iz občinske - organizacije za tehnično kulturo (številka: 9, 26.06.1984)
  Izenačevanje pogojev v telesni kulturi pod lupo! (številka: 9, 26.06.1984)
  Za gostinske lokale in trgovine (številka: 9, 26.06.1984)
  Brigadirski žulj (številka: 9, 26.06.1984)
  Prizadevati si za številčnejšo civilno zaščito (številka: 9, 26.06.1984)
  Potrebujemo pomoč na taborjenju (številka: 9, 26.06.1984)
  Uradne ure spremenjene (številka: 9, 26.06.1984)
  Hišica je že sprejela prve goste! (številka: 9, 26.06.1984)
  Po Trubarjevih poteh v Kališče (številka: 9, 26.06.1984)
  Trnova pot neke aktivistke (številka: 9, 26.06.1984)
  Programi ukrepov morajo postati del našega vsakdanjika (številka: 9, 26.06.1984)
  Predsedstvo sindikata zgradilo 150 m poti (številka: 9, 26.06.1984)
  Težave se ne rešujejo same od sebe (številka: 9, 26.06.1984)
  Komisija za delovna razmerja (številka: 9, 26.06.1984)
  Potrebno je široko angažiranje (številka: 9, 26.06.1984)
  Domovi mladih v Koleziji (številka: 9, 26.06.1984)
  Velik odziv - kvaliteta dela (številka: 9, 26.06.1984)
  Rast življenjskega standarda in posledice (številka: 9, 26.06.1984)
  O ukrepih in usmerjenemu izobraževanju (številka: 9, 26.06.1984)
  Občinska prvenstva osnovnih šol se zaključujejo (številka: 9, 26.06.1984)
  Zadovoljni smo, imamo več kot prej! (številka: 9, 26.06.1984)
  Julijsko zasedanje skupščine občine bo 18. julija ob 15.30 (številka: 9, 26.06.1984)
  Kmetijsko blago ima prednost (številka: 9, 26.06.1984)
  Nove cene v vrtcih (številka: 9, 26.06.1984)
  Ekipa Brezovice prva (številka: 9, 26.06.1984)
  Od kmetije do kmetije (številka: 9, 26.06.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9, 26.06.1984)
  Zamenjava osebnih izkaznic (številka: 9, 26.06.1984)
  KS Pijava Gorica (številka: 9, 26.06.1984)
  Vloga rezervnih vojaških starešin (številka: 9, 26.06.1984)
  POTROŠNIŠKI KOTIČEK (številka: 9, 26.06.1984)
  Vpliv delavcev mora biti večji (številka: 9, 26.06.1984)
  Praznično v Horjulu (številka: 9, 26.06.1984)
  Z Julijo po Ljubljanici (številka: 9, 26.06.1984)
  Na kmetiji pri Stanovniku (številka: 9, 26.06.1984)
  Potrebna oblika dela (številka: 9, 26.06.1984)
  Odslej zveza športnih društev Krim (številka: 9, 26.06.1984)
  Drugo občinsko tekmovanje splošnih enot civilne zaščite (številka: 9, 26.06.1984)
  »Tudi najhujše stiske je mogoče premagati« (številka: 9, 26.06.1984)
  Praznik šoferjev in avtomehanikov (številka: 9, 26.06.1984)
  Srečni morski dnevi tudi za Miro, Andreja, Mojco (številka: 10, 17.07.1984)
  Igrišče - kdo bo tebe ljubil? (številka: 10, 17.07.1984)
  Lovske trofeje na ogled (številka: 10, 17.07.1984)
  Spomin na zločin še živi (številka: 10, 17.07.1984)
  Odslej šola Levstikove brigade (številka: 10, 17.07.1984)
  Tudi letos plavanje za malčke! (številka: 10, 17.07.1984)
  O inovacijah in inovatorjih (številka: 10, 17.07.1984)
  Kdaj bo obnovljena cesta? (številka: 10, 17.07.1984)
  Tudi na Koleziji za kolajne (številka: 10, 17.07.1984)
  Mi in podoba Ljubljane leta 2000! (številka: 10, 17.07.1984)
  Julija vas lahko popelje po Ljubljanici (številka: 10, 17.07.1984)
  Zaostajanje v razvoju se ne manjša (številka: 10, 17.07.1984)
  Estetsko je lahko tudi praktično (številka: 10, 17.07.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 10, 17.07.1984)
  Srečanje v KS Malči Betič (številka: 10, 17.07.1984)
  KRIŽANKA ZA VAS! (številka: 10, 17.07.1984)
  SKLEP o javni obravnavi strokovnih osnov za registracijo in zaščito lokalnih vodnih virov (številka: 10, 17.07.1984)
  Kurirska javka TV-2 oživela (številka: 10, 17.07.1984)
  Literati, likovniki v združenem delu, pozor! (številka: 10, 17.07.1984)
  Ali se res ne zavedamo, da je usposabljanje SLO namenjeno življenju? (številka: 10, 17.07.1984)
  Nekatere ceste so postale sirote (številka: 10, 17.07.1984)
  Problemi narekujejo nove ukrepe (številka: 10, 17.07.1984)
  Zaključen I. pomladanski del tekmovanja v malem nogometu (številka: 10, 17.07.1984)
  Znanost in industrija z roko v roki! (številka: 10, 17.07.1984)
  Spomini 50. rojstnega dne (številka: 10, 17.07.1984)
  Spogled generacij (številka: 10, 17.07.1984)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 10, 17.07.1984)
  Pomerilo se je 30 balinarjev (številka: 10, 17.07.1984)
  VEDNO KAJ NOVEGA VEDNO KAJ CENEJE (številka: 10, 17.07.1984)
  Podeljene plakete (številka: 10, 17.07.1984)
  Kopanje v »zatesnjenem« bazenu je prijetno! (številka: 10, 17.07.1984)
  Namiznoteniško tekmovanje v Velikih Laščah (številka: 10, 17.07.1984)
  NOVI TRNOVSKI VRTEC (številka: 10, 17.07.1984)
  Problematika štipendiranja tako in drugače! (številka: 10, 17.07.1984)
  Proti spalnim naseljem na obdelovalni zemlji (številka: 10, 17.07.1984)
  Med brigadirji precej gojencev Doma Malči Belič (številka: 10, 17.07.1984)
  Lepa bera kolajn (številka: 10, 17.07.1984)
  Usmerjeno izobraževanje in problemi (številka: 10, 17.07.1984)
  IZ RAZPRAV O LJUBLJANI 2000! (številka: 10, 17.07.1984)
  Obiskali smo »Franjo« (številka: 10, 17.07.1984)
  Šola na Bičevju in varnost otrok (številka: 10, 17.07.1984)
  Širše sodelovanje ob ohranjanju revolucionarnega izročila (številka: 10, 17.07.1984)
  Prireditev kot le kaj (številka: 10, 17.07.1984)
  VETERINARSKI ZAVOD KRIM GROSUPLJE DE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 10, 17.07.1984)
  S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE (številka: 10, 17.07.1984)
  Skrbite za to, da vas bodo drugi pravočasno videli (številka: 10, 17.07.1984)
  Prvi pogled v leto 1990 (številka: 10, 17.07.1984)
  Spoštovani bralci! (številka: 10, 17.07.1984)
  Lenartovi so živeli za revolucijo (številka: 10, 17.07.1984)
  Pograjske dileme (številka: 10, 17.07.1984)
  Senčnati vrtovi vabijo! (številka: 10, 17.07.1984)
  XIV. tekmovanje traktoristov in mladih zadružnikov (številka: 10, 17.07.1984)
  Delavci morajo biti obveščeni (številka: 10, 17.07.1984)
  Balinanje (številka: 10, 17.07.1984)
  Igor Majcen dobil pokal mesta Ljubljane (številka: 10, 17.07.1984)
  Sklepi 13. seje zahtevajo odkrite besede in dejanja komunistov (številka: 11, 11.09.1984)
  Razmišljanja ob črnih gradnjah (številka: 11, 11.09.1984)
  »Imate lepote, ki jih niti ne slutite« (številka: 11, 11.09.1984)
  Osnutek zazidalnega načrta - VP-4 (številka: 11, 11.09.1984)
  Mladi horjulski folkloristi (številka: 11, 11.09.1984)
  Posledic še ni (številka: 11, 11.09.1984)
  Ponudba v kioskih (številka: 11, 11.09.1984)
  Živijenjske razmere starejših občanov (številka: 11, 11.09.1984)
  POTROŠNIŠKI KOTIČEK (številka: 11, 11.09.1984)
  Ob rezultatih tudi številne zamude (številka: 11, 11.09.1984)
  Mladi so dobri, toda (številka: 11, 11.09.1984)
  V spomin in opomin (številka: 11, 11.09.1984)
  Koristna in zaželena pripomba (številka: 11, 11.09.1984)
  Vedno skrbite za primerno varnostno razdaljo (številka: 11, 11.09.1984)
  PROSTORSKA PREDHODNICA (številka: 11, 11.09.1984)
  Poimenovanja (številka: 11, 11.09.1984)
  Avtobus na Barje (številka: 11, 11.09.1984)
  Obratovanje trgovine z lesom (številka: 11, 11.09.1984)
  Zdelom in prispevki do ulične razsvetljave (številka: 11, 11.09.1984)
  KRIM 84 (številka: 11, 11.09.1984)
  Opravljanje mrliške pregledne službe in nove cene (številka: 11, 11.09.1984)
  Mladinska samopomoč ali solidarnost? (številka: 11, 11.09.1984)
  Financiranje lokalnih vodovodov (številka: 11, 11.09.1984)
  Športna rekreacija (številka: 11, 11.09.1984)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 11, 11.09.1984)
  4. teden upokojencev naše občine (številka: 11, 11.09.1984)
  Investicijska vlaganja pod lupo (številka: 11, 11.09.1984)
  Sprememba odloka o proračunu občine (številka: 11, 11.09.1984)
  Ukročena poplavna voda (številka: 11, 11.09.1984)
  Obvestilo strankam (številka: 11, 11.09.1984)
  SANKUKAI KARATE (številka: 11, 11.09.1984)
  OGLASI (številka: 11, 11.09.1984)
  Obvestilo (številka: 11, 11.09.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 11, 11.09.1984)
  Osnutek zazidalnega načrta Radna vas (številka: 11, 11.09.1984)
  Samozaščita '84 (številka: 11, 11.09.1984)
  Hura, v vodi nas ni več strah (številka: 11, 11.09.1984)
  Zgradili jo bomo! (številka: 11, 11.09.1984)
  O žetvi in odkupu pšenice (številka: 11, 11.09.1984)
  Razprava bo do 15. oktobra (številka: 11, 11.09.1984)
  Turistična ponudba v Iški vasi (številka: 11, 11.09.1984)
  Praznik KS Milan Česnik (številka: 11, 11.09.1984)
  Težave ob mostovih čez Mali graben in Ljubljanico (številka: 11, 11.09.1984)
  Primer dobrega gospodarjenja (številka: 11, 11.09.1984)
  Še ena uspešna sezona (številka: 11, 11.09.1984)
  Zapornice med Brezovico in Notranjimi Goricami (številka: 11, 11.09.1984)
  Utrinek s Tržaške ceste (številka: 11, 11.09.1984)
  25 let dela na področju izobraževanja odraslih (številka: 11, 11.09.1984)
  Vnanje Gorice - na obrobju mesta (številka: 11, 11.09.1984)
  Pacug počasi zapira vrata (številka: 11, 11.09.1984)
  Razrešitev člana IS in predlog za izvolitev novega člana IS (številka: 11, 11.09.1984)
  Čiščenje potokov in jarkov (številka: 11, 11.09.1984)
  Odvoz kosovnega materiala po krajevnih skupnostih (številka: 11, 11.09.1984)
  REŠITEV KRIŽANKE IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE (številka: 11, 11.09.1984)
  Avtobusno postajališče (številka: 11, 11.09.1984)
  SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TRNOVO (številka: 11, 11.09.1984)
  Septembrski program (številka: 11, 11.09.1984)
  Slovo od zaslužnih krajanov (številka: 11, 11.09.1984)
  September v Cankarjevem domu (številka: 11, 11.09.1984)
  Nova struga za Prošco (številka: 11, 11.09.1984)
  Usmeritve viške industrije (številka: 11, 11.09.1984)
  Zavarovanje Levstikovega kozolca in stare lipe (številka: 11, 11.09.1984)
  Uskladitev ustanovitvenega akta z zakonom (številka: 11, 11.09.1984)
  Odkritje spominske plošče na Igu (številka: 11, 11.09.1984)
  Vročena državna odlikovanja (številka: 11, 11.09.1984)
  Program kulturnoumetniških društev in skupin za sezono 1984/85 (številka: 11, 11.09.1984)
  Obvestilo (številka: 11, 11.09.1984)
  BILI SO MED NAMI (številka: 11, 11.09.1984)
  Opozorilo občanom Rožne doline! (številka: 11, 11.09.1984)
  Občinsko tekmovanje v košarki (številka: 11, 11.09.1984)
  Brigadirji »Neretve« so opravili svojo nalogo (številka: 11, 11.09.1984)
  Bližje resolucijskim ciljem (številka: 11, 11.09.1984)
  Krajevna skupnost se predstavi (številka: 11, 11.09.1984)
  Med horjulskimi balinarji (številka: 11, 11.09.1984)
  Cestnoprometni problemi Notranjih in Vnanjih Goric (številka: 12, 02.10.1984)
  Nosilci nalog ne poročajo! (številka: 12, 02.10.1984)
  Vpis novih članov do 8. X. 1984 (številka: 12, 02.10.1984)
  Kaj je novega v kulturnih društvih (številka: 12, 02.10.1984)
  Aerobika v Partizanu Trnovo (številka: 12, 02.10.1984)
  Delo nadaljuje zgodovinsko tradicijo (številka: 12, 02.10.1984)
  O avtobusnem postajališču v Trnovem (številka: 12, 02.10.1984)
  Raste še četrti študentski blok (številka: 12, 02.10.1984)
  Zelena luč za letališče na Barju (številka: 12, 02.10.1984)
  Izvajanje družbenega plana za leto 1985 (številka: 12, 02.10.1984)
  Zdravje in prosti čas starejših občanov (številka: 12, 02.10.1984)
  VETERINARSKI ZAVODKRIM GROSUPLJE DE LJUBUANA VIČ-RUDNIK (številka: 12, 02.10.1984)
  Aktualno: industrija in nagrajevanje (številka: 12, 02.10.1984)
  Plinovod prihaja na Vič (številka: 12, 02.10.1984)
  Predlogi sklepov so premalo udarni in akcijski! (številka: 12, 02.10.1984)
  Opravičilo bralcem (številka: 12, 02.10.1984)
  Začenja se vadba v Tivoliju (številka: 12, 02.10.1984)
  Rekreativci bodo tekmovali v Tivoliju (številka: 12, 02.10.1984)
  V delu le rekonstrukcija plinovoda (številka: 12, 02.10.1984)
  Brezovški pevci prijetno presenečeni (številka: 12, 02.10.1984)
  Z mladimi moraš živeti (številka: 12, 02.10.1984)
  Vabilo k sodelovanju (številka: 12, 02.10.1984)
  Komunisti se zapirajo vase (številka: 12, 02.10.1984)
  Odprt dom Draga pri Igu (številka: 12, 02.10.1984)
  Dobra volja je najbolja (številka: 12, 02.10.1984)
  Razstava ob 40. obletnici osvoboditve Ljubljane (številka: 12, 02.10.1984)
  Spomini, dolgi desetletja (številka: 12, 02.10.1984)
  Bodite previdni! (številka: 12, 02.10.1984)
  Nočejo, da bi bilo bolje? (številka: 12, 02.10.1984)
  Trinajst let star spor je rešen (številka: 12, 02.10.1984)
  Selitev s 742. strani slovarja tujk (številka: 12, 02.10.1984)
  Obvestilo članom društva invalidov (številka: 12, 02.10.1984)
  Melioracije v Dobravici in Pijavi gorici (številka: 12, 02.10.1984)
  Vičani na njem sodelujemo drugič (številka: 12, 02.10.1984)
  Iz programa občinske ZKO (številka: 12, 02.10.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 12, 02.10.1984)
  Družabno srečanje (številka: 12, 02.10.1984)
  Spremembe proračuna občine za leto 1984 (številka: 12, 02.10.1984)
  Šentjoški lovci so praznovali (številka: 12, 02.10.1984)
  Za odpravo posledic orkanskega vetra (številka: 12, 02.10.1984)
  Naše srečanje ob Jezeru v Podpeči! (številka: 12, 02.10.1984)
  Prejeli smo pismo Izlet po delu Dolenjske (številka: 12, 02.10.1984)
  Neresen pristop nosilcev planiranja (številka: 12, 02.10.1984)
  Uresničujemoresolucijska prizadevanja (številka: 12, 02.10.1984)
  Mladinci so ocenili svoje brigade (številka: 12, 02.10.1984)
  Križanka za vas (številka: 12, 02.10.1984)
  Domači stroj za molžo drobnice! (številka: 12, 02.10.1984)
  120 spalnic ali 1 avtomat (številka: 12, 02.10.1984)
  V vrtcih so še prosta mesta (številka: 12, 02.10.1984)
  Obisk zagrebškega velesejma (številka: 12, 02.10.1984)
  Razgibanost v športnem parku »Jame« (številka: 12, 02.10.1984)
  Sedaj dobro na račun prihodnosti (številka: 12, 02.10.1984)
  Oktobrska seja zborov občinske skupščine bo v ponedeljek, 29. oktobra 1984 ob 15.30 uri (številka: 12, 02.10.1984)
  Ljubitelji tenisa! (številka: 12, 02.10.1984)
  Vedno več goljufij (številka: 12, 02.10.1984)
  Oktobrski program (številka: 12, 02.10.1984)
  Zelena luč za kioske (številka: 12, 02.10.1984)
  Otroci in mladina ustvarjajo novo prihodnost (številka: 12, 02.10.1984)
  Potrditev prijateljstva in sodelovanja (številka: 12, 02.10.1984)
  V znamenju gostov (številka: 12, 02.10.1984)
  Pionirji, veselo na delo (številka: 12, 02.10.1984)
  Vzorčni rezultati blizu resolucije (številka: 12, 02.10.1984)
  Kje je most? (številka: 12, 02.10.1984)
  SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROŽNA DOLINA (številka: 12, 02.10.1984)
  Ljudje pričakujejo akcijo (številka: 12, 02.10.1984)
  Ali bodo hlevi in silosi postali spomeniki? (številka: 12, 02.10.1984)
  Andrej Marinc: Komunisti moramo biti iniciativnejši! (številka: 12, 02.10.1984)
  Pripravljeni na pomoč v najhujšem (številka: 12, 02.10.1984)
  Izogibajte se cest s pregostim prometom (številka: 12, 02.10.1984)
  Uničenje domobranske postojanke na Igu (številka: 12, 02.10.1984)
  Končno asfalt skozi Zaklanec (številka: 12, 02.10.1984)
  Športno doživetje na Vrhovcih, Brdu in Viču (številka: 12, 02.10.1984)
  Premika se v prid vode (številka: 12, 02.10.1984)
  Na polje le s tehnično pregledanim traktorjem (številka: 13, 23.10.1984)
  Pregled komemorativnih slovesnosti ob 1. novembru (številka: 13, 23.10.1984)
  ZŠAM Dolomiti prijetno in poučno (številka: 13, 23.10.1984)
  Nikoli ne vozite na meji svojih sposobnosti in sposobnosti vozila (številka: 13, 23.10.1984)
  Iz malega zraste veliko (številka: 13, 23.10.1984)
  Pridni in še pridnejši (številka: 13, 23.10.1984)
  400 proizvodnih minut draži nedelavne (številka: 13, 23.10.1984)
  Težave so dobro preveslali (številka: 13, 23.10.1984)
  Vandalizem se nadaljuje, doklej še? (številka: 13, 23.10.1984)
  Namizni tenis v Partizanu Trnovo (številka: 13, 23.10.1984)
  Morje od Lip do Krima (številka: 13, 23.10.1984)
  Od 1. septembra višje denarne pomoči za otroke (številka: 13, 23.10.1984)
  Red dela z zlatim vencem (številka: 13, 23.10.1984)
  Odprla so se vrata vrtca na Igu (številka: 13, 23.10.1984)
  VABILO (številka: 13, 23.10.1984)
  Ivan Vidovič (številka: 13, 23.10.1984)
  Obvestilo (številka: 13, 23.10.1984)
  Medobčinska povezava na gledališkem področju (številka: 13, 23.10.1984)
  Potreba in nujnost (številka: 13, 23.10.1984)
  Kros 1984 (številka: 13, 23.10.1984)
  Pionirji so izredno delavni (številka: 13, 23.10.1984)
  Odkrit spomenik prvemu komandantu slovenske vojske (številka: 13, 23.10.1984)
  Vičani uspešni v Kraljevu (številka: 13, 23.10.1984)
  Teden otroka (številka: 13, 23.10.1984)
  Izpolnjevati statut ZKS in upoštevati kongresne dokumente! (številka: 13, 23.10.1984)
  Oddolžitev otrokom revolucije (številka: 13, 23.10.1984)
  Kino IG vabi! (številka: 13, 23.10.1984)
  Skrb za košček preživljajoče mladosti (številka: 13, 23.10.1984)
  O perečih problemih strelstva v občini (številka: 13, 23.10.1984)
  Rekreacija - plavanje (številka: 13, 23.10.1984)
  Enostavnejša pot v tujino (številka: 13, 23.10.1984)
  Pospeševanje kmetijske proizvodnje (številka: 13, 23.10.1984)
  Pred letnimi programskimi sejami KK SZDL (številka: 13, 23.10.1984)
  Človek ne sme živeti samo v eno smer (številka: 13, 23.10.1984)
  S karto po obronkih Dolomitov (številka: 13, 23.10.1984)
  Osnova razvoja sta znanje in odnos do dela (številka: 13, 23.10.1984)
  Draga vadba v Tivoliju (številka: 13, 23.10.1984)
  Tudi dimnikarji povišali (številka: 13, 23.10.1984)
  Športni dan (številka: 13, 23.10.1984)
  To in ono o zakloniščih (številka: 13, 23.10.1984)
  O grozeči epidemiji ošpic (številka: 13, 23.10.1984)
  Priprave na volilno-programsko sejo OKZSMS (številka: 13, 23.10.1984)
  Ob 70-letnid Janka Rudolfa (številka: 13, 23.10.1984)
  Nepozaben sprejem v Notranjih Goricah (številka: 13, 23.10.1984)
  Vse več zanimanja za gore (številka: 13, 23.10.1984)
  Mednarodni turnir v ženski odbojki (številka: 13, 23.10.1984)
  Dan pionirjev (številka: 13, 23.10.1984)
  Gamsi na razpotju(?) (številka: 13, 23.10.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 13, 23.10.1984)
  DELEGATI SPRAŠUJEJO (številka: 13, 23.10.1984)
  O letnih olimpijskih igrah (številka: 13, 23.10.1984)
  Križanka za vas (številka: 13, 23.10.1984)
  Kovačnica prijateljstva in tovarištva (številka: 13, 23.10.1984)
  Najprej ceste, potem hiše? (številka: 13, 23.10.1984)
  Kako priviti neplačnike? (številka: 13, 23.10.1984)
  Precej stvari bo treba prenesti (številka: 13, 23.10.1984)
  Delavec naj ne trpi pomanjkanje (številka: 13, 23.10.1984)
  Človek - aktivni udeleženec v športu (številka: 13, 23.10.1984)
  Krajani KS Notranje Gorice - Plešivica preberite! (številka: 13, 23.10.1984)
  Risbe najmlajših (številka: 13, 23.10.1984)
  Križanka za vas (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Požarna varnost je skrb vseh (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Kdo je odgovoren za nastale luknje? (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Dan odprtih vrat (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Spopad z bojnim strupom (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Prenos nalog med ljudi (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Bojanovi plavalni uspehi v maratonu (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Nogometni praznik v Zelezni Kapli (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Minimalni standard čiščenja? (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Problemi mladih niso posebni problemi (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Obvestilo (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Bežanje pred lakomnostjo (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Obvestilo za zimovanje otrok (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Radi bi delali, pa (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Kako v novo sezono (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Gasilci se ne ustrašijo ovir (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Za komunalo iz svojih žepov (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Izlet v TMS v Bistri (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Sredstva solidarnosti občinam Tolmin, Tržič in Radovljica (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Apolitičnost ali kaj drugega? (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Seja družbenopolitičnega zbora (številka: 14/15, 20.11.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Tekmujmo za čiste zobe! (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Kaj je novega v kulturnih društvih (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Tudi pionirji so krajani (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Priznanja članom gimnastične sekcije (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Spodbudni rezultati ob razreševanju resnih problemov (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Obisk v Goteborgu (številka: 14/15, 20.11.1984)
  O vlogi krajevnih organizacij SZDL (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Končno-vodovod bo! (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Razpisujejo za leto 1985 (številka: 14/15, 20.11.1984)
  »Likof« za glasbeno šolo (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Poslednje ure Skapinovega boja (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Končni rezultati občinskega trim tekmovanja v malem nogometu (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Čajanka v Partizanu Trnovo (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Letni članski sestanki (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Ze deset let deluje teniška sekcija (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Kmalu prenovljena pošta na Igu (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Vsega ni mogoče upoštevati (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Prihodnje leto za več delavcev (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Delovnim Ijudem in občanom občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Zima trka na vrata (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Lutke v občinski stavbi (številka: 14/15, 20.11.1984)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Pošteno, ustvarjalno delo je naše vodilo (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Med Ijudmi je potrebno obdržati pripravljenost za akcijo (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Zbor občanov in delovnih ljudi (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Kulturno-zgodovinska ekskurzija v Polhov Gradec (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Gospodarstvo in znanost z roko v roki (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Za uvedbo enotne evidence (številka: 14/15, 20.11.1984)
  18 glavnih pomanjkljivosti (številka: 14/15, 20.11.1984)
  VII. gozdni tek (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Že uporabljeno je še uporabno (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Zaradi stabilizacije ni konec vsega dobrega! (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Razmišljanja ob dnevu mrtvih (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Odkritje nove spominske plošče (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Seznam dolžnikov (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Strah je votel (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Komunalne službe bi lahko dosti prihranile (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Kulturni dan (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Po toči bo pozno zvoniti (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Semenarna v industrijski coni RP-2 (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Predlog ukrepa družbenega varstva (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Rezultati so dobri (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Več spodbud in odprtih razgovorov (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Velika pozornost viškim predlogom (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Naredili več kot planirali? (številka: 14/15, 20.11.1984)
  JUTRANJE SPANJE ALI DOBER ZASLUŽEK? (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Obisk je velik (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Za 800 metrov je Tržaška lepša (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Razumeti mlade! (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Obvestilo (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Malomarnost ali kaj drugega? (številka: 14/15, 20.11.1984)
  Več neposrednih povezav s KS (številka: 16, 11.12.1984)
  Razvoj domačega znanja (številka: 16, 11.12.1984)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 16, 11.12.1984)
  Objava sklepa o ceni stanovanj (številka: 16, 11.12.1984)
  14. decembra občinska proslava (številka: 16, 11.12.1984)
  Z rednim delom zaslužiti za normalno življenje (številka: 16, 11.12.1984)
  Novoletni košarkarski turnir (številka: 16, 11.12.1984)
  Obvešča (številka: 16, 11.12.1984)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 16, 11.12.1984)
  Plačilo za senco (številka: 16, 11.12.1984)
  Kriteriji morajo biti samoupravno oblikovani! (številka: 16, 11.12.1984)
  Kmalu zopet varno čez Mali graben (številka: 16, 11.12.1984)
  Rušenje črnih gradenj (številka: 16, 11.12.1984)
  Krajani Rudnika! (številka: 16, 11.12.1984)
  Pester december (številka: 16, 11.12.1984)
  Le delna zapora (številka: 16, 11.12.1984)
  Prejeli smo pismo Brez elektrike in vode (številka: 16, 11.12.1984)
  Osvojena veščina plavalca (številka: 16, 11.12.1984)
  Prenovljen obrat na Lavrici (številka: 16, 11.12.1984)
  Partizan Ljubljana-Trnovo (številka: 16, 11.12.1984)
  Premalo pogodb za odkup pšenice (številka: 16, 11.12.1984)
  Na Brezovici za boljšo preskrbo in kvaliteto (številka: 16, 11.12.1984)
  Visoka odlikovanja našim občanom (številka: 16, 11.12.1984)
  Zanimiv program (številka: 16, 11.12.1984)
  Sklic programske konference SZDL (številka: 16, 11.12.1984)
  Otvoritev prizidka (številka: 16, 11.12.1984)
  Dimniki za občino Raška (številka: 16, 11.12.1984)
  Komunisti o reformi visokega šolstva (številka: 16, 11.12.1984)
  Potreba po izmenjavi izkušenj (številka: 16, 11.12.1984)
  Obvestilo Uprave za družbene prihodke (številka: 16, 11.12.1984)
  Veliki premiki na bolje (številka: 16, 11.12.1984)
  Deset let »Podkovanega krapa« (številka: 16, 11.12.1984)
  Modna muha ali nuja? (številka: 16, 11.12.1984)
  Pester program ob prazniku (številka: 16, 11.12.1984)
  Danes, ko postajam pionir (številka: 16, 11.12.1984)
  NAŠA KOMUNA (številka: 16, 11.12.1984)
  Zaostritev odgovornosti članstva je nujna! (številka: 16, 11.12.1984)
  Skupni program pri vzgoji in preskusu znanja poklicnih voznikov (številka: 16, 11.12.1984)
 21. 1985
   851

  Odlikovani delavci GG Ljubljana (številka: 1, 22.01.1985)
  Ob jubilejni razstavi Franca Zupeta- Krištofa (številka: 1, 22.01.1985)
  Pozabljeni, vendar ne slabi (številka: 1, 22.01.1985)
  Mladinci (številka: 1, 22.01.1985)
  Slovenski kulturni praznik v naši občini (številka: 1, 22.01.1985)
  Desetletje celodnevne šole (številka: 1, 22.01.1985)
  Članom obrtne zadruge Prevoz in članom ZŠAM Dolomiti (številka: 1, 22.01.1985)
  Mraz ni pregnal kmečkih praznikov (številka: 1, 22.01.1985)
  Borba za čist zrak je napeljava plina, elektrike in toplovoda vsaj do leta 2000 (številka: 1, 22.01.1985)
  Aktivnost članov Zveze borcev NOB V SLO in DS (številka: 1, 22.01.1985)
  Ob dobrem gospodarjenju še veliko problemov (številka: 1, 22.01.1985)
  Program sejmov in razstav (številka: 1, 22.01.1985)
  Kam na počitnice? (številka: 1, 22.01.1985)
  Velike kulturne pridobitve krajevnih skupnosti Brda in Vrhovc (številka: 1, 22.01.1985)
  Letna seja občinske konference ZKS (številka: 1, 22.01.1985)
  Kako iz izgube v KIG? (številka: 1, 22.01.1985)
  Iz Leskove doline pod Snežnikom (številka: 1, 22.01.1985)
  V IPKU dobro poslujejo (številka: 1, 22.01.1985)
  Zaključni računi v OZD za leto 1984 so pred nami (številka: 1, 22.01.1985)
  Podeljena priznanja ob zaključku XIII. JPI (številka: 1, 22.01.1985)
  Šahovsko tekmovanje (številka: 1, 22.01.1985)
  Mestna zveza telesnokulturnih organizacij bo v času zimskih počitnic organizirala: (številka: 1, 22.01.1985)
  Gostoljubje občanov s Tbilisijske in pomoč miličnikov (številka: 1, 22.01.1985)
  Lahkih nog naokrog (številka: 1, 22.01.1985)
  Opravičilo (številka: 1, 22.01.1985)
  Akcija za pacug - račun za izgradnjo pacuga- 501-01-678-51542 (številka: 1, 22.01.1985)
  IZ PARTIZANA TRNOVO (številka: 1, 22.01.1985)
  Ob predavanjih oživete tovariške vezi (številka: 1, 22.01.1985)
  Pentlje (obrtniškega) stanovanjskega dinarja (številka: 1, 22.01.1985)
  PTT v precepu med potrebami in možnostmi (številka: 1, 22.01.1985)
  Obvestilo (številka: 1, 22.01.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 1, 22.01.1985)
  Posveti v SZDL (številka: 1, 22.01.1985)
  Občinska zveza prijateljev je pripravila za šolarje: (številka: 1, 22.01.1985)
  Brazde vzdržljivosti že sedmič (številka: 1, 22.01.1985)
  EKSPRES OPTIKA (številka: 1, 22.01.1985)
  Človek, človeku pomoč (številka: 1, 22.01.1985)
  Rešitev nagradne novoletne križanke (številka: 1, 22.01.1985)
  Društvo upokojencev Ljubljana Vič (številka: 1, 22.01.1985)
  Aktivnosti v zimskih počitnicah (številka: 1, 22.01.1985)
  Iva Škulj Albreht (številka: 1, 22.01.1985)
  Tudi skromno srečanje naredi prijetno vzdušje (številka: 1, 22.01.1985)
  Za mestno geodetsko upravo (številka: 1, 22.01.1985)
  Več pozornosti posvetili sprejemu v ZK (številka: 1, 22.01.1985)
  Tečaji na Starem vrhu (številka: 1, 22.01.1985)
  Izvršni svet o izgubaših (številka: 1, 22.01.1985)
  Potreba po povezavi (številka: 1, 22.01.1985)
  Bezskrben prevoz za bluške šolarje (številka: 1, 22.01.1985)
  Občinski praznik letos v Trnovem (številka: 1, 22.01.1985)
  Solidarnostna akcija viških pionirjev za pionirje Kopaonika (številka: 1, 22.01.1985)
  Uspešno delo (številka: 1, 22.01.1985)
  Komunisti o družbeno ekonomskem razvoju občine (številka: 1, 22.01.1985)
  Računalniški krožki na Institutu »Jožef Štefan« (številka: 1, 22.01.1985)
  Iz horjulske šole (številka: 1, 22.01.1985)
  Je kje prostor za šiviljstvo? (številka: 1, 22.01.1985)
  NATEČAJ ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V LETU 1985 (številka: 1, 22.01.1985)
  Po nas bi se lahko zgledovali tudi drugi (številka: 1, 22.01.1985)
  Program izletov za leto 1985 (številka: 1, 22.01.1985)
  Osemdeset let olepševalnega turističnega društva Rožna dolina (številka: 2, 12.02.1985)
  30 let od začetka gradnje vodovoda (številka: 2, 12.02.1985)
  Sprejetih več odlokov (številka: 2, 12.02.1985)
  23. februarja na Krvavcu (številka: 2, 12.02.1985)
  Januarske poplave opozarjajo! (številka: 2, 12.02.1985)
  Obvestilo (številka: 2, 12.02.1985)
  Trnovo bogatejše za vrtec (številka: 2, 12.02.1985)
  Studija za preureditev dveh avtobusnih postaj v Vipavski ulici v Koleziji je nujna! (številka: 2, 12.02.1985)
  DO MINERAL (številka: 2, 12.02.1985)
  Športna rekreacija in sprostitev (številka: 2, 12.02.1985)
  NATEČAJ (številka: 2, 12.02.1985)
  Dobrovški folkloristi navdušujejo (številka: 2, 12.02.1985)
  O gradnji objektov iz tretjega samoprispevka (številka: 2, 12.02.1985)
  Uspešnih dejavnosti ni malo (številka: 2, 12.02.1985)
  Široko odprta možnost za vse, ki jih veseli delo s knjigami. Ste že razmišljali o tem? (številka: 2, 12.02.1985)
  Prostorsko ureditveni pogoji za Velike Lašče razgrnjeni (številka: 2, 12.02.1985)
  Iz planinskega društva Podpeč-Preserje (številka: 2, 12.02.1985)
  Občinsko prvenstvo ŠŠD OŠ Vič Rudnik v veleslalomu (številka: 2, 12.02.1985)
  Demokratičnost vsebine in metode političnega dela v ospredju (številka: 2, 12.02.1985)
  Obvestilo članom društva upokojencev Vič (številka: 2, 12.02.1985)
  Skupno razreševanje gospodarskih vprašanj in načrtovanje razvoja (številka: 2, 12.02.1985)
  Najboljši pionirji šahisti (številka: 2, 12.02.1985)
  Srečanje sindikalnih delavcev v Iliriji-Vedrog (številka: 2, 12.02.1985)
  Pustovanje tudi letos (številka: 2, 12.02.1985)
  Razglas pogojev in roka za vlaganje predlogov za podelitev srebrnega znaka ZSS v letu 1985 (številka: 2, 12.02.1985)
  Uspel smučarski tečaj (številka: 2, 12.02.1985)
  Planska (ne)disciplina (številka: 2, 12.02.1985)
  Kaj pričakujemo od mladih? (številka: 2, 12.02.1985)
  Do večjega dohodka z večjo storilnostjo! (številka: 2, 12.02.1985)
  V nesreči nisi sam (številka: 2, 12.02.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 12.02.1985)
  90 1et Pavle Štrum- belj (številka: 2, 12.02.1985)
  Moja pot domov iz Ravensbrucka (številka: 2, 12.02.1985)
  Vpis v treninge karateja (številka: 2, 12.02.1985)
  Pomagajmo lačnim v Afriki (številka: 2, 12.02.1985)
  Prednost komunalnim problemom (številka: 2, 12.02.1985)
  Občinski praznik letos v Trnovem (številka: 2, 12.02.1985)
  Barje je zapostavljeno! (številka: 2, 12.02.1985)
  Zbor združenega dela (številka: 2, 12.02.1985)
  Predpisi za invalide (številka: 2, 12.02.1985)
  Sprejem za predstavnike verskih skupnosti (številka: 2, 12.02.1985)
  Most še vedno ni popravljen (številka: 2, 12.02.1985)
  Odjuga pušča sledove (številka: 2, 12.02.1985)
  Zlatenica med otroci (številka: 2, 12.02.1985)
  Prejeli smo pismo Sneg preseneča pozimi (številka: 2, 12.02.1985)
  Omejeni stroški preko omejitev! (številka: 2, 12.02.1985)
  Vsebinske pripombe upoštevane (številka: 2, 12.02.1985)
  Prešibka električna moč na Barju in dotrajan kozarški most (številka: 2, 12.02.1985)
  Ni prostora za pišoče? (številka: 2, 12.02.1985)
  Prijetno zimovanje v Žapotoku (številka: 2, 12.02.1985)
  Ljubezen do fotogtafije (številka: 2, 12.02.1985)
  Večja prireja mesa in mleka (številka: 2, 12.02.1985)
  DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KOPALIŠKA 10 (številka: 2, 12.02.1985)
  V zimski sezoni spodbudni rezultati (številka: 2, 12.02.1985)
  Križanka za vas (številka: 2, 12.02.1985)
  Kaznovanje ne zaleže! (številka: 2, 12.02.1985)
  Razstava ob 40.obletnici osvoboditve (številka: 2, 12.02.1985)
  Preventivno okrevanje delavcev v Banjolah in Gozd Martuljku (številka: 2, 12.02.1985)
  Republiški selektor povabljen na osnovno šolo Bičevje (številka: 2, 12.02.1985)
  Z uvrstitvijo niso zadovoljni (številka: 2, 12.02.1985)
  Prispevek iz Plešivice (številka: 2, 12.02.1985)
  Iz ZB NOV Kolezije (številka: 3, 04.03.1985)
  PST nared 11. maja (številka: 3, 04.03.1985)
  Na področju občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 04.03.1985)
  Moč preventive (številka: 3, 04.03.1985)
  Dvojni »boj« delavcev Plutala (številka: 3, 04.03.1985)
  Koncert v KS Milan Česnik (številka: 3, 04.03.1985)
  Iz Partizana Trnovo (številka: 3, 04.03.1985)
  Uspešen preizkus usposobljenosti! (številka: 3, 04.03.1985)
  Kako smo poslovali v preteklem letu? (številka: 3, 04.03.1985)
  Križanka za vas (številka: 3, 04.03.1985)
  VETEREVARSKI ZAVOD KRIM GROSUPLJE DE LJUBUANA VIČ RUDNIK (številka: 3, 04.03.1985)
  Letos že prva skupna akcija (številka: 3, 04.03.1985)
  Malo rezultatov kljub prizadevanjem (številka: 3, 04.03.1985)
  Dan smučarjev tekačev — zakaj? (številka: 3, 04.03.1985)
  Albert Širok 90-letnik (številka: 3, 04.03.1985)
  Kulturni telegrami (številka: 3, 04.03.1985)
  Uspehi naj bodo spodbuda (številka: 3, 04.03.1985)
  Zdravstvena postaja Horjul poslej v lepših prostorih (številka: 3, 04.03.1985)
  Še vedno dobro obiskane knjižnice (številka: 3, 04.03.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 04.03.1985)
  Karate vpis do 13. marca (številka: 3, 04.03.1985)
  Novi plavalni tečaj (številka: 3, 04.03.1985)
  Akcija kinološke zveze Grosuplje (številka: 3, 04.03.1985)
  V znamenju knjižničarjev (številka: 3, 04.03.1985)
  Prostovoljne delovne akcije (številka: 3, 04.03.1985)
  Ob 8. marcu za Pacug (številka: 3, 04.03.1985)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 3, 04.03.1985)
  Ogrevanje pred športnimi aktivnostmi in fizičnim delom (številka: 3, 04.03.1985)
  Od vrat do vrat - dve muhi na en mah (številka: 3, 04.03.1985)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 3, 04.03.1985)
  Pri Ljubljani tam je Dobrova, na Dobrovi smo mi doma, v celodnevni šoli Dobrova, le kdo je ne pozna (številka: 3, 04.03.1985)
  »Osvoboditev sem dočakala v Ljubljani« (številka: 3, 04.03.1985)
  S seje aktiva novinarjev in organizatorjev obveščanja (številka: 3, 04.03.1985)
  Pri odpravljanju slabosti premalo ustvarjalni (številka: 3, 04.03.1985)
  Razmišljanja ob neki (propadajoči) kulturi (številka: 3, 04.03.1985)
  Plačilo po delu, ali...? (številka: 3, 04.03.1985)
  Vsi trije zbori občinske skupščine bodo zasedali 27. marca ob 15.30 (številka: 3, 04.03.1985)
  Le kdo ne pozna Lojzke iz Trnovega (številka: 3, 04.03.1985)
  Najboljša ekipa iz Velikih Lašč (številka: 3, 04.03.1985)
  Delovno tekmovanje kovinarjev 1985 (številka: 3, 04.03.1985)
  Letni članski sestanki OO ZS (številka: 3, 04.03.1985)
  Predlog za podelitev srebrnih priznanj OF potrjen (številka: 3, 04.03.1985)
  Občinsko prvenstvo s serijskim zračnim orožjem (številka: 3, 04.03.1985)
  Dodatno obvestilo članom DU VIČ (številka: 3, 04.03.1985)
  Odslej občinska nagrada (številka: 3, 04.03.1985)
  Pojasnila k letošnjim spremembam socialnovarnostnih pomoči in prispevkov za otroke (številka: 3, 04.03.1985)
  Prizadevni podmladkarji (številka: 3, 04.03.1985)
  Predsedstvo OK ZKS o razmerah v Igu (številka: 3, 04.03.1985)
  Prvaki iz vrst PK Ljubljana (številka: 3, 04.03.1985)
  Nezavidljiv sprehod po Črni vasi (številka: 3, 04.03.1985)
  Kar 232 primerov prenehanja delovnega razmerja (številka: 3, 04.03.1985)
  Prihranili 200 starih milijonov (številka: 3, 04.03.1985)
  Informacija o razpisu kadrovskih štipendij (številka: 3, 04.03.1985)
  Novo (številka: 3, 04.03.1985)
  Stoletje profesorja Švikaršiča (številka: 3, 04.03.1985)
  Mrzla zima in visoke cene mazuta »navijajo« cene ogrevanja! (številka: 3, 04.03.1985)
  Trimska tekmovanja za rekreativce (številka: 4, 26.03.1985)
  7.občinski prometni kviz (številka: 4, 26.03.1985)
  Varnost (številka: 4, 26.03.1985)
  Jubilejni smuk na Golovcu (številka: 4, 26.03.1985)
  Napake, le kdo vas bo odpravil? (številka: 4, 26.03.1985)
  Več moči v pomlajevanje (številka: 4, 26.03.1985)
  Pospeševalcev je še vedno premalo (številka: 4, 26.03.1985)
  Razstava ročnih del na Škofljici (številka: 4, 26.03.1985)
  S čakanjem se nič ne doseže (številka: 4, 26.03.1985)
  Številna udeležba — dobri sklepi (številka: 4, 26.03.1985)
  Vsestransko delo se obrestuje (številka: 4, 26.03.1985)
  RAZPIS NAGRAD IN PRIZNANJ ZA DOSEŽKE PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI SAMOUPRAVLJANJA V LETU 1985 (številka: 4, 26.03.1985)
  (Ne) podpiramo mladino?! (številka: 4, 26.03.1985)
  Priložnost rodi tatu (številka: 4, 26.03.1985)
  Predlogi za varno ureditev prometa na obnovljeni Tržaški cesti od Viške do Gregorinove (številka: 4, 26.03.1985)
  Bič (nad)evropskih cen grozi DO Ilirija-Vedrog (številka: 4, 26.03.1985)
  Kako do večje aktivnosti mladih (številka: 4, 26.03.1985)
  Skupna skrb za vzgojo mladih (številka: 4, 26.03.1985)
  Jelke množično propadajo (številka: 4, 26.03.1985)
  Občinsko prvenstvo osnovnih šol v odbojki (številka: 4, 26.03.1985)
  Vabilo Komunalni skupnosti Vič-Rudnik (številka: 4, 26.03.1985)
  Lavriševima atu in mami v spomin (številka: 4, 26.03.1985)
  Akcija za nami (številka: 4, 26.03.1985)
  Varnostnikov še vedno primanjkuje (številka: 4, 26.03.1985)
  Dosledno ukrepati in preprečevati (številka: 4, 26.03.1985)
  Republiško prvenstvo v tekih odlično uspelo (številka: 4, 26.03.1985)
  Oh, ta nesklepčnost (številka: 4, 26.03.1985)
  Teloh naznanja pomlad (številka: 4, 26.03.1985)
  OBVESTILO (številka: 4, 26.03.1985)
  O delu molznih kontrolorjev in kvaliteti mleka (številka: 4, 26.03.1985)
  Delegati so ga podprli s pripombami (številka: 4, 26.03.1985)
  Kam na mladinske delovne akcije? (številka: 4, 26.03.1985)
  Kultura je ena, izvajalcev pa je lahko več (številka: 4, 26.03.1985)
  Na Starem vrhu nad Škofjo Loko je bilo lepo (številka: 4, 26.03.1985)
  Prosca ne bo več poplavljala (številka: 4, 26.03.1985)
  Bliža se gradnja hidrocentral na Savi (številka: 4, 26.03.1985)
  Manifestacija bratstva in enotnosti (številka: 4, 26.03.1985)
  Predpisi za invalide (številka: 4, 26.03.1985)
  Delovno včeraj in danes (številka: 4, 26.03.1985)
  Jadra se rojevajo na Škofljici (številka: 4, 26.03.1985)
  Odgovor na delegatsko vprašanje (številka: 4, 26.03.1985)
  Priprave v polnem teku (številka: 4, 26.03.1985)
  Letovanje za otroke v Pacugu (številka: 4, 26.03.1985)
  13.pohod »Po poten borb in zmag 85« (številka: 4, 26.03.1985)
  Ali se postajališča ne bi dalo prestaviti? (številka: 4, 26.03.1985)
  Uspele zimske počitnice (številka: 4, 26.03.1985)
  Čufiju — čestitke ob 70. rojstnem dnevu (številka: 4, 26.03.1985)
  Seminar za člane vseh OO ZSMS (številka: 4, 26.03.1985)
  Postaja milice Vič ob 13. maju, dnevu varnosti objavlja razpis za najboljša likovna dela (številka: 4, 26.03.1985)
  Kopica državnih prvakov (številka: 4, 26.03.1985)
  Pomladni pozdrav stanovalcem Ljubljane (številka: 4, 26.03.1985)
  Ohranitev naravne in kulturne dediščine (številka: 4, 26.03.1985)
  S seje občinskega komiteja ZKS (številka: 4, 26.03.1985)
  Glasbena pokušina za dan žena (številka: 4, 26.03.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 26.03.1985)
  Franc Lubej-Drejče (številka: 4, 26.03.1985)
  Ureditev prometa na obnovljeni Tržaški opozarja! (številka: 4, 26.03.1985)
  Brezoviški gasilci v pomoč poklicnim (številka: 4, 26.03.1985)
  Križanka za vas (številka: 4, 26.03.1985)
  Kdaj osnovna šola v Rožni dolini? (številka: 4, 26.03.1985)
  Skupinsko zavarovanje živali na področju ljubljanskih občin (številka: 4, 26.03.1985)
  Proste ure v športni dvorani Krim-Rudnik (številka: 4, 26.03.1985)
  O ureditvi Tržaške pričakujemo več informacij! (številka: 4, 26.03.1985)
  Z obiska v botaničnem vrtu (številka: 4, 26.03.1985)
  Tudi v Iški Loki proslava (številka: 4, 26.03.1985)
  Hitra odločitev mi je rešila življenje (številka: 4, 26.03.1985)
  Anekdota (številka: 4, 26.03.1985)
  Pozdrav prazniku (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Prednost odpravljanju lastnih slabosti (številka: 5/6, 16.04.1985)
  VARNOST (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Razpis za ocenjevanje videza urejenosti in čistoče bivalnega okolja (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Pograjci vedo, ob krajevnem prazniku voda po novem vodovodu (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Počitniški program zveze prijateljev mladine Ijubljane za leto 1985 (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Čistoča je skrb nas vseh (številka: 5/6, 16.04.1985)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Začetek priprav na volitve (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Kmetija odprtih vrat—izziv za vas in za izletnike (številka: 5/6, 16.04.1985)
  1.kolo trim nogometne lige (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Prosti čas je veselje, norenje, igra,svoboda (številka: 5/6, 16.04.1985)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Kako zagotoviti učinkovito družbeno kontrolo cen? (številka: 5/6, 16.04.1985)
  SLO ES DS (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Ob svetovnem dnevu zdravja (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Razmišljanja ob obletnici osvoboditve! (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Nadaljnja obnova in dopolnjena prometna ureditev (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Dobrodošli, dragi Lajkovčani! (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Srečajmo se v Trnovem (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Delo kluba inovatorjev Iskra (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Posredujemo predloge (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Razpisi rekreacijskih tekmovanj (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Pojasnilo krajanom Brezovice (številka: 5/6, 16.04.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Križanka za vas! (številka: 5/6, 16.04.1985)
  »Na vse gledam z veliko mero humorja« (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Skupaj rešujejo tekoče probleme (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Razpis manifestativnega dela 29. pohoda po poteh partizanske Ljubljane (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Aktivnosti viških pionirjev ob 40. obletnici osvoboditve (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Mrzla zima »odkrila« vrsto napak (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Volčini med zvezdami (številka: 5/6, 16.04.1985)
  11, maja praznovanje na Dobrovi (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Ob 40. obletnici osvoboditve (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Tekmovanje Ljubljanskih pionirjev v gimnastiki (številka: 5/6, 16.04.1985)
  SPLET PRIREDITEV IN MANIFESTACIJ (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Znanje in obilo spretnosti (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Kmalu nov vodni rezervoar (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Kresovanje, izlet, delovne akcije (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Srečanje ob dnevu zmage (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Akcija za čisto in zeleno Ljubljano (številka: 5/6, 16.04.1985)
  NNNP »ZAŠČITA '85« (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Mladince je potrebno za delo v ZSMS usposobiti (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Tekmovanja za rekreativce v Partizanu Trnovo (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Dan za lepše okolje (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Po zvončke (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Opravičilo (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Betonska pljuča namesto solate (številka: 5/6, 16.04.1985)
  S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE (številka: 5/6, 16.04.1985)
  Prostorski plan za leto 2000 (številka: 7, 1985)
  Gregorinov dom v Dolomitih je bil prvi požgan (številka: 7, 14.05.1985)
  Ob XXII. srečanju mladih pevcev (številka: 7, 14.05.1985)
  Tradicionalni sprevod viških lutkarjev v okviru zbora pionirjev Jugoslavije (številka: 7, 14.05.1985)
  Plačevanje otroškega varstva po novem! (številka: 7, 14.05.1985)
  Trnovski pionirji najhitrejši (številka: 7, 14.05.1985)
  Dvojno praznovanje krajevne skupnosti Malči Belič (številka: 7, 14.05.1985)
  Razpis ekipnega tekmovanja v namiznem tenisu (številka: 7, 14.05.1985)
  Polonca Jevc (številka: 7, 14.05.1985)
  Dinar za Pacug se obrestuje (številka: 7, 14.05.1985)
  Udarništvu še ni odzvonilo (številka: 7, 14.05.1985)
  Teden mladih Vičanov (številka: 7, 14.05.1985)
  Krajani zadovoljni (številka: 7, 14.05.1985)
  Rezultati so vse prej kot ugodni (številka: 7, 14.05.1985)
  Ob rob prazniku 27. aprila v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 7, 14.05.1985)
  Smučarski tek pod Grossglocknerjem (številka: 7, 14.05.1985)
  Ločena zasedanja vseh treh zborov občinske skupščine bodo v sredo 29. maja ob 15.30 uri (številka: 7, 14.05.1985)
  Viška glasbena šola kmalu v novih prostorih (številka: 7, 14.05.1985)
  Križanka za vas (številka: 7, 14.05.1985)
  Kritično do razreševanja problemov (številka: 7, 14.05.1985)
  Spet živahno ob »Brunarici« (številka: 7, 14.05.1985)
  90 let Krvincove stare mame (številka: 7, 14.05.1985)
  Anton Jarc (številka: 7, 14.05.1985)
  Praznik krajevne skupnosti Krim (številka: 7, 14.05.1985)
  Obvestilo Rdečega križa (številka: 7, 14.05.1985)
  Dolg do polpretekle zgodovine moramo izpolniti! (številka: 7, 14.05.1985)
  NNNP zaščita - 85 (številka: 7, 14.05.1985)
  Praznovanje na Vrhovcih (številka: 7, 14.05.1985)
  Ob štafetni palici s CB Adriatik (številka: 7, 14.05.1985)
  Udeležimo se in sodelujmo na sekcijah občinske konference SZDL (številka: 7, 14.05.1985)
  Antonu Mačku — Prvomajska nagrada (številka: 7, 14.05.1985)
  » Usluga« je storitev, »štant« pa stojnica! (številka: 7, 14.05.1985)
  Kdaj bo urejen prehod? (številka: 7, 14.05.1985)
  Za krajane KS Milan Česnik (številka: 7, 14.05.1985)
  Starši, pohitite s sprejemi v vrtec! (številka: 7, 14.05.1985)
  Srečanje ob dokumentih preteklosti (številka: 7, 14.05.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7, 14.05.1985)
  Rezultati rekreacijskih tekmovanj (številka: 7, 14.05.1985)
  Devet križev Šuštarjeve mame (številka: 7, 14.05.1985)
  Popotovanje od Pliberka do Iga (številka: 7, 14.05.1985)
  Med spretnostjo in predpisi (številka: 7, 14.05.1985)
  Tek OF 85 (številka: 7, 14.05.1985)
  O osnutku dogovora o temeljih družbenega plana Ljubljane za obdobje 1986-1990 (številka: 7, 14.05.1985)
  Uspehi športne gimnastike (številka: 7, 14.05.1985)
  (Ne) nagrajevanje pedagoških delavcev svaril (številka: 7, 14.05.1985)
  Smeli razvojni načrti (številka: 7, 14.05.1985)
  Zdravstveno varstvo je dočakalo svoj dan (številka: 7, 14.05.1985)
  Naj mladi s svojo zavzetostjo, zavestjo in znanjem prevzamejo na svoja pleča breme odgovornosti za nadaljnji razvoj! (številka: 7, 14.05.1985)
  Pohodnike ustavil sneg (številka: 7, 14.05.1985)
  RAZPIS (številka: 7, 14.05.1985)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 7, 14.05.1985)
  O razmerah v DO Pohištvo (številka: 7, 14.05.1985)
  Zaslužnim krajanom priznanja (številka: 7, 14.05.1985)
  Priznanja prizadevnim sindikalnim aktivistom (številka: 7, 14.05.1985)
  18. maja praznovanje v KS Peruzzi (številka: 7, 14.05.1985)
  Ob jubileju pobratenja —na zdravje občanov! (številka: 7, 14.05.1985)
  »Borci odločno zavračamo sleherne negativne tendence« (številka: 7, 14.05.1985)
  Obisk pri pisatelju Antonu Ingoliču (številka: 7, 14.05.1985)
  Vse za zdravje in dobro počutje (številka: 7, 14.05.1985)
  Prejemniki občinskih nagrad in priznanj (številka: 7, 14.05.1985)
  Slavnostni dnevi ob obisku razstave (številka: 7, 14.05.1985)
  Kako gospodarimo z gozdovi? (številka: 7, 14.05.1985)
  Obvestilo! (številka: 7, 14.05.1985)
  Letovanje v počitniškem domu v Izoli (številka: 7, 14.05.1985)
  Priznanja inovatorjem (številka: 7, 14.05.1985)
  Rezultati trim nogometne lige (številka: 7, 14.05.1985)
  Zahvala krajanov Pleš (številka: 7, 14.05.1985)
  Kritično o osnutkih dogovorov srednjeročnih planov (številka: 7, 14.05.1985)
  MDA »PIROT 85« (številka: 8, 04.06.1985)
  Prijetno s koristnim (številka: 8, 04.06.1985)
  Jugoslavija je premajhna za Plutal (številka: 8, 04.06.1985)
  Majsko praznovanje na Brezovici (številka: 8, 04.06.1985)
  Društvo invalidov občine Ljubljana Vič-Rudnik obvešča (številka: 8, 04.06.1985)
  Še vedno lahko posredujete prošnje za vrtce! (številka: 8, 04.06.1985)
  Podeljene plakete VZORNI VOZNIK in značke sveta SPV (številka: 8, 04.06.1985)
  Ob praznikih snidenje z zamejci (številka: 8, 04.06.1985)
  Najuspešnejša inovatorja - Stane Šubelj in Dušan Simčič (številka: 8, 04.06.1985)
  Cene, le kdo vas bo ukrotil? (številka: 8, 04.06.1985)
  Izročilo plesa na novih temeljih (številka: 8, 04.06.1985)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 8, 04.06.1985)
  V obdobju 1986 - 1990 - 2000 leta (številka: 8, 04.06.1985)
  Rezultati trim nogometne lige (številka: 8, 04.06.1985)
  Uspehi, spodbude za nove uspehe! (številka: 8, 04.06.1985)
  Planinski živ-žav sredi zelene doline (številka: 8, 04.06.1985)
  Turistično društvo Iška vas (številka: 8, 04.06.1985)
  USPEŠNA GASILSKA VAJA NA VRHOVCIH (številka: 8, 04.06.1985)
  Radostni izlet pionirjev ob dnevu zmage (številka: 8, 04.06.1985)
  Športne tekme upokojencev (številka: 8, 04.06.1985)
  Oglasi (številka: 8, 04.06.1985)
  Poduk bodočim rodovom (številka: 8, 04.06.1985)
  Slovesnost v Kozlarjevi gošči (številka: 8, 04.06.1985)
  29. Pohod po poteh partizanske Ljubljane (številka: 8, 04.06.1985)
  »Po nujno medidnsko pomoč le v nujnih primerih!« (številka: 8, 04.06.1985)
  Spoštovani delavci IGO! (številka: 8, 04.06.1985)
  Cicibani uspešni na računalnikih (številka: 8, 04.06.1985)
  Križanka za vas (številka: 8, 04.06.1985)
  Doseženo naj bo spodbuda za naprej (številka: 8, 04.06.1985)
  Vključimo se v akcijo za ureditev našega bivalnega okolja! (številka: 8, 04.06.1985)
  Preizkus znanja in iznajdljivosti (številka: 8, 04.06.1985)
  Zvezdanini uspehi (številka: 8, 04.06.1985)
  Odkrit kip narodnemu heroju V. Dolničarju-Rudiju (številka: 8, 04.06.1985)
  Do leta 1990 v občini Vič-Rudnik 7500 novih telefonov (številka: 8, 04.06.1985)
  Rekreativci na odbojkarskem MIX-turnirju v Celovcu (številka: 8, 04.06.1985)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 8, 04.06.1985)
  V Plutalu smo slovesno obeležili prvomajski praznik dela in 40. obletnico osvoboditve (številka: 8, 04.06.1985)
  SKLEP (številka: 8, 04.06.1985)
  V HORJULU JE ŠLO ZARES (številka: 8, 04.06.1985)
  Še enkrat o Tržaški! (številka: 8, 04.06.1985)
  Tekmovanja (številka: 8, 04.06.1985)
  Krajanom so ponuditi bogat program (številka: 8, 04.06.1985)
  Nastop na majskih srečanjih (številka: 8, 04.06.1985)
  Dobitnik prvomajske nagrade dela - Anton Maček (številka: 8, 04.06.1985)
  Rezervni starešine preverili svoje znanje (številka: 8, 04.06.1985)
  Razgrnjen je zazidalni načrt za vzhodni del KS Lavrica (številka: 8, 04.06.1985)
  Občni zbor Partizana Trnovo (številka: 8, 04.06.1985)
  Uspel obrambni dan na Zapotoku (številka: 8, 04.06.1985)
  V Pacugu je zopet luštno! (številka: 8, 04.06.1985)
  Na Koleziji je že živahno (številka: 8, 04.06.1985)
  Prijaznost je ključ do uspeha (številka: 8, 04.06.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 8, 04.06.1985)
  Spomini na taborišče Mauthausen (številka: 8, 04.06.1985)
  Veliki atletski pokal zaključen (številka: 8, 04.06.1985)
  Neposredni prispevek za čistilno napravo (številka: 8, 04.06.1985)
  Prireditve v Ljubljani - junij 1985 (številka: 8, 04.06.1985)
  Naša zaščita pred požari in nevarnimi snovmi (številka: 8, 04.06.1985)
  Diplomirala sem v ilegali (številka: 8, 04.06.1985)
  Povezanost z združenim delom rojeva sadove (številka: 8, 04.06.1985)
  Problemi lokalov, investicij, slabe kvalitete blaga, nezadovoljivega odnosa do strank (številka: 8, 04.06.1985)
  270 del na temo »Delo miličnika« (številka: 8, 04.06.1985)
  Odslej redno na skupščinskem zasedanju (številka: 8, 04.06.1985)
  VABIMO VAS! (številka: 8, 04.06.1985)
  Tudi KS Peruzzi je proslavljala (številka: 8, 04.06.1985)
  Bodoče usmeritve z navdihom prevelikega optimizma (številka: 8, 04.06.1985)
  Ob prazniku KS (številka: 8, 04.06.1985)
  Mici Štolbova (številka: 9, 25.06.1985)
  Križanka za vas (številka: 9, 25.06.1985)
  Sladki zmajček trka na vrata (številka: 9, 25.06.1985)
  Zaključno srečanje gledaliških skupin na Barju (številka: 9, 25.06.1985)
  Množično v novo sezono (številka: 9, 25.06.1985)
  Rezultati trimskega tekmovanja v košarki (številka: 9, 25.06.1985)
  Obrambni dan na horjulski šoli (številka: 9, 25.06.1985)
  »Mladina v pesmi in plesu« (številka: 9, 25.06.1985)
  Razvoj v naslednjih petih letih (številka: 9, 25.06.1985)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 9, 25.06.1985)
  Načrtov več kot možnosti (številka: 9, 25.06.1985)
  SLOVENIJALES ŽIČNICA (številka: 9, 25.06.1985)
  Skaljene razmere in odnosi na Pedagoškem inštitutu (številka: 9, 25.06.1985)
  Prejeli smo pismo Podhodi so več kot nujnost (številka: 9, 25.06.1985)
  Delovno tekmovanje gozdarjev (številka: 9, 25.06.1985)
  Tečaji za gasilske častnike (številka: 9, 25.06.1985)
  Spomini na Ljubelj živijo (številka: 9, 25.06.1985)
  Rezultati trim nogometne lige (številka: 9, 25.06.1985)
  Nežne melodije ogrevajo srca Šentjoščanov (številka: 9, 25.06.1985)
  Še letos nov obrat? (številka: 9, 25.06.1985)
  35 let Metalurškega inštituta (številka: 9, 25.06.1985)
  »ZA« izenačene pogoje in razmere (številka: 9, 25.06.1985)
  Glavni vzroki požarov (številka: 9, 25.06.1985)
  Ofenzivnejše gospodarjenje je porok za boljši družbeni in socialni položaj delovnega človeka (številka: 9, 25.06.1985)
  Prireditve v Ljubljani (številka: 9, 25.06.1985)
  Dan Hoje (številka: 9, 25.06.1985)
  Tudi varstvo za šolarje (številka: 9, 25.06.1985)
  S smelimi načrti do boljše kakovosti (številka: 9, 25.06.1985)
  Ustanovitev mladinske organizacije v KS Peruzzi na obzorju (številka: 9, 25.06.1985)
  Nova naprava zagotavlja kvaliteto! (številka: 9, 25.06.1985)
  Gimnastika (številka: 9, 25.06.1985)
  Nežka Jankovec in njenih 35 let v Plutalu (številka: 9, 25.06.1985)
  Obvestilo (številka: 9, 25.06.1985)
  Uspeli tečaj v Rutah (številka: 9, 25.06.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9, 25.06.1985)
  Koncert v Polhovem Gradcu (številka: 9, 25.06.1985)
  Franc Smrke »Jošt« (številka: 9, 25.06.1985)
  Namizni tenis (številka: 9, 25.06.1985)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 9, 25.06.1985)
  Ignac Malovrh (številka: 9, 25.06.1985)
  Kultura ni le »Proslavarstvo in v črne gvante zategnjeno petje«, kultura je tudi odnos do dela, do okolja, do sebe, do jezika in do soljudi (številka: 9, 25.06.1985)
  Odprite vrata, dimnikar prihaja! (številka: 9, 25.06.1985)
  6.julija praznik v Notranjih goricah (številka: 9, 25.06.1985)
  »Gašperjevci« na Koroškem! (številka: 9, 25.06.1985)
  Otvoritev pete razstave mladih likovnikov (številka: 9, 25.06.1985)
  Pobude, predlogi, razmišljanja Sveta za turizem (številka: 9, 25.06.1985)
  Razmišljanja od dnevu borca (številka: 9, 25.06.1985)
  Vrtne enoletnice in neuklonljiva volja (številka: 9, 25.06.1985)
  Volilni zakon naj se prilagodi življenju (številka: 9, 25.06.1985)
  Neustrašne šivanke Naredovih (številka: 9, 25.06.1985)
  Prek tisoč članov (številka: 9, 25.06.1985)
  Telovadna akademija (številka: 9, 25.06.1985)
  Triletnica Pihalnega orkestra Vič-Rudnik (številka: 9, 25.06.1985)
  Otroško igrišče na lokaciji Spodnji Rudnik I (številka: 9, 25.06.1985)
  Več storiti za učinkovitejšo skrb starejših (številka: 9, 25.06.1985)
  Kljub majhnim sredstvom več pridobitev (številka: 9, 25.06.1985)
  Značke in priznanja CZ najboljšim (številka: 9, 25.06.1985)
  Oh ta tiskarski škrat! (številka: 9, 25.06.1985)
  Udarniško delo je rodilo sadove (številka: 10, 16.07.1985)
  Spomini so vedno boleči (številka: 10, 16.07.1985)
  Odslej avtobus vozi tudi skozi Plešivico (številka: 10, 16.07.1985)
  O načrtih in samoupravljanju v Utensiliji (številka: 10, 16.07.1985)
  Pšenica dobro kaže (številka: 10, 16.07.1985)
  Na obisku pri tabornikih (številka: 10, 16.07.1985)
  Delegati o osnutkih srednjeročnih planov (številka: 10, 16.07.1985)
  Občani, delovni ljudje KS in organizacije združenega dela (številka: 10, 16.07.1985)
  Kako uresničujemo letošnjo resolucijo! (številka: 10, 16.07.1985)
  Čestitke srebrnim fantom z Galjevice (številka: 10, 16.07.1985)
  Kmetje ne počivajo (številka: 10, 16.07.1985)
  O industrijski coni RP-2 (številka: 10, 16.07.1985)
  Cestni prometni znaki (številka: 10, 16.07.1985)
  Vnanje Gorice so praznovale (številka: 10, 16.07.1985)
  Le štirje nezaposleni (številka: 10, 16.07.1985)
  Krajevni praznik Brda in Vrhovc (številka: 10, 16.07.1985)
  Nadaljevati razvoj v smislu »Otroci so naše največje bogastvo« (številka: 10, 16.07.1985)
  Dva ukrepa družbenega varstva sprejeta, en odpravljen (številka: 10, 16.07.1985)
  Kurišča glavni vzroki požarov (številka: 10, 16.07.1985)
  Ho-ruk za telefon (številka: 10, 16.07.1985)
  Energetika Ljubljana obvešča (številka: 10, 16.07.1985)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 10, 16.07.1985)
  Tihomir Šarevski na obisku (številka: 10, 16.07.1985)
  9 plaket »Josip Broz Tito-35 1et samoupravljanja« (številka: 10, 16.07.1985)
  Led je prebila KS Milan Česnik (številka: 10, 16.07.1985)
  3. avgusta bodo tekmovali traktoristi in mladi zadružniki (številka: 10, 16.07.1985)
  NAŠA KOMUA (številka: 10, 16.07.1985)
  V utripu objektiva (številka: 10, 16.07.1985)
  Pokal mesta Ljubljane (številka: 10, 16.07.1985)
  Opravičilo! (številka: 10, 16.07.1985)
  Projekt Pluta, ptojekt novih milijard (številka: 10, 16.07.1985)
  Podolniški gasilci so praznovali (številka: 10, 16.07.1985)
  Zvezno priznanje 27. junij za samoupravljavko Vido (številka: 10, 16.07.1985)
  Molzna kontrola se je izboljšala (številka: 10, 16.07.1985)
  Nogometaši za zvezno ligo (številka: 10, 16.07.1985)
  Inflacija izničuje napore delavcev TTL (številka: 10, 16.07.1985)
  Vlivate nam moč in voljo (številka: 10, 16.07.1985)
  Spoštovani bralci! (številka: 10, 16.07.1985)
  Nerazumne težave z zemljišči ovirajo gradnjo (številka: 10, 16.07.1985)
  Informacija o odgovoru na odprto pismo Partizana Trnovo (številka: 10, 16.07.1985)
  O možnostih kmetijske proizvodnje (številka: 10, 16.07.1985)
  Boljši kadri, večji razvoj (številka: 10, 16.07.1985)
  Partizan Trnovo obvešča (številka: 10, 16.07.1985)
  Priznanja odbora PST vročena (številka: 10, 16.07.1985)
  Opravljeno delo (številka: 10, 16.07.1985)
  Ostala je še MDA Katlanovo 85 (številka: 10, 16.07.1985)
  Finalno tekmovanje v gimnastiki (številka: 10, 16.07.1985)
  Križanka za vas (številka: 10, 16.07.1985)
  Odlični zadetki naših teritorialcev (številka: 10, 16.07.1985)
  Kako bomo preživeli poletje (številka: 10, 16.07.1985)
  Rudolf Hribernik Svarun odstopil nagrado »4. julij« horjulskim šolarjem (številka: 11, 10.09.1985)
  Plutal ima novo tovarno (številka: 11, 10.09.1985)
  Obvestilo (številka: 11, 10.09.1985)
  Stanetu Stražišarju v slovo (številka: 11, 10.09.1985)
  Odgovor in pojasnilo Mestne geodetske uprave (številka: 11, 10.09.1985)
  Vpis karateja in samoobrambe (številka: 11, 10.09.1985)
  V znamenju kmečkega dela (številka: 11, 10.09.1985)
  Emilu Cesarju - nagrada vstaje (številka: 11, 10.09.1985)
  Kaj nam pripravljajo v Mestnem gledališču Ljubljanskem (številka: 11, 10.09.1985)
  Rekreativci, preberite! (številka: 11, 10.09.1985)
  Bojno polje pod Grčanovim kostanjem (številka: 11, 10.09.1985)
  Razširitev delovanja (številka: 11, 10.09.1985)
  Bo gasilskemu domu sledila tudi trgovina? (številka: 11, 10.09.1985)
  Po Trubarjevih poteh — na Kamen vrh in Grmado (številka: 11, 10.09.1985)
  Krajevni praznik (številka: 11, 10.09.1985)
  »Gašperjevci« na Peršmanovi domačiji (številka: 11, 10.09.1985)
  14. septembra odkritje spominskega obeležja pod Rakitno (številka: 11, 10.09.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 11, 10.09.1985)
  Obvestilo krajanom KS »Milan Česnik« (številka: 11, 10.09.1985)
  DO »HOJA«je ustanovila klub upokojencev (številka: 11, 10.09.1985)
  Končno telefon v Brezju (številka: 11, 10.09.1985)
  Podelili smo prvo blagajano (številka: 11, 10.09.1985)
  S palico med najboljše (številka: 11, 10.09.1985)
  Jubileja v Elektroinštitutu Milan Vidmar (številka: 11, 10.09.1985)
  Bo kiosk ostal, kjer je? (številka: 11, 10.09.1985)
  Dograditev Finžgarjeve ulice (številka: 11, 10.09.1985)
  Slovo od Antona Dolničarja (številka: 11, 10.09.1985)
  OGLASI (številka: 11, 10.09.1985)
  Glavni pokrovitelj mednarodnega seminarja za frizerje (številka: 11, 10.09.1985)
  Aktualne naloge, ki zavezujejo nas vse! (številka: 11, 10.09.1985)
  15. septembra vzpon na vrh (številka: 11, 10.09.1985)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 11, 10.09.1985)
  Slišal sem govoriti Lenina! (številka: 11, 10.09.1985)
  Kaj žuli občane ob Tbilisijski! (številka: 11, 10.09.1985)
  Urejena dvorana vabi (številka: 11, 10.09.1985)
  Na partizanskem KIjuču (številka: 11, 10.09.1985)
  Smeti v planinah ne pobirajo škrati (številka: 11, 10.09.1985)
  Nedeljska presenečenja na Jezeru (številka: 11, 10.09.1985)
  Otroci se radi vračajo v Pacug (številka: 11, 10.09.1985)
  Zmešnjava hišnih številk in ulic (številka: 11, 10.09.1985)
  Urnik vadbe (številka: 11, 10.09.1985)
  O vrtoglavih cenah bodočih trnovskih stanovanj (številka: 11, 10.09.1985)
  Ali gospodarstvu res zmanjkuje sape? (številka: 11, 10.09.1985)
  Odgovori na vprašanja delegatov (številka: 11, 10.09.1985)
  Taborniški tek okoli Bohinjskega jezera (številka: 11, 10.09.1985)
  Obvestilo (številka: 11, 10.09.1985)
  2. oktobra kros za vse (številka: 12, 24.09.1985)
  Tečaj aerobike (številka: 12, 24.09.1985)
  TOBAČNA TOVARNA (številka: 12, 24.09.1985)
  Osnutki statutov v javni razpravi (številka: 12, 24.09.1985)
  Kdo bo skrbel za cesto? (številka: 12, 24.09.1985)
  Lajkovčani so praznovali svoj občinski praznik (številka: 12, 24.09.1985)
  Kljub izgubi, lastnih sil ne zmanjkuje! (številka: 12, 24.09.1985)
  Zunaj še grda, znotraj obnovljena (številka: 12, 24.09.1985)
  Delovna akcija in tovariško srečanje na Mokrcu (številka: 12, 24.09.1985)
  Premalo otrok za naše vrtce?! (številka: 12, 24.09.1985)
  Vadba v Partizanu Trnovo (številka: 12, 24.09.1985)
  OŠ Kolezija do 1. septembra 1986 (številka: 12, 24.09.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 12, 24.09.1985)
  Ločiti slabo od ustvarjalnega! (številka: 12, 24.09.1985)
  Hinku Galiasu Zlato jadro severnega Jadrana (številka: 12, 24.09.1985)
  Iz KS Vrhovci (številka: 12, 24.09.1985)
  Garaža sredi zelenice in še kaj! (številka: 12, 24.09.1985)
  Šivčev ata stopa v 10. desetletje življenja (številka: 12, 24.09.1985)
  Prijetno s koristnim! (številka: 12, 24.09.1985)
  Je Trnovo še na platnu Trnovčana (številka: 12, 24.09.1985)
  Obvestilo krajanom KS Milan Česnik (številka: 12, 24.09.1985)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 12, 24.09.1985)
  »Otroci in družbeni razvoj« (številka: 12, 24.09.1985)
  Slovo od Bogomirja Staniča (številka: 12, 24.09.1985)
  Obvestilo bralcem! (številka: 12, 24.09.1985)
  Ostni gozdni tek (številka: 12, 24.09.1985)
  Soinvestitorji izgubljajo zaupanje! (številka: 12, 24.09.1985)
  Košarka (številka: 12, 24.09.1985)
  Odvoz kosovnega materiala (številka: 12, 24.09.1985)
  Sekcija o odprtih vprašanjih kmetijstva (številka: 12, 24.09.1985)
  Velik turnir za male (številka: 12, 24.09.1985)
  Rezultati trim nogometne lige (številka: 12, 24.09.1985)
  V Živi rešujejo vprašanje neporočenih kmetov (številka: 12, 24.09.1985)
  O končni ceni do konca meseca? (številka: 12, 24.09.1985)
  Zaskrbljenost nad slabim prilivom (številka: 12, 24.09.1985)
  Zana v Trnovem vabi (številka: 12, 24.09.1985)
  Iskra-Horjul se širi (številka: 12, 24.09.1985)
  Sporočite nam (številka: 12, 24.09.1985)
  Politične aktivnosti za izvedbo delegatskih volitev (številka: 12, 24.09.1985)
  Kako uresničujemo resolucijske cilje tekočega leta? (številka: 12, 24.09.1985)
  O občinskem glasilu in RTV programih (številka: 12, 24.09.1985)
  Kanalizacijski vozel na Igu (številka: 12, 24.09.1985)
  Z »zemljevidom« gre lažje (številka: 12, 24.09.1985)
  RAZPIS 20 NAGRAD IN PRIZNANJ OBČINSKE RAZISKOVALNE SKUPNOSTI LJUBLJANA VIČ RUDNIK ZA LETO 1985 (številka: 12, 24.09.1985)
  Skrb za ljudi stara deset let (številka: 12, 24.09.1985)
  Izzivalna ustvarjalnost obrtnikov (številka: 12, 24.09.1985)
  Balinarski praznik v Horjulu (številka: 12, 24.09.1985)
  Od kratkoročnih uspehov k smelejšim ciljem? (številka: 12, 24.09.1985)
  Program zveze kulturnih organizacij za leto 1986 (številka: 12, 24.09.1985)
  SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROŽNA DOLINA (številka: 12, 24.09.1985)
  »Kašte« varujejo dolino (številka: 12, 24.09.1985)
  Robarji imajo na Dakija topel spomin (številka: 12, 24.09.1985)
  Srečanja, ki združujejo (številka: 13, 15.10.1985)
  Dvorana Krim — ponos krajanov in telesne kulture (številka: 13, 15.10.1985)
  Seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev za namene štipendiranja v letu 1985/86 (številka: 13, 15.10.1985)
  S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE (številka: 13, 15.10.1985)
  Novih 300 m vodovoda (številka: 13, 15.10.1985)
  Kaj predvideva resolucija za leto 1986!? (številka: 13, 15.10.1985)
  Organizirajo (številka: 13, 15.10.1985)
  Oh, ta nesrečni tiskarski škratl (številka: 13, 15.10.1985)
  Trnovska jara kača se še vije (številka: 13, 15.10.1985)
  Petra šesta! (številka: 13, 15.10.1985)
  Partizan Trnovo obvešča (številka: 13, 15.10.1985)
  Odprto rekreacijsko prvenstvo - liga v odbojki (številka: 13, 15.10.1985)
  Jaz bi rad zdravilnih rož (številka: 13, 15.10.1985)
  »Ponudimo vam pravo slovensko hrano!« (številka: 13, 15.10.1985)
  Vsebinski obračun dela v SZDL (številka: 13, 15.10.1985)
  Odprtih problemov v kmetijstvu ni malo (številka: 13, 15.10.1985)
  Zoperstavljanje požarom tako ali drugače (številka: 13, 15.10.1985)
  Pozdrav jeseni — vabilo za starše (številka: 13, 15.10.1985)
  Negospodarske naložbe (številka: 13, 15.10.1985)
  Tovariš predsednik, tudi mi vidimo probleme! (številka: 13, 15.10.1985)
  O statutih občine in mesta (številka: 13, 15.10.1985)
  Športna rekreacija in zdravje (številka: 13, 15.10.1985)
  Horjul bodo spoznali tudi na Japonskem (številka: 13, 15.10.1985)
  Cenejše zaporke za buteljke (številka: 13, 15.10.1985)
  V pograjskem svetu (številka: 13, 15.10.1985)
  Obvestilo o spremembi šolskega koledarja (številka: 13, 15.10.1985)
  Živa aktivnost čebelarjev (številka: 13, 15.10.1985)
  Kmečki turizem in zgodovina kraja vabita! (številka: 13, 15.10.1985)
  Horjulski miličniki ne poznajo počitka (številka: 13, 15.10.1985)
  Rekreacijsko plavanje v centralnem kopališču "Tivoli" (številka: 13, 15.10.1985)
  Jubilej gasilske zveze (številka: 13, 15.10.1985)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 13, 15.10.1985)
  Premalo prostora in kadrov, preveč dela (številka: 13, 15.10.1985)
  Kako uresničujemo naložbe, ki naj bi bile zaključene v tem koledarskem letu? (številka: 13, 15.10.1985)
  BILI SO MED NAMI (številka: 13, 15.10.1985)
  Križanka za vas (številka: 13, 15.10.1985)
  Krajani Rakove Jelše, preberite! (številka: 13, 15.10.1985)
  Obvestilo (številka: 13, 15.10.1985)
  Zaključna ogledna vaja (številka: 13, 15.10.1985)
  Kanalizacija že, ampak (številka: 13, 15.10.1985)
  Prizadevnost trnovske organizacije RK (številka: 13, 15.10.1985)
  Šoferji imajo svoj vozni red (številka: 13, 15.10.1985)
  Namiznoteniški klub Olimpija (številka: 13, 15.10.1985)
  Rezulati in stanje po XII. (L liga) odnosno XIII. (II. in III. liga) kolu trim tekmovanja v malem nogometu (številka: 13, 15.10.1985)
  Razstava kuncev in golobov v Velikih Laščah (številka: 13, 15.10.1985)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 13, 15.10.1985)
  Ocena brigadirskega poletja (številka: 13, 15.10.1985)
  Naše potovanje k prijateljem v pobrateni Lajkovac (številka: 13, 15.10.1985)
  Suhe hiše in njive (številka: 13, 15.10.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 13, 15.10.1985)
  Prvi začetki Ijudske oblasti (številka: 13, 15.10.1985)
  Tovorni terminal v RP—2 odprt (številka: 13, 15.10.1985)
  Viški pionirji v Zagrebu (številka: 13, 15.10.1985)
  Obiskal nas je Švigulin (številka: 13, 15.10.1985)
  Kakšna je naša politika zaposlovanja? (številka: 13, 15.10.1985)
  Rajko Skapin sedmi! (številka: 13, 15.10.1985)
  Iz društva upokojencev v Horjulu! (številka: 13, 15.10.1985)
  Slavje KS Turjak in Velike Lašče (številka: 13, 15.10.1985)
  Barje dviga pesti (številka: 14, 05.11.1985)
  Nov prapor ZŠAM DOLOMITI sekcije Brezovica (številka: 14, 05.11.1985)
  Zahvala preteklosti, obveznost prihodnosti (številka: 14, 05.11.1985)
  Mali nogomet (številka: 14, 05.11.1985)
  Sezona krosov tako in drugače (številka: 14, 05.11.1985)
  Slaba oprema srednjih šol (številka: 14, 05.11.1985)
  Obvestilo (številka: 14, 05.11.1985)
  Najboljši med najboljšimi (številka: 14, 05.11.1985)
  Naši vrtičkarji uspešno uresničujejo zadane naloge (številka: 14, 05.11.1985)
  Sindikat ni le en človek, sindikat smo vsi (številka: 14, 05.11.1985)
  Pobude, predlogi, razmišljanja Sveta za turizem (številka: 14, 05.11.1985)
  Križanka za vas (številka: 14, 05.11.1985)
  Nova električna napeljava na Viču (številka: 14, 05.11.1985)
  Trnovski klobčič se težko odvija (številka: 14, 05.11.1985)
  Dve prireditvi RC Ljubljanica (številka: 14, 05.11.1985)
  Obnova trgovine na Brdu (številka: 14, 05.11.1985)
  Vsak dan lepši Kurešček (številka: 14, 05.11.1985)
  Kulturni poročevalec (številka: 14, 05.11.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 14, 05.11.1985)
  Mladinci so se pomerili v športu (številka: 14, 05.11.1985)
  Voščilo častnemu občanu (številka: 14, 05.11.1985)
  Delovni horjulski pionirji (številka: 14, 05.11.1985)
  BILI SO MED NAMI (številka: 14, 05.11.1985)
  Na vadbi se dobimo (številka: 14, 05.11.1985)
  Obisk mladincev iz Lajkovca (številka: 14, 05.11.1985)
  NNNP ZAŠČITA 85 dosegla vrhunec (številka: 14, 05.11.1985)
  Rekreacijsko plavanje v centralnem kopališču »Tivoli« (številka: 14, 05.11.1985)
  Mokrc — Delovno proslavili obletnico ustanovitve 2. SNOUB Ljubo Šercer (številka: 14, 05.11.1985)
  Pacug zanimiv tudi za otroke drugih slovenskih občin (številka: 14, 05.11.1985)
  Kako bo v bodoče s »šolo v naravi«? (številka: 14, 05.11.1985)
  Iz Partizana Trnovo (številka: 14, 05.11.1985)
  Poziv odbora za obeležitev 400-letnice Trubarjeve smrti! (številka: 14, 05.11.1985)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 14, 05.11.1985)
  O vlogi kmečke žene (številka: 14, 05.11.1985)
  Tenis osvaja Vrhovčane (številka: 14, 05.11.1985)
  Čajanka v Partizanu Trnovo (številka: 14, 05.11.1985)
  Problemi ogrevanja so tu (številka: 14, 05.11.1985)
  Obvestilo (številka: 14, 05.11.1985)
  »Novo vrelišče mladih glasbenikov« (številka: 14, 05.11.1985)
  Brezplačno okrevanje na morju in na Gorenjskem (številka: 14, 05.11.1985)
  Zvedel sem nekaj novega (številka: 14, 05.11.1985)
  OGLAS (številka: 14, 05.11.1985)
  Krajani KS Vnanje Gorice preberite! (številka: 14, 05.11.1985)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 14, 05.11.1985)
  Vrhovčeva mama Ivanka pripoveduje (številka: 14, 05.11.1985)
  Start Auto Rallyja uspešen (številka: 14, 05.11.1985)
  Kulturni poročevalec (številka: 15, 19.11.1985)
  Več programa in smelejšega pogleda v prihodnost (številka: 15, 19.11.1985)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 15, 19.11.1985)
  Obvestilo (številka: 15, 19.11.1985)
  Na koreninah Avnoja rastejo nova pokolenja (številka: 15, 19.11.1985)
  Uspehi ljubljanskih strelcev (številka: 15, 19.11.1985)
  Iz rokovnika za pripravo in izvedbo volitev (številka: 15, 19.11.1985)
  Kje bo mesto srednje agroživilske šole (številka: 15, 19.11.1985)
  IB Elektroprojekt je poklonil računalnik (številka: 15, 19.11.1985)
  V Žičnici kontrola še ni zadovoljiva (številka: 15, 19.11.1985)
  Mednarodni košarkarski turnir (številka: 15, 19.11.1985)
  Glosa (številka: 15, 19.11.1985)
  »ZAŠČITA 85« v krajevni skupnosti Vič (številka: 15, 19.11.1985)
  Halo, so tam Želimlje? (številka: 15, 19.11.1985)
  Dvojna vloga kupca (številka: 15, 19.11.1985)
  O volilnih dokumentih in pripravah na konferenco (številka: 15, 19.11.1985)
  Planske usmeritve vodijo h kvalitetnejšim odnosom! (številka: 15, 19.11.1985)
  OGLASI (številka: 15, 19.11.1985)
  Program idejnopolitičnega in obrambno-samozaščitnega usposabljanja rezervnih vojaških starešin v letu 1985/86 (številka: 15, 19.11.1985)
  Prvi dve kmetiji sta odprli vrata (številka: 15, 19.11.1985)
  Izgradnja telefonskega omrežja na Škofljici (številka: 15, 19.11.1985)
  Zaključek tekmovalnega programa tenisa na Viču (številka: 15, 19.11.1985)
  Drugi košarkarski turnir Olimpik (številka: 15, 19.11.1985)
  Preventiva za varnost mladih je slaba (številka: 15, 19.11.1985)
  oglas (številka: 15, 19.11.1985)
  Rekreacija in tekmovanja (številka: 15, 19.11.1985)
  OGLAS (številka: 15, 19.11.1985)
  Otroci in čebelarstvo (številka: 15, 19.11.1985)
  Taborniki na trnovski OŠ (številka: 15, 19.11.1985)
  Prvi stiki z obrtjo (številka: 15, 19.11.1985)
  Križanka za vas (številka: 15, 19.11.1985)
  Kateri so pomožni objekti? (številka: 15, 19.11.1985)
  Gozdni tek (številka: 15, 19.11.1985)
  Zahvala za računalnik (številka: 15, 19.11.1985)
  Za šolarje zimovanje na Zapotoku (številka: 15, 19.11.1985)
  Topolov slaba zemlja in mraz ne motita (številka: 15, 19.11.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 15, 19.11.1985)
  Iz muhe — slon (številka: 15, 19.11.1985)
  Sklepna turistična prireditev v občini (številka: 15, 19.11.1985)
  Sindikalno delovanje v mandatu, ki se izteka (številka: 15, 19.11.1985)
  Mladinci! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Predlogi za priznanja OF do 15. januarja (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Kaj pomeni gasilcem Vič (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Kar za tretjino dražje otroško varstvo (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Namesto novoletnih čestitk (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Prvi koraki obetajo in združujejo (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Spored tekmovanj (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Komunisti morajo biti enotni proti zaplotništvu (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Dober začetek (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Smučarski tečaj v Mojstrani (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Iskrena zahvala Franciju Krumbergerju (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Tradicija in oranje ledine (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Postali smo pionirji (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Pisemski nabiralnik naj bi bil bližje! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Telovadnica vas pričakuje (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Zahvala dosedanjemu predsedniku (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Ustvarjanje pogojev - zagotovilo hitrejšega razvoja (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Ustvarjalno delo — porok večje učinkovitosti (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Srečno in zadovoljno v letu 1986 (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Zmagoslavje v Kotoru (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Obvestilo upokojencem! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Vročenih 23 odlikovanj Predsedstva SFRJ (številka: 16/17, 17.12.1985)
  K Botri na pizze! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Štiri leta delovanja tabornikov na Vrhovcih (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Smučarski tečaj na Starem vrhu nad Škofjo Loko (številka: 16/17, 17.12.1985)
  O stanju objektov iz programa drugega samoprispevka (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Kritično stanje pitne vode opozarja! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Leto ima dvanajst mesecev (številka: 16/17, 17.12.1985)
  »Razširjeni« Vis vabi! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Bo pomagala prelomnica? (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Sedem pionirskih zaobljub (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Pobude, predlogi, razmišljanja sveta za turizem (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Ljubljana, Velika čolnarska 20 (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Rezultati pod željeno ravnijo (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Najboljši kovač v Jugoslaviji! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Biserna zvestoba (številka: 16/17, 17.12.1985)
  NAŠA KOMUNA (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Obvestilo uprave za družbene prihodke (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Obvestilo krajanom krajevne skupnosti Horjul (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Kje sta: Mah in Blato? (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Osrednja občinska proslava ob dnevu JLA (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Drobne črke utrujajo (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Delegati o informacijski tehnologiji in ustreznih sistemih (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Za večjo varnost tudi boljše delo v KS (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Prinašajo vam Našo komuno (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Dolgoročni program Ljubljane sprejet! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Novoletna praznovanja otrok (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Razgrnitev za podaljšek Kardeljeve in Muzej ljudske revolucije (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Uspeh za uspehom (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Aktivnosti v društvu invalidov občine (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Obvestilo (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Trnovskemu razpletu ob rob (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Srečanje krajanov na Brdu (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Mitjin cilj -100 kilogramov (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Akademija in dedek Mraz (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Z delom do 116 m urejenega cestišča (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Novoletna nagradna krizanka (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Beseda ob letu (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Čebelarsko - lovska razstava (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Jezik - temelj identitete (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Počitniško varstvo v Ljubljani za mlajše pionirje (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Strelsko tekmovanje (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Terminski načrt za usposabljanje RVS v KO ZRVS za obdobje 1985/86 (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Kdor v to dvomi, ničesar ne ve (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Deviz je lahko manj ali več, č (številka: 16/17, 17.12.1985)
  10-letnica strelske sekcije (številka: 16/17, 17.12.1985)
  O razmerah na računalniški srednji šoli (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Lesa preveč in premalo (številka: 16/17, 17.12.1985)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 16/17, 17.12.1985)
  V ospredju boljša preskrba z vodo (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Kulturni Poročevalec (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Dedek Mraz prinesi mi (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Komunalnih skrbi skorajda ni! (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Še bolj delovati med ljudmi (številka: 16/17, 17.12.1985)
  Krajani Rakove jelše, preberite! (številka: 16/17, 17.12.1985)
 22. 1986
   775

  12. febuarja na Brdu (številka: 2, 04.02.1986)
  Akcija zaključni računi '85 (številka: 2, 04.02.1986)
  Obveznosti pri ravnanju z odpadki (številka: 2, 04.02.1986)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine Ljubljana Vič- Rudnik v letu 1986 (številka: 2, 04.02.1986)
  Zakaj tako? (številka: 2, 04.02.1986)
  KVD Primož Trubar v lanskem letu (številka: 2, 04.02.1986)
  Kulturni poročevalec (številka: 2, 04.02.1986)
  OSNUTEK OBLIKOVANJA KONFERENC DELEGACIJ ZA SKUPŠČINE SIS (številka: 2, 04.02.1986)
  ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA VIČ - RUDNIK (številka: 2, 04.02.1986)
  Ob znanih problemih več kritičnosti in akcije (številka: 2, 04.02.1986)
  Razpis (številka: 2, 04.02.1986)
  Razpis za 6.delovno tekmovanje kovinarjev Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 2, 04.02.1986)
  Telefon, cesta, zdravstvena postaja, vodovod in še kaj (številka: 2, 04.02.1986)
  Laščani so pridno zavihali rokave (številka: 2, 04.02.1986)
  O delu izvršnega sveta in upravnih organov (številka: 2, 04.02.1986)
  Evidentirani možni kandidati za člane občinskega komiteja (številka: 2, 04.02.1986)
  DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK OBVEŠČA (številka: 2, 04.02.1986)
  Predlog kandidatov za vodstvo OK ZKS (številka: 2, 04.02.1986)
  Napredno gibanje v slikah (številka: 2, 04.02.1986)
  Prvi posvet v Ljubljani (številka: 2, 04.02.1986)
  Ponosna Kikljeva družina (številka: 2, 04.02.1986)
  Karate in samoobramba (številka: 2, 04.02.1986)
  Proti kajenju še vedno premalo učinkoviti! (številka: 2, 04.02.1986)
  Stanku Trčku v slovo! (številka: 2, 04.02.1986)
  Pustovanje v Partizanu Trnovo (številka: 2, 04.02.1986)
  Izguba je bila kratkotrajna (številka: 2, 04.02.1986)
  Želja za hitrejšim razvojem (številka: 2, 04.02.1986)
  V promilo težko vneseš življenje (številka: 2, 04.02.1986)
  Osnutek odloka o nekaterih vprašanjih obrtnega zakona (številka: 2, 04.02.1986)
  Oh, ta nesrečni tiskarski škrat! (številka: 2, 04.02.1986)
  |Kako bo potekala obravnava kritične analize? (številka: 2, 04.02.1986)
  400 let smrti PRIMOŽA TRUBARJA 150 let rojstva JOSIPA STRITARJA (številka: 2, 04.02.1986)
  Žarko Dolinar ter drugi bivši mojstri bele žogice na Galjevici (številka: 2, 04.02.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 04.02.1986)
  Spet o pomanjkljivostih objektov Samoprispevka II (številka: 2, 04.02.1986)
  Predramimo turizem v Velikih Laščah (številka: 2, 04.02.1986)
  Pojasnilo za boljše razumevanje! (številka: 2, 04.02.1986)
  Kaj je bilo storjenega lani? (številka: 2, 04.02.1986)
  Življenje športne dvorane Krim (številka: 2, 04.02.1986)
  Kmalu odpravljen ukrep družbenega varstva? (številka: 2, 04.02.1986)
  Komasacija na območju »Dobravice« v Želimeljski dolini (številka: 2, 04.02.1986)
  »Savske — Murske elektrarne z Brda« (številka: 2, 04.02.1986)
  Tekmovanja v športni dvorani Krim v februarju in marcu 1986 (številka: 2, 04.02.1986)
  Obnova gradu (številka: 2, 04.02.1986)
  20. februarja prva kandidacijska konferenca (številka: 2, 04.02.1986)
  Letošnje praznovanje občinskega praznika bo na Brezovici (številka: 2, 04.02.1986)
  Obnovljena trgovina lahko več ponudi (številka: 1, 21.01.1986)
  Nudila jim je luč življenja (številka: 1, 21.01.1986)
  OGLASI (številka: 1, 21.01.1986)
  Človeška diagonala (številka: 1, 21.01.1986)
  Silvestrovanje v Domu starejših občanov Kolezija (številka: 1, 21.01.1986)
  Pika Nogavička (številka: 1, 21.01.1986)
  Razgrnjeni prostorski dokumenti (številka: 1, 21.01.1986)
  Knjižice so še na voljo (številka: 1, 21.01.1986)
  Tri leta uspehov (številka: 1, 21.01.1986)
  Stekla je razprava o partijskih kongresnih dokumentih (številka: 1, 21.01.1986)
  Center drobnega gospodarstva — realnost, ki vabi! (številka: 1, 21.01.1986)
  Novo znanje in novi prijatelji (številka: 1, 21.01.1986)
  Zahvala (številka: 1, 21.01.1986)
  Opustošeni gozdovi (številka: 1, 21.01.1986)
  Novi čevlji so dragi (številka: 1, 21.01.1986)
  DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUBLJANA VIČ (številka: 1, 21.01.1986)
  Idealisti v KS Malči Belič še niso popolnoma obupali (številka: 1, 21.01.1986)
  Obvestilo (številka: 1, 21.01.1986)
  Prijetno družabno srečanje starejših prebivalcev (številka: 1, 21.01.1986)
  OBVESTILO (številka: 1, 21.01.1986)
  Od 300 milijonov prihodka največ ustvarjenega z izvozom (številka: 1, 21.01.1986)
  Ob dnevu JLA podeljena priznanja (številka: 1, 21.01.1986)
  Dinar za Pacug (številka: 1, 21.01.1986)
  Mojster za hidravliko (številka: 1, 21.01.1986)
  PREDPISI ZA INVALIDE (številka: 1, 21.01.1986)
  Kulturno prebujenje naj ne zamre (številka: 1, 21.01.1986)
  Slavnostno na Brezovici (številka: 1, 21.01.1986)
  Državna odlikovanja zaslužnim aktivistom in delavcem (številka: 1, 21.01.1986)
  O življenju naših občanov na tujem (številka: 1, 21.01.1986)
  Nekaj vesti o dopisniku Branku (številka: 1, 21.01.1986)
  Rezultati strelskega tekmovanja (številka: 1, 21.01.1986)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine Ljubljana Vič-Rudnik v letu 1986 (številka: 1, 21.01.1986)
  Naša skupna varnost v cestnem prometu (številka: 1, 21.01.1986)
  Sosedje (številka: 1, 21.01.1986)
  Praznični obisk pri najstarejši krajanki (številka: 1, 21.01.1986)
  Akademija in dedek Mraz na Partizanu Vič (številka: 1, 21.01.1986)
  Izžrebani nagrajenci novoletne nagradne križanke (številka: 1, 21.01.1986)
  Pričeli smo z delom (številka: 1, 21.01.1986)
  Razglas pogojev in roka za vlaganje predlogov za podelitev srebrnega znaka ZSS v letu 1986 (številka: 1, 21.01.1986)
  Še o razmerah v mestnih avtobusih (številka: 1, 21.01.1986)
  Stanovanja, stanovanja (številka: 1, 21.01.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 1, 21.01.1986)
  Pregled evidentiranih možnih kandidatov za nosilce vodilnih funkcij v skupščinah DPS in SIS občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 1, 21.01.1986)
  Na Kitajsko peljal bo vlak (številka: 1, 21.01.1986)
  Koncert na Dobrovi (številka: 1, 21.01.1986)
  Ob uspešnem »športnem« letu tudi priznanja najboljšim (številka: 1, 21.01.1986)
  Njegova zadnja pot v domače hribe (številka: 1, 21.01.1986)
  Na vrsti so temeljne kandidacijske konference (številka: 1, 21.01.1986)
  Koronarna rehabilitacija (številka: 1, 21.01.1986)
  Trimska vadba ob glasbi za mlajše članice (številka: 1, 21.01.1986)
  Sprejeli srednjeročni plan občine (številka: 1, 21.01.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 1, 21.01.1986)
  ZIMSKE POČITNICE SO TU! (številka: 1, 21.01.1986)
  Pobud za zbliževanje ni malo (številka: 1, 21.01.1986)
  Rušenju črnih gradenj ob rob! (številka: 1, 21.01.1986)
  Svet krajevne skupnosti Vnanje Gorice (številka: 1, 21.01.1986)
  Če bi Brane krojil norme pravnikom? (številka: 1, 21.01.1986)
  Obvestilo Mestne geodetske uprave (številka: 1, 21.01.1986)
  Barje, kdo bo tebe ljubil?! (številka: 3, 18.02.1986)
  Maximarket vabi k sodelovanju trgovske delavce v pokojii (številka: 3, 18.02.1986)
  Pred kongresne aktivnosti sindikatov (številka: 3, 18.02.1986)
  O obzirnosti in pasjem laježu (številka: 3, 18.02.1986)
  Črna gradnja ovrgla zazidalni načrt! (številka: 3, 18.02.1986)
  Več za oskrbo v vrtcih (številka: 3, 18.02.1986)
  Razstava o Trubarju (številka: 3, 18.02.1986)
  O izgubah (številka: 3, 18.02.1986)
  V KS se dela, pripravlja, snuje (številka: 3, 18.02.1986)
  Do znanja težko, z znanjem lahko (številka: 3, 18.02.1986)
  700 udeležencev, 35 dni in 13.241 km (številka: 3, 18.02.1986)
  Uspelo pionirsko prvenstvo (številka: 3, 18.02.1986)
  Obračun dela (številka: 3, 18.02.1986)
  Za rekreativce 22. februatja (številka: 3, 18.02.1986)
  Zamejski župani v Trubarjevih krajih (številka: 3, 18.02.1986)
  Za dobro poslovanje je potrebno sodelovanje uporabnikov (številka: 3, 18.02.1986)
  O naših podružničnih šolah (številka: 3, 18.02.1986)
  Spoštovani bralci! (številka: 3, 18.02.1986)
  TOZD Reja (številka: 3, 18.02.1986)
  ODLOK (številka: 3, 18.02.1986)
  Sprejeli poročilo skupine CK ZKS (številka: 3, 18.02.1986)
  Ko presenetijo Ižanci (številka: 3, 18.02.1986)
  Sestala se bo tudi občinska konferenca SZDL (številka: 3, 18.02.1986)
  S ključem iz petindvajsetih črk (številka: 3, 18.02.1986)
  SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROŽNA DOLINA (številka: 3, 18.02.1986)
  Zapotoški beli pozdrav! (številka: 3, 18.02.1986)
  Obogaten program za leto l986 (številka: 3, 18.02.1986)
  Tečaji za ženske in moške ter pionirje (številka: 3, 18.02.1986)
  Bakterijam napovedali vojno (številka: 3, 18.02.1986)
  Odločite se: 50 ali 100 milijonov preklopov (številka: 3, 18.02.1986)
  Oblikovanje konference delegacij izvajalcev za skupsčine SIS (številka: 3, 18.02.1986)
  Mi in pomoč človeku (številka: 3, 18.02.1986)
  Dejavnost Rdečega križa na Vrhovcih (številka: 3, 18.02.1986)
  To in ono o prepotrebnih trgovinah! (številka: 3, 18.02.1986)
  Ocenjeno dobro delo RK (številka: 3, 18.02.1986)
  Za osnovnošolce 21. februarja (številka: 3, 18.02.1986)
  Premiki v Študentskem centru (številka: 3, 18.02.1986)
  Občani! (številka: 3, 18.02.1986)
  Temeljne kandidacijske konference so za nami (številka: 3, 18.02.1986)
  Spremeniti odnos do dela v ZK (številka: 3, 18.02.1986)
  O delu socialno-zdravstvene komisije (številka: 3, 18.02.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 18.02.1986)
  Za srečo je včasih potrebno zelo malo! (številka: 3, 18.02.1986)
  Jože Kopitar- Gregor (številka: 3, 18.02.1986)
  Iz oči v oči na zborih krajanov (številka: 3, 18.02.1986)
  Prebivalcem krajevne skupnosti Milan Česnik (številka: 3, 18.02.1986)
  Križanka za vas (številka: 3, 18.02.1986)
  Dopisnik Branko je že doma (številka: 4, 11.03.1986)
  Predlog kandidatov za nosilce volilnih funkcij v skupščini občine in občinskih skupščinah SIS (številka: 4, 11.03.1986)
  Pustovanje za cicibane (številka: 4, 11.03.1986)
  Ne odlok ampak sklep o garanciji (številka: 4, 11.03.1986)
  Krajani, se bomo mar prepirali!? (številka: 4, 11.03.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 4, 11.03.1986)
  Delovnim Ijudem in občanom Ljubljane! (številka: 4, 11.03.1986)
  KS Brezovica se pripravlja na uvedbo krajevnega samoprispevka (številka: 4, 11.03.1986)
  Lista kandidatov (številka: 4, 11.03.1986)
  Koncert z razstavo (številka: 4, 11.03.1986)
  Aktivnosti na vseh področjih (številka: 4, 11.03.1986)
  Pobuda za odpravo črnega zakola (številka: 4, 11.03.1986)
  Kako uresničujemo letošnjo resolucijo? (številka: 4, 11.03.1986)
  »Delovna organizacija Plutal vabi k sodelovanju nove delavce: (številka: 4, 11.03.1986)
  Zahvala (številka: 4, 11.03.1986)
  Skupščina zveze športnih društev Krim (številka: 4, 11.03.1986)
  Na Rakitni je vreme (številka: 4, 11.03.1986)
  Novoizvoljeno predsedstvo OKZKS (številka: 4, 11.03.1986)
  SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RAKOVA JELŠA (številka: 4, 11.03.1986)
  Statut občine sprejet! (številka: 4, 11.03.1986)
  Kje in kaj volijo kmetje? (številka: 4, 11.03.1986)
  Krajani KS Barje preberite! (številka: 4, 11.03.1986)
  SLOVENIJALES - ŽIČNICA (številka: 4, 11.03.1986)
  Pionirski šah (številka: 4, 11.03.1986)
  Kumrno 1985. leto (številka: 4, 11.03.1986)
  Rekreativci na smučeh (številka: 4, 11.03.1986)
  Zakaj se branimo planiranja? (številka: 4, 11.03.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 11.03.1986)
  16. marca bomo volili v krajevnih skupnostih (številka: 4, 11.03.1986)
  Iz velike občinske sejne dvorane (številka: 4, 11.03.1986)
  Delegati sprejeli predlog kandidatov za opravljanje vodilnih dolžnosti v skupščini občine in v skupščinah SIS (številka: 4, 11.03.1986)
  Za boljše delo (številka: 4, 11.03.1986)
  Selekcijski lutkovni prireditvi za republiško srečanje lutkovnih skupin ob rob (številka: 4, 11.03.1986)
  Čuvaj grajskega obzidja (številka: 4, 11.03.1986)
  Mladina pred XII. kongresom ZSMS (številka: 4, 11.03.1986)
  Povezati znanje, usposobiti kadre, učvrstiti delo Zveze komunistov (številka: 4, 11.03.1986)
  Kje in kaj volijo obrtniki in delavci pri zasebnih delodajalcih ? (številka: 4, 11.03.1986)
  Pariz je pač Pariz, tokrat v Šentjoštu (številka: 4, 11.03.1986)
  Najboljši v veleslalomu (številka: 4, 11.03.1986)
  Lani izposojenih 231.189 knjig! (številka: 4, 11.03.1986)
  Tajnika krajevne skupnosti (številka: 4, 11.03.1986)
  Utrinek s Srnjaka (številka: 4, 11.03.1986)
  Iz pripomb, mnenj in stališč temeljnih kandidacijskih konferenc (številka: 4, 11.03.1986)
  Križanka za vas (številka: 4, 11.03.1986)
  Mlada žrtev Črne roke (številka: 4, 11.03.1986)
  Predlogi za podelitev srebrnih priznanj OF v letu 1986 (številka: 4, 11.03.1986)
  Še enkrat več sira (številka: 4, 11.03.1986)
  Kaj zmore Sandi Podobnik? (številka: 4, 11.03.1986)
  Te delegacije bomo volili 16. marca v krajevnih skupnostih, kjer živimo! (številka: 4, 11.03.1986)
  Razpored odvoza kosovnega materiala po krajevnih skupnostih ljubljanskih občin: (številka: 4, 11.03.1986)
  Po tem naslovu boste spoznali prvo viško turistično brošuro (številka: 4, 11.03.1986)
  Obvestilo (številka: 4, 11.03.1986)
  Pridobitev muzeja revolucije v naši občini in njegova neprecenljiva vrednost (številka: 4, 11.03.1986)
  V četrtek, 13. marca bomo volili delegacije na delovnih mestih (številka: 4, 11.03.1986)
  Hribovska KS se ozira nazaj (številka: 4, 11.03.1986)
  Uspehi viških strelcev (številka: 4, 11.03.1986)
  Z več discipline do še boljših uspehov (številka: 4, 11.03.1986)
  Kako odpraviti brezbrižnost? (številka: 4, 11.03.1986)
  Križanka za vas (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Pričakovanega uspeha ni bilo, »velikani« v krizi! (številka: 5/6, 01.04.1986)
  »Papirnati« uspeh horjulskih šolarjev (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Ustvarjalnost mladih je neusahljiva (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Šolska razstava ob 400-letnici Trubarjeve smrti (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Še enkrat o pasjem laježu! (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Sklenjen tretji delegatski mandat (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Manifestativnega dela 30. jubilejnega »Pohoda po poteh partizanske Ljubljane« (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Črno - beli svet (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Akcija za čisto in zeleno Ljubljano (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Kako so potekale volitve 13. marca? (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Ob volitvah odgovoren in poglobljen pristop (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Dobrovški planinci so se pomerili v veleslalomu (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Žal ne pri nas (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Ocena podatkov o direktorjih (številka: 5/6, 01.04.1986)
  ŠPORTNA DVORANA KRIM (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Utrinki z volišč (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Prireditve v čast Josipa Stritarja (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Določeni so kandidati za vodilne dolžnosti (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Predlog kandidatov za nosilce vodilnih delegatskih dolžnosti v občinskih skupščinah SIS (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Delo za pravobranilca samoupravljanja (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Med nagrajenimi raziskovalci veliko mladih (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Pobude in predloge iz temeljnih sredin moramo še bolj razvijati (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Ostajamo vojaki revolucije (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Oh, ta tiskarski škrat! (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Predlog kandidatov za nosilce vodilnih funkcij v skupščini občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Sodelujmo v urejanju življenjskega okolja (številka: 5/6, 01.04.1986)
  V Mercatorjevih prodajalnah lahko kupite nakupno pismo, katero je nova možnost za nakupe (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Kongresu na pot (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Kako smo volili 16. marca? (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Strelke - odlično! (številka: 5/6, 01.04.1986)
  S konference viških mladincev (številka: 5/6, 01.04.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Cepljenje psov (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Živahna gradnja obrtnikov (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Pismo iz Podsmreke (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Obisk pri ustanovitelju (številka: 5/6, 01.04.1986)
  RAZPIS NAGRAD IN PRIZNANJ ZA DOSEŽKE PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI SAMOUPRAVLJANJA V LETU 1986 (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Društveni dan (številka: 5/6, 01.04.1986)
  VOLITVE 86 (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Planinci združeni v Blagajani (številka: 5/6, 01.04.1986)
  »Beseda naših borcev« v prenovljeni knjižnici (številka: 5/6, 01.04.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Morda nas je pred izdajo rešila le težka suknja (številka: 5/6, 01.04.1986)
  Nastop brezovških pevcev (številka: 7, 22.04.1986)
  Ljubezen do knjige, Ijubezen, ki ne zarjavi (številka: 7, 22.04.1986)
  Emona projekt združen z Mercator - tehno (številka: 7, 22.04.1986)
  Prireditve v počastitev jubilejev šole (številka: 7, 22.04.1986)
  ZSMS po kongresu (številka: 7, 22.04.1986)
  Na tekmovanju množični osnovnošolci, srednja šola le ena (številka: 7, 22.04.1986)
  pobude, predlogi, razmišljanja Sveta za turizem (številka: 7, 22.04.1986)
  Zmajčkov butik izvrstnih slaščic prilagojen željam kupcev (številka: 7, 22.04.1986)
  ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 7, 22.04.1986)
  Partizanskega pohoda »Po poteh spominov in tovarištva« '86 (številka: 7, 22.04.1986)
  Nov uspeh viških telovadcev (številka: 7, 22.04.1986)
  Iz občinske kulturne delavnice: (številka: 7, 22.04.1986)
  Univerza za III. življenjsko obdobje (številka: 7, 22.04.1986)
  Za nami je prvo zasedanje skupščine četrtega sklica (številka: 7, 22.04.1986)
  Sad znanja, izkušenj in trme (številka: 7, 22.04.1986)
  V 1.selekciji množično (številka: 7, 22.04.1986)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 7, 22.04.1986)
  Viški pionirji in mladinci o samoupravljanju v osnovnih šolah (številka: 7, 22.04.1986)
  Zlati odličji Lojzeta Kolmana (številka: 7, 22.04.1986)
  OGLAS (številka: 7, 22.04.1986)
  Ob problemih je moč tudi kaj storiti (številka: 7, 22.04.1986)
  Steklo je koristen odpadek (številka: 7, 22.04.1986)
  Zahvala (številka: 7, 22.04.1986)
  Kmalu nove pridobitve (številka: 7, 22.04.1986)
  PARTIZAN TRNOVO (številka: 7, 22.04.1986)
  Janez Zakrajšek (številka: 7, 22.04.1986)
  Izpod Dolomitov (številka: 7, 22.04.1986)
  Prvi radioamaterji na osnovni šoli 7. maja (številka: 7, 22.04.1986)
  Delegati so izvolili (številka: 7, 22.04.1986)
  ADMINISTRATIVNEGA TEHNIKA (številka: 7, 22.04.1986)
  Oddelek milice v Podpeči že deluje (številka: 7, 22.04.1986)
  Najboljši kegljači in kegljačice (številka: 7, 22.04.1986)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 7, 22.04.1986)
  S svojim premoženjem še vedno ravnamo preveč malomarno (številka: 7, 22.04.1986)
  Srečajmo se na Brezovici (številka: 7, 22.04.1986)
  Vročena visoka odlikovanja Predsedstva SFRJ (številka: 7, 22.04.1986)
  Kongres zaupanja in odločnejše poti v prihodnost (številka: 7, 22.04.1986)
  Pionirji so uspeli! (številka: 7, 22.04.1986)
  Maček Muri (številka: 7, 22.04.1986)
  Bogate obresti za znanje (številka: 7, 22.04.1986)
  Križanka za vas (številka: 7, 22.04.1986)
  Trojni jubilej šole na Viču (številka: 7, 22.04.1986)
  PIONIRSKI KAŽIPOT (številka: 7, 22.04.1986)
  Uredimo svoje okolje! (številka: 7, 22.04.1986)
  To in ono o obvoznici! (številka: 7, 22.04.1986)
  Na farmi Gmajnice tudi ambulanta (številka: 7, 22.04.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7, 22.04.1986)
  Pionirke SK Brdo - sezona uspehov (številka: 7, 22.04.1986)
  Tekmovalni duh ne sme usahniti (številka: 7, 22.04.1986)
  Vsebina dela narekuje množičnost (številka: 7, 22.04.1986)
  GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD LJUBLJANA (številka: 7, 22.04.1986)
  Krajani KS Milan Česnik (številka: 7, 22.04.1986)
  Tovarišice in tovariši delegati! (številka: 7, 22.04.1986)
  Nadaljevati z uspešnim delom (številka: 7, 22.04.1986)
  Protest predsedstva OK SZDL (številka: 7, 22.04.1986)
  Krajani KS Krim preberite! (številka: 8, 20.05.1986)
  Veliko denarja za nova znanja (številka: 8, 20.05.1986)
  Za nove avtobusne proge ob podaljšku Kardeljeve ceste preko Gradaščice (številka: 8, 20.05.1986)
  Obvestilo občanom! (številka: 8, 20.05.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 8, 20.05.1986)
  Vrtičkarji preberite! (številka: 8, 20.05.1986)
  Skupno pri prenosu tradicij NOV (številka: 8, 20.05.1986)
  SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIM (številka: 8, 20.05.1986)
  O nalogah za uresničevanje kmetijske politike (številka: 8, 20.05.1986)
  »Trubar« med Raščani (številka: 8, 20.05.1986)
  Posnemajmo mlade Škofeljčane! (številka: 8, 20.05.1986)
  Vsako razpravljanje prinaša korist (številka: 8, 20.05.1986)
  Vodnik, ki ga priporočamo! (številka: 8, 20.05.1986)
  Gostje iz Lajkovca med nami! (številka: 8, 20.05.1986)
  Obvestilo (številka: 8, 20.05.1986)
  Razpis za podelitev listine s plaketo »Josip Broz Tito - 35 let samoupravljanja« v letu 1986 (številka: 8, 20.05.1986)
  Vrh nad Želimljem se predstavi (številka: 8, 20.05.1986)
  Ob 41. obletnici srečanja taboriščnikov Buchenvvald — Dora (številka: 8, 20.05.1986)
  S sprejema na Brezovici (številka: 8, 20.05.1986)
  Vedno so potrebne drzne in pogumne odločitve (številka: 8, 20.05.1986)
  Obvestilo (številka: 8, 20.05.1986)
  V ospredju ocena volitev (številka: 8, 20.05.1986)
  Tek OF 86 (številka: 8, 20.05.1986)
  Teče, ne teče vodica v Vnanje Gorice (številka: 8, 20.05.1986)
  Naš obrambni dan (številka: 8, 20.05.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 8, 20.05.1986)
  Ob rob občinskemu prazniku (številka: 8, 20.05.1986)
  Jutri praznik KS »Krim« (številka: 8, 20.05.1986)
  Bobri za okolje (številka: 8, 20.05.1986)
  Jubilejni pohod (številka: 8, 20.05.1986)
  O moj preljubi, dragi dom (številka: 8, 20.05.1986)
  Pogovarjali smo se z oskrbovankama v Domu počitka na Bokalcah (številka: 8, 20.05.1986)
  S praznika na Dobrovi (številka: 8, 20.05.1986)
  Otroško igrišče na lokaciji Spodnji Rudnik (številka: 8, 20.05.1986)
  Trdna vez vseh rodov (številka: 8, 20.05.1986)
  O prevzemu kurirčkove torbice (številka: 8, 20.05.1986)
  Nova prodajalna z gradbenim materialom (številka: 8, 20.05.1986)
  Odstopite nam odsluženo pohištvo! (številka: 8, 20.05.1986)
  Odgovor in pojanilo Integrala (številka: 8, 20.05.1986)
  Kaj je »kmetija odprtih vrat«? (številka: 8, 20.05.1986)
  27. memorial narodnega heroja Zvonka Runka (številka: 8, 20.05.1986)
  Tekmovanje kovinarjev Ljubljane (številka: 8, 20.05.1986)
  Vodnjaki v Iški vasi (številka: 8, 20.05.1986)
  Odličen uspeh (številka: 8, 20.05.1986)
  S proslave na Vrhovcih (številka: 8, 20.05.1986)
  Srebrni znaki sindikata vročeni! (številka: 8, 20.05.1986)
  Šole, obiščite Velike Lašče! (številka: 8, 20.05.1986)
  Obvestilo (številka: 8, 20.05.1986)
  Izgubili smo prijatelja - pevskega vodjo (številka: 8, 20.05.1986)
  Še, še en krajcarček 'mam (številka: 8, 20.05.1986)
  Peter Vrhunc: Pred nami je trdo in zahtevno delo (številka: 8, 20.05.1986)
  Obvestilo Glasbene šole (številka: 8, 20.05.1986)
  Skupinsko zavarovanje živine na območju Ljubljanskih občin (številka: 8, 20.05.1986)
  Srečanje brigadirjev veteranov MDB (številka: 8, 20.05.1986)
  Odlični rezultati na partizanskem maršu (številka: 8, 20.05.1986)
  Ob dnevu varnosti (številka: 8, 20.05.1986)
  Nekdaj v starih časih (številka: 8, 20.05.1986)
  Razstava ob tednu mladih Vičanov (številka: 8, 20.05.1986)
  Obogatili smo knjižno polico (številka: 8, 20.05.1986)
  Samsa odličen peti (številka: 8, 20.05.1986)
  Planinska razstava v Šentjoštu (številka: 8, 20.05.1986)
  Oh, ta čudoviti svet lutk! (številka: 8, 20.05.1986)
  Utrinka (številka: 8, 20.05.1986)
  Bo ižanska žaga stala (številka: 8, 20.05.1986)
  Za optimizem ni pravih podlag (številka: 8, 20.05.1986)
  Pacug jutri! (številka: 8, 20.05.1986)
  Šolsko športno igrišče - najlepše darilo (številka: 9, 17.06.1986)
  Stara Ljubljana na fotografijah (številka: 9, 17.06.1986)
  Tekmovanje mladih v SLO in DS (številka: 9, 17.06.1986)
  Več akcije v razvojne programe (številka: 9, 17.06.1986)
  Aktivna KS Podpeč-Preserje (številka: 9, 17.06.1986)
  Osebne dohodke potegniti na vajeti (številka: 9, 17.06.1986)
  Viški obrtniki prispevali za zdrav jutri (številka: 9, 17.06.1986)
  Odlikovanje za Tončko Melik (številka: 9, 17.06.1986)
  XIII. Trugarjev memorial (številka: 9, 17.06.1986)
  Opravljene prve seje skupščin občinskih samoupravnih interesnih skupnosti četrtega mandatnega sklica (številka: 9, 17.06.1986)
  Na evropsko prvenstvo po izkušnje (številka: 9, 17.06.1986)
  Največ priznanj šolarkam (številka: 9, 17.06.1986)
  Ko je bila povzdignjena osrednja slovenščina (številka: 9, 17.06.1986)
  Bralci! (številka: 9, 17.06.1986)
  Najboljši Dobrovčani (številka: 9, 17.06.1986)
  Še se bomo videli! (številka: 9, 17.06.1986)
  Krajani Notranjih Goric! (številka: 9, 17.06.1986)
  Predsedstvo OK SZDL o gradivu za četrti samoprispevek (številka: 9, 17.06.1986)
  Rožnodolčani se bodo odločali o samoprispevku! (številka: 9, 17.06.1986)
  Tudi na Barju je bilo slovesno (številka: 9, 17.06.1986)
  Varujmo naše skupno premoženje (številka: 9, 17.06.1986)
  POČITNIŠKO VARSTVO ZA MLAJŠE PIONIRJE (številka: 9, 17.06.1986)
  Mladi iz SRS najuspešnejši (številka: 9, 17.06.1986)
  Nas bo mlajša generacija bolj razveselila? (številka: 9, 17.06.1986)
  Športna tekmovanja v »Tednu mladih Vičanov« (številka: 9, 17.06.1986)
  Poročilo iz kulturnih društev (številka: 9, 17.06.1986)
  Nataša v vrhu pionirskega šaha (številka: 9, 17.06.1986)
  OBVESTILO (številka: 9, 17.06.1986)
  Višja stopnja in višje cene (številka: 9, 17.06.1986)
  Še se lahko prijavite (številka: 9, 17.06.1986)
  Hiš'ca ob cest stoji (številka: 9, 17.06.1986)
  Razvoj zahteva dražji impulzl (številka: 9, 17.06.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 9, 17.06.1986)
  Je trgovski poklic res tako nezanimiv? (številka: 9, 17.06.1986)
  Tovariš rezervni vojaški starešina (številka: 9, 17.06.1986)
  O sporazumevanju tako in drugače! (številka: 9, 17.06.1986)
  Obvestilo (številka: 9, 17.06.1986)
  Obisk iz Novega Beograda (številka: 9, 17.06.1986)
  Koledar Trubarjevih slavnosti (številka: 9, 17.06.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9, 17.06.1986)
  Osnovne organizacije še vedno premalo odločne pri spreminjanju razmer in akcij (številka: 9, 17.06.1986)
  Novo iz Šentjošta (številka: 9, 17.06.1986)
  Mladinska delovna akcija »Pešter 86« (številka: 9, 17.06.1986)
  KS Horjul vabi na praznovanje (številka: 9, 17.06.1986)
  V Pacugu je vse pripravljeno! (številka: 9, 17.06.1986)
  Kaj se dogaja s hišno samoupravo? (številka: 9, 17.06.1986)
  Samoprispevek v Rožni dolini uspel (številka: 10, 08.07.1986)
  Zahvala iz Notranjih Goric (številka: 10, 08.07.1986)
  XVI. območno tekmovanje traktoristov in mladih zadružnikov (številka: 10, 08.07.1986)
  Pet cerkva — kulturni spomeniki (številka: 10, 08.07.1986)
  Podeželski svetli točki (številka: 10, 08.07.1986)
  Domovma je ena (številka: 10, 08.07.1986)
  Viški strelci že četrtič osvojili pokal (številka: 10, 08.07.1986)
  Krajanom KS Kolezija! (številka: 10, 08.07.1986)
  Tovariško srečanje na Ključu (številka: 10, 08.07.1986)
  V krajih znamenitih Slovencev (številka: 10, 08.07.1986)
  35 let Agrotehnike — Grude (številka: 10, 08.07.1986)
  V tem mesecu dve novi pridobitvi! (številka: 10, 08.07.1986)
  Problematika gradnje v viških industrijskih conah (številka: 10, 08.07.1986)
  O naš preljubi, dragi dom (številka: 10, 08.07.1986)
  Oživelo delo mladih Škofljičanov (številka: 10, 08.07.1986)
  Zakaj tako? (številka: 10, 08.07.1986)
  O gospodarskih gibanjih in muzeju revolucije (številka: 10, 08.07.1986)
  Kaj je narobe v naši komunali? (številka: 10, 08.07.1986)
  Na področju naravne in kulturne dediščine še precej nalog (številka: 10, 08.07.1986)
  Krajevna skupnost Vič je podelila priznanja (številka: 10, 08.07.1986)
  V ospredju ekologija in usmerjeno šolstvo! (številka: 10, 08.07.1986)
  Letna konferenca upokojencev na Brezovici (številka: 10, 08.07.1986)
  Več kot nesmisel (številka: 10, 08.07.1986)
  Pet zvezdic za gostilno Jamnik (številka: 10, 08.07.1986)
  Priznanja prizadevnim (številka: 10, 08.07.1986)
  RAZPIS (številka: 10, 08.07.1986)
  Položaj delavca še vedno ni prevladujoč (številka: 10, 08.07.1986)
  Gospodarska banka Ljubljana (številka: 10, 08.07.1986)
  S koroškimi partizani na Ključu (številka: 10, 08.07.1986)
  Rezultati športnih tekmovanj (številka: 10, 08.07.1986)
  Prizadevni gostinci! (številka: 10, 08.07.1986)
  Polka je ukazana! (številka: 10, 08.07.1986)
  Trimsko tekmovanje v nogometu (številka: 10, 08.07.1986)
  Plakete Josip Broz-Tito - 35 let samoupravljanja vročene (številka: 10, 08.07.1986)
  Akcija je letos potekala manj opazno (številka: 10, 08.07.1986)
  Spoštovani bralci! (številka: 10, 08.07.1986)
  S podelitve odlikovanj in priznanj (številka: 10, 08.07.1986)
  Kako uresničujemo letošnjo resolucijo? (številka: 10, 08.07.1986)
  Krajani KS Barje preberite! (številka: 10, 08.07.1986)
  DU Vič — izletniška sekcija (številka: 10, 08.07.1986)
  Čebelarji razvili prapor (številka: 10, 08.07.1986)
  Treba ni, treba ni (številka: 10, 08.07.1986)
  Načrt na Grbi na ogled (številka: 10, 08.07.1986)
  Močnejši še za eno sekcijo (številka: 10, 08.07.1986)
  Kmetije odprtih vrat nas vabijo! (številka: 10, 08.07.1986)
  Trimsko tekmovanje v košarki (številka: 10, 08.07.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 10, 08.07.1986)
  Na državnem prvenstvu telovadci uspešni (številka: 10, 08.07.1986)
  Razpisi rekreacijskih tekmovanj (številka: 10, 08.07.1986)
  Paviljon na Cesti dveh cesarjev danes in jutri (številka: 10, 08.07.1986)
  Drobni koraki v spletu težav (številka: 10, 08.07.1986)
  Dohodek počasi,OD hitreje (številka: 10, 08.07.1986)
  Mali sladkorni bolniki v Preserju (številka: 10, 08.07.1986)
  Naši delegati so delavni (številka: 10, 08.07.1986)
  Izročilo začetnika slovenskega slovstva živi! (številka: 10, 08.07.1986)
  Obiščimo Kurešček in njegovo okolico (številka: 10, 08.07.1986)
  20. septembra zaključna proslava (številka: 11, 09.09.1986)
  Uspešna prenova (številka: 11, 09.09.1986)
  SLOVENIJALES ŽIČNICA (številka: 11, 09.09.1986)
  Barbara Starovasnik-Barbka (številka: 11, 09.09.1986)
  Preizkus znanja (številka: 11, 09.09.1986)
  Svet krajevne skupnosti Barje (številka: 11, 09.09.1986)
  Stanarina v letu 1986 (številka: 11, 09.09.1986)
  Razpravljajmo o programu četrtega samoprispevka! (številka: 11, 09.09.1986)
  VH. planinsko srečanje na Krimu (številka: 11, 09.09.1986)
  Batinarški turnir (številka: 11, 09.09.1986)
  12. septembra otvoritev slovenskega dela evropske pešpoti (številka: 11, 09.09.1986)
  Sklepna slovesnost z otvoritvijo Trubarjeve spominske hiše (številka: 11, 09.09.1986)
  Vpliv podeljenih blagajan ni povsod enak (številka: 11, 09.09.1986)
  Brezpravnost delavstva v predvojni Tobačni tovarni (številka: 11, 09.09.1986)
  14. septembra gozdni tek na Brdu (številka: 11, 09.09.1986)
  Rokometaši Škofljice v republiški ligi (številka: 11, 09.09.1986)
  Cenil dejanja, ne besede (številka: 11, 09.09.1986)
  Karate in samoobramba (številka: 11, 09.09.1986)
  Avgustovska ujma ni prizanašala (številka: 11, 09.09.1986)
  Pregled razprav pokrajevnih skupnostih (številka: 11, 09.09.1986)
  Iščemo tajnika (številka: 11, 09.09.1986)
  Zdravo in čisto okolje tudi bodočim rodovom (številka: 11, 09.09.1986)
  Odkup pšenice le malo nad polovico (številka: 11, 09.09.1986)
  Praznik je bil odraz aktivnosti obeh KS (številka: 11, 09.09.1986)
  Tisoč malih možnosti našega turizma (številka: 11, 09.09.1986)
  Krajevni praznik v Vnanjih Goricah (številka: 11, 09.09.1986)
  Vrsta vprašanj pojasnjenih (številka: 11, 09.09.1986)
  Svet KS Turjak (številka: 11, 09.09.1986)
  Zveza športnih društev KRIM (številka: 11, 09.09.1986)
  Štirideset Utensilinih let (številka: 11, 09.09.1986)
  80 novih delovnih mest (številka: 11, 09.09.1986)
  Kolobar godi zemljo (številka: 11, 09.09.1986)
  Nov lovski dom na Planinci (številka: 11, 09.09.1986)
  Dan samoupravljalcev na svoj način (številka: 11, 09.09.1986)
  Kdaj bo v Vnanjih Goricah zazvonilo? (številka: 11, 09.09.1986)
  V SEPTEMBRU VRSTA OBČINSKIH TRIMSKIH TEKMOVANJ (številka: 11, 09.09.1986)
  »Ljubljančani se zavedamo, da brez čistega zraka in vode jutri ne bo zdravja« (številka: 11, 09.09.1986)
  SLOVENIJALES-ŽIČNICA (številka: 11, 09.09.1986)
  Nove pridobitve, novi samoupravni organi (številka: 11, 09.09.1986)
  Praznik krajevne skupnosti Horjul (številka: 11, 09.09.1986)
  Mladi gasilci razvili svoj prapor (številka: 11, 09.09.1986)
  OBČINSKA RAZISKOVALNA SKUPNOST LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 11, 09.09.1986)
  Makedonski starešine med nami (številka: 11, 09.09.1986)
  Polletne številke povsem ne zadovoljujejo (številka: 11, 09.09.1986)
  Na Rakitni brez zamud (številka: 11, 09.09.1986)
  Biološko središče že raste (številka: 11, 09.09.1986)
  M-Kmetijska zadraga Ljubljana (številka: 11, 09.09.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 11, 09.09.1986)
  S tremi samoprispevki smo pridobili (številka: 11, 09.09.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 11, 09.09.1986)
  Uspel dan športa na Škofljici (številka: 11, 09.09.1986)
  Sporočilo s Komelja (številka: 11, 09.09.1986)
  Občinski komite ZKS o programu samoprispevka IV (številka: 11, 09.09.1986)
  Komentar namesto poročila (številka: 12, 30.09.1986)
  Iz razprav v organizacijah združenega dela (številka: 12, 30.09.1986)
  Rezultat trimskega tekmovanja v malem nogometu (številka: 12, 30.09.1986)
  Vode je (končno) dovolj (številka: 12, 30.09.1986)
  Izjemna udeležba na teniškem tekmovanju (številka: 12, 30.09.1986)
  »FAMPO« bo zmogljivejši kot »KEMO« (številka: 12, 30.09.1986)
  Po osmih mesecih — zmanjšana rast industrijske proizvodnje (številka: 12, 30.09.1986)
  Kakšna bo razvojna politika v naslednjem letu? (številka: 12, 30.09.1986)
  Urnik vadbe v Partizanu Trnovo (številka: 12, 30.09.1986)
  Sindikalni delavci o četrtem samoprispevku (številka: 12, 30.09.1986)
  S tremi samoprispevki smo v naši občini mnogo pridobili (številka: 12, 30.09.1986)
  Do višjih OD in manjših kršitev le z večjitn ustvarjanjem dohodka! (številka: 12, 30.09.1986)
  Jesenski odvoz kosovnega materiala (številka: 12, 30.09.1986)
  Odslej bo nosila ime Rada Pehačka (številka: 12, 30.09.1986)
  90 let Kaminove mame (številka: 12, 30.09.1986)
  Spominska zbirka - pomnik velikemu Slovencu (številka: 12, 30.09.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 12, 30.09.1986)
  Za osnovne šole (številka: 12, 30.09.1986)
  Da bo imel zaupanje v poštenost (številka: 12, 30.09.1986)
  Deset dni letovanja na Čehoslovaškem (številka: 12, 30.09.1986)
  Najboljši med Ljubljančani (številka: 12, 30.09.1986)
  Precej dodatnih predlogov za sanacijo vodovodov in kanalizacije, pomisleki proti grajskemu pobočju in potniški postaji (številka: 12, 30.09.1986)
  Kdaj pa še v Pacugu ni bilo prijetno? (številka: 12, 30.09.1986)
  Pozidava Ljubljanskega barja (I. del) (številka: 12, 30.09.1986)
  Mestno gledališče Ljubljansko vabi v goste (številka: 12, 30.09.1986)
  Vabilo glasbenikom (številka: 12, 30.09.1986)
  Razveseljiva dejavnost turističnih društev (številka: 12, 30.09.1986)
  Na nogometnem igrišču namesto na ulici (številka: 12, 30.09.1986)
  Cilji četrtega samoprispevka (številka: 12, 30.09.1986)
  Vse slabši položaj mladih (številka: 12, 30.09.1986)
  Osnovna šola Kolezija odprla vrata (številka: 12, 30.09.1986)
  Obvestilo članom društva (številka: 12, 30.09.1986)
  Razprava, ne agitacija (številka: 12, 30.09.1986)
  Ni počitka za ustvarjalnost (številka: 12, 30.09.1986)
  Potreba po splošni sanaciji vodovoda (številka: 12, 30.09.1986)
  Krajani KS Milana Česnika (številka: 12, 30.09.1986)
  SPV in ZŠAM Dolomiti (številka: 12, 30.09.1986)
  Dejavnost Partizana Trnovo (številka: 13, 14.10.1986)
  Mi nimamo previsokih plač (številka: 13, 14.10.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 13, 14.10.1986)
  Predelali bodo po 6000 ton semena (številka: 13, 14.10.1986)
  Urnik vadbe v Partizanu Vič (številka: 13, 14.10.1986)
  Oh, ta tiskarski škrat! (številka: 13, 14.10.1986)
  Pregled koles (številka: 13, 14.10.1986)
  Odgovori na vprašanja, ki ste jih zastavili! (številka: 13, 14.10.1986)
  Občina elektronike (številka: 13, 14.10.1986)
  Oktober - mesec varstva pred požarom (številka: 13, 14.10.1986)
  Kdaj asfalt do Stranske vasi? (številka: 13, 14.10.1986)
  Dobimo se na Turjaku! (številka: 13, 14.10.1986)
  Milan Vrtačnik (številka: 13, 14.10.1986)
  Skromen izgled, bogata vsebina (številka: 13, 14.10.1986)
  Inovacijam vrata povsod še niso odprta! (številka: 13, 14.10.1986)
  Seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev za namene štipendiranja v letu 1986/87 (številka: 13, 14.10.1986)
  Majcnova družina je bila partizanska (številka: 13, 14.10.1986)
  Spored tekmovanj v športni dvorani Krim (številka: 13, 14.10.1986)
  Stališča občinske konference SZDL (številka: 13, 14.10.1986)
  Zdaj je moč kupiti lokale (številka: 13, 14.10.1986)
  Kulturni poročevalec (številka: 13, 14.10.1986)
  Uspel obrambni dan (številka: 13, 14.10.1986)
  Tudi vrtičkarji potrebujejo znanje (številka: 13, 14.10.1986)
  Uspešno zaključena razstava (številka: 13, 14.10.1986)
  Novi prometni znaki (številka: 13, 14.10.1986)
  Obisk v treh urejenih krajevnih skupnostih (številka: 13, 14.10.1986)
  Ocena prvega dela javne razprave o samoprispevku IV (številka: 13, 14.10.1986)
  Pionirski besedi velja večkrat prisluhniti (številka: 13, 14.10.1986)
  Križanka za vas (številka: 13, 14.10.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 13, 14.10.1986)
  Alpina kmalu na Šentjoštu (številka: 13, 14.10.1986)
  Krajani KS Barje, Peruzzi in Kozarje preberite! (številka: 13, 14.10.1986)
  Avtomobil — potreba današnjega časa (številka: 13, 14.10.1986)
  Utrinek iz Agrotehnike (številka: 13, 14.10.1986)
  Športni teden viških upokojencev (številka: 13, 14.10.1986)
  Vodja kokošje farme v Horjulu Janez Lončar pri kontroli napajalnika (številka: 13, 14.10.1986)
  Za učenje ni nikoli prepozno! (številka: 13, 14.10.1986)
  Skupščina vojaških invalidov »Vrhovci« (številka: 13, 14.10.1986)
  Nova linija za termično obdelavo tobaka (številka: 13, 14.10.1986)
  Pozidava Ljubljanskega barja (II. del) (številka: 13, 14.10.1986)
  Opozorilo v Naši komuni ni zaleglo (številka: 13, 14.10.1986)
  Za tiste, ki niso več aktivno zaposleni (številka: 13, 14.10.1986)
  OBČANI! (številka: 13, 14.10.1986)
  Zakaj se selijo starejši ljudje v dom? (številka: 13, 14.10.1986)
  Krakovo in Eipprova ulica kulturni in zgodovinski spomenik (številka: 13, 14.10.1986)
  V oddaljenih vaseh Turjaka že zvonijo telefoni (številka: 13, 14.10.1986)
  Ali bomo vedno poslušali pravljico o steklenem polžu in jari kači? (številka: 14, 11.11.1986)
  Obvestilo občanom (številka: 14, 11.11.1986)
  Marca:nova skupščina obrtnega združenja (številka: 14, 11.11.1986)
  Voziti varno! (številka: 14, 11.11.1986)
  4. tekmovanje gasilskih enot civilne zaščite (številka: 14, 11.11.1986)
  Drugi na republiškem prvenstvu v balinanju (številka: 14, 11.11.1986)
  KONČNI REZULTATI TRIMSKEGA TEKMOVANJA V MALEM NOGOMETU (številka: 14, 11.11.1986)
  DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 14, 11.11.1986)
  OB DNEVU PIONIRJEV (številka: 14, 11.11.1986)
  Izlet Doma Kolezija (številka: 14, 11.11.1986)
  Viški gostinci spet vabijo (številka: 14, 11.11.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 14, 11.11.1986)
  Dinar za Pacug (številka: 14, 11.11.1986)
  Drugi trnovski pesnik (številka: 14, 11.11.1986)
  Devetmesečni gospodarski rezultati so tu! (številka: 14, 11.11.1986)
  Kulturne novice (številka: 14, 11.11.1986)
  Le v Ilirija-Vedrogu brez posebnih informacij (številka: 14, 11.11.1986)
  Kam s staro navlako? (številka: 14, 11.11.1986)
  Mladi o poročilu o delu OK ZSMS in programskih usmeritvah (številka: 14, 11.11.1986)
  Sodelovati in zmagati (številka: 14, 11.11.1986)
  Vabilo otrokom, ki ne hodijo v vrtce (številka: 14, 11.11.1986)
  Brdniški vrtec — pridobitev tretjega samoprispevka (številka: 14, 11.11.1986)
  Nova pridobitev dobrega sodelovanja (številka: 14, 11.11.1986)
  Razgovor z dr. Marjanom Rožičem (številka: 14, 11.11.1986)
  Pred pogozdovanjem (številka: 14, 11.11.1986)
  Rezultati jesenskega krosa (številka: 14, 11.11.1986)
  Delo škudov (številka: 14, 11.11.1986)
  III. liga — nepopolno XV. kolo (številka: 14, 11.11.1986)
  Plavanje in namizni tenis (številka: 14, 11.11.1986)
  Čufiju v spomin (številka: 14, 11.11.1986)
  Za enkrat samo gasilska vaja (številka: 14, 11.11.1986)
  Samoprispevek odpira pot v prihodnost (številka: 14, 11.11.1986)
  S tremi samoprispevki bomo pridobili 136 objektov (številka: 14, 11.11.1986)
  URNIK VADBE TVD PARTIZAN VELIKE LAŠČE (številka: 14, 11.11.1986)
  Občani! (številka: 14, 11.11.1986)
  Prenova Zveze komunistov niso novi sklepi, so pa nove oblike, metode in vsebina dela (številka: 14, 11.11.1986)
  barjanski osat (številka: 14, 11.11.1986)
  V ospredju resolucija za leto 1987 (številka: 14, 11.11.1986)
  Obisk delegacije KPI iz Pesara-Urbina (številka: 14, 11.11.1986)
  Mladi novinarji pri nas (številka: 14, 11.11.1986)
  Gasilci so se pomerili na Brezovici (številka: 14, 11.11.1986)
  Delegati skupščinskih zborov o samoprispevku (številka: 14, 11.11.1986)
  Ogled čistilne naprave (številka: 14, 11.11.1986)
  Končni rezultati občinskega trimskega tekmovanja v košarki (številka: 14, 11.11.1986)
  Pred letnimi članskimi sestanki (številka: 14, 11.11.1986)
  KOMISIJA ZA DELOVNA RAZMERJA KEMIJSKEGA INŠTITUTA »BORIS KIDRIČ« (številka: 14, 11.11.1986)
  Tudi v drugič je bilo uspešno (številka: 14, 11.11.1986)
  Kje bomo 23. novembra glasovali? (številka: 14, 11.11.1986)
  Zaskrbljujoči podatki (številka: 14, 11.11.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 14, 11.11.1986)
  1. natečaj za dodelitev družbenih stanovanj (številka: 14, 11.11.1986)
  Naše ravnanje v času požara! (številka: 14, 11.11.1986)
  Ni prostora za domačine (številka: 14, 11.11.1986)
  Nerazvitost v razviti (?) Ljubljani (številka: 14, 11.11.1986)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 14, 11.11.1986)
  Dokončni program samoprispevka IV sprejet (številka: 14, 11.11.1986)
  »Delava, ker moreva« (številka: 14, 11.11.1986)
  Občinska uprava odpira vrata (številka: 14, 11.11.1986)
  Sindikalne organizacije in KS (številka: 14, 11.11.1986)
  Ali se bomno po letu 1987 varneje vozili? (številka: 14, 11.11.1986)
  Občutljiva vprašanja ne smejo ostati za neke »boljše čase« (številka: 14, 11.11.1986)
  O samoprispevku se bomo odločali 23. novembra na referendumu (številka: 14, 11.11.1986)
  Hrasteniški kamnolom še ni izčrpan (številka: 14, 11.11.1986)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 15, 03.12.1986)
  Tretji košarkarski turnir OLIMPIK (številka: 15, 03.12.1986)
  Rekreacijsko tekmovanje občine v streljanju (številka: 15, 03.12.1986)
  Lažno solidarnost se da odpraviti (številka: 15, 03.12.1986)
  Bo uspelo (trgovinskemu) sindikatu rešiti trgovine (številka: 15, 03.12.1986)
  Poročilo o čistilni akciji (številka: 15, 03.12.1986)
  Vaba za zahtevne gospodinje (številka: 15, 03.12.1986)
  Vzroke slabega glasovanja bomo skrbno pretehtali (številka: 15, 03.12.1986)
  Srednješolci v pripravah na drugo sekcijo (številka: 15, 03.12.1986)
  Odlikovanja Predsedstva SFRJ zaslužnim občanom (številka: 15, 03.12.1986)
  Z udarniškim delom do nove gloriete (številka: 15, 03.12.1986)
  Po ukinjenem ukrepu v Študentskem centru (številka: 15, 03.12.1986)
  Spet vlak »bratstva in enotnosti« (številka: 15, 03.12.1986)
  Obrtno podjetje Podpeč (številka: 15, 03.12.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 15, 03.12.1986)
  Izrekli smo se proti uvedbi samoprispevka (številka: 15, 03.12.1986)
  Aktivnosti planincev iz Šentjošta (številka: 15, 03.12.1986)
  Zimske počitnice (številka: 15, 03.12.1986)
  Predlog resolucije o uresničevanju družbenega plana za leto 1987 v razpravi! (številka: 15, 03.12.1986)
  Kakšna bo usoda Karunove ulice? (številka: 15, 03.12.1986)
  Doseči realno planiranje in »moralno prenovo« ZK (številka: 15, 03.12.1986)
  Koliko rojstnih dni ima novogradnja (številka: 15, 03.12.1986)
  Sadne sušilnice še niso izumrle (številka: 15, 03.12.1986)
  Zadeva: reportaža (številka: 15, 03.12.1986)
  Ljubitelji plavanja! (številka: 15, 03.12.1986)
  Letos 1.600 vstopnic po 300 dinarjev (številka: 15, 03.12.1986)
  Kje imajo čas vrtati vase? (številka: 15, 03.12.1986)
  Odpraviti črne točke (številka: 15, 03.12.1986)
  O »poševni« svetilki na Cesti v Mestni log (številka: 15, 03.12.1986)
  Črna gradnja naša vsakdanja (številka: 15, 03.12.1986)
  Odločitev je prišla (številka: 15, 03.12.1986)
  20 SREBRNIH PRIZNANJ OF ZA LETO 1987 (številka: 15, 03.12.1986)
  Filmski projekt »Barje« (številka: 15, 03.12.1986)
  Kako smo glasovali na referendumu za uvedbo četrtega samoprispevka? (številka: 15, 03.12.1986)
  Jesensko sonce vabi v naravo (številka: 15, 03.12.1986)
  Letna programska seja OK SZDL Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 15, 03.12.1986)
  Občinska uprava odpira vrata (številka: 15, 03.12.1986)
  Blokada Viča, Vrhovcev in Kozarij (številka: 15, 03.12.1986)
  Vabilo na koncert! (številka: 15, 03.12.1986)
  Pobuda ZSMS o civilni službi (številka: 15, 03.12.1986)
  Pobudi za legalizacijo stavk in planiranju v OZD (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Za še uspešnejše delo (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Pol leta premišljevanja za eno uro dela (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Do znanj po novi poti (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Razvoj našega mesta ne bo zastal (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Najvišja športna priznanja (številka: 16/17, 22.12.1986)
  V spomin (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Veste,kje je »Červeni klastor«? (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Pestra gimnastična sezona (številka: 16/17, 22.12.1986)
  OGLASI (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Prizadevni kljub pomanjkljivi opremi (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Tekmovanje v počastitev dneva JLA (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Krajani KS Barje preberite! (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Mlinska kolesa se ne sučejo v prazno (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Čas zahteva pošteno besedo in dejanja (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Prihaja stari, dobri dedek Mraz (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Pridni zbiralci papirja (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Lojze Kolman nima časa počivati na lovorikah (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Poimenovanje lavriške šole (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Iz programa dela občinske konference ZRVS Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986/87 (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Zahvala (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Upokojenci na Rudniku proslavili ustanovitev Avnoja (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Pod Rožnikom raste biološko središče (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Gospodarnejši pristop pri čiščenju struge (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Praznovanje dneva republike (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Konferenca SZDL o neizglasovanem samoprispevku (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Grad je bil fotografiran leta 1933 (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Kaj si obetamo od novega leta? (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Smučarski tečaji na Kureščku (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Slovesno ob dnevu JLA (številka: 16/17, 22.12.1986)
  »Napisano na položaju, decembra 1943« (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Kaj je s plani krajevnih skupnosti? (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Prinašajo vam Našo komuno (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Moj učitelj Jože Plečnik (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Odlikovanja borcem Šercerjeve brigade in delavcem Surovine (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Pobude za nadaljnje delo (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Čokolada iz sestreljenega bombnika (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Potreba po boljši cestni povezavi (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Po delu se spozna rokodelca (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Naš kulturni dan (številka: 16/17, 22.12.1986)
  NOVOLETNA NAGRADNA KRIŽANKA (številka: 16/17, 22.12.1986)
  NATEČAJ ZA NOVE SPOMINKE LJUBLJANSKE REGIJE (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Drugačna vsebina štafete mladosti (številka: 16/17, 22.12.1986)
  »Torzo« oziroma Karlovški most je že 10 let nedograjen (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Otvoritev lekarne (številka: 16/17, 22.12.1986)
  O družbenem varstvu borcev (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Slovo od prijatelja (številka: 16/17, 22.12.1986)
  NAŠA KOMUNA (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Nekaj besed o plesni skupini v osnovni šoli Preserje (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Strokovna ekskurzija v Tomos (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Kje vse so lahko še vzroki za neuspeli referendum? (številka: 16/17, 22.12.1986)
  VABILO (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Nadležna fotografija (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Urice izletnikom se iztekajo (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Ob letni konferenci društev (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Program prireditev v krajevnih skupnostih (številka: 16/17, 22.12.1986)
  RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V LETU 1987 (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Kandidat za trgovsko »blagajano« (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Ohrabrujoč pogled v prihodnost (številka: 16/17, 22.12.1986)
  Dinar za Pacug (številka: 16/17, 22.12.1986)
 23. 1987
   818

  Iskra (številka: 1, 20.01.1987)
  V Avtomontaži so praznovali (številka: 1, 20.01.1987)
  Skupen nastop dveh tozdov Ljubljanskih mlekarn (številka: 1, 20.01.1987)
  Kontrolirajmo svoj krvni tlak (številka: 1, 20.01.1987)
  Mraz vsem ne more do živega (številka: 1, 20.01.1987)
  Osnutek zazidalnega načrta za Smrjene razgrnjen (številka: 1, 20.01.1987)
  »Foter, vaše hčere...ali vaško Bojanovo zmagoslavje« (številka: 1, 20.01.1987)
  Po sledeh Cankarjevega bataljona (številka: 1, 20.01.1987)
  Pravočasno odkrivanje pravih problemov! (številka: 1, 20.01.1987)
  Visoko odlikovanje Maksu Klanšku (številka: 1, 20.01.1987)
  RAZPIS (številka: 1, 20.01.1987)
  Na stičišču ravnine in hribov (številka: 1, 20.01.1987)
  Vodovod v Lanišču (številka: 1, 20.01.1987)
  Občinska ekipa ZRVS - ZSMS prva v Dražgošah (številka: 1, 20.01.1987)
  Sklep o preživnini (številka: 1, 20.01.1987)
  Dedek Mraz na Lavrici (številka: 1, 20.01.1987)
  Mercator Kmetijska zadruga v novih prostorih (številka: 1, 20.01.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 1, 20.01.1987)
  Smučarski tečaj Partizana Trnovo (številka: 1, 20.01.1987)
  Branili bomo drugo mesto (številka: 1, 20.01.1987)
  Iz krajevne skupnosti Milan Česnik (številka: 1, 20.01.1987)
  Gasilke v Tobačni tovarni (številka: 1, 20.01.1987)
  Delo z mladino — delo mladih (številka: 1, 20.01.1987)
  Odlok o reji, cepljenju...psov (številka: 1, 20.01.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 1, 20.01.1987)
  V športno dvorano Krim (številka: 1, 20.01.1987)
  Bo praznovanje letošnjega občinskega praznika na Rakitni?! (številka: 1, 20.01.1987)
  Resolucija za tekoče leto sprejeta (številka: 1, 20.01.1987)
  15. januarja praznik jugoslovanskih šoferjev (številka: 1, 20.01.1987)
  Tenis v občini (številka: 1, 20.01.1987)
  Moderna mlekarna za 500 tisoč litrov mleka (številka: 1, 20.01.1987)
  Delno povrnjena škoda (številka: 1, 20.01.1987)
  Učitelj in učenec in ocena so eno (številka: 1, 20.01.1987)
  Rezultati občinskih trimskih tekmovanj (številka: 1, 20.01.1987)
  Ponudba (številka: 1, 20.01.1987)
  Nova organiziranost odpira Ilirji-Vedrog smelejše razvojne usmeritve (številka: 1, 20.01.1987)
  Pisatelj Ingolič na vojaški šoli (številka: 1, 20.01.1987)
  Izžrebani nagrajenci (številka: 1, 20.01.1987)
  Nagrade in priznanja za prizadevnost in spodbudo (številka: 1, 20.01.1987)
  Prednostna naloga: asfalt (številka: 1, 20.01.1987)
  Srečanje z Antonom Ingoličem (številka: 1, 20.01.1987)
  Počitnice so pred vrati (številka: 1, 20.01.1987)
  Šola smučanja (številka: 1, 20.01.1987)
  Vabilo upokojencem (številka: 1, 20.01.1987)
  Tečaj aerobike v Partizanu Trnovo (številka: 1, 20.01.1987)
  Zahvala (številka: 1, 20.01.1987)
  NATEČAJ (številka: 1, 20.01.1987)
  1 kg stekla — 1 dinar? (številka: 1, 20.01.1987)
  Smučarski center naše občine (številka: 1, 20.01.1987)
  Stanovanjski vozel na Igu (številka: 1, 20.01.1987)
  Občinsko prvenstvo v veleslalomu (številka: 2, 10.02.1987)
  Največja pridobitev: gasilski dom (številka: 2, 10.02.1987)
  Delegatska vprašanja! (številka: 2, 10.02.1987)
  O delu društva socialnih delavcev (številka: 2, 10.02.1987)
  Kulturni izziv Trnovčanom (številka: 2, 10.02.1987)
  Mladina izvolila novo vodstvo in sprejela koncept štafete mladosti (številka: 2, 10.02.1987)
  V Študentskem naselju motnje presežene (številka: 2, 10.02.1987)
  Veterani z belo žogico na Galjevici (številka: 2, 10.02.1987)
  Obvestilo (številka: 2, 10.02.1987)
  Semafori na Dolenjki (številka: 2, 10.02.1987)
  Gostinec gostincu... človek (številka: 2, 10.02.1987)
  Razglas pogojev in roka za vlaganje predlogov podelitev srebrnega znaka ZSS v letu 1987 (številka: 2, 10.02.1987)
  Celovita informacija — pogoj za odgovorno odločanje (številka: 2, 10.02.1987)
  Pester program izletov in pohodov (številka: 2, 10.02.1987)
  Vsebinsko še bogatejši program (številka: 2, 10.02.1987)
  Za zvok in sliko (številka: 2, 10.02.1987)
  Center drobnega gospodarstva dobiva podobo (številka: 2, 10.02.1987)
  Razpis za 7. delovno tekmovanje kovinarjev Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 2, 10.02.1987)
  O delu v letu 1986 (številka: 2, 10.02.1987)
  Sklep: več načrtovanega sodelovanja (številka: 2, 10.02.1987)
  60 let skupnega življenja Ivana in Emilije Janežič (številka: 2, 10.02.1987)
  Živahna gradbena aktivnost (številka: 2, 10.02.1987)
  Koliko kulture potrebujemo? (številka: 2, 10.02.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 10.02.1987)
  Postaja prve pomoči za nerabne avtomobile (številka: 2, 10.02.1987)
  Veliko znanja za malo denarja (številka: 2, 10.02.1987)
  Zahvala (številka: 2, 10.02.1987)
  Obvestilo (številka: 2, 10.02.1987)
  100 let Uršule Dominiko (številka: 2, 10.02.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 2, 10.02.1987)
  železniško gospodarstvo Ljubljana (številka: 2, 10.02.1987)
  Kaplja pelina na rožnodolski samoprispevek! (številka: 2, 10.02.1987)
  Planiranje v KS (številka: 2, 10.02.1987)
  Od Gabrnikovega grabna do Velikih Lašč (številka: 2, 10.02.1987)
  Programsko volilna seja občinskega komiteja ZK (številka: 2, 10.02.1987)
  Rog za Krakovce in Trnovčane (številka: 2, 10.02.1987)
  Slab odziv opozarja (številka: 2, 10.02.1987)
  KRAJEVNA SKUPNOST PIJAVA GORICA (številka: 2, 10.02.1987)
  Praznovanje dedka Mraza tako in drugače (številka: 2, 10.02.1987)
  Hvaležni za lep december (številka: 2, 10.02.1987)
  Lomeče razlike med včeraj in danes (številka: 2, 10.02.1987)
  Ne pozabite na naše ptice (številka: 2, 10.02.1987)
  Dr. Sonja Kukovec (številka: 2, 10.02.1987)
  Karate in samoobramba v Forumu (številka: 2, 10.02.1987)
  Kmetija sredi gozda (številka: 2, 10.02.1987)
  Komu lovorika? (številka: 2, 10.02.1987)
  Nudimo vam izobraževanje za uporabo računalnikov (številka: 2, 10.02.1987)
  KS Škofljica išče računovodjo (številka: 3, 16.02.1987)
  Predavanje za četveronožce! (številka: 3, 16.02.1987)
  Strokovnjakom popolnoma odptta vrata v DO HOJA (številka: 3, 16.02.1987)
  Oh, ta tiskarski škrat! (številka: 3, 16.02.1987)
  Zakaj tako? (številka: 3, 16.02.1987)
  Še bolj krotki hudourniki nad Božno (številka: 3, 16.02.1987)
  Izredne težave v organizacijah združenega dela (številka: 3, 16.02.1987)
  Pester in predvsem obvezujoč program dela (številka: 3, 16.02.1987)
  90-Ietnica Marije Simon (številka: 3, 16.02.1987)
  Koledar slovenskih športno rekreativnih prireditev 1988 (številka: 3, 16.02.1987)
  Koliko črnih pik je še ostalo in koliko je spet novih (številka: 3, 16.02.1987)
  Konferenca občinske organizacije ZK bo 27. februarja (številka: 3, 16.02.1987)
  OBVESTILO (številka: 3, 16.02.1987)
  Rezultati občinskega tekmovanja pionirjev v namiznem tenisu (številka: 3, 16.02.1987)
  Za ponovno presojo ekoloških vidikov urbanistične ureditve industrijske cone VP 1/2 Rudnik (številka: 3, 16.02.1987)
  Tudi nogomet lahko tke prijateljske vezi (številka: 3, 16.02.1987)
  O sodelovanju in jubileju (številka: 3, 16.02.1987)
  Naša voda - leglo mikroorganizmov HL (številka: 3, 16.02.1987)
  Bralci! (številka: 3, 16.02.1987)
  VABILO (številka: 3, 16.02.1987)
  Sindikalno delo je takšno, kakršnega smo pripravljeni uveljaviti (številka: 3, 16.02.1987)
  O lanskih in letošnjih izletih (številka: 3, 16.02.1987)
  STRELSKE NOVICE (številka: 3, 16.02.1987)
  Vas Plešivica nekdaj in danes! (številka: 3, 16.02.1987)
  Začasna ustavitev Polikemove investicije (številka: 3, 16.02.1987)
  Zanemarjeni podhod pod železnico na Viču (številka: 3, 16.02.1987)
  Življenje dehti tudi v jeseni (številka: 3, 16.02.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 16.02.1987)
  Novice z Brezovice (številka: 3, 16.02.1987)
  Ljubiteljska kultura še ne bo zamrla (številka: 3, 16.02.1987)
  Zvezde Barjan najboljši (številka: 3, 16.02.1987)
  Voda in ostale težave (številka: 3, 16.02.1987)
  Steklina in naše ukrepanje (številka: 3, 16.02.1987)
  Delo se je obrestovalo (številka: 3, 16.02.1987)
  razpis (številka: 3, 16.02.1987)
  Tekmovanja ŠŠD v februarju in marcu (številka: 3, 16.02.1987)
  Servis notranje in zunanje pohištvene opreme (številka: 3, 16.02.1987)
  Globalni prikaz vsebine amandmajev k ustavi SFRJ (številka: 3, 16.02.1987)
  Vpis (številka: 3, 16.02.1987)
  Kaj izboljšati v našem kraju? (številka: 3, 16.02.1987)
  KRAJANI KRAJEVNE SKUPNOSTI RUDNIK (številka: 3, 16.02.1987)
  Krvodajalstvo v upadu? (številka: 3, 16.02.1987)
  Sindikat o svojem delu, štrajkih, nagrajevanju (številka: 3, 16.02.1987)
  Barje za slovenski kulturni praznik (številka: 3, 16.02.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 3, 16.02.1987)
  Opozorilo rezervnim vojaškim starešinam (številka: 4, 03.03.1987)
  Naše letovanje na Češkem (številka: 4, 03.03.1987)
  Golovški smuk 1987 (številka: 4, 03.03.1987)
  Brezplačen oddih za delavce (številka: 4, 03.03.1987)
  6. tradicionalni veleslalom Šentjoških hribov in planin (številka: 4, 03.03.1987)
  Še en utrip kulture na vasi (številka: 4, 03.03.1987)
  Jožetovih 90 1et (številka: 4, 03.03.1987)
  Komunisti o svojem delu (številka: 4, 03.03.1987)
  Občinsko tekmovanje »Mladi in kmetijstvo« (številka: 4, 03.03.1987)
  Turistično sprejemni center Ljubljane pri Bokalcih! (številka: 4, 03.03.1987)
  Občinsko prvenstvo v veleslalomu (številka: 4, 03.03.1987)
  Klena beseda v senci anonimnosti (številka: 4, 03.03.1987)
  Odslej časopisni svet Naše komune (številka: 4, 03.03.1987)
  Medsebojno sodelovanje KS (številka: 4, 03.03.1987)
  Nekaj besed o cerkvi Sv. Ahaca (številka: 4, 03.03.1987)
  Razpoznavna bolezen je že na pol pozdravljena (številka: 4, 03.03.1987)
  Srečanje predstavnikov verskih skupnosti! (številka: 4, 03.03.1987)
  Potrošniki, udeležite se posvetov o toplotni izolaciji! (številka: 4, 03.03.1987)
  Vabilo za udeležbo na dnevih športa mladih Vičanov (številka: 4, 03.03.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 03.03.1987)
  Podoba naših cest (številka: 4, 03.03.1987)
  Šentvid — Iška vas (številka: 4, 03.03.1987)
  Zima nas vedno znova preseneča — pozimi (številka: 4, 03.03.1987)
  križanka za vas (številka: 4, 03.03.1987)
  Predlogi za podelitev srebrnih priznanj OF v letu 1987 (številka: 4, 03.03.1987)
  Dober dan hladno zidovje (številka: 4, 03.03.1987)
  Tudi v Ljubljani je veslanje (številka: 4, 03.03.1987)
  Smučali smo se v Stranski vasi (številka: 4, 03.03.1987)
  Mladi bodo v Notranjih Goricah predstavili svojo dejavnost (številka: 4, 03.03.1987)
  Kultura je dočakala svoj dan (številka: 4, 03.03.1987)
  Gospodarji: Ne igrajte se z ognjem (številka: 4, 03.03.1987)
  Narava (številka: 4, 03.03.1987)
  Složno nad težave (številka: 4, 03.03.1987)
  Osmi marec je samo eden (številka: 4, 03.03.1987)
  Za avtobus preveč, za hidrogliser premalo (številka: 4, 03.03.1987)
  Prispevajmo za porodnišnico! (številka: 4, 03.03.1987)
  Oh, ta tiskarski škrat! (številka: 4, 03.03.1987)
  O delu izvršnega sveta, upravnih organov, spremembi srednjeročnega plana (številka: 4, 03.03.1987)
  Zanimiv program izletov (številka: 4, 03.03.1987)
  Knjiga ostaja naše bogastvo (številka: 4, 03.03.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 4, 03.03.1987)
  Boljša in doslednejša organiziranost civilne zaščite (številka: 4, 03.03.1987)
  Odlikovanja krajanom Vrhovc (številka: 4, 03.03.1987)
  Trnje prijateljev (številka: 4, 03.03.1987)
  Na Brdu zopet uspešen nastop smučarjev tekačev (številka: 4, 03.03.1987)
  Šercerjevci letos praznujejo (številka: 5, 31.03.1987)
  Brdo med asfaltom, železnico, žago in mogoče še kom? (številka: 5, 31.03.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 5, 31.03.1987)
  Prvo lovsko tekmovanje v veleslalomu na Rakitni (številka: 5, 31.03.1987)
  Branje, ki privlači (številka: 5, 31.03.1987)
  Društvo invalidov (številka: 5, 31.03.1987)
  Sodelujmo v urejanju življenjskega okolja (številka: 5, 31.03.1987)
  Preberite, če ste iz Zelenega loga! (številka: 5, 31.03.1987)
  Smučarski skoki v Dvorski vasi (številka: 5, 31.03.1987)
  Kulturno življenje v Šentjoštu (številka: 5, 31.03.1987)
  Dosledno izpolnjevanje nalog (številka: 5, 31.03.1987)
  Zakaj smo ob melioraciji Gmajnic zakopali štore? (številka: 5, 31.03.1987)
  Kamnik pod krimom (številka: 5, 31.03.1987)
  Z voljo se marsikaj doseže (številka: 5, 31.03.1987)
  Sekcija za izletništvo (številka: 5, 31.03.1987)
  S koncertom smo počastili dan žena (številka: 5, 31.03.1987)
  Kdo je kriv? (številka: 5, 31.03.1987)
  Zdrava, čista, svetla, družabna skupnost...1992 leta (številka: 5, 31.03.1987)
  Gimnastika na Krimu (številka: 5, 31.03.1987)
  Dobro delo je vedno srečo imelo (številka: 5, 31.03.1987)
  Čemu zakopavati štore? (številka: 5, 31.03.1987)
  Na le v Planico! (številka: 5, 31.03.1987)
  Obvestilo krajanom Lavrice (številka: 5, 31.03.1987)
  Kulturni in zgodovinski spomenik (številka: 5, 31.03.1987)
  Ponudba (številka: 5, 31.03.1987)
  Razpis (številka: 5, 31.03.1987)
  Likovno delo meseca (številka: 5, 31.03.1987)
  Kako delajo na Barju? (številka: 5, 31.03.1987)
  Nesprejemljivo pisanje blati pridobitve revolucije (številka: 5, 31.03.1987)
  Slabi rezultati resolucijskih načrtov (številka: 5, 31.03.1987)
  Razpored cepljenja psov proti steklini na področju občine (številka: 5, 31.03.1987)
  Osebno delo drobnega gospodarstva v občini (številka: 5, 31.03.1987)
  Avtobusne proge Ljubljansko barje Trnovo—mestno središče (številka: 5, 31.03.1987)
  Veleslalomski rezultati najmlajših (številka: 5, 31.03.1987)
  Ocena zimovanj v Zapotoku — odlično! (številka: 5, 31.03.1987)
  Rekreacijsko tekmovanje v košarki (številka: 5, 31.03.1987)
  Šola prestala zimsko preizkušnjo (številka: 5, 31.03.1987)
  Odločna obsodba prispevkov v Novi reviji (številka: 5, 31.03.1987)
  Dograditev in posodobitev objektov sta glavni nalogi v letu 1987 (številka: 5, 31.03.1987)
  Obvestilo (številka: 5, 31.03.1987)
  Šibka prednost za razvoj (številka: 5, 31.03.1987)
  Petletne korenine (številka: 5, 31.03.1987)
  Opozorilo kmetovalcem (številka: 5, 31.03.1987)
  Še o objektih na Karunovi (številka: 5, 31.03.1987)
  Mladost (številka: 5, 31.03.1987)
  Iz dela horčevske organizacije na Koleziji (številka: 5, 31.03.1987)
  Akcija zaključni računi za leto 1986 (številka: 5, 31.03.1987)
  Dragi starši (številka: 5, 31.03.1987)
  Odgovor na članek v Naši komuni:»Gospodarji—ne igrajte se z ognjem« z dne 3.3.1987 (številka: 5, 31.03.1987)
  MECATOR (številka: 5, 31.03.1987)
  Delegati bodo odločati o programu (številka: 5, 31.03.1987)
  Telefonski klic ostaja še vedno različno oddaljen (številka: 5, 31.03.1987)
  Obvestilo krajanom KS Vič (številka: 5, 31.03.1987)
  Prisrčni pustni godci (številka: 5, 31.03.1987)
  »Oh, ko bi še kdaj videla« (številka: 5, 31.03.1987)
  Komunisti o številki 57 (številka: 5, 31.03.1987)
  Društvene novice KD Krim (številka: 5, 31.03.1987)
  Radi bi povedali nekaj naših izkušenj (številka: 5, 31.03.1987)
  Kotalkarski klub Svoboda (številka: 5, 31.03.1987)
  France Usenik-Kras iz Krvave peči (številka: 5, 31.03.1987)
  Smučarski dogodek (številka: 5, 31.03.1987)
  Delo ne bo čakalo (številka: 5, 31.03.1987)
  Izlet krajanov Vrhovc (številka: 5, 31.03.1987)
  Obvestilo potrošnikom (številka: 5, 31.03.1987)
  Jubilej Mire Poje (številka: 5, 31.03.1987)
  Križanka za vas (številka: 5, 31.03.1987)
  Molčeča voda obrove podjeda (številka: 5, 31.03.1987)
  PREDLAGAN ZA ČASTNEGA OBČANA (številka: 5, 31.03.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 5, 31.03.1987)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 5, 31.03.1987)
  Napravimo dve straniščni top lestvici (številka: 5, 31.03.1987)
  Serviserji imajo zvezo preko radijskih valov (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Praznik Rožnodolčanov (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Kako proti lubadarju (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Darilo gojencem mladinskega doma Malči Beličeve (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Ogled montaže nosilcev na novem mostu čez Gradaščico na Šujici (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Volitve v organizacije socialistične zveze v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Cilji TTL v letošnjem letu (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Zbor komunistov in aktivistov (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Zavarovanje govejih plemenic v A in Z kontroli proizvodnje (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Praznik krajevne skupnosti Golo-Zapotok (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Iškovaška šola in podatki (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Rezultati (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Rezultati poskusov prenosa optimalnih tehnologij v kmetijsko proizvodnjo (številka: 5/6, 21.04.1987)
  S 25. srečanja mladih pevcev šolskih kulturnih društev (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Osnutek ureditvenega načrta za Biosredišče razgrnjen (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Srečajmo se na Rakitni (številka: 5/6, 21.04.1987)
  GRADITELJI POZOR (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Kosmatinec za Komuno (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Sposoben krmar pluje tudi z raztrganimi jadri (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Nesprejemljivi prispevki (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Iz dela Turističnega društva Trnovo (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Filmski projekt »Barje« (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Korak naprej kljub skromni udeležbi (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Pojasnilo COŠ 7. maj Dobrova (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Ocena—odlično (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Proslave v osnovnih šolah morajo dobiti nove oblike in vsebine (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Mladink in članic vedno več (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Prvo srečanje recitatorjev (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Izšel prvenec Branka Vrhovca (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Koledar rekreacijskih akcij in tekmovanj (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Krajani KS Stane Sever - preberite (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Želimlje - gradič Namršelj (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Iz zabeležke zadnje seje (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Literati v dvorani glasbene šole (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Nezanimanje združenega dela za tehnično kulturo (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Križanka za vas (številka: 5/6, 21.04.1987)
  SPLET PRIREDITEV IN MANIFESTACIJ (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Akcija teče do 25. aprila (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Pravi močvirski pohod (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Predlog ukrepov družbenega rarstva v DO IGO (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Obvestilo krajanom Vnanjih Goric (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Koliko lahko prispevamo k varstvu našega okolja? (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Podrobnejša analiza bo dala pravo sliko o kršiteljih (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Obisk zamejskih Slovencev na Viču (številka: 5/6, 21.04.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Kurirčkova pošta v viski občini (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Potreb več kot možnosti (številka: 5/6, 21.04.1987)
  O toplotni izolaciji tako in drugače! (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Aerobna gimnastika (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Dopolnitve občinskega prostorskega plana za obdobje 1986-1990 razgrnjene (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Človek, dokler ne čuti, ne verjame (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Lani 192 stanovanj! (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Akcija pomeni nekaj več (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Nova postaja Rdečega križa (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Obživljenjskem jubileju Vinka Simoniča (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Zaskrbljenost nas ne sme pasivizirati (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Razmišljanje o moji KS (številka: 5/6, 21.04.1987)
  V teku je postopek za volitve predsednika, podpredsednika in člane izvršnega sveta (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Vsebinsko bogatejši program štafete mladosti (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Dolomiti 87 (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Razgrnjen tudi osnutek ureditvenega načrta za del VM 2/1 ob Tržaški cesti (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Zibelka slovenske besede se odpira turizmu (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Merjenje krvnega pritiska (številka: 5/6, 21.04.1987)
  Stane Droljc - kandidat za predsednika, Bojan Burnik kandidat za podpredsednika občinskega izvršnega sveta (številka: 7, 19.05.1987)
  Znanje v SLO in DS (številka: 7, 19.05.1987)
  Pogozdovanje za ekskurzijo (številka: 7, 19.05.1987)
  Srečanje s prijateljsko šolo (številka: 7, 19.05.1987)
  Tržaška vendarle v novi obliki (številka: 7, 19.05.1987)
  Dr.Olga Pelan (številka: 7, 19.05.1987)
  Premajhna zmogljivost vodovodnega omrežja (številka: 7, 19.05.1987)
  Viški zbori so nastopili (številka: 7, 19.05.1987)
  Polhov Gradec je praznoval (številka: 7, 19.05.1987)
  Novo za starše — Sezam (številka: 7, 19.05.1987)
  Svečano ob poti spominov in tovarištva (številka: 7, 19.05.1987)
  Zadovoljni gostje iz Lajkovca (številka: 7, 19.05.1987)
  Sprejem za nosilce partizanske spomenice 1941 (številka: 7, 19.05.1987)
  Horjulski gasilci ustavili požar (številka: 7, 19.05.1987)
  Kotalkarski klub Svoboda — Ljubljana, Gerbičeva 61 (številka: 7, 19.05.1987)
  Odprto prvenstvo občine v jadranju na deski (številka: 7, 19.05.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7, 19.05.1987)
  S samoprispevkom do napredka (številka: 7, 19.05.1987)
  OBVESTILO TUDI ZA VRTIČKARJE! (številka: 7, 19.05.1987)
  Cesta je kriva kopici težav (številka: 7, 19.05.1987)
  Kako smo lani razporejali sredstva za dohodek, osebne dohodke in skupno porabo?! (številka: 7, 19.05.1987)
  Obvestilo o razpisu za podelitev listine s plaketo »Josip Broz Tito — 35 let samoupravljanja« v letu 1987 (številka: 7, 19.05.1987)
  Kmalu nova trgovina v Horjulu (številka: 7, 19.05.1987)
  Tek OF '87 (številka: 7, 19.05.1987)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 7, 19.05.1987)
  Uspela likovna razstava (številka: 7, 19.05.1987)
  Slovesno tudi na Dobrovi (številka: 7, 19.05.1987)
  Še je čas za prijavo (številka: 7, 19.05.1987)
  Možje natančnih metov (številka: 7, 19.05.1987)
  S SEJ IZVRŠNEGA SVETA (številka: 7, 19.05.1987)
  Potrošniki, udeležite se posveta o pridelavi biotično neoporečne hrane! (številka: 7, 19.05.1987)
  Otroci iz Lajkovca "na obisku (številka: 7, 19.05.1987)
  Otvoritev skupnega računskega centra SOZD Kemija (številka: 7, 19.05.1987)
  Ogroženost smrekovih gozdov na kočevsko-ribniškem območju (številka: 7, 19.05.1987)
  Novo otroško igrišče, uspel koncert (številka: 7, 19.05.1987)
  Uspel tečaj za nižje gasilske častnike (številka: 7, 19.05.1987)
  Pešec je vedno na najslabšem (številka: 7, 19.05.1987)
  Na Kodeljevem lepa gimnastična predstava (številka: 7, 19.05.1987)
  Dopoldansko delo - dober zaslužek (številka: 7, 19.05.1987)
  V Igu ukrepi družbenega varstva (številka: 7, 19.05.1987)
  Enkrat na leto (številka: 7, 19.05.1987)
  Kegljaški turnir Livada ST (številka: 7, 19.05.1987)
  Če je na Ruperta jasno nebo, bo tnalega srpana tavno tako (številka: 7, 19.05.1987)
  Spomini iskrenega prijateljstva (številka: 7, 19.05.1987)
  Spretnost s praktičnimi koristmi (številka: 7, 19.05.1987)
  Dobitniki letošnjih občinskih nagrad in priznanj (številka: 7, 19.05.1987)
  Naša »neživljenjska« zakonodaja (številka: 7, 19.05.1987)
  O ureditvi dela VI 2/6 Malči Belič (številka: 7, 19.05.1987)
  Pet let pihalnega orkestra Vič-Rudnik (številka: 7, 19.05.1987)
  Srebrni znaki sindikata vročeni! (številka: 7, 19.05.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 7, 19.05.1987)
  Čas velike italijanske ofenzive (številka: 8, 08.06.1987)
  10 LET ZŠAM DOLOMITI (številka: 8, 08.06.1987)
  Deseta obletnica nove šole in vzgojno varstvene enote Horjul (številka: 8, 08.06.1987)
  PRODAJALNA GRADBENEGA MATERIALA V LJUBLJANI (številka: 8, 08.06.1987)
  emona ipko (številka: 8, 08.06.1987)
  Prvikrat v ljubljanski regiji (številka: 8, 08.06.1987)
  Krištofova galerija v Horjulu (številka: 8, 08.06.1987)
  Slaščičarna na družbeni zemlji raste na črno! (številka: 8, 08.06.1987)
  Temna podoba bele Ljubljane?! (številka: 8, 08.06.1987)
  Vsem krajanom in delovnim ljudem KS Stane Sever (številka: 8, 08.06.1987)
  Malo zadovoljstva, več skrbi (številka: 8, 08.06.1987)
  »Otroci se pri nas počutijo kot doma« (številka: 8, 08.06.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 8, 08.06.1987)
  21. maj - praznik KS Krim (številka: 8, 08.06.1987)
  Trdo delo se je obrestovalo (številka: 8, 08.06.1987)
  Mladi upi slovenske športne gimnastike (številka: 8, 08.06.1987)
  Varnost očitno ni preveč pomembna (številka: 8, 08.06.1987)
  Predsedstvo OK SZDL o razmerah v živalskem vrtu (številka: 8, 08.06.1987)
  O zimskih pomočeh občanom (številka: 8, 08.06.1987)
  S pomočjo staršev do znanja (številka: 8, 08.06.1987)
  Zlata plaketa Hegalca družini Vrhovec (številka: 8, 08.06.1987)
  Ljubljančani spet državni prvaki (številka: 8, 08.06.1987)
  Oddaja prostorov v najem (številka: 8, 08.06.1987)
  Naša vsakdanja socialna varnost (številka: 8, 08.06.1987)
  Bo povesti o jari kači in steklenem polžu konec? (številka: 8, 08.06.1987)
  V krajevni skupnosti Golo raste trgovina osnovne preskrbe (številka: 8, 08.06.1987)
  Likovna dela na temo miličnika (številka: 8, 08.06.1987)
  Delo tudi na strehah (številka: 8, 08.06.1987)
  Razgovori MK in OK ZKS v krajevnih skupnostih (številka: 8, 08.06.1987)
  »Varstvo življenjskega okolja« (številka: 8, 08.06.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 8, 08.06.1987)
  Za Ijubitelje planin! (številka: 8, 08.06.1987)
  Nov most na »poti čez Horjulko« (številka: 8, 08.06.1987)
  Črna lisa kadrovske politike?! (številka: 8, 08.06.1987)
  Ostajajo še trdnejše vezi (številka: 8, 08.06.1987)
  Sestal se je KO za socialistično solidarnost (številka: 8, 08.06.1987)
  Zdrava pitna voda — želja nas vseh (številka: 8, 08.06.1987)
  O zakonu o združenem delu (številka: 8, 08.06.1987)
  Praznično tudi na Barju (številka: 8, 08.06.1987)
  Nova porodnišnica - uspeh tretjega samoprispevka (številka: 8, 08.06.1987)
  Potujoča razstava šolskih glasil (številka: 8, 08.06.1987)
  Les, ki dobiva noge (številka: 8, 08.06.1987)
  Drobno gospodarstvo v razpravah zveze komunistov (številka: 8, 08.06.1987)
  Nad dva tisoč navdušenih obiskovalcev (številka: 8, 08.06.1987)
  Naši pevci v Slovenski filharmoniji (številka: 8, 08.06.1987)
  Predlog kandidatov za člane IS (številka: 8, 08.06.1987)
  Horuk za kanalizacijo (številka: 8, 08.06.1987)
  Učni programi so prezahtevni (številka: 8, 08.06.1987)
  Manj kriminala in prekrškov, slabša varnost v cestnem prometu (številka: 8, 08.06.1987)
  Nova tovarna ISKRA ELEMENTI,TOZD SEM poleg Plutala (številka: 8, 08.06.1987)
  Pionirji — gasilci so tekmovali (številka: 8, 08.06.1987)
  S prostovoljnim delom do novega doma (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Bodo osate zamenjale blagajane? (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Šahovski praznik na Rudnikul (številka: 9/10, 30.06.1987)
  RAŠICA (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Obrtnemu združenju (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Agroživilci na kmetijskem taboru (številka: 9/10, 30.06.1987)
  »Druže, pruži mi ruku da sagradimo mostove od srca« (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Praznik KS Horjul-tokrat v Šentjoštu (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Nova metla v ARS-Inženiringu že pometa (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Prizadevanja za krepitev njegove vloge (številka: 9/10, 30.06.1987)
  88.300 kubičnih metrov materiala iz barjanskih jarkov (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Filmski projekt: Barje (številka: 9/10, 30.06.1987)
  KRAJEVNA SKUPNOST ROB (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Bratsko kolo (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Potrebujemo varstvene družine! (številka: 9/10, 30.06.1987)
  V hudih časih vse prav pride (številka: 9/10, 30.06.1987)
  S proslave ob 25-letnici dela gledaliških skupin v Horjulu (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Turistični prospekt (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Cesarjeva nova oblačila z lutkami (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Spoznavajmo svojo deželo! (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Načrtno nad »Barjanski osat« (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Praznično tudi v Vnanjih Goricah (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Akcija — Pomagajmo živalskemu vrtu (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Kaj ponuditi tujemu turistu? (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Priznanja najboljšim (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Organizator je Plavalni klub Ljubljana (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Naravoslovni raziskovalni tabor naših osnovnošolcev (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Predsedstvo OK SZDL o rakitniškem zdravilišču (številka: 9/10, 30.06.1987)
  TOPOL (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Ni ga cež domačega (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Izvoljen nov izvršni svet, predsednik in podpredsednik (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Še nekaj rezultatov rekreacijskih tekmovanj (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Varstvene družine so uspešne (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Kaj predvidevajo spremembe in dopolnitve srednjeročnih planskih dokumentov? (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Sem in tja po Kozarjih (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Odkrili kip Cvetu Močniku-Florjanu (številka: 9/10, 30.06.1987)
  V zvezi z utrjevanjem in širitvijo družbene akcije za racionalizacijo kajenja (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Podprli predlagani sestav izvršnega sveta (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Danes vaja, jutri zares (številka: 9/10, 30.06.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Uspeh referenduma — pridobitev vodovodnega sistema (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Vročeni državni odlikovanji ter posebna priznanja občine (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Letni članski sestanek OOZS delavcev v samostojnem osebnem delu (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Ostal je le »en pomol« (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Pred idejnim plenumom ZK (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Kako odpravljamo izgube? (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Lutke (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Pestro in koristno ob jubileju (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Tenis v občini vse bolj množičen in kakovosten (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Projekt izvendomskega varstva starejših občanov v naši občini (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Razgovor z Bojanom Polakom-Stjenko (številka: 9/10, 30.06.1987)
  O uresničevanju resolucij le malo razprave (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Disco—gumitwist—venček narodnih—show dance—izrazni plesi (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Odprto novo teniško igrišče v Murglah (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Če prideš...če (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Srečanja v naravi (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Zbrali smo skoraj 21 ton oblačil (številka: 9/10, 30.06.1987)
  V težkih pogojih dober gospodar (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Gradnja mostov v Ljubljani in neposredni okolici (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Demonstracija Sipovih kmetijskih strojev (številka: 9/10, 30.06.1987)
  »Želimo si še več podobnih srečanj!« (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Rezultati po 9. kolu tekmovanja (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Informacija o izdelavi dolgoročnega plana oskrbe z vodo in odvajanje odpadnih voda na izvenmestnem območju (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Odgovornost za materialni razvoj in moralna obveza (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Hočemo asfalt! (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Odslej trdnejše sodelovanje med Iskro Servisom in SD Rajko Skapin (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Barjanski utrinki (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Ribe (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Izletništvo DU Vič (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Z računalnikom do več mleka (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Kdor le z glasom pomaga, malo pomore (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Delegatsko vprašanje in zahvala! (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Zaskrbljujoče gibanje članstva ZK (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Ko breme naprtimo drugemu (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Javna razprava o osnutku sprememb ZZD (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Sreča ni samo v gorah (številka: 9/10, 30.06.1987)
  O delu svetov potrošnikov tako in drugače (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Nogometni VIGI-VIGI COUP (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Izšla Hiša za gradom št. 1 (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Ponovno v Pacugu z Zvezo prijateljev mladine (številka: 9/10, 30.06.1987)
  Zanimiv program (številka: 11, 08.09.1987)
  Preberite! (številka: 11, 08.09.1987)
  Krajani Brda in Vrhovcev praznovali (številka: 11, 08.09.1987)
  O Robu in njegovi zanimivi okolici (številka: 11, 08.09.1987)
  Ob problemih je v Tomišlju marsikaj urejeno (številka: 11, 08.09.1987)
  Resolucijski cilji so ogroženi (številka: 11, 08.09.1987)
  Trubarjeva noč (številka: 11, 08.09.1987)
  Složno do novega vodovoda (številka: 11, 08.09.1987)
  Namesto cvetja prispevali za gradnjo mrliške vežice (številka: 11, 08.09.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 11, 08.09.1987)
  Razgrnjene variantne rešitve za Bobenčkovo ulico (številka: 11, 08.09.1987)
  VIII. planinsko srečanje na Krimu (številka: 11, 08.09.1987)
  Javna razsvetljava na Brišah (številka: 11, 08.09.1987)
  Izlet na IIovo goro, Dobrepolje in Ponikve (številka: 11, 08.09.1987)
  Karate klub Forum (številka: 11, 08.09.1987)
  Nepozabni dan na Rakitni (številka: 11, 08.09.1987)
  Galeb bo gradil poslovni center (številka: 11, 08.09.1987)
  Namesto šest le ena stanovanjska skupnost (številka: 11, 08.09.1987)
  Letne programsko volilne seje organizacij SZDL v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 11, 08.09.1987)
  Mik otroške ustvarjalnosti (številka: 11, 08.09.1987)
  Devet desetletij gasilstva na Dobrovi (številka: 11, 08.09.1987)
  Obvestilo o redni vadbi (številka: 11, 08.09.1987)
  Križanka za vas (številka: 11, 08.09.1987)
  V Domu starejših občanov Kolezija (številka: 11, 08.09.1987)
  Vabljivi otoki samotnih bregov (številka: 11, 08.09.1987)
  Kakovostni premiki v Igu (številka: 11, 08.09.1987)
  Program zveze kulturnih organizacij za 1. 1988 - I. del (številka: 11, 08.09.1987)
  Vsakih počitnic je enkrat konec (številka: 11, 08.09.1987)
  Občni zbor Partizana Trnovo (številka: 11, 08.09.1987)
  Dobimo se na Mokrcu! (številka: 11, 08.09.1987)
  V Horjulu kmalu lepši nakupi (številka: 11, 08.09.1987)
  Gradnja naša vsakdanja (številka: 11, 08.09.1987)
  OBJAVLJA (številka: 11, 08.09.1987)
  Šola se je pričela! (številka: 11, 08.09.1987)
  Od 10.190 upokojencev le 4.900 včlanjenih (številka: 11, 08.09.1987)
  Pozornejša skrb vsem starejšim občanom (številka: 11, 08.09.1987)
  Batinarski turnir v Notranjih Goricah (številka: 11, 08.09.1987)
  Tudi v KS Malči Belič smo proslavili dan borca (številka: 11, 08.09.1987)
  BILI SO MED NAMI (številka: 11, 08.09.1987)
  Letos o materialni in zdravstveni oskrbi (številka: 11, 08.09.1987)
  Turjak skozi čas (številka: 11, 08.09.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 11, 08.09.1987)
  Dvorški gasilci se modernizirajo (številka: 11, 08.09.1987)
  Lavriški vrtec je le odprl vrata! (številka: 11, 08.09.1987)
  Za uspešno delo vročena priznanja (številka: 11, 08.09.1987)
  Rdeči križ vabi k sodelovanju (številka: 11, 08.09.1987)
  Otroci! (številka: 11, 08.09.1987)
  Dušan Mole (številka: 11, 08.09.1987)
  Želja: vključiti čimveč mladih (številka: 11, 08.09.1987)
  Urnik vadbe v Partizanu Trnovo (številka: 11, 08.09.1987)
  V poletnih mesecih na Brezovici (številka: 11, 08.09.1987)
  Osat se je poboljšal (številka: 11, 08.09.1987)
  Trideset let GD Šentjošt (številka: 11, 08.09.1987)
  Razpored jesenskega dela tekmovanja v malem nogometu (številka: 11, 08.09.1987)
  Jubilej tretjega gasilskega društva na Kranjskem (številka: 11, 08.09.1987)
  35 let GD Zalog (številka: 11, 08.09.1987)
  Bralci! (številka: 11, 08.09.1987)
  Zgodovinsko izročilo obvezuje (številka: 12, 29.09.1987)
  Ljubljanske mlekarne bodo gradile drugje (številka: 12, 29.09.1987)
  Ob tednu boja proti kajenju (številka: 12, 29.09.1987)
  Nevarno križišče v Velikih Laščah (številka: 12, 29.09.1987)
  Boss—nova cigareta TTL (številka: 12, 29.09.1987)
  Naravo moramo čuvati vsi (številka: 12, 29.09.1987)
  M-KMETIJSKA ZADRUGA LJUBUANA (številka: 12, 29.09.1987)
  Prva akcija 26. septembra (številka: 12, 29.09.1987)
  Polhograjska planinska pot (številka: 12, 29.09.1987)
  Ob 100-Letnici smo nazdravili Ivanki Sever (številka: 12, 29.09.1987)
  DOM-EXIM P.O (številka: 12, 29.09.1987)
  Teden otroka 1987 (številka: 12, 29.09.1987)
  Odvoz kosovnega materiala (številka: 12, 29.09.1987)
  Sedanjost in prihodnost mestnih kmetij—I. del (številka: 12, 29.09.1987)
  Sprejeti pobudi za uvedbo ukrepov družbenega varstva (številka: 12, 29.09.1987)
  SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽELIMLJE (številka: 12, 29.09.1987)
  Delovni program sveta Zveze pionirjev ter pionirskih odredov (številka: 12, 29.09.1987)
  Partizanski Mokrc je oživel (številka: 12, 29.09.1987)
  Turistične prireditve na Ljubljanici (številka: 12, 29.09.1987)
  Vrsta pomanjkljivosti na kolezijski šoti (številka: 12, 29.09.1987)
  Križanka za vas (številka: 12, 29.09.1987)
  Cenovna problematika proizvodnje mleka (številka: 12, 29.09.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 12, 29.09.1987)
  Razvojne naloge ne smejo ostati na papirju! (številka: 12, 29.09.1987)
  Temeljite priprave na občne zbore (številka: 12, 29.09.1987)
  Veliko dela za malo ljudi (številka: 12, 29.09.1987)
  Lepša šolska poslopja (številka: 12, 29.09.1987)
  Obvestilo ljubiteljem tenisa! (številka: 12, 29.09.1987)
  Ob prazniku pobratenega Lajkovca (številka: 12, 29.09.1987)
  O kadrovanju delavcev v občini (številka: 12, 29.09.1987)
  Zaseda (številka: 12, 29.09.1987)
  Krajani KS Vnanje Gorice preberite! (številka: 12, 29.09.1987)
  Program zveze kulturnih organizacij za L 1988 - II. del (številka: 12, 29.09.1987)
  VPIS V KARATE IN SAMOOBRAMBO (številka: 12, 29.09.1987)
  Obvestilo za krajane KS Barja in Peruzzi (številka: 12, 29.09.1987)
  Otvoritev trgovine na Golem (številka: 12, 29.09.1987)
  90 let Ivane Droftina (številka: 12, 29.09.1987)
  Vzdržljiv transporter, poceni blatniki (številka: 12, 29.09.1987)
  Uspel obrambni dan (številka: 12, 29.09.1987)
  Pobudi za turistično pot in trajno predstavitev zapuščine (številka: 12, 29.09.1987)
  Nov dom Malči Belič (številka: 12, 29.09.1987)
  Šola trženja za naše kmete? (številka: 12, 29.09.1987)
  Rezultati gospodarjenja in stavke (številka: 12, 29.09.1987)
  Osem grdih črnih pik (številka: 12, 29.09.1987)
  DO EMONA IPKO, p.o (številka: 12, 29.09.1987)
  Tekmovanje na rolkah (številka: 12, 29.09.1987)
  Rožnodolske ceste dobivajo lepšo podobo (številka: 12, 29.09.1987)
  Tekmovanje v košarki zaključeno (številka: 13, 20.10.1987)
  Kompas nas je nagradil (številka: 13, 20.10.1987)
  Cene nikomur ne prizanašajo (številka: 13, 20.10.1987)
  Športna šolska društva in tekmovanje v krosu (številka: 13, 20.10.1987)
  Mali nogomet in starejši pionirji (številka: 13, 20.10.1987)
  Mercatorjeva novost- »Klub Mercator« (številka: 13, 20.10.1987)
  Zaskrbljujoče razmere zahtevajo akcijo (številka: 13, 20.10.1987)
  Nova oblika plesne vzgoje (številka: 13, 20.10.1987)
  Odslej točenje alkoholnih pijač po 9. uri?! (številka: 13, 20.10.1987)
  Vabilo pevcem (številka: 13, 20.10.1987)
  Pomoč na domu (številka: 13, 20.10.1987)
  NASA KOMUNA (številka: 13, 20.10.1987)
  Križanka za vas (številka: 13, 20.10.1987)
  Apel zasebnim obrtnikom in OOS DO v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 13, 20.10.1987)
  Cicibani in kros (številka: 13, 20.10.1987)
  Pitna voda odteka v kanal (številka: 13, 20.10.1987)
  Most prijateljstva se krepi (številka: 13, 20.10.1987)
  Radi imamo urejeno okolje! (številka: 13, 20.10.1987)
  Javna razgrnitev načrta za re konstrukcijo tirnih naprav na Rakovniku (številka: 13, 20.10.1987)
  Rekreacija občanov v športni dvorani Krim-Galjevica! (številka: 13, 20.10.1987)
  Varnejše življenje v dolini (številka: 13, 20.10.1987)
  Kmetija Jerina vTrnovem (številka: 13, 20.10.1987)
  Iščemo varstvene družine! (številka: 13, 20.10.1987)
  Sivina viške ekonomije? (številka: 13, 20.10.1987)
  VELIKA ZBIRALNA AKCIJA »ČLOVEK-ČLOVEKU« (številka: 13, 20.10.1987)
  ZAHVALA! (številka: 13, 20.10.1987)
  Kmalu novi kilometri asfalta (številka: 13, 20.10.1987)
  Čestitke jubilantom (številka: 13, 20.10.1987)
  Delegacija pionirjev pri Petru Vrhuncu (številka: 13, 20.10.1987)
  Najboljši v tenisu (številka: 13, 20.10.1987)
  Spet o črnem parkiranju pred Zdravstvenim domom (številka: 13, 20.10.1987)
  Rešite v križanke iz prejšnje številke (številka: 13, 20.10.1987)
  ZAHVALA (številka: 13, 20.10.1987)
  Tudi osli znajo zabavati (številka: 13, 20.10.1987)
  Torba za... etui za... kovček za (številka: 13, 20.10.1987)
  Tovorni terminal ob Dolenjski (številka: 13, 20.10.1987)
  Predsedstvo OK SZDL o občinskem gospodarstvu (številka: 13, 20.10.1987)
  Kraljevi— dve zlati! (številka: 13, 20.10.1987)
  Preberite! (številka: 13, 20.10.1987)
  Sekretarji ZK na posvetu (številka: 13, 20.10.1987)
  Ne poznajo počitka (številka: 13, 20.10.1987)
  Se odmikamo od srednjeročnih ciljev? (številka: 13, 20.10.1987)
  Plavanje v tivolskem bazenu (številka: 13, 20.10.1987)
  Tudi letos vaja NNNP- 87 (številka: 13, 20.10.1987)
  Univerza za tretje življenjsko obdobje ponovno odpira vrata (številka: 13, 20.10.1987)
  Obvestilo Rdečega križa (številka: 13, 20.10.1987)
  BILI SO MED NAMI (številka: 13, 20.10.1987)
  Protiletalci pokazali odlično znanje (številka: 13, 20.10.1987)
  Odred »Blagajev volčin« na taborjenju (številka: 13, 20.10.1987)
  Curki iz vodovodne cevi! (številka: 13, 20.10.1987)
  Natnizni tenis- odlična rekreacija za staro in mlado (številka: 13, 20.10.1987)
  Kmalu devet križev Hlipčeve mame iz Vrzdenca (številka: 13, 20.10.1987)
  Upokojenci ne poznajo počitka (številka: 13, 20.10.1987)
  Neuspešen boj za napredek v KS Rakova Jelša (številka: 13, 20.10.1987)
  Doklej še prostorska stiska? (številka: 13, 20.10.1987)
  Obvestilo ljubiteljem malega nogometa (številka: 13, 20.10.1987)
  Skupno zasedanje vseh zborov občinske skupščine bo v sredo 28. oktobra s pričetkom ob 15.30 uri (številka: 13, 20.10.1987)
  Aktiven teniški klub v Murglah (številka: 13, 20.10.1987)
  Stroji za specifične potrebe (številka: 13, 20.10.1987)
  Brež sloge ni rezultatov (številka: 13, 20.10.1987)
  Dobimo se v Iški vasi! (številka: 13, 20.10.1987)
  Srečanje mladih s slikarjem Kostjo Gatnikom (številka: 13, 20.10.1987)
  Vabilo (številka: 14, 10.11.1987)
  Na dnevnem redu rebalans srednjeročnega plana (številka: 14, 10.11.1987)
  Zakaj ni našla mesta v prenovljenem domu? (številka: 14, 10.11.1987)
  Horjulski šolarji v jesenski akciji zbrati 3.860 kg starega papirja (številka: 14, 10.11.1987)
  Tretje turistično srečanje je bilo doživetje zase (številka: 14, 10.11.1987)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 14, 10.11.1987)
  Obvestilo! (številka: 14, 10.11.1987)
  Mesec boja proti alkoholizmu in narkomanijam (številka: 14, 10.11.1987)
  Preoblikovanje-aktualna tema (številka: 14, 10.11.1987)
  Zdraviliščena Rakitni se bo imenovalo po Citi BoIe (številka: 14, 10.11.1987)
  Zavela je tudi sapica optimizma (številka: 14, 10.11.1987)
  Poslednji očanci samotnih bregov (številka: 14, 10.11.1987)
  Ena ali pet stanovanjskih skupnosti v Ljubljani! (številka: 14, 10.11.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 14, 10.11.1987)
  Obrambni dan v Astra-Ars inženiringu (številka: 14, 10.11.1987)
  Območje drobnega gospodarstva (številka: 14, 10.11.1987)
  Poročilo o poteku akcije »Solidarnost v dejanjih« (številka: 14, 10.11.1987)
  Dimnikar prihaja tudi popoldne! (številka: 14, 10.11.1987)
  Posvet pred prireditvijo (številka: 14, 10.11.1987)
  11 let RGL-11 ur programa (številka: 14, 10.11.1987)
  Osnutek resolucije sprejet s pripombami (številka: 14, 10.11.1987)
  Odprte možnosti v preskrbi (številka: 14, 10.11.1987)
  Razglasitvi podpeškega jezera in paviljonav Mestnem logu za spomenika (številka: 14, 10.11.1987)
  Rezultati trimskega tekmovanja v malem nogometu (številka: 14, 10.11.1987)
  Naš krej včash (številka: 14, 10.11.1987)
  Konjereja, preoblikovanje, razvoj in turizem! (številka: 14, 10.11.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 14, 10.11.1987)
  Koledar rekreacijskih tekmovanj do konca leta 1987 (številka: 14, 10.11.1987)
  Krajani Lavrice! (številka: 14, 10.11.1987)
  Rekreacijsko plavanje v bazenu Tivoli (številka: 14, 10.11.1987)
  Za praznične dni v Žusterno (številka: 14, 10.11.1987)
  Bodimo pripravljeni na najhuje (številka: 14, 10.11.1987)
  Socialistična zveza in ekonomska politika danes (številka: 14, 10.11.1987)
  Lični čevlji iz Zvonetove delavnice (številka: 14, 10.11.1987)
  Porazno stanje maladih (številka: 14, 10.11.1987)
  Krajani, preberite pobudo občinske ZKO (številka: 14, 10.11.1987)
  Rezultati občinske reprezentance na krosu Dela v Titovem Velenju (številka: 14, 10.11.1987)
  Sem in tja pokrajevnih skupnostih (številka: 14, 10.11.1987)
  Letošnji razvoj stopica (številka: 14, 10.11.1987)
  Nove pridobitve v KS Peruzzi (številka: 14, 10.11.1987)
  Križanka za vas (številka: 14, 10.11.1987)
  DELEGATI SO SPREJELI (številka: 14, 10.11.1987)
  Prireditve ob 100 letnici smrti Frana Levstika (številka: 14, 10.11.1987)
  Ureditveni načrt Hrastenice (številka: 14, 10.11.1987)
  Razmere v živalskem vrtu so dobre (številka: 14, 10.11.1987)
  »Teči pravi maraton je neponovljivo doživetje!« (številka: 14, 10.11.1987)
  Krajevna skupnost Dobrova (številka: 14, 10.11.1987)
  Letošnje in prihodnje investicije v občini (številka: 14, 10.11.1987)
  Predlogi za spreminjanje razmer so nujni (številka: 14, 10.11.1987)
  Program zveze kultutnih organizacij za leto 1988 II.del (številka: 14, 10.11.1987)
  Preberite tudi to! (številka: 15, 03.12.1987)
  Tegobe rožnodolske »osmice« (številka: 15, 03.12.1987)
  Eva Rupertz Igato zna ceniti (številka: 15, 03.12.1987)
  Želite novoletni program za otroke? (številka: 15, 03.12.1987)
  Križanka za vas (številka: 15, 03.12.1987)
  Za pravo zgodovino je vedno čas! (številka: 15, 03.12.1987)
  Razpis za vpis učencev v kadetsko šolo za miličnike za šolsko leto 1987/88 (številka: 15, 03.12.1987)
  25 tisoč pevcev in 1200 pesmi v četrt stoletja (številka: 15, 03.12.1987)
  Levstikovi veličini v spomin (številka: 15, 03.12.1987)
  Bolje vaja kot zares (številka: 15, 03.12.1987)
  PREDSTAVLJAMO VAM NAŠ KRAJ: (številka: 15, 03.12.1987)
  V. Korošec razstavlja v Elektroinštitutu Milan Vidmar (številka: 15, 03.12.1987)
  Trgovina naša vsakdanja (številka: 15, 03.12.1987)
  S solidarnostno akcijo do novega ostrešja (številka: 15, 03.12.1987)
  Želja več kot možnosti (številka: 15, 03.12.1987)
  Kako je z zazidljivostjo (številka: 15, 03.12.1987)
  Cicibanove urice za predšolske otroke (številka: 15, 03.12.1987)
  To in ono o grajskih usodah! (številka: 15, 03.12.1987)
  Teh dni se bomo vedno spominjali! (številka: 15, 03.12.1987)
  »Prizma optimizma« — tokrat med viškimi upokojenci (številka: 15, 03.12.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 15, 03.12.1987)
  Od 20. novembra boljši nakupi v Horjulu (številka: 15, 03.12.1987)
  Tehnično ustvarjalnost mladih (številka: 15, 03.12.1987)
  Razpis (številka: 15, 03.12.1987)
  Kaj je novega s telefoni (številka: 15, 03.12.1987)
  Izgube v Utensilii in Hoji (številka: 15, 03.12.1987)
  Vabilo na posvet o uporabi sončne energije (številka: 15, 03.12.1987)
  Satelitska TV v Trnovem? (številka: 15, 03.12.1987)
  Naša voda leglo mikroorganizmov (številka: 15, 03.12.1987)
  Otroški smeh izza zdraviliških zidov (številka: 15, 03.12.1987)
  Obvestilo Uprave za družbene prihodke (številka: 15, 03.12.1987)
  Zaslužnim odlikovanja Predsedstva SFRJ (številka: 15, 03.12.1987)
  Čemu kultura brez obiska? (številka: 15, 03.12.1987)
  Občinsko tekmovanje v odbojki za ženske (številka: 15, 03.12.1987)
  ZAHVALA (številka: 15, 03.12.1987)
  Zimske počitnice (številka: 15, 03.12.1987)
  Predzimska opravila (številka: 15, 03.12.1987)
  Predstavili so novo izobraževalno opremo (številka: 15, 03.12.1987)
  Nov naravoslovno-tehnološki center (številka: 15, 03.12.1987)
  Pionir ne postaneš vsak dan (številka: 15, 03.12.1987)
  STRELSKE VESTI (številka: 15, 03.12.1987)
  Dan republike z mladimi ustvarjalci (številka: 15, 03.12.1987)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 15, 03.12.1987)
  Ne sme nam zmanjkovati volje in časa, čeprav vedno ne bomo najbolj uspešni! (številka: 15, 03.12.1987)
  Iz programa dela občinske konference ZRVS Ljubljana Vič- Rudnik za obdobje 1987/88 (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Štirideseta svetovna zdravstvena skupščina (številka: 16/17, 22.12.1987)
  O delu Rdečega križa (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Primerjava tlakovanih, asfaltiranih in betoniranih vozišč med leti 1946 in 1986 na ožjem in širšem območju Ljubljane (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Bilo je več šibkih kot uspešnih točk (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Letos dedek Mraz z manjšim košem (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Predlogi, pobude in mnenje delegacije KS Golo-Zapotok (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Zaupanje v fronto mora spodbuditi akcijo (številka: 16/17, 22.12.1987)
  NAŠA KOMUNA (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Turizmu se pišejo lepši časi (številka: 16/17, 22.12.1987)
  S tako socialistično zvezo še nismo zadovoljni (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Poti imajo še vedno preveč križišč in ovinkov (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Uresničevanje pobud in predlogov iz OZD (številka: 16/17, 22.12.1987)
  20 srebrnih priznanj OF za leto 1988 (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Vročena Bloudkova priznanja, proglašeni najboljši športniki (številka: 16/17, 22.12.1987)
  »Alternativa« v Trnovem (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Priznanja najboljšim (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Kaj pričakujemo od leta 1988? (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Sergej Kraigher v Avtomontaži, TOZD Tovarna grelnih naprav (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Izvoz bo reševal KIG (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Strelske vesti: (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Obvestilo (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Za otroke ni pomembno samo zdravljenje, ampak tudi dobro počutje (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Novoletna nagradna križanka (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Ponovno javna razprava o štafeti in dnevu mladosti (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Njena voščilnica (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Žale, tihi problem Ljubljane (številka: 16/17, 22.12.1987)
  140 športnikov upokojencev na športnih stezah (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Razvoj in pomen Rdečega križa (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Čestitke odlikovancem (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Kakovost tenisa v občini potrjujejo rezultati (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Najbolj berejo občinske časopise (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Zahvala (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Smučarski tečaji (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Eva rada posluša in uboga očeta (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Krvodajalci! (številka: 16/17, 22.12.1987)
  O delu upokojencev (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Šentjoško praznovanje ne bo pozabljeno (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Ali-samoprispevek po ižansko? (številka: 16/17, 22.12.1987)
  ZŠAM Dolomiti in SPV občine za večjo prometno varnost (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Kako bodo učinkovale sive cene (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Lokalni vodovodni sistem Podpeč-Preserje (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Uspehi, ki obvezujejo (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Dokončni predlog ureditve proge št. 17 (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Na Brezovici (številka: 16/17, 22.12.1987)
  O Pacugu, letovišču naših najmlajših tokrat drugače! (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Presenečenje (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Novoletna praznovanja otrok (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Komunala naša vsakdanja (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Slovesno ob dnevu JLA (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Upokojenci! (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Ukrepi in planiranje (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Novoletne kulturne novice (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Vode ne bo več primanjkovalo (številka: 16/17, 22.12.1987)
  Volitve 1988: gradivo za kandidacijske konference (številka: 33, 1987)
 24. 1988
   655

  Naša voda — leglo mikroorganizmov II.! (številka: 1, 26.01.1988)
  Prestopno leto veliko obeta, pa malo da (številka: 1, 26.01.1988)
  Zimovanje v Zapotoku — tokrat brez snega (številka: 1, 26.01.1988)
  Izžrebane križanke (številka: 1, 26.01.1988)
  Alkoholik v združenem delu (številka: 1, 26.01.1988)
  Kegljanje 1987 (številka: 1, 26.01.1988)
  23. na Postaji milice Vič (številka: 1, 26.01.1988)
  Gremo po nasvete v Logatec in Novo Gorico (?) (številka: 1, 26.01.1988)
  Bogatejša zbirka pokalov (številka: 1, 26.01.1988)
  Vse počitnice niso enake (številka: 1, 26.01.1988)
  Nosilci razvoja (številka: 1, 26.01.1988)
  Odstop organov KS Peruzzi in KS Rudnik (številka: 1, 26.01.1988)
  DO Pohištvo Ljubljana (številka: 1, 26.01.1988)
  11. februarja bo javna obravnava (številka: 1, 26.01.1988)
  Drugačno praznovanje občinskega praznika!? (številka: 1, 26.01.1988)
  IV. tradicionalni memorial Rada Pehačka (številka: 1, 26.01.1988)
  29. decembra je bil dedek Mraz v TPC Rakovnik (številka: 1, 26.01.1988)
  26. na Brdu (številka: 1, 26.01.1988)
  Vpis novih članov v karate klub Forum do 16. februarja (številka: 1, 26.01.1988)
  Krajani krajevnih skupnosti Kozarje, Peruzzi in Vnanje Gorice (številka: 1, 26.01.1988)
  S seje OK ZSMS (številka: 1, 26.01.1988)
  NAŠA KOMUNA (številka: 1, 26.01.1988)
  KONJEREJSKO DRUŠTVO SLOVENIJE (številka: 1, 26.01.1988)
  Resolucija za leto 1988 sprejeta (številka: 1, 26.01.1988)
  Program izletov za upokojence (številka: 1, 26.01.1988)
  Ogenj avgustovskega dne (številka: 1, 26.01.1988)
  Zbiramo podatke o »ukradenih otrocih!« (številka: 1, 26.01.1988)
  Za odgovornejši odnos članstva (številka: 1, 26.01.1988)
  Več, ko bo organiziranih upokojencev, večji bo kos kruha (številka: 1, 26.01.1988)
  Oh, ta nagajivi škrat (številka: 1, 26.01.1988)
  Predavanja o čebelarstvu (številka: 1, 26.01.1988)
  Naši plesalci so nastopili (številka: 1, 26.01.1988)
  Razrezan Vič (številka: 1, 26.01.1988)
  Dinar za Pacug (številka: 1, 26.01.1988)
  Žaljiv članek (številka: 1, 26.01.1988)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 1, 26.01.1988)
  Zazidalni načrt za Rakovo jelšo razgrnjen z variantama kanalizacije (številka: 1, 26.01.1988)
  Za novim domom še vodovod (številka: 1, 26.01.1988)
  Svet Krajevne skupnosti Polhov Gradec (številka: 1, 26.01.1988)
  Priprave na volitve (številka: 1, 26.01.1988)
  Na telefone bo treba počakati nekaj mesecev (številka: 1, 26.01.1988)
  razpis za prodajo predlogov za podelitev nagrad in priznanj občine Ljubljana Vič-Rudnik v letu 1988 (številka: 1, 26.01.1988)
  Barjani o nadvozu Ižanke nad avtocesto (številka: 1, 26.01.1988)
  Sporazuma ne uresničujemo (številka: 1, 26.01.1988)
  Stališča predsedstva OK SZDL (številka: 1, 26.01.1988)
  Tudi cesta terja znanje (številka: 1, 26.01.1988)
  »Kdor ima rad živali, slabo ne misli« (številka: 3, 08.03.1988)
  Ljubitelji tenisa, preberite! (številka: 3, 08.03.1988)
  Predlogi za podelitev srebrnih priznanj OF v letu 1988 (številka: 3, 08.03.1988)
  Vse grenkejši kruh za kmete (številka: 3, 08.03.1988)
  »Stara sem, a kaj morem« (številka: 3, 08.03.1988)
  POSEBNO OBVESTILO (številka: 3, 08.03.1988)
  Ocenjevali bomo vse krajevne skupnosti (številka: 3, 08.03.1988)
  Joj, boli! Pitonova zgodba in še kaj (številka: 3, 08.03.1988)
  RAZPIS (številka: 3, 08.03.1988)
  počitnice na Slovaškem (številka: 3, 08.03.1988)
  Vas zanima nega bolnika na domu? (številka: 3, 08.03.1988)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 08.03.1988)
  Lista možnih kandidatov za nosilce individualnih funkcij v republiki Sloveniji (številka: 3, 08.03.1988)
  RAZPISUJE (številka: 3, 08.03.1988)
  Marec (številka: 3, 08.03.1988)
  Delavci pri obrtnikih ne marajo šolskih klopi(?) (številka: 3, 08.03.1988)
  TA MESEC V SKUPŠCINI (številka: 3, 08.03.1988)
  Le delna zaustavitev del! (številka: 3, 08.03.1988)
  Prvenstvo centralne regije v namiznem tenisu (številka: 3, 08.03.1988)
  Že letos nov potrošniški center v Trnovem (številka: 3, 08.03.1988)
  Opravičilo! (številka: 3, 08.03.1988)
  STRELSKE NOVICE (številka: 3, 08.03.1988)
  VABI (številka: 3, 08.03.1988)
  Kabelska in satelitska televizija v Trnovem? (številka: 3, 08.03.1988)
  Spravilo koruznice (številka: 3, 08.03.1988)
  Razgrnjeno delo skupščine in njenih organov (številka: 3, 08.03.1988)
  S suho robo do kmečkih potrebščin (številka: 3, 08.03.1988)
  Veleslalom 12, marca v Kranjski Gori (številka: 3, 08.03.1988)
  IV. razglas pogojev in roka za vlaganje predlogov za podelitev srebrnega znaka ZSS v letu 1988 (številka: 3, 08.03.1988)
  Molly Bonač (številka: 3, 08.03.1988)
  Legalizacija črnih gradenj, vodovod—naša prihodnost (številka: 3, 08.03.1988)
  Dober počitek je pol dela (številka: 3, 08.03.1988)
  Lista možnih kandidatov za nosilce individualnih funkcij v mestu Ljubljana (številka: 3, 08.03.1988)
  Miren sen vam želi (številka: 3, 08.03.1988)
  Dore Klemenčič-Maj (številka: 3, 08.03.1988)
  Januar v občini (številka: 3, 08.03.1988)
  Srečanje s predstavniki verskih skupnosti (številka: 3, 08.03.1988)
  Prenova ZK pomeni fleksibilnejše metode dela in večjo aktivnost komunistov v javnem življenju (številka: 3, 08.03.1988)
  Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (številka: 3, 08.03.1988)
  Moda 60 let (številka: 3, 08.03.1988)
  Uspeh telovadcev Kolmana in Hodžiča (številka: 3, 08.03.1988)
  Pred sejo občinske kandidacijske konference (številka: 3, 08.03.1988)
  Dokončen odgovor bo dala komisija (številka: 3, 08.03.1988)
  Svet Krajevne skupnosti Vnanje Gorice (številka: 3, 08.03.1988)
  Kaj so otroci dobili? (številka: 4, 29.04.1988)
  Bomba je bila opozorilo (številka: 4, 29.04.1988)
  Ptički brez gnezda skoraj v ilegali (številka: 4, 29.04.1988)
  Pojasnilo bralcem! (številka: 4, 29.04.1988)
  V občini štirje izgubarji (številka: 4, 29.04.1988)
  KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI VRH (številka: 4, 29.04.1988)
  Turjačani na poti k novemu vodovodu! (številka: 4, 29.04.1988)
  Občni zbor športnega društva Brezovica (številka: 4, 29.04.1988)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 29.04.1988)
  Izbor sodobne in tuje znanstvene fantastike (številka: 4, 29.04.1988)
  Dragi starši (številka: 4, 29.04.1988)
  Praznovanje dneva žena v Horjulu (številka: 4, 29.04.1988)
  S prenovo Eipprove ne gre kot bi moralo (številka: 4, 29.04.1988)
  Odločimo se za kabelsko televizijo (številka: 4, 29.04.1988)
  Rezultati občinskega rekreativnega tekmovanja v veleslalomu (številka: 4, 29.04.1988)
  65. občni zbor kozarških gasilcev (številka: 4, 29.04.1988)
  Tek OF 88 (številka: 4, 29.04.1988)
  Pločnik v Polhovem Gradcu (številka: 4, 29.04.1988)