Mesarski list : stručni list za mesarsku, kobasičarsku i srodnu obrt

 1. 1929
   5

 2. 1930
   14

 3. 1931
   12

 4. 1932
   9

 5. 1933
   12

 6. 1934
   4

 7. 1935
   7

 8. 1936
   3

 9. 1937
   2

 10. 1938
   4

 11. 1939
   4

 12. 1940
   6

 13. 1941
   1