Število rezultatov iskanja: 6290

Leto izida
1831 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (1)
1839-1844 (1)
1841 (1)
1847 (1)
1848 (1)
1849 (2)
1850 (1)
1854 (1)
1858 (1)
1863 (1)
1868 (1)
1871 (2)
1874 (1)
1874-1888 (1)
1880 (1)
1880-1882 (1)
1885 (1)
1887 (1)
1891 (1)
1892 (1)
1892-1896 (1)
1893 (7)
1894 (6)
1895 (6)
1896 (8)
1897 (7)
1898 (6)
1899 (6)
1900 (56)
1900-1910 (1)
1901 (56)
1901-1902 (1)
1902 (57)
1903 (56)
1904 (62)
1905 (108)
1906 (98)
1907 (56)
1908 (63)
1909 (62)
1910 (56)
1911 (56)
1912 (58)
1913 (109)
1914 (109)
1915 (110)
1916 (68)
1917 (30)
1918/1919 (3)
1922 (1)
1924 (3)
1925 (13)
1926 (13)
1927 (12)
1928 (10)
1929 (26)
1930 (23)
1931 (26)
1932 (23)
1933 (51)
1934 (71)
1935 (76)
1936 (89)
1937 (101)
1938 (104)
1939 (98)
1940 (79)
1941 (72)
1942 (102)
1943 (103)
1944 (104)
1945 (9)
1946 (11)
1946-1970 (1)
1947 (7)
1948 (11)
1949 (1)
1950 (4)
1951 (6)
1952 (16)
1953 (44)
1954 (48)
1955 (29)
1956 (34)
1957 (41)
1958 (29)
1959 (26)
1960 (40)
1961 (39)
1962 (51)
1963 (42)
1964 (87)
1965 (83)
1966 (83)
1967 (85)
1968 (91)
1969 (91)
1970 (87)
1971 (128)
1972 (142)
1973 (123)
1974 (104)
1975 (105)
1976 (102)
1977 (111)
1978 (108)
1979 (113)
1980 (116)
1980/1981 (2)
1980-1981 (1)
1981 (115)
1982 (105)
1982-1983 (1)
1983 (88)
1984 (88)
1985 (98)
1986 (80)
1987 (80)
1988 (66)
1989 (44)
1990 (33)
1990/1991 (2)
1991 (28)
1991-1992 (1)
1992 (28)
1992/1993 (1)
1992-1993 (1)
1993 (26)
1993-1994 (1)
1994 (28)
1994-1995 (1)
1995 (41)
1995/1996 (1)
1995-1996 (1)
1996 (40)
1997 (23)
1998 (30)
1998-1999 (1)
1999 (20)
2000 (25)
2001 (24)
2002 (23)
2003 (34)
2004 (30)
2005 (24)
2006 (21)
2007 (31)
2008 (16)
2009 (15)
2010 (23)
2011 (21)
2012 (29)
2013 (19)
2014 (22)
2015 (13)
2016 (7)
2017 (8)
2018 (9)
2019 (7)
2020 (7)
2021 (5)
2022 (6)
2023 (1)
Založnik
(1)
A. Holzhausen (1)
A. Trstenjak (1)
Almira (36)
Alpina (446)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Borec (1)
Cankarjeva založba (3)
D. Zalar (1)
Delovni kolektiv tovarne verig (144)
Deželna osnovna šola Sv. Ana pri Tržiču (1)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Dom Petra Uzarja (20)
Domel (91)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (24)
Društvo upokojencev (2)
Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine vasi (1)
Družba sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (5)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (1)
Elan (314)
Elmont (6)
Filozofska fakulteta (1)
Fizkulturna zveza Slovenije (1)
Gasilsko društvo (2)
Glasila podjetij (347)
Gledališče Toneta Čufarja (30)
GLG (29)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Gorenjski tisk (1)
Gozdno gospodarstvo (79)
Halm und Goldmann (1)
Hram (1)
Iskra (497)
Iskra Elektromotorji (45)
Jelovica (124)
Jezerska cerkev (1)
K. Prčetić Staroverski (1)
Kärntner Volksbund (367)
Kladivar (72)
Klub jeseniških študentov (59)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Konzorcij (115)
Konzorcij Gorenjca (1229)
Konzorcij 'Slovenca' (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Žiri (24)
KUD Tone Šifrer (22)
L. Gantar Verbič (1)
Leonova družba (1)
Leykam (1)
LIP (230)
LIP Bled (5)
Lipa (1)
Lonka (1)
Loški muzej (2)
M. Gros (1)
M. Šašelj (1)
M. Štefe (1)
Matica Slovenska (2)
Matica slovenska, (1)
Mestni župni urad (139)
Miha Kastelic (5)
Musealverein für Krain (7)
Muzej (72)
Muzej revolucije (1)
Muzeji radovljiške občine (4)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo Jesenice - iniciativna skupina (2)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (2)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (25)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna čitalnica (1)
Narodni konzorcij Jeseniške straže (100)
natisnil in saloshil Paternolli (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
O. Fischer (1)
Občina (1)
Obzorja (4)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Odsek za planiranje (1)
Okrajni ljudski odbor (1)
OO SKD (30)
Osnovna šola (95)
Osnovna šola heroja Grajzerja (12)
Paternolli (1)
Peko (240)
pisatelj (2)
pisatelji doneskov (1)
Plamen (1)
Planinska matica (1)
Planinska založba (1)
Planinska založba Slovenije (2)
Podružnična šola Leše (15)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Požarna skupnost (1)
Prešernovo gledališče (217)
Progres (1)
R. Rother (1)
samozal. (2)
samozal. P. Urankar (1)
samozaložba (1)
Slomškova družba (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Sokolsko društvo (1)
Sportska knjiga (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
SŽ Železarna Jesenice (68)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Tekstilindus (245)
Tisk J. Blasnikovih Nasledn. (1)
Tiskarna Sava (236)
Tiskovno društvo (2)
Tržiški tekstilec (192)
Turistično društvo (1)
Učiteljska tiskarna (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
Vezenine (5)
Weidmann'sche Buchhandlung (1)
Založ. Henr. Ničman. (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil J. Majciger (1)
založil pisatelj (1)
Zavod Tržiški vestnik (166)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zgodovinski arhiv (3)
Župni urad (1)
Župni urad Tržič (191)
Župnijski urad (3)
Išči med rezultati (6290)