Število rezultatov iskanja: 10620

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (2)
1. državna dekliška meščanska šola - Maribor (2)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (2)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (2)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
2. državna dekliška meščanska šola - Maribor (1)
2. državna gimnazija - Ljubljana (2)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (2)
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Akademski glas (30)
Amerikanski Slovenec (137)
Ameriška domovina (33)
Angeljček (80)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Beseda o sodobnih vprašanjih (2)
Bogoljub (Ljubljana) (12)
Bogoslovni vestnik (5)
Bojevnik (25)
Cerkveni glasbenik (8)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (12)
Čas (Ljubljana) (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (2)
Delavec (17)
Delavska politika (103)
Delavska pravica (48)
Delavski obzornik (6)
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) (93)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (148)
Domoljub (Ljubljana) (51)
Domovina (Ljubljana) (52)
Družinski tednik (54)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (2)
Državna deška meščanska šola - Celje (2)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (2)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (2)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (2)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (2)
Državna meščanska šola - Brežice (2)
Državna meščanska šola - Jesenice (1)
Državna meščanska šola - Lendava (2)
Državna meščanska šola - Mežica (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (2)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (2)
Državna meščanska šola - Šoštanj (2)
Državna meščanska šola - Vojnik (2)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (2)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (2)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (2)
Državno učiteljišče - Maribor (2)
Düsevni liszt (12)
Enakopravnost (ZDA) (158)
Evgenika (5)
Gasilec (1897-1941) (12)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (2)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Glas naroda (New York) (304)
Glasilo KSK jednote (53)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (29)
Gledališki list SNG. Drama (38)
Gorenjec (1900-1941) (52)
Gospodar in gospodinja (51)
Gostilničarski vestnik (9)
Gruda (11)
Hmeljar (Žalec) (24)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Izseljenski vestnik (10)
Jezik in slovstvo (2)
Jugoslovenski obzor (1)
Jutro (Ljubljana) (308)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (87)
Kamničan (1935) (2)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetovalec (15)
Kmetski list (50)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Književnost (1932) (8)
Knjižnica (2)
Koledar Cankarjeve družbe (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Kranjski zvon (Kranj) (12)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (12)
Kronika (Ljubljana) (1)
Kronika slovenskih mest (88)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (2)
Ljubljanski škofijski list (8)
Ljubljanski zvon (123)
Ljudska pravica (23)
Ljudski glas (1935) (3)
Loški razgledi (1)
Luč (Ljubljana) (1)
Lučka z neba (10)
Marburger Zeitung (298)
Mariborski večernik Jutra (297)
Marijikin ograček (6)
Marijin list (9)
Mentor (Ljubljana. 1908) (18)
Meščanska šola - Krško (2)
Meščanska šola - Novo mesto (2)
Misel in delo (11)
Mlada pota (Ljubljana) (3)
Mladika (Gorica) (13)
Mlado jutro (51)
Modra ptica (11)
Murska krajina (52)
Muzikološki zbornik (1)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naš dom (Ljubljana) (11)
Naš rod (18)
Naša misel (2)
Naša volja (5)
Naša Zvezda (1931) (8)
Naše veselje (12)
Nova doba (Celje) (54)
Nova doba (Cleveland) (51)
Novi list (1)
Novi list (Buenos Aires) (48)
Obrtni vestnik (13)
Odmev iz Afrike (11)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (1)
Pevčeva pesmarica (1)
Pevec (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (15)
Pohod (36)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Ponedeljski Slovenec (52)
Popotnik (1880-1941) (9)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (2)
Primorski dnevnik (1)
Prirodoslovne razprave (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (ZDA) (254)
Radio Ljubljana (31)
Rafael (1931-1935) (55)
Raketa (Ljubljana) (7)
Realka - Ljubljana (2)
Realna gimnazija - Ptuj (2)
Slavistična revija (3)
Slovenec (1873) (320)
Slovenija (1932-1941) (42)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (2)
Slovenska zemlja (9)
Slovenski čebelar (12)
Slovenski dom (1935-1945) (2474)
Slovenski gospodar (1170)
Slovenski hmeljar (48)
Slovenski narod (296)
Slovenski pravnik (43)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (35)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (7)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (107)
Sodobnost (1933) (144)
Sodobnost (1963) (2)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (11)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (48)
Statistički godišnjak (1)
Straža v viharju (20)
Svoboda (1929) (9)
Šolska kronika (1)
Tedenske slike (Konzorcij) (51)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (2)
Tekstilna šola - Kranj (1)
Teorija in praksa (1)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (13)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Trgovski list (135)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (1)
Učiteljišče - Ljubljana (2)
Učiteljski tovariš (705)
Univerza - Ljubljana (3)
Uršulinsko učiteljišče - Maribor (2)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (232)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (3)
Vigred (11)
Vodnikova pratika (1)
Zarja (11)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (1)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (11)
Zgodovinski časopis (7)
Zvonček (Ljubljana) (159)
Žena in dom (12)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (1)
Ženski svet (12)
Življenje in svet (45)
Založnik
(11)
2. državna dekliška meščanska šola (1)
A. Atzwanger (1)
A. Kriessmann (1)
A. Perissich (1)
Adrijan Janc (3)
Akademski pevski zbor (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (158)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Bratko Kreft (8)
C. Götz (1)
Cankarjeva družba (1)
Cecilijino društvo (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cérkvena stamparija (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Delavska založba (1)
Društvo Pravnik (43)
Društvo Pripravniški dom (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (15)
Družba sv. Rafaela (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (4)
Drž. deška meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (1)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. Štamp. (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (2)
Državna deška meščanska šola (1)
Državna deška meščanska šola v Celju (2)
Državna deška meščanska šola v Krškem (1)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (2)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (2)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna meščanska šola (2)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (2)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (1)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola v Brežicah (1)
Državna meščanska šola v Krškem (1)
Državna meščanska šola v Mežici (1)
Državna meščanska šola v Ptuju (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (2)
Državna realna gimnazija v Celju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (2)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (2)
Državna trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna učiteljska šola v ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Mariboru (2)
Državna založba Slovenije (2)
E. Petrykiewicz (6)
Ed. ris. Fides A. Zambon (1)
Edinost Publishing (137)
Evalit (1)
F. Špiler Muys (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Foto revija Ilustracija (1)
foto Venger (1)
Foto Vuga (1)
Fr. Vesel (10)
Fran Jaklič (7)
G. Dolenc (2)
gaj (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (12)
Geološki zavod (1)
Glas naroda (304)
Glasbena matica (33)
Glasbena Matica (3)
Goriška Matica (1)
Gosposvetski zvon (1)
H. Rebolj (5)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (48)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (1)
I. državna dekliška meščanska šola Antona Martina Slomšeka v Mariboru (1)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (1)
I. državna deška meščanska šola v Ljubljani (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (2)
I. Kvas (1)
I. Ljubič (1)
I. Pogačnik (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (1)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za raziskovanje Krasa (1)
Ivan Rakovec (2474)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (9)
Ivan Zorec (42)
Izseljenska zbornica (10)
J. Debevec (33)
J. Erjavec (1)
J. J. Augustin (1)
J. Korzun (1)
J. Pelikan (4)
J. Pogačnik (1)
J. Ruwner (1)
J. Šmuc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (705)
jadran (1)
Jos. Saller j. & A. Knesevič (1)
Jugokoncert (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska katoliška jednota (51)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (9)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
K. Kühne (1)
Katoliška bukvarna (12)
Katoliško tiskovno društvo (148)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (15)
Klaverjeva družba (11)
Kmetijska družba za Slovenijo (15)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Konzorcij (885)
Konzorcij Akademskega glasa (30)
Konzorcij Besede (2)
Konzorcij Delavca (17)
Konzorcij Gorenjca (52)
Konzorcij Jutra (183)
Konzorcij jutro (308)
Konzorcij Kresa (12)
Konzorcij Naša zvezda (8)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (52)
Konzorcij Svobode Maribor (9)
Konzorcij Trgovskega lista (135)
Konzorcij Ženski svet (23)
Kovačič, J. (1)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (107)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kunstverlag Franz Schilcher (1)
L. Kieser (2)
L. Krema (1)
L.J. Kieser (1)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Leonova družba (7)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (1)
Ljudska tiskarna (320)
M. Kolar, Ljubljana (102)
M. Kranjec (23)
M. Tičar (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (298)
Mestna občina (88)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestni župni urad (12)
Mladinska zveza J.S.Z (8)
Modra ptica (11)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna tiskarna (296)
Narodno gledališče (3)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (36)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (1)
Nasta (11)
Obzor (1)
Obzorja (3)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (1)
Orliška podzveza (11)
P. Krizostom Sekovanič O.F.M. (10)
Pečar, M. (2)
Pelikan (1)
Pevska zveza (5)
Pevsko društvo Slavec (1)
Planinska zveza Slovenije (15)
Pravna fakulteta (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (12)
Prijatelj (1)
Prirodoslovno društvo (1)
Prosvetna zveza (3)
Prva državna dekliška meščanska šola Antona Mart. Slomšeka v Mariboru (1)
R. Pahor (1)
R. Podkrajšek (12)
Rafaelova družba (10)
s. n. (6)
samozal. I. Kiferle (1)
samozaložba (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (48)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene National Benefit Society (13)
Slovenian Women's Union of America (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (144)
Slovenska narodna podporna jednota (254)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (1)
Slovensko narodno gledališče (29)
Slovensko narodno gledališče Drama (38)
Slovensko prosvetno društvo (35)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Societá storica del Litorale (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (2)
Škofijski ordinariat (8)
Št. Bosanska Pošta (1)
T. M. Hrovatin (1)
T. Strein (1)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (1182)
Tiskovna zadruga (123)
Trgovski Učni Zavod (1)
Tujsko-prometno društvo (2)
Učiteljska tiskarna (12)
Učiteljski dom (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (18)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (3)
Uršulinski samostan (1)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
V. Bešter (1)
V. Pick (1)
V. Weixl (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (93)
Vodnikova družba (1)
W. Blanke (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (1)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zavod Sv. Stanislava (18)
Zemun. jugoslavija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gostilničarskih zadrug (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (54)
Župni urad Tržič (12)
Išči med rezultati (10620)