Prekmurske serijske publikacije od leta 1875 do 1945
Prvi prekmurski časopis z naslovom Prijátel : Znanost razserjüvajôcse mészecsne novine je v letih 1875-1879 izdajal v Budimpešti Imre Agustich, rojen v Gornjih Petrovcih v Prekmurju. Služboval je v madžarskem državnem zboru kot stenograf in njegov časopis je bil pisan v prekmurskem narečju z madžarskim črkopisom. Tudi kasnejši časniki, časopisi in koledarji, ki so izhajali v Prekmurju do razpada Avstro-Ogrske monarhije, so bili pisani v prekmurskem narečju z madžarskimi črkami. V obdobju med obema vojnama so bile prekmurske periodične publikacije tiskane v gajici. Kar je periodike še izhajalo ob izbruhu druge svetovne vojne gre znova za prekmursko narečje in madžarski črkopis. Glede veroizpovedi so med njimi evangeličanski in katoliški tiski, glede namena oz. vsebine pa so humoristične oz. zabavne, literarne, gospodarske, politične, kulturne, prosvetne, družabne, slovenskonarodne serijske publikacije. Med njimi je tudi kakšen madžaronski časopis. Glede letnikov je polno digitaliziranih 17 naslovov, nepopolna sta edinole časovno najstarejši časopis Prijátel in izseljenski Amerikanszki Szlovenczov glász.     

Število rezultatov iskanja: 3432

Dostop
Išči med rezultati (3432)