Slovensko jezikoslovje od 16. do začetka 20. stoletja
Zbirka vsebuje digitalne kopije starejših slovnic, slovarjev, abecednikov, pravopisov, učbenikov ter različnih jezikovnih priročnikov in jezikoslovnih študij iz zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice ter drugih slovenskih knjižnic. V njih se zrcali razvoj slovenskega jezika od 16. stoletja do konca prve svetovne vojne.

Število rezultatov iskanja: 168

Tip gradiva
Založnik
(1)
[Laybach : s. n., 1813] (1)
= gedruckt und zu finden bey Andreas Gassler ... (1)
a Iohanne Fabro (1)
Andrej Komel (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
apud Gulielmum Braumüller ... (2)
bey Aloys Tusch (1)
bey Joseph Franz Kaiser (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (2)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
D. Hribar (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Družba sv. Mohorja (2)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
Eduard Liegel (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (3)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu finden bey Johann Retzer ... (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Papš (1)
I. Papš ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (7)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der F. Sigmund''schen Buchhandlung ... (1)
im Verlage der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k.k. Schulbücher-Verschleiss-Administration ... (1)
im Verlage der k.k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
in libraria Weidmannia (1)
J. Blasnik (2)
J. Giontini (1)
J. Leon (2)
Janes Lavre Greiner (1)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
kamnoreznica J. Blaznika (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
literis Grosserianis (1)
litteris, Christiani Alberdti Gaeberdti (1)
M. Majar (1)
Matica slovenska (2)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę bukvárnęzę za lúdske šóle ''Lublánskęga poglavárstva, vę šólah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil ino naprodaj imá Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
per Joshefi Franz Kaiser (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
stampana z-kraleszkimi visnye soule piszkmi (1)
Stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
Ulrich Morhart (1)
Umetniška propaganda (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v'' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve ... (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v zalógi ces. kralj. bukvárnice za šólske bukve pri sv. Ani v Jánezovih ulicah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl''schen Buchhandlung (Joh. Lor. Greiner) (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Vladarska tiskarnica (1)
v'tisnjene per Joshefu Şhotterju şhtamparju 1790, per katirem se tudi na prude naidejo (1)
W. Braumüller (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Založba šolskih bukev (1)
založil in na prodaj ima Janez Giontini (2)
založil pisatelj (1)
Zeschko & Till (1)
Dostop
Išči med rezultati (168)