A Thousand Years of Words
A thousand years of words collection represents history of Slovenian language and literature and is intended for the widest circle of users. It was primarily designed as an educational tool for e-learning for primary and secondary school students and it will be further developed to become a teaching tool for university students and researchers. The most important works of Slovenian written cultural heritage will be continuously added to it. By digitizing library materials and the publication thereof on the dLib.si portal, free access to the oldest written works, critical texts and images will be provided.

Number of hits: 273

Journals - form
Publisher
a Iohanne Fabro (1)
A. Beer (1)
A. Ocvirk (1)
Akademska založba (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
D. Hribar (1)
D. Pirjavec (1)
D. Rovšek (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Društvo pravnikov LRS (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
durch Hans Kraffts Erben (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex Typographéo Mayriano (2)
F. B. Geitler (1)
F. Bernik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Foto Sava (1)
Fr. Vesel (2)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
J. Giontini (2)
J. Gorup (2)
J. Löwy (1)
J. Stritar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Janž Mandelc (1)
Johanna Kraffta dediči (2)
Jožef Blaznik (6)
Kapucinski samostan (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Kulturna skupnost (2)
L. Schwentner (26)
literis Grosserianis (1)
Ljubljanski Zvon (1)
M. Štupar (4)
Matica slovenska (2)
Mehitar. Tisk. (1)
Mestna občina (2)
Miha Kastelic (5)
mit Egerschen Schriften (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (5)
na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (4)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
Natisnil Josef Bláznik (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
neznan (2)
Nova založba (1)
Odbor za izdajo pesmi (1)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
per Joanesu Leonu, shtamparju (1)
Prosvetno društvo (1)
S. Trdina (1)
samozal. J. Jurčič (1)
samozal. S. Šantel (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (43)
Slovenska Matica (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Sodalizio S. Ermacora (1)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane per Joan. Frideriku Egerju... (1)
Tiskarne sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (9)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis, & sumptibus Joan. Friderici Kleinmayr, ... (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
Večer (1)
Vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Založba Tiskarne Merkur (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (1)
Search in (273)