Število rezultatov iskanja: 1822

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (169)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (8)
Acta Histriae (5)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (50)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (480)
Arheološki vestnik (14)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (15)
Ars et humanitas (6)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (30)
Bogoslovni vestnik (6)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (5)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (6)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (8)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (13)
Filozofski vestnik (4)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (24)
Gradbeni vestnik (6)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (101)
Informacije MIDEM (9)
Informatica (Ljubljana) (15)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (6)
Klik (Ljubljana) (55)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (2)
Kreativne produkcije (1)
Kronika (Ljubljana) (172)
Les (Ljubljana) (19)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (23)
Metodološki zvezki (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša sodobnost (8)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (9)
Razpotja (16)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (4)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (20)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (9)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (17)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (51)
Ventil (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (46)
Zgodovinski časopis (6)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (149)
Društvo humanistov Goriške (16)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (136)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (30)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mladinska knjiga (4)
Mladinski center Dravinjske doline (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (23)
Narodna in univerzitetna knjižnica (302)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Pro anima, d.o.o. (55)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (21)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (46)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (587)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (51)
Zavod Ulala (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (50)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (3)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (8)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (105)
Založnik
(14)
A. Doucet (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
author (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Carinthia (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (50)
D. Zupančič (1)
der Verfasser (1)
DESSA (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (169)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (23)
E. Navinšek (2)
E. Petrykiewicz (6)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (24)
F. Schilcher (1)
Faculty of Architecture (2)
Fakulteta za arhitekturo (591)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (105)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Foto Ferida (2)
G. Fischer (1)
Genija (1)
Gorenjski muzej (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Gutsverwaltung (1)
I. Komelj (1)
I. Predan (1)
I. Sedej (1)
I. Vurnik (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za slovensko narodopisje (17)
International Institute for Archival Science (29)
J. Blasnik nasl. (1)
Joh. Leon sen. (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Kleinmayr & Bamberg (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Konzorcij Edinosti (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (8)
Krajevna skupnost (1)
Kurz v. Goldenstein (1)
L. Kieser (1)
lastna založba (1)
Lit. Colombo Coen (1)
lith. art. Anstalt d. Herib. Hempel (2)
M. Kolar (1)
M. Košir (1)
Mladinska knjiga (4)
Mladinski center Dravinjske doline (1)
Moderna galerija (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (23)
N. Bricelj (1)
N. Šumi (1)
N.Kravanja (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Gallery of Slovenia (1)
neznan (1)
Nova revija (5)
Obalne galerije (1)
Občina (2)
Obzorja (15)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
P. Kure (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (1)
Photo Görlich (1)
Photohaus Schüssler (1)
Piranesi (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Pro Anima (55)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Ros. Eger et Comp. (1)
RSS (1)
s. n (1)
s. n. (44)
samozal. F. Stele (2)
samozal. I. Pangeršič (2)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (50)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenska straža (1)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (21)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (46)
Societá storica del Litorale (50)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Študentska založba (1)
T. Kurent (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (1)
U. Bizjak (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (53)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
VTOZD Arhitektura, Univerza Edvarda Kardelja (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (50)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (50)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (8)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (18)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (172)
Pravice
Išči med rezultati (1822)