Število rezultatov iskanja: 4178

Časopisje in članki - naslov
11. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo : virtualni kongres, 17. november 2021 : zbornik prispevkov (11)
2. šola o sarkomih (9)
32. onkološki vikend (1)
33. onkološki vikend (7)
34. onkološki vikend (53)
5. slovenski kongres paliativne oskrbe z mednarodno udeležbo (4)
Aktualno! (20)
Akutne levkemije (1)
Alkohol in rak (14)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Book of abstracts (12)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (12)
Četrta šola pljučnega raka (12)
Diagnostika v onkologiji (8)
Dimenzije kakovosti in varnosti v onkološki zdravstveni negi (7)
Dnevi internistične onkologije 2022 (24)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (13)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Druga šola pljučnega raka (22)
Državni presejalni programi za raka (12)
Državni program obvladovanja raka (3)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (12)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? (11)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (17)
Kajenje in rak (11)
Kajenje in rak pri ženskah (11)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (16)
Kemikalije v okolju in rak (9)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Maligni melanom (4)
Maligni melanom in ostali kožni raki (34)
Maligni tumorji testisa (5)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (14)
Med bolnišnico in domom (16)
Melanom in nemelanomski kožni raki (36)
Možganski tumorji (11)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Novosti na področju radioterapije in radiobiologije (37)
Novosti v imunoterapiji 2022 (12)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (8)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (14)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 (3)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013 (4)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (5)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (13)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive (15)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive : XXVIII. seminar In memoriam dr. Dušana Reje : Ljubljana, 3. december 2020 (2)
Okužbe in rak (12)
Oligometastatski rak 2022 (19)
Onkologija (Ljubljana) (720)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (18)
Onkološki vikend (578)
Onko-nefrologija: protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z rakom (18)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Paliativna oskrba odraslih bolnikov z rakom v Sloveniji (15)
Pljučni rak (9)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (20)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (14)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (8)
Pregled in novosti v onkologiji (2021) (16)
Prehrana in rak (13)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (10)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (22)
Prva šola pljučnega raka (15)
Radiologia Iugoslavica (198)
Radiology and oncology (Ljubljana) (545)
Rak glave in vratu (1)
Rak jajčnikov (34)
Rak jajčnikov - novosti (7)
Rak materničnega telesa (15)
Rak materničnega vratu (17)
Rak mod (9)
Rak na črevesju (9)
Rak prebavil (10)
Rak pri moškem (10)
Rak pri moških (10)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Rak rodil (12)
Rak sečnega mehurja (4)
Rak telesa maternice (15)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (13)
Rak v nosečnosti (17)
Rak v Sloveniji (27)
Rak zunanjega spolovila (20)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (14)
Redki raki (11)
Sevanja in rak (15)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (22)
Sodobni pristop k obravnavi bolnic z rakom jajčnikov (7)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (18)
Standardi onkološke zdravstvene nege (6)
Starost in rak (14)
Šola raka dojk 2016 (18)
Šola raka dojk 2019 (18)
Šola raka prostate (36)
Šola rakov glave in vratu (16)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (16)
Tretja šola pljučnega raka (19)
Tumorji prebavil (26)
Tumorji v otroški dobi (7)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (22)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (14)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (25)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (10)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (12)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (14)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (8)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (20)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (26)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (15)
Zdravljenje z imunoterapijo in radioterapijo pri bolnikih z rakom (18)
Zdravstvena pismenost (6)
Zdravstveni vestnik (1)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (12)
Ženske in ginekološki raki (24)
Ženske, moški in rak (26)
Izvor
Onkološki inštitut Ljubljana (4178)odstrani
Narodna in univerzitetna knjižnica (503)
Založnik
(1)
= Institute of Oncology (15)
=Onkološki inštitut, Register raka za SR Slovenijo (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (543)
DP ZORA - Onkološki inštitut (1)
Društva onkoloških bolnikov (20)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (2)
FIHO (11)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (9)
Fota-cop (1)
Glaxo (55)
Glaxo Wellcome (22)
Institute of Oncology (15)
Institute of Oncology Ljubljana (1)
Institute of Oncology, Epidemiology and Cancer Registry, Slovenian Cancer Registry (1)
Inštitut RS za rehabilitacijo (29)
Inštitut za varovanje zdravja RS (23)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (17)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (373)
Kancerološko združenje SZD (76)
Katedra za onkologijo (151)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Krka (113)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (3)
Oncological Institute, Cancer registry of Slovenia (1)
Onkološki inštitut (1276)
Onkološki Inštitut (16)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (772)
Onkološki inštitut Ljubljana, Sekcija za internistično onkologijo (11)
Onkološki inštitut, Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe (2)
Onkološki inštitut, Državni program Zora (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka (2)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (28)
Onkološki inštitut, Oddelek akutne paliativne oskrbe (1)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
Onkološki inštitut, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Onkološki inštitut, Sektor za internistično onkologijo (2)
Onkološki inštitut, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Radiologia Iugoslavica (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (37)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (125)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (89)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (35)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (10)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (53)
Sekcija za internistično onkologijo (135)
Sekcija za internistično onkologijo pri SZD (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (38)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (10)
Senološka sekcija SZD (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (543)
Slovenian Senologic Society (2)
Slovensko zdravniško društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo, Delovna skupina Onko-nefrologija (19)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (5)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (4)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (38)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (33)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (8)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, Onkološki inštitut (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (42)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (16)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
SZD, Slovensko združenje za akupunkturo (1)
Udruženje za nuklearnu medicinu Jugoslavije (198)
Udruženje za radiologiju Jugoslavije (198)
Univerzitetni klinični center (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji (8)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (29)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (29)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (15)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (69)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (39)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (151)
Združenje za senologijo (11)
Združenje za senologijo Slovenije (2)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (19)
Združenje za senologijo SZD (19)
ZENECA International (22)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (558)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (48)
Išči med rezultati (4178)