Kleinmayrova ljubljanska založba, tiskarna in knjigarna
Matija Kleinmayr je leta 1640 v Celovcu ustanovil knjigarno. Leta 1782 je njegov vnuk Ignac Alojz pridobil dovoljenje za odprtje tiskarne v Ljubljani. Še istega leta je začel izdajati Wöchentlicher Auszug aus Zeitungen. Leta 1784 je pričel tudi z izdajanjem Laybacherischer Schreib-Kalender in Laibacher Zeitung s prilogami. Leta 1794 je Ignac Alojz prepustil knjigarno in tiskarno v Ljubljani ženi Tekli, ta pa jo je že naslednje leto dala v najem Andreju Gasslerju. Po moževi smrti je okrožni urad Tekli podaljšal tiskarske, knjigotrške in časopisne pravice, vendar je podjetje v času francoskih revolucionarnih vojn zašlo v hude finančne težave. V obdobju Ilirskih provinc in še nekaj let pozneje je tiskarno vodil Jožef Sassenberg. Naslednji član rodbine, Ignacij Kleinmayr, je med letoma 1819 in 1848 med drugim izdajal Illyrisches Blatt. Leta 1846 je postal družabnik v podjetju Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg.
Zbirka obsega tiske ljubljanske tiskarne in založbe iz obdobja, ko so jo vodili Ignac Alojz Kleinmayr, Tekla Kleinmayr, Andrej Gassler, Jožef Sasseberg in Ignacij Kleinmayr.

Število rezultatov iskanja: 11596

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
(1)
= gedruckt und zu finden bey Andreas Gassler ... (1)
bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
bei Ignaz Aloys Kleinmayr (1)
bei Ignaz Edeln v. Kleinmayer ... (1)
bey Ignaz Alois Kleinmayer (1)
bey Ignaz Aloys Kleinmayr (1)
bey Ignaz Edlen von Kleinmayer ... (1)
bey Ignaz Kleinmayer ... (1)
bey Joseph Sassenberg, Pächter der Edel von Kleinmayer'schen Buchdruckerey (1)
Druck und Verlag von Ignaz Al. v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von Ignaz Aloiy Edler v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von Ignaz Aloys Edlem v. Kleimayr (1)
Druck von Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (2)
gedruck mit Kleinmaierschen Schriften, durch Ign. Merk ... (1)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (16)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
gedruckt bei Ignaz Edlen von Kleinmayer ... (15)
gedruckt bei Ignaz v. Kleinmayr (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Andreas Gassler (1)
gedruckt bey Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (4)
gedruckt bey Joseph Sassenberg (1)
gedruckt bey Joseph Sassenberg ... (1)
gedruckt in der Kleinmayerschen ... Gubernialbuchdruckerey, durch Ignaz Merk ... (1)
gedruckt mit Kleinmayrischen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bei Ignaz Aloys Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und verlegt bey I. A. v. Kleinmayr (2)
gedruckt und zu finden bei Ig. Al. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey Jos. Sassenberg, Pächter der Edel v. Kleinmayerschen Buchdruckerey (1)
gedruckt und zu finden in der edel von Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
gedruckt und zu haben bey Ign. Aloys v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Ignaz Aloys Edl. v. Kleinmayr (1)
I. A. v. Kleinmayr (4)
I. A. von Kleinmayr (1)
I. v. Kleinmayr (1)
Ignac Alojz Kleinmayr (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (9314)
im verlag des ...Kleinmayr''schen Zeitungs-Comptoirs (1)
in Commission bei Ignaz Alois Edeln. v. Kleinmayr (1)
in der Edel von Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
in der v. Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
in Druck befördert - zum bleibenden Andenken - von den Studierenden des zweiten philosophischen Jahrganges (1)
in Kommission bei I. A. Edlem v. Kleinmayr (1)
Jurij Stadelmann (302)
Kleinmayr (1865)
mit Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
mit Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
mit Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
na prodej per starimu Weimanu ... v Ljubljani ... (1)
natis ... Ign. Al. Kleinmajerja (1)
natisnil I. od Kleinmayr (1)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per Andreju Gasslerja ... (1)
per Ignaz. Aloys. Kleinmajerju (1)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
per Ignaziu Klainmajerju (1)
per Ignaziu Kleinmajerju (1)
per Ignaziu Kleinmajerju ... (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (1)
se najde per Andreju Gáslerju ... (1)
skus Ign. de Kleinmayerja ... (1)
skus Ign. Kleinmaierja ... (1)
skus Ignazja Aloysja Kleinmajerja utisnene (1)
Stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
Verlag von Ignaz Alois Kleinmayr (1)
zu finden bey Joseph Sassenberg, Pächter der Edel von Kleinmayerschen Buchdruckerey (1)
zu haben in der Edel v. Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
Išči med rezultati (11596)