Etnološka bibliografija starega časopisja
Osnovo zbirke predstavlja popis člankov na kataložnih listkih, ki ga je pred desetletji pripravljal zaslužni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani dr. Janez Bogataj. V pregledu omenjenega dela, ki ga je pripravil za pričujočo zbirko, je med drugim zapisal: Jedro gradiva za letne bibliografije je podpisani dobil s pregledom listkov v bibliografskem oddelku NUK v Ljubljani. Seveda objav ni iskal le pod decimalko 39, v katero so bila uvrščena etnološka (in etnografska) dela, ampak je marsikatera objava »zašla« tudi k zgodovini, geografiji in sociologiji ter še v nekatere druge  razdelke. Naslednji korak je bilo zbiranje objav v osrednjih etnoloških ustanovah, na Oddelku za etnologijo, v Slovenskem etnografskem muzeju in na ISN SAZU. Veliko gradiva je nabral iz spremljanja objav med letom in jih je sprotno zapisoval na bibliotečne listke. To je bilo zelo koristno delo, saj je bil na tekočem z vsem, kar je v stroki izhajalo.  Celotno besedilo dr. Bogataja o slovenski etnološki bibliografiji je dostopno na tem naslovu.
Vir fotografije: Etnoinfolab

Število rezultatov iskanja: 1674

Časopisje in članki - naslov
Ameriška domovina (3)
Argo (1892-1903) (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (2)
Belokranjec (2)
Besednik (Celovec) (13)
Blätter aus Krain (14)
Brivec (10)
Cankarjev glasnik (1)
Carniola (1910-1919) (3)
Carniolia (Laibach) (27)
Cerkveni glasbenik (12)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (1)
Cillier Zeitung (3)
Čas (Ljubljana) (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (22)
Dan (1912) (1)
Danica (Ljubljana) (1)
Delavec (1914) (2)
Dolenjec (Novo mesto) (5)
Dolenjske novice (16)
Dom in svet (Ljubljana) (25)
Domači prijatelj (2)
Domači prijatelj (Praga) (1)
Domovina (1)
Domovina (Ljubljana) (7)
Domovina in Kmetski list (5)
Družina (1929-1930) (1)
Družinski prijatelj (Trst) (1)
Družinski tednik (3)
Edinost (Maribor) (1)
Edinost (Trst) (27)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Evangeličanski kalendar (5)
Fest Programm des k. k. Gymnasiums (1)
Geografski vestnik (7)
Glas naroda (Ljubljana) (5)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Gorica (10)
Goriška straža (3)
Goriški list (1944) (1)
Gostilničarski list (1)
Gostilničarski vestnik (2)
Gottscheer Bote (1)
Gottscheer Zeitung (Kočevje) (12)
Gruda (15)
Illyrisches Blatt (23)
Ilustracija (Ljubljana) (2)
Ilustrirani glasnik (1)
Ilustrirani Slovenec (18)
Ilustrovani tednik (2)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (13)
Jadranka (3)
Jugoslavija (Ljubljana) (2)
Jugoslovan (1930) (1)
Jugoslovanski obrtnik (11)
Jutranje novosti (1)
Jutro (Ljubljana) (92)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (20)
Kamničan (1935) (1)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (1)
Kmetski list (5)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (6)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (8)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Koledarček Družbe svetega Mohora (2)
Korošec (1907) (2)
Koroški Slovenec (5)
Kres (Celovec) (24)
Laibacher Tagblatt (6)
Laibacher Wochenblatt (4)
Laibacher Wochenblatt (1880) (20)
Laibacher Zeitung (89)
Letopis Matice Slovenske (23)
Ljubljanska mladina (1)
Ljubljanski zvon (48)
Ljudska samouprava (1)
Ljudski glas (1)
Ljudski glas (1919-1921) (5)
Lovec (Ljubljana) (1)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (1)
Marburger Zeitung (14)
Mariborski delavec (1)
Mariborski večernik Jutra (56)
Mentor (Ljubljana. 1908) (1)
Mir (Celovec) (2)
Misel in delo (3)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladi Prekmurec (4)
Mladika (Gorica) (16)
Mlado jutro (3)
Mladost (1)
Murska krajina (6)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (13)
Napredna misel (2)
Narodna sloga (1)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (2)
Naš čolnič (5)
Naš dom (Maribor) (14)
Naš glas (1925-1928) (1)
Naš rod (25)
Naša moč (1905) (1)
Naša moč (1936) (3)
Naši zapiski (1)
Njiva (Trst) (4)
Notranjec (5)
Nova doba (Celje) (9)
Nova doba (Cleveland) (1)
Novi čas (Ljubljana) (1)
Novi list (1)
Novine (Murska Sobota) (6)
Obisk (Ljubljana) (13)
Pagine Istriane (2)
Pevec (Ljubljana) (15)
Planinski vestnik (32)
Popotnik (1880-1941) (15)
Prekmurski glasnik (Murska Sobota) (1)
Primorski list (Gorica) (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Ptujski list (1)
Radio Ljubljana (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (2)
Slovan (Ljubljana. 1884) (24)
Slovan (Ljubljana. 1902) (3)
Slovenčev koledar (7)
Slovenec (1873) (140)
Slovenija (1848-1850) (5)
Slovenija (1932-1941) (1)
Slovenka (3)
Slovenka (Gorica) (1)
Slovenska bčela (28)
Slovenska gospodinja (2)
Slovenska krajina (2)
Slovenska zemlja (1)
Slovenska žena (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski dom (1935-1945) (5)
Slovenski glasnik (1858) (86)
Slovenski gospodar (10)
Slovenski list (1896) (4)
Slovenski list (Buenos Aires) (1)
Slovenski narod (80)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (29)
Soča (34)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (1)
Staroslovan (1)
Straža (Maribor) (11)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (14)
Štajerc (2)
Tabor (Maribor) (6)
Trgovski list (2)
Triglav (1865) (1)
Učiteljski list (2)
Učiteljski tovariš (16)
Ujedinjeni železničar (1)
Vedež (1848) (19)
Vertec (1871) (4)
Vesna (1921) (1)
Vestnik (1873) (1)
Voditelj v bogoslovnih vedah (2)
Vodnikova pratika (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (3)
Zgodnja danica (7)
Zora (1872) (7)
Zora (Ljubljana) (1)
Zvon (1870) (2)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (1)
Ženski svet (46)
Življenje in svet (21)
Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
A. Einšpieler (14)
A. Janežič (13)
Alfons Müllner (1)
Anton Janežič (87)
Anton Pesek (1)
Beltinci : Konzorcij (2)
Bohumil Sirotek (5)
Cankarjeva ustanova (1)
Cecilijino društvo (12)
Cérkvena stamparija (13)
Društvo Pravnik (1)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba Sv. Mohora (10)
Družba sv. Mohorja (16)
Etnografski muzej (3)
F. Haderlap (2)
Filip Haderlap (1)
Fran Jaklič (29)
Fran Kulovec (18)
Frančišek Pavletič (1)
Franz Müller (24)
Goriška matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (6)
H. Slovak (1)
Historischen Verein für Krain (1)
I. Slavec (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (89)
Ignaz v. Kleinmayr und Fedor Bamberg (14)
Ivan Dolenc (10)
Ivan Dolinar (27)
Ivan Jelačin (2)
Ivan Rakovec (5)
Ivan Tokan (2)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (4)
Ivan Zorec (1)
J. Blasnik (28)
J. Debevec (3)
J. Krajec (16)
J. Ukmar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Janez Krizostom Pogačar (8)
Janko M. Pajk (7)
Josef Eppich (13)
Josip Kopač (1)
Josip Marušič (10)
Josip Stritar (2)
Jožef Blaznik (5)
Jožef Klekl (6)
Jugoslov. novinsko d.d. (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (1)
Jugoslovanska obrtna zveza (11)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (15)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
Karl Linhart (2)
Kärntner Volksbund (1)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (39)
Kleinmayr (51)
Konsorcij Goriške straže (3)
Konzorcij (121)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (2)
Konzorcij Belokranjec Ljubljana (2)
Konzorcij Edinosti (3)
Konzorcij ilustracije (2)
Konzorcij jutra (112)
Konzorcij Jutra (24)
Konzorcij Našega čolniča (5)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (7)
Konzorcij Slovenke (1)
Konzorcij Trgovskega lista (2)
Konzorcij Ženski svet (46)
Leonova družba (3)
Ljudska tiskarna (153)
Ljudski glas (5)
Lovska zveza Slovenije (1)
Maks Šeber (5)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (14)
Marica Stepančičeva (3)
Marica Šega (2)
Matica Slovenska (25)
Mihael Moškerc (1)
Mihajlo Rostohar (2)
Murska Sobota : Konzorcij "Prekm. glasnika", 1920-1922 (1)
Musealverein für Krain (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (16)
Narodna prosveta (5)
Narodna tiskarna (107)
Narodne tiskarne (1)
Nasta (3)
Otomar Bamberg (6)
Pevska zveza (15)
Planinska zveza Slovenije (32)
Prekmurszka Evangelicsanszka Sinyorija (5)
Profesorji bogoslovnega učilišča (2)
Rozalija Eger (19)
s. n. (3)
Slovenska socialna Matica (1)
Slovenski frančiškani v ZDA (2)
Slovensko prosvetno društvo, Konzorcij Novega lista (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (3)
Sokolsko društvo (4)
Tip. Cobol e Priora (2)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (24)
Tiskarna Edinost (1)
Tiskarna Merkur (1)
Tiskarna sv. Cirila (10)
Tiskovna zadruga (56)
Tujsko-prometno društvo (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (25)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (3)
Viktor Dolenc (34)
Višji kulturni svet (4)
Vodnikova družba (10)
Vydrova tovarna žitne kave (1)
Vzajemna zavarovalnica (3)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Zavod Sv. Stanislava (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (22)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (15)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza gostilničarskih zadrug (2)
Zveza gostilničarskih zadrug za slovensko Štajersko, Prekmurje in Mežiško dolino (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (2)
Zvezna tiskarna (9)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Županska zveza (2)
Župni urad Tržič (1)
Dostop
Išči med rezultati (1674)