Število rezultatov iskanja: 35545

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (23)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (9)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (80)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (6)
Acta silvae et ligni (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (3)
Annales. Series historia et sociologia (130)
Anthropological notebooks (15)
Anthropos (Ljubljana) (93)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (58)
Ars et humanitas (8)
AS. Andragoška spoznanja (36)
Asian studies (3)
Atlanti (1)
Avtonomist (187)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (16)
Borba (Italija) (2)
CEPS journal (24)
Časopis za kritiko znanosti (382)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (41)
Delavska politika (1788)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (1)
Delo (Trst) (4)
Delo in varnost (5)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dialogi (28)
Didakta (10)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Dogovori (8)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Družboslovne razprave (65)
Državni svet (12)
Dve domovini (55)
Edinost (Trst) (8962)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (16)
Filozofski vestnik (182)
Geodetski vestnik (15)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (25)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (18)
Geologija (2)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (33)
Gmajna (1)
Gozdarski vestnik (8)
Hacquetia (2)
IB revija (Ljubljana) (29)
Ilirski Primorjan (24)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
Jadranka (36)
Javna tribuna - Delegatska priloga (44)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Javnost (Ljubljana) (125)
Jezik in slovstvo (42)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jutro (Ljubljana) (8100)
Kakovostna starost (5)
Katoliški glas (2363)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kinesiologia Slovenica (1)
Klubske novice (4)
Kmetijske in rokodelske novice (13)
Knjižnica (34)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Korenine (2)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (102)
Les (Ljubljana) (4)
Lex localis (5)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (9)
Ljubljanski zvon (178)
Ljudska pravica (1)
Loški razgledi (2)
Mali list (287)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (7)
Managing global transitions (15)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Metodološki zvezki (1)
Mladina (1924) (22)
Modni katalog - Labod (1)
Monitor ISH (33)
Monokelj (1)
Murska krajina (464)
Muzikološki zbornik (6)
Napredna misel (10)
Narodni dnevnik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (12)
Naša komuna - delegatsko gradivo (3)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (12)
Naša skupnost (Ljubljana) (15)
Naša sodobnost (5)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (23)
Naši zapiski (142)
Newsletters (12)
Njiva (Ljubljana) (21)
Novi čas (Gorica) (30)
Novi glas (901)
Novi list (1988)
Novi odmev (1)
Novi rod (66)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (14)
Organizacija znanja (3)
Orjuna (319)
Otrok in knjiga (1)
Partizan (2)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (46)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (10)
Pohod (228)
Pohorska politika (4)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Pravni letopis (3)
Pravnik (9)
Presek (1)
Primerjalna književnost (19)
Prispevki za novejšo zgodovino (57)
Proletarska mladina (16)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Ptujski list (2)
Raziskave in razprave (15)
Razpotja (115)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (329)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Research in social change (7)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (13)
Revija za javna naročila in javne finance (4)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (5)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (3)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (16)
Sloga (Gorica) (36)
Slovenika (4)
Slovenka (3)
Slovenska vas (24)
Slovenska zemlja (17)
Slovenski gospodar (331)
Slovenščina 2.0 (5)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (8)
Socialno delo (46)
Sodobna pedagogika (67)
Sodobnost (1933) (19)
Sodobnost (1963) (128)
Sopotja (9)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (2)
Svet ptic (2)
Svobodna mladina (6)
Svobodni razgovori (9)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (13)
Štajerc (17)
Teorija in praksa (629)
Traditiones (Ljubljana) (25)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Triglav (1865) (392)
Učiteljski tovariš (55)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (21)
Urbani izziv (35)
Urbani izziv. Posebna izdaja (13)
Utrip (1978) (123)
Varstvo narave (1)
Verba hispanica (5)
Vestnik = Messenger (307)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (4)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vidovdan (21)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (15)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Zarja (90)
Zarja (1908) (1)
Zbor občanov (11)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (11)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodovinski časopis (146)
Železarski zbornik (2)
Leto izida
01.01.1923 (1)
1561 (1)
1594 (1)
1709 (1)
1728 (1)
1739 (1)
1773 (1)
1775 (1)
18?? (15)
1846 (6)
1847 (2)
1848 (2)
186? (14)
1860 (1)
1861 (1)
1862 (1)
1863 (2)
1865 (103)
1866 (76)
1867 (3)
1868 (56)
1869 (105)
187? (5)
1870 (82)
1872 (2)
1873 (2)
1874 (1)
1875 (2)
1876 (2)
1877 (1)
1878 (2)
1879 (1)
188? (12)
1880-1918 (2)
1881 (3)
1882 (4)
1883 (3)
1884 (3)
1885 (3)
1886 (2)
1887 (5)
1888 (3)
1889 (2)
189? (5)
1890 (1)
1891 (6)
1892 (5)
1893 (9)
1894 (22)
1895 (17)
1897 (5)
1897-1898 (1)
1898 (2)
1899 (4)
19?? (208)
190? (15)
1900 (6)
1900/1910 (1)
1900-1999 (1)
1901 (6)
1902 (160)
1902/1903 (12)
1903 (315)
1903/1904 (13)
1904 (371)
1904/1905 (12)
1905 (375)
1905/1915 (4)
1906 (438)
1907 (488)
1908 (475)
1908? (1)
1909 (524)
191? (38)
1910 (518)
1910/1920 (7)
1910/1935 (1)
1911 (421)
1912 (388)
1913 (360)
1914 (442)
1915 (445)
1915/1923 (6)
1916 (368)
1917 (382)
1918 (382)
1919 (367)
192? (38)
1920 (543)
1920/1923 (2)
1921 (708)
1922 (720)
1923 (857)
1923/1924 (20)
1924 (836)
1924/1925 (21)
1925 (783)
1925/1926 (17)
1925/1935 (2)
1926 (952)
1926/1927 (8)
1927 (881)
1927/1928 (3)
1928 (786)
1929 (557)
1929-1935 (1)
193? (42)
1930 (560)
1931 (454)
1932 (477)
1932/1935 (1)
1933 (530)
1934 (536)
1935 (526)
1935/1939 (1)
1935/1945 (1)
1936 (501)
1937 (537)
1938 (584)
1939 (592)
194? (20)
1940 (554)
1940/1945 (2)
1940/1948 (1)
1941 (368)
1942 (337)
1943 (489)
1944 (318)
1945 (146)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1946 (7)
1947 (2)
1948 (3)
1949 (54)
195? (38)
1950 (74)
1950/1953 (1)
1950/1960 (1)
1951 (54)
1952 (58)
1953 (55)
1953/1963 (1)
1954 (53)
1955 (111)
1956 (113)
1957 (153)
1958 (170)
1959 (173)
196? (9)
1960 (169)
1960/1969 (2)
1960/1975 (1)
1961 (163)
1962 (163)
1963 (167)
1964 (179)
1965 (175)
1966 (176)
1967 (168)
1968 (175)
1969 (162)
197? (8)
1970 (164)
1971 (162)
1972 (160)
1973 (164)
1974 (167)
1975 (166)
1976 (164)
1977 (183)
1978 (180)
1979 (185)
198? (5)
1980 (185)
1981 (183)
1982 (181)
1983 (188)
1984 (181)
1985 (187)
1986 (204)
1987 (192)
1988 (185)
1989 (237)
199? (14)
1990 (192)
1991 (148)
1992 (218)
1993 (209)
1994 (180)
1995 (193)
1996 (147)
1997 (175)
1997/1998 (1)
1998 (170)
1999 (170)
2000 (169)
2001 (138)
2002 (131)
2003 (176)
2004 (166)
2005 (169)
2006 (224)
2007 (212)
2008 (216)
2009 (234)
2010 (219)
2011 (295)
2012 (235)
2012-2013 (1)
2013 (243)
2014 (261)
2015 (228)
2016 (218)
2017 (206)
2018 (47)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (58)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (41)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Didakta (10)
Društvo antropologov Slovenije (15)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo humanistov Goriške (115)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Državni svet Republike Slovenije (12)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (125)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (22)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (36)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (33)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (46)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (331)
Inštitut za novejšo zgodovino (57)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (19)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (25)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (42)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (70)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (128)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (307)
Mestna knjižnica Piran (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (7)
Mlada liberalna demokracija (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (25535)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nova revija (16)
Osrednja knjižnica Celje (124)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (11)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (464)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SIB d.o.o. (3)
Slavistično društvo Slovenije (34)
Slovenian Union of America (90)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (9)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovenski klub Perth (4)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (13)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko filozofsko društvo (24)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (65)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Šola za ravnatelje (15)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (364)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
University of Primorska Press (4)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (25)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (80)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (173)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (21)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (63)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (41)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (14)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (31)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (48)
Zadruga Goriška Mohorjeva (5252)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (130)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
ZRC SAZU (255)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (20)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (67)
Zveza geodetov Slovenije (15)
Zveza geografov Slovenije (38)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (170)
Založnik
(17)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
[s.n.] (2)
A. Berthold (4)
A. Hölder (1)
A. Huber (1)
A. Japelj (1)
A. Krošl (1)
A. L. Schneider (3)
A. Landau (1)
A. Tomšič (1)
A. Ulčnik (1)
A. Uršič (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Albin Prepeluh (187)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Anton m. Obizzi (36)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
Arhivsko društvo Slovenije (58)
Artur Kollitsch (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Atelier Doris (1)
Atelje Helios V. Bešter (1)
author R. DiRicchardi (1)
B. Bing (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (2)
Biotehniška fakulteta (23)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biteks (2)
Blaznikova kamenopisalna (1)
C. Jagemann (1)
C. Pietzner (1)
C.Jagemann (1)
Cankarjeva založba (5)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (130)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
chez Pierre de La Vallée (1)
Časnik Finance (1)
D. Balažic (1)
D. Krajčič (1)
D. Rovšek (3)
Dashöfer (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Delavski muzej (1)
Demokratska stranka (1)
Deutschen Vereines (1)
Didakta (12)
DigitPen (1)
Direktorijum Orjune (1)
Društvo antropologov Slovenije (15)
Društvo arhitektov (7)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo ekonomistov Maribor (23)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (115)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (95)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovencev v Parizu (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (12)
Drž. Štamp. (1)
Državna založba Slovenije (133)
Državni svet Republike Slovenije (2)
Državni zbor Republike Slovenije (10)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
Dzimskis Witte (1)
E. Niggl (1)
E. Pogorelc (3)
E. Pogorelz (1)
E.Pogorelc (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Ekonomski center Maribor (23)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (23)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (125)
F. Erjavec (1)
F. Grabjec (2)
F. Kunšek (1)
F. Mauer (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (15)
Faculty of Social Sciences (4)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za družbene vede (75)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (23)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za management (14)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (46)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (577)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (15)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (22)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Filozofska fakulteta (13)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (182)
Fiume (1)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Meta (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (5)
Foto Viktor (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Vesel (21)
Friedens-Warte (2)
G. Dolenc (1)
G. Oblak (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
Geološki zavod (2)
Gerold & Co. (1)
Geschichtsverein (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Sokolska Župa (1)
Gospodarski vestnik (8)
Gosposvetski zvon (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Güssing Energy Technologies (2)
Gutenberghaus (2)
H. Frank (1)
H. Heid (1)
H. Hibšer (3)
H. Krappek (1)
I. Rakovec (1)
IFIMES (1)
Ilustrirani Slovenec (1)
Imprimerie de la cour (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (133)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Institute for Slovene Emigration Research (49)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (33)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (8)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (6)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (18)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (7)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (336)
Inštitut za novejšo zgodovino (60)
Inštitut za politike prostora (2)
Inštitut za primerjalno pravo (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (55)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (10)
Intelyway webmedia (2)
International Institute for Archival Science (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
Iršić (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
Ivan Dolinar (8800)
Ivan Piano (24)
J. Blasnik (392)
J. Blaznik (1)
J. Bonač (2)
J. Dornig (1)
J. Kramar (1)
J. Massak, V. Vlašič (1)
J. Muller (1)
J. Pelikan (2)
J. Pleterski (1)
J. Pogačnik (2)
J. Ruwner (2)
J. Saller (2)
J. Šmuc (1)
J. Winkler (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler, A. Knezovič (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (55)
J.V. Poberaj (1)
Jos. Saller & A. Knesevič (4)
Jos. Saller j. & A. Knesevič (1)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jožef Blaznik (13)
Jugoslavenska komisija (1)
K. Kodermac (2)
Karl Linhart (17)
Kärtner Heimatdienst (1)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (2406)
Klub koroških Slovencev (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
Komunist (1677)
Konzorcij (2909)
Konzorcij Edinosti (3)
Konzorcij jutra (5351)
Konzorcij Jutra (26)
Konzorcij jutro (2743)
Konzorcij Jutro (1)
Konzorcij Malega lista (287)
Konzorcij Mladine (22)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Konzorcij Vidovdan (21)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (3)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (2)
L. Boccalini (1)
L. Funtek (1)
L. Wittmann (1)
L.J. Kieser (1)
Lah (1)
LDS (9)
Leonova družba (1)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
M. Grgantov (1)
M. Hreščak (1)
M. Kranjec (1)
M. Pahor (1)
M. Švabić (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Makart (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (1)
Marica Stepančičeva (36)
Marketing magazin (3)
Mavec (1)
Mavrica (3)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
MeritUM (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Mihajlo Rostohar (10)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (12)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (6)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mirovni inštitut (2)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (6)
Mladinski svet (1)
Moderna organizacija (14)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodna založba (1)
Narodni svet za Koroško (4)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (228)
Naše delo (2)
National Institute of Public Health (3)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova obzorja (4)
Nova revija (54)
O. Dasch (2)
Občina (4)
Občina Šentrupert (42)
Občinski odbor SZDL (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (319)
Obzorja (48)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (41)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL (123)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Luković (1)
P. Skoff (1)
P. Višnjevec (1)
Peace Institute (1)
PeBook (4)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (14)
Photogr. Atelier Lobenwein (1)
pisatelji doneskov (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Pravna fakulteta (5)
Prelog (1)
Prijatelj (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
R. Bordon (1)
R. Krach (1)
Radkersburg (1)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Revija SRP (3)
RSS (1)
Rudolf Vaupotič (16)
Ruslica (1)
s .n. (1)
S. Benčić (1)
S. Fras Popović (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. M. Skrinjar (1)
S. Novljan (1)
S. Weinrich (1)
Salve (1)
samozal. (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozal. T. Kure (1)
Sanje (13)
Schädler (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (130)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (15)
Slavia Press (6)
Slavistično društvo Slovenije (58)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (1)
Slovenian Women's Union of America (90)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (37)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (4)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (19)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenska Straža (2)
Slovenski dom KPD Bazovica (80)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovenski klub (4)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (3)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (13)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko filozofsko društvo (93)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (65)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (1)
SLS (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (12)
Socialna akademija (1)
Societa storica del Litorale (7)
Societá storica del Litorale (130)
Sophia (4)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Statistično društvo Slovenije (1)
Studio fotografico Goriziano (1)
Studio Potrč (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
SVIZ Slovenija (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (4)
Šola za ravnatelje (16)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Štefan Godina (162)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (26)
Študentska založba (357)
Teološka fakulteta (6)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna sv. Cirila (332)
Tiskovna zadruga (181)
Tömöry (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Tucović (1)
Turistica (4)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMco (2)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Universität (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (51)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
V. Bešter (6)
V. Bevc (1)
V. Kunc (1)
V. Lobenwien (1)
V. Melik (1)
V. Mujbegović (1)
V. Simončič (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (7)
Vekoslav Spindler (1)
Vice Iljadica-Grbešić (1)
Vinko Kermolj (1)
Visoka šola za politične vede (52)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Zadruga Goriška Mohorjeva (901)
Zadruga z o.z. Novi list (1962)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (2)
Založba FDV (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (33)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zares etc. (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (30)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združena lista (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zemun. jugoslavija (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (130)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (80)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (63)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (130)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (34)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (67)
Zveza društev pravnikov Slovenije (9)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografskih društev Slovenije (38)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (146)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (100)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Pravice
Išči med rezultati (35545)