Število rezultatov iskanja: 41017

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (8)
Academica turistica (4)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (25)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (15)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (118)
Acta hydrotechnica (2)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (10)
Acta silvae et ligni (4)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (4)
Alkohol in rak (1)
Amfiteater (Ljubljana) (9)
Ampak (Ljubljana) (92)
Anali PAZU (1)
Anali PAZU HD (5)
Annales (Koper) (6)
Annales. Series historia et sociologia (163)
Anthropological notebooks (19)
Anthropos (Ljubljana) (104)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (57)
Ars et humanitas (19)
AS. Andragoška spoznanja (46)
Asian studies (5)
Atlanti (4)
Avstrija. Jugoslavija. Slovenija (8)
Avtonomist (187)
Azijske in afriške študije (8)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Between the House of Habsburg and Tito (4)
Bilten Slovenske vojske (24)
Bogoslovni vestnik (27)
Borba (Italija) (2)
Central European Public Administration Review (7)
CEPS journal (39)
Communio (Ljubljana) (3)
Časopis za kritiko znanosti (412)
Časopis za zgodovino in narodopisje (46)
Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja (2)
Davčno-finančna praksa (4)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (42)
Delavci in delodajalci (9)
Delavska politika (1788)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (1)
Delo (1940) (3)
Delo (Trst) (4)
Delo in varnost (6)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Dialogi (28)
Didakta (15)
Dileme (38)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Dogovori (8)
Dolenjske novice (9)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Družboslovne razprave (153)
Družinski tednik (1)
Državni svet (23)
Dve domovini (85)
Dynamic relationships management journal (2)
Economic and business review (16)
Edinost (Trst) (8962)
Edinost in dialog (8)
Ekran (Ljubljana) (15)
ELOPE (Ljubljana) (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (22)
Evro-atlantski bilten (12)
Filozofski vestnik (186)
Geodetski vestnik (23)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (32)
Geografski vestnik (27)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (18)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (1)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (79)
Gmajna (1)
Goriška straža (1)
Gospodarska gibanja (65)
Gospodarstvo (Trieste) (72)
Gozdarski vestnik (47)
Hacquetia (2)
IB revija (Ljubljana) (39)
Ilirski Primorjan (24)
Illyrisches Blatt (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (21)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (8)
Izzivi managementu (1)
Izzivi prihodnosti (3)
Jadranka (36)
Javna tribuna - Delegatska priloga (44)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Javna uprava (5)
Javno zdravje (2)
Javnost (Ljubljana) (134)
Jezik in slovstvo (45)
Jezikoslovni zapiski (3)
Journal of comparative politics (33)
Jugoslavija (Ljubljana) (1)
Jugoslavija v času (5)
Jugoslovenski Korotan (19)
Jutro (Ljubljana) (8102)
Kakovostna starost (16)
Katoliški glas (2363)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (6)
Kinesiologia Slovenica (3)
Klubske novice (4)
Kmetijske in rokodelske novice (13)
Knjižnica (36)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Korenine (2)
Koroški Slovenec (1027)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kredarica (Novi Sad) (47)
Kronika (Ljubljana) (118)
Les (Ljubljana) (4)
Lex localis (35)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (10)
Literatura (Ljubljana) (9)
Ljubljanski zvon (177)
Ljudska pravica (1)
Ljudska samouprava (33)
Logistics and sustainable transport (1)
Loški razgledi (5)
Mali list (287)
Management (13)
Managing global transitions (15)
Marburger Zeitung (1)
Mariborčan (1927) (3)
Mariborski večernik Jutra (2)
Materiali in tehnologije (1)
Medicine, law & society (3)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (13)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Metodološki zvezki (1)
Mikužev zbornik (3)
Mladina (1924) (22)
Modni katalogi (1)
Monitor ISH (35)
Monokelj (1)
Murska krajina (464)
Muzikološki zbornik (12)
Napredna misel (10)
Narodni dnevnik (1)
Nasilje vojnih in povojnih dni (1)
Naša komuna - delegatska priloga (12)
Naša komuna - delegatsko gradivo (3)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša moč (1905) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (12)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naša sodobnost (5)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (37)
Naši zapiski (142)
Nečakov zbornik (10)
Newsletters (12)
Njiva (Ljubljana) (21)
Nova doba: l´era nuova (2)
Nova samouprava (27)
Novi čas (Gorica) (30)
Novi glas (901)
Novi list (1975)
Novi rod (66)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novi zapiski (9)
Novice (Kočevje, 1956) (375)
Novo doba - Nova doba (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Od prvih oglasov do interneta (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (16)
Organizacija znanja (4)
Orjuna (319)
Osamosvojitev 1991 (6)
Otrok in knjiga (1)
Partizan (2)
Pedagoška obzorja (2)
Pest (1)
Phainomena (Ljubljana) (50)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (14)
Pohod (228)
Pohorska politika (4)
Poligrafi (18)
Pomisli na jutri (1)
Pomurska obzorja (6)
Porabje (306)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Pravni letopis (4)
Pravnik (9)
Prehrana in rak (1)
Presek (1)
Preteklost sodobnosti (9)
Prikrita modra mreža (1)
Primerjalna književnost (29)
Primorski dnevnik (307)
Prispevki za novejšo zgodovino (92)
Proletarska mladina (16)
Proteus (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Ptujski list (2)
Rafael (Sydney) (31)
Raziskave in razprave (15)
Razpotja (111)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (73)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1987) (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (457)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Regionalni vidiki tranzicije (1)
Res novae (4)
Research in social change (7)
Retrospektive (14)
Revija za ekonomske in poslovne vede (4)
Revija za elementarno izobraževanje (5)
Revija za geografijo (16)
Revija za javna naročila in javne finance (4)
Revija za univerzalno odličnost (10)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (11)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (5)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (3)
Science of gymnastics journal (1)
Slavia Centralis (15)
Slavica Tergestina (2)
Slavistična revija (29)
Slavjanski rodoljub (6)
Sloga (Gorica) (36)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi (4)
Slovenci v Evropi (4)
Slovenec (Celovec) (44)
Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988 (4)
Slovenija v Jugoslaviji (3)
Slovenika (9)
Slovenka (3)
Slovenska vas (24)
Slovenska zemlja (17)
Slovenski glasnik (1858) (1)
Slovenski gospodar (331)
Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju (10)
Slovenščina 2.0 (7)
Slovenščina v šoli (1)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna misel (68)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (9)
Socialno delo (63)
Sodobna pedagogika (95)
Sodobni vojaški izzivi (63)
Sodobnost (1933) (19)
Sodobnost (1963) (131)
Sopotja (29)
Starost - izzivi historičnega raziskovanja (1)
Stati inu obstati (4)
Stiplovškov zbornik (6)
Strojniški vestnik (2)
Studia Historica Slovenica (89)
Svet ptic (3)
Svobodna beseda (Ljubljana) (86)
Svobodna mladina (6)
Svobodni razgovori (9)
Šolska knjižnica (2)
Šolska kronika (17)
Šolsko polje (38)
Šport (Ljubljana) (4)
Štajerc (17)
Teorija in praksa (759)
The Intruder (6)
The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century (2)
Traditiones (Ljubljana) (29)
Trdoživ (1)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Triglav (1865) (392)
Trojarjev zbornik (3)
Učiteljski tovariš (55)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (21)
Urbani izziv (47)
Urbani izziv. Posebna izdaja (17)
Urbani izziv. Thematic issue (3)
Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje (7)
Utrip (1978) (123)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (5)
Vestnik = Messenger (307)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (4)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vidovdan (21)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (16)
Vojaška zgodovina (7)
Vojaškošolski zbornik (4)
Vzgoja (Ljubljana) (13)
Vzgoja in izobraževanje (5)
Zarja (90)
Zarja (1908) (1)
Zbor občanov (11)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (11)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (8)
Zdravniški vestnik (16)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (77)
Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine (1)
Zgodovinski časopis (275)
Zgodovinski zapisi (3)
Železarski zbornik (2)
Železne niti (3)
Leto izida
11.2018-01.2022 (1)
11.2018-10.2020 (2)
1497 (1)
1499 (1)
1509 (1)
1515 (1)
1556 (1)
1561 (1)
1577 (2)
1594 (1)
1706 (1)
1709 (1)
1710 (2)
1713 (1)
1725-1734 (1)
1728 (1)
1739 (1)
1773 (1)
1775 (1)
1781 (1)
1792 (1)
1797 (1)
18?? (12)
1808 (2)
1809 (1)
1813 (1)
1834 (1)
1841 (1)
1846 (8)
1847 (2)
1848 (20)
1849 (13)
1850 (1)
1853 (1)
1856 (1)
186? (6)
1860 (2)
1860-1870 (4)
1861 (3)
1862 (3)
1863 (5)
1864 (1)
1865 (149)
1866 (77)
1867 (10)
1868 (59)
1869 (108)
187? (3)
1870 (85)
1871 (4)
1872 (1)
1873 (2)
1874 (3)
1875 (2)
1876 (2)
1877 (4)
1878 (3)
1879 (4)
188? (5)
1880-1918 (2)
1881 (4)
1882 (5)
1883 (3)
1884 (62)
1885 (41)
1886 (29)
1887 (28)
1888 (4)
1889 (4)
189? (3)
1890 (1)
1891 (6)
1892 (6)
1893 (11)
1894 (26)
1895 (21)
1896 (5)
1897 (8)
1897-1898 (1)
1898 (2)
1899 (6)
19?? (153)
190? (11)
1900 (9)
1900/1910 (1)
1900-1999 (1)
1901 (6)
1902 (160)
1902/1903 (12)
1903 (315)
1903/1904 (13)
1904 (371)
1904/1905 (12)
1905 (375)
1905/1915 (4)
1906 (439)
1907 (489)
1908 (476)
1909 (525)
191? (35)
1910 (518)
1910/1920 (5)
1910/1935 (1)
1911 (421)
1912 (388)
1913 (360)
1914 (443)
1915 (446)
1915/1923 (5)
1916 (369)
1917 (377)
1918 (385)
1919 (385)
192? (27)
1920 (543)
1920/1923 (2)
1921 (749)
1922 (792)
1922-1925 (2)
1923 (921)
1923/1924 (20)
1924 (900)
1924/1925 (21)
1925 (850)
1925/1926 (17)
1925/1935 (1)
1926 (1038)
1926/1927 (8)
1927 (974)
1927/1928 (3)
1928 (852)
1929 (606)
1929-1935 (1)
193? (32)
1930 (606)
1930-1935 (1)
1930-1939 (1)
1931 (508)
1932 (532)
1932/1935 (1)
1933 (583)
1934 (590)
1935 (576)
1936 (563)
1936/37 (1)
1937 (595)
1938 (639)
1939 (646)
194? (17)
1940 (608)
1940/1948 (1)
1941 (381)
1942 (342)
1943 (496)
1944 (333)
1945 (154)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1946 (16)
1946-1947 (2)
1947 (14)
1948 (32)
1948-1949 (1)
1949 (81)
195? (30)
1950 (89)
1950/1953 (1)
1951 (58)
1952 (59)
1953 (56)
1953/1963 (1)
1954 (57)
1955 (112)
1956 (136)
1957 (209)
1958 (224)
1959 (225)
196? (7)
1960 (231)
1960/1969 (1)
1960/1975 (1)
1961 (218)
1962 (221)
1963 (220)
1964 (177)
1965 (178)
1966 (185)
1967 (172)
1968 (179)
1969 (164)
197? (6)
1970 (168)
1971 (169)
1972 (163)
1973 (170)
1974 (183)
1975 (172)
1976 (180)
1977 (194)
1977-1999 (1)
1978 (185)
1979 (202)
198? (3)
1980 (195)
1981 (200)
1982 (199)
1983 (197)
1984 (195)
1985 (471)
1986 (251)
1987 (206)
1988 (190)
1989 (251)
199? (12)
1990 (224)
1991 (169)
1992 (237)
1993 (230)
1994 (189)
1994-1995 (13)
1995 (218)
1996 (176)
1997 (213)
1997/1998 (1)
1997-1998 (1)
1998 (179)
1999 (205)
2000 (169)
2001 (174)
2002 (168)
2003 (229)
2004 (201)
2005 (197)
2006 (263)
2007 (259)
2008 (267)
2009 (283)
2009-2010 (1)
2010 (284)
2011 (373)
2012 (320)
2012-2013 (2)
2013 (327)
2013-2012 (1)
2014 (330)
2015 (289)
2016 (331)
2016-2015 (1)
2017 (377)
2017-2016 (1)
2017-2018 (1)
2018 (330)
2019 (321)
2020 (320)
2021 (267)
2022 (270)
2022-2021 (1)
2023 (119)
2024 (7)
s. d. (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (57)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (44)
Botanično društvo Slovenije (1)
Cankarjeva založba (6)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Cerkev sv. Rafaela, Sydney (31)
Didakta (15)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (19)
Društvo arhitektov Ljubljana (8)
Društvo humanistov Goriške (111)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (47)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo Slovenska akademija za management (3)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Družina d.o.o. (3)
Državni svet Republike Slovenije (23)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (65)
Evro-atlantski svet Slovenije (13)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (134)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (13)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (22)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (38)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (35)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (16)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (50)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (39)
Inštitut za narodnostna vprašanja (539)
Inštitut za novejšo zgodovino (238)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (25)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (10)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (25)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (418)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1097)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (131)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (313)
Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano (1)
Ministrstvo za obrambo RS (95)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (7)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (31)
Mlada liberalna demokracija (7)
Modrijan založba (3)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (9)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26505)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nova revija (16)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Osrednja knjižnica Celje (143)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (393)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (770)
Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SIB d.o.o. (3)
Slavistično društvo Slovenije (42)
Slovenian Union of America (90)
Slovenska kinoteka (3)
Slovenska matica (3)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (29)
Slovenski etnografski muzej (20)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (9)
Slovenski klub Perth (4)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (38)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko etnološko društvo (79)
Slovensko filozofsko društvo (35)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (153)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Springer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Šola za ravnatelje (16)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (392)
Študijski center za narodno spravo (38)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Universita degli Studi di Trieste (2)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (30)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (136)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (366)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (42)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (118)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za zgodovino) (49)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (62)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (39)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (48)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (35)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (19)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (21)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (42)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (67)
Zadruga Goriška Mohorjeva (5252)
Založba Obzorja (5)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Zavod RS za šolstvo (19)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (14)
Združenje za socialno pedagogiko (9)
Zgodovinski arhiv Ljubljana (2)
Zgodovinsko društvo Celje (80)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (89)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (46)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (169)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
ZRC SAZU (308)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (20)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (95)
Zveza geodetov Slovenije (23)
Zveza geografov Slovenije (58)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (47)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (86)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (315)
Vsebina
Založnik
(75)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
[s.n.] (2)
= Buchhandlung A. Jošt (1)
= Eslovenia libre (1)
= Faculty of Arts (1)
= Institute for Ethnic Studies (131)
= J. Blasnik (1)
= Nacionalni svet slovenske narodne manjšine (3)
= Slovene Anthropological Society (3)
= University Press, Faculty of Arts (4)
= Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
A. Angelovska Bežoska (1)
A. Arzenšek (1)
A. Benedejčič (1)
A. Berthold (3)
A. Frank (1)
A. Gačić (1)
A. Grdović Gnip (1)
A. Hölder (1)
A. Japelj (1)
A. Jelen (1)
A. Klein & Comp. (1)
A. Kocbek (1)
A. Krošl (1)
A. Kuštrin (1)
A. L. Schneider (3)
A. Landau (1)
A. Lipnik (1)
A. Maksuti (1)
A. Martinjak Ratej (1)
A. Moric (1)
A. Naglič (1)
A. Oblak (1)
A. P. Masten (1)
A. Peša (1)
A. Polšak (1)
A. S. Slaček Brlek (1)
A. Sovinc (1)
A. Tomšič (2)
A. Ulčnik (1)
A. Uršič (1)
A. Valič Zver (1)
A. Vozlič (1)
A. Žerdin (1)
Adria (2)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agit-prop komisija pri PK KPS za Primorsko Slovenijo (1)
Agitprop pri CK KPS (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (7)
Akcijski odbor za zedinjeno in suvereno slovensko državo (1)
Al. Martinc (1)
Albin Prepeluh (187)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Alma Mater Europea-European Centre Maribor (AMEU-ECM) (33)
Ameriška domovina (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (3)
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Anton Janežič (1)
Anton m. Obizzi (36)
apresso Gio. Giorgio Mayr (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Laurent. Kronigerum, & Haered. Theophili Goebelii, typis Petri Detleffsii (1)
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (57)
Aristoteles Žlahtič (9)
Artur Kollitsch (1)
Association Nagib (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Atelier Doris (1)
Atelje Helios V. Bešter (1)
Audibook (1)
Austrian Cultural Forum (1)
author R. DiRicchardi (1)
Avala (5)
Avstrijski znanstveni institut (2)
B. Beznec (1)
B. Bing (1)
B. Brezovnik (1)
B. Fetai (1)
B. Filipič (1)
B. Geršak (1)
B. Kastrati (1)
B. Raič (1)
B. Udovič (1)
B. Vrečko Ilc (1)
B.-I. Schnabl (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (12)
Banovinsko tajništvo JRZ (1)
bei Ignaz Aloys Kleinmayr (1)
Beletrina (6)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (25)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (11)
Biteks (5)
Blasnik (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Bohumil Sirotek (1027)
Bouvier (1)
BP (2)
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (1)
C. Kovač (1)
C. Pietzner (1)
Cankarjeva založba (19)
Caritas Slovenia (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Centar oružanih snaga za strategijska istraživanja i studije "Maršal Tito" (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (21)
Center for Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions (33)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center vojaških šol (2)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (38)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Cerkev sv. Rafaela (31)
chez Pierre de La Vallée (1)
Christian Democratic Union of Central Europe (1)
CNVOS (2)
Constitutionelle Verein (1)
Croatian National Congress (1)
Cya (1)
Časnik Finance (1)
D. Aleksić (1)
D. Balažic (1)
D. Bizjak (1)
D. Crnović (1)
D. Fabijan (1)
D. Grcić (1)
D. Kavaš (1)
D. Kos (1)
D. Krajčič (1)
D. Mancevič (1)
D. Rijavec (1)
D. Rovšek (2)
D. Švarc (1)
D. Vehovar Zajc (1)
D. Zavrl (1)
D.I.P.U. (1)
Dashöfer (1)
De Gruyter Poland (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Delavec (1)
Delavska enotnost (1)
Delavska tiskovna družba (2)
Demokratska stranka (1)
Demos publishing company (1)
Department of Political Science (33)
Deutschen Vereines (1)
Didakta (18)
DigitPen (1)
Direktorijum Orjune (1)
Doba Epis (3)
Dragiša Cvetković & Caslav Nikitović (1)
Drava (1)
Drinina Knjižnica (1)
Društvo antropologov Slovenije (19)
Društvo arhitektov (8)
Društvo Demos na Kamniškem (2)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo ekonomistov Maribor (37)
Društvo EnaBanda (1)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (111)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Mnema (1)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (1)
Društvo psihologov Slovenije (105)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovencev "Kredarica" (42)
Društvo Slovencev 'Kredarica' (5)
Društvo Slovencev v Parizu (2)
Društvo slovenska akademija za management (1)
Društvo slovenskih izobražencev (8)
Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za primerjalno religiologijo (18)
Društvo za razvoj humanistike (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (2)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družabna pravda (1)
Družba Jezusova (13)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (307)
Družina (21)
Drž. Štamp. (1)
Državna založba Slovenije (98)
Državni svet Republike Slovenije (13)
Državni zbor (1)
Državni zbor Republike Slovenije (10)
Duncker & Humblot (1)
durch Michael Manger (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
E. Fabijan (1)
E. Lorenčič (1)
E. Nacevska (1)
E. Pogorelc (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
Editions en Langues Etrangeres (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Ekonomska fakulteta (14)
Ekonomski center Maribor (37)
Ekonomski institut Pravne fakultete (65)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (37)
EnaBanda (1)
Energetska zbornica Slovenije (EZS) (1)
Ernest Klavžar (1)
Evro-atlantski svet Slovenije (13)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (134)
F. Grabjec (2)
F. Haderlap (1)
F. Hirt (1)
F. Hren (1)
F. Jazbec (1)
F. Jeza (2)
F. Kočan (1)
F. Kosar (1)
F. Kunšek (1)
F. Levstik (1)
F. Žakelj (1)
F.Jeza (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (15)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Sciences (6)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu (1)
Fakulteta za družbene vede (206)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (2)
Fakulteta za družbene vede, založba FDV (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (37)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za logistiko (4)
Fakulteta za management (14)
Fakulteta za organizacijske študije (13)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za poslovne vede (4)
Fakulteta za socialno delo (64)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (577)
Fakulteta za šport (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (15)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (43)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Filip Žakelj (3)
Filozofska fakulteta (16)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (15)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (183)
Fischer (1)
Fiume (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Foreign Languages Press (1)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Meta (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Slovenija (4)
Foto video produkcija (1)
Foto Viktor (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Malgaj (19)
Fr. Vesel (18)
Frederick A. Praeger, Publishers (1)
Friedens-Warte (2)
Fundacja Slawistyczna (2)
G. Dolenc (1)
G. Floridan (1)
G. Gregorin (1)
G. Mithans (1)
G. Oblak (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
Generalštab Slovenske vojske (87)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (3)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (7)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (5)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gerold & Co. (1)
Geschichtsverein (1)
Goethe-Institut (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Sokolska Župa (1)
Gosposvetski zvon (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (7)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Güssing Energy Technologies (2)
Gutenberghaus (2)
GV Revije (11)
GV Založba (5)
H. Frank (1)
H. Heid (1)
H. Hibšer (3)
Haircourt, Brace & World, Inc. (1)
Hans Prader (1)
Harcourt, Brace & World, Inc. (1)
I. Dobrotić (1)
I. Grošelj (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Osojnik (1)
I. Rakovec (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IFIMES (1)
impresse in ... civitate Coloniensi per Henricum Quentel (1)
Imprimerie de la cour (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut scientifique, section pour les questions de frontieres (1)
Institut za međunarodnu politiku i privredu (1)
Institute for Ethnic Studies (134)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Institute for Slovene Emigration Research (49)
Instituto per gli studi di politica internazionale (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (34)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (16)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (7)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (47)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (9)
Inštitut za ekologijo (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (6)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (18)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za javno upravo (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (34)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (555)
Inštitut za novejšo zgodovino (159)
Inštitut za politike prostora (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (85)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Intelyway webmedia (2)
International Institute for Archival Science (4)
IOOF (2)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (4)
Iršić (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (29)
IUS Software (2)
IUS SOFTWARE (10)
IUS Software, GV založba (1)
Ivan Dolinar (8800)
Ivan Piano (24)
IZUM (1)
Izvršni odbor Osvobodilne fronte (1)
J. Blasnik (393)
J. Blasnika Nasl. (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (5)
J. Botić (1)
J. Dornig (1)
J. E. Božič (44)
J. Fabijan (1)
J. Golec (3)
J. H. Furst Comp. (1)
J. Juvan (1)
J. Kopač (1)
J. Krajec (10)
J. Kramar (1)
J. Markič (1)
J. Massak, V. Vlašič (1)
J. Mencinger (1)
J. Muller (1)
J. Novak (1)
J. Pauković (1)
J. Pelikan (1)
J. Pleterski (1)
J. Pogačnik (2)
J. Požgan (1)
J. Ramšak (1)
J. Ruwner (2)
J. Saller (1)
J. Sovran (1)
J. Šmuc (1)
J. Šuc (1)
J. Vošnjak (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (55)
J.V. Poberaj (1)
Jeza Franc (1)
Johann Singriener (1)
Jos. Saller & A. Knesevič (2)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jožef Blaznik (13)
Jugoslavenska komisija (1)
Jugoslov. novinsko d.d. (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Gorišek (1)
K. Hribar (1)
K. Kočan Šalamon (1)
K. Kodermac (2)
K. Lautar (1)
K. Rácz (1)
K. Vatovec (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Karl Linhart (17)
Kärtner Heimatdienst (1)
Katoliška tiskarna (4)
Katoliško tiskovno društvo (2407)
Katoliško-politično društvo (1)
Klein & Kovač (1)
Kleinmayer & Bamberg (1)
Kleinmayr (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klic Triglava (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Klub Revus (11)
Kmetijski inštitut Slovenije (10)
Knez. škof. ordinarijatska pisarna (1)
Knjigarna A. Jošt (1)
Komunist (1677)
Konsorcij Goriške straže (1)
Konzorcij (3042)
Konzorcij Akademskega glasa (9)
Konzorcij Edinosti (3)
Konzorcij jutra (5353)
Konzorcij Jutra (26)
Konzorcij jutro (2743)
Konzorcij Jutro (1)
Konzorcij Malega lista (287)
Konzorcij Mladine (22)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Konzorcij Vidovdan (21)
Konzorcij volilnega odbora (1)
Konzorcij 'Za resnico' (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (2)
Krain. Landes-Ausschuss (2)
Krainische Landesausschuss (1)
Krka (1)
Krščanski socijalni volilni odbor (1)
KUD Sodobnost International (33)
Kulturni center (4)
Kulturni center Maribor (1)
Kulturno umetniško društvo SODOBNOST International (1)
L. Čermelj (1)
L. Đekić (1)
L. Funtek (1)
L. Kalaš (1)
L. Nahtigal (1)
L. Wittmann (1)
L.J. Kieser (1)
Lah (1)
Landeswerbegemeinschaft Kärnten (1)
LDS (9)
League of CSA (1)
Leonova družba (1)
Les Iles d''or (1)
Lexpera (3)
Librairie F. Alcan (1)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (2)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudski oder (1)
M. B. Miklič (1)
M. Banjac (1)
M. Damjanović (1)
M. Finžgar (1)
M. Gregl (1)
M. Grgantov (1)
M. Hočevar (1)
M. Hreščak (1)
M. Jakačić (1)
M. Kokol (1)
M. Kovačić (1)
M. Kranjec (1)
M. Kuret (1)
M. Lovec (1)
M. Malčič (1)
M. Matajič (1)
M. Nikolov (1)
M. Ogorevc (1)
M. Pahor (1)
M. Pešec (1)
M. Peteh (1)
M. Praprotnik (1)
M. Rangus (1)
M. Ribać (1)
M. Sotnikova Štravs (1)
M. Šinko (1)
M. Švabić (1)
M. Tkalec (1)
M. Vučković (1)
M. Zanne (1)
M. Zeqiri (1)
M. Žibert (1)
Magistrat der Landeshauptstadt (1)
Magistrat dežel. stolnega mesta (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Makart (2)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (1)
Marica Stepančičeva (36)
Marketing magazin (4)
Mary Molek (1)
Mathis Hupfuff (1)
Matica Slovenska (1)
Mavec (1)
Mavrica (6)
Mechitharisten-Buchdruckerei (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mehden (1)
Mehden-Verlag (1)
MeritUM (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Mihael Moškerc (1)
Mihajlo Rostohar (10)
Ministerstwo Obrony Republiki Słowenii (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (7)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (13)
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (1)
Ministrstvo za kulturo (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (2)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (6)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (1)
Mirovni inštitut (2)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (32)
Misijonska pisarna (1)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladika (3)
Mladinska knjiga (11)
Mladinski svet (1)
Moderna organizacija (16)
Modrijan (4)
Mohorjeva družba (1)
Movement for the Culture of Peace and Nonviolence (6)
Movit (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
N. Gorenc (1)
N. Jeklič (1)
N. Polajnar (1)
N. Vidaković (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (15)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (9)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna tiskarna (132)
Narodna založba (1)
Narodni svet za Koroško (4)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (228)
'Naš glas' (1)
Naše delo (2)
National Institute of Public Health (6)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
natisnijen per R. Eger (1)
natisnil Janes Leon (1)
Nova obzorja (6)
Nova revija (133)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
O. Dasch (1)
Občina (6)
Občina Šentrupert (42)
Občinski odbor SZDL (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (319)
Obzorja (34)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (37)
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete (35)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL (123)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Okrajni odbor SZDL (375)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Omladina (1)
Onkološki inštitut (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Ost-Dienst (1)
P. E. Pečnik (1)
P. Luković (1)
P. Popović (1)
P. Višnjevec (1)
P. Vuk (1)
Panika Records (1)
PAZU (1)
Peace Committee of the Society of Friends (1)
PeBook (4)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (13)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (41)
per Ioannem Oporinum (1)
per Sebastianum Henricpetri ... (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Photogr. Atelier Lobenwein (1)
Piramida (Maribor) (9)
pisatelj (3)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
podpisani (1)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Politično društvo "Slovenija" (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Praeger Publishers (1)
Pravna fakulteta (10)
Pravna fakulteta, Založba Pravne fakultete (1)
Pravna praksa (11)
Prelog (1)
Prentice-Hall (1)
Prentice-Hall, Inc. (1)
Prijatelj (1)
printed for J. Debrett ... (1)
Pripravljalni odbor za proslavo slovenskega narodnega praznika 29. oktober in dneva slovenske zastave (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
Prod. IV. oper. zon. (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prop. kom. pri IOOF (1)
Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ (1)
Propagandni odsek izvršnega odbora OF (1)
prostant apud Georgium Christophorum Weberum (1)
prostant apud Johannem Adolphum (1)
Prosvetna zveza (1)
Prvo društvo hišnih posestnikov (1)
Publications Office of the European Union (2)
R. Bordon (1)
R. Eger & Sohn (1)
R. Glumac (1)
R. Halili (1)
R. Ichev (1)
R. Krach (1)
R. Mavri (1)
R. Milic (1)
R. Šimić Banović (1)
R. Zupančič (1)
Radkersburg (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (8)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Rebić Avguštin J. (1)
Redakcija "Bankarstva" (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Revija SRP (3)
Rex-Verlag (2)
Rowohlt Taschenbuch Verlag (1)
RSS (2)
Rudolf Vaupotič (16)
Ruslica (3)
s .n. (1)
S. Benčić (1)
S. Bezjak (1)
S. Đurašković (1)
S. Fras Popović (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Knez (1)
S. Koleša (1)
S. Kukovič (1)
S. Mesec (1)
s. n. (1)
S. Novljan (1)
S. Orlandić (1)
S. Pečlin (1)
S. Šešum (1)
S. Topolinjak (1)
S. Vrbek (1)
S. Vrhovac (1)
S. Zarnik (1)
S. Žampa (1)
S. Žitko (1)
Salve (1)
Samostojna kmetijska stranka za Slovenijo (1)
samozal. (11)
samozal. A. Vojko (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. F. Haderlap (1)
samozal. F. Jeza (1)
samozal. F. Žakelj (1)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. K. Klun (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozal. T. Kure (1)
samozaložba (7)
Sanje (19)
Schnellpressendruck von C. Tanzer's Buchdruckerei (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag (3)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Sij (2)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (15)
Slavia Press (6)
Slavistično društvo Slovenije (74)
Slavjansko društvo (6)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slov. narodno politično društvo "Sloga." (1)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Association of Landscape Architects (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (1)
Slovenian Women's Union of America (90)
Slovenija (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (47)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (4)
Slovenska delavska zveza (SDZ) (1)
Slovenska izseljenska zveza (1)
Slovenska kinoteka (15)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (19)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska ljudska stranka (2)
Slovenska matica (5)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenska Straža (2)
Slovenska župnija na Angleškem (2)
Slovenski dom KPD Bazovica (100)
Slovenski emigranti v Italiji (1)
Slovenski etnografski muzej (22)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski klub (4)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovenski visokošolski tečaj (1)
Slovenski znanstveni inštitut (5)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (4)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (38)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Slovensko etnološko društvo (79)
Slovensko filozofsko društvo (103)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko politično društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (153)
Slovensko učit. društvo (1)
Slovensko učiteljstvo društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (1)
Slowenisches wissenschaftliches Institut (1)
SLS (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
Smar-Team (1)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (12)
Socialna akademija (2)
Societá storica del Litorale (129)
Société slovene Janez Krek (1)
Sophia (7)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Springer (1)
SRCA (1)
Srpska Narodna odbrana u Kanadi (1)
Srpska zadruga Oslobođenje (1)
SS - Standarte 'Kurt Eggers' Kommando Adria (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Statistično društvo Slovenije (1)
Studia Slovenica (2)
Studio fotografico Goriziano (1)
Studio Potrč (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
SVIZ Slovenija (1)
Svobodna misel (1)
Svobodna Slovenija (1)
Svobodna Slovenije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (4)
Šola za ravnatelje (17)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Štefan Godina (162)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (76)
Študentska založba (335)
Študijski center za narodno spravo (40)
T. Kerševan Smokvina (1)
T. Lešnik (1)
T. Lubarda (1)
T. Pušnik (1)
T. Šumrada (1)
T. Tkalec (1)
T. Travnikar (1)
Taborov odbor (1)
tečaj (1)
Teološka fakulteta (16)
The American Institute for Balkan Affairs (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
The Peasant Jugoslavia Limited (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna sv. Cirila (333)
Tiskovna zadruga (180)
Tiskovni konzorcij Ljudske pravice (3)
Tonkli (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Tucović (2)
Turistica (2)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
U. Sušnik (1)
U. Štremfel (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMco (3)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Union of Slovenian parishes of America (1)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Universität (1)
University (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Maribor Press (3)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (5)
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, FF press (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (94)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (33)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ (1)
Uprava Avtonomista (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (11)
Uradni list Republike Slovenije (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (69)
Uredništvo Kmečkega glasa (1)
Uredništvo Slovenskega poročevalca (1)
V Gorici : [s. n.] (1)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
V. Baričević (1)
V. Bešter (2)
V. Bevc (1)
V. Dizdarević (1)
V. Kunc (1)
V. Lobenwien (1)
V. Melik (1)
V. Mujbegović (1)
V. Simončič (1)
V. Šarec (1)
V. Zupančič (1)
Vega (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (7)
Vekoslav Spindler (1)
Veleposlaništvo Republike Slovenije (1)
Verlag für fremdsprachige Literatur (1)
verlegts Franz Xav. Müller ... (1)
Vice Iljadica-Grbešić (1)
Vinko Kermolj (1)
Visoka šola za politične vede (141)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (4)
Vjesnik (1)
W. Braumüller (1)
Z. Vidali (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (901)
Zadruga nemškega šolskega društva za Celje in okolico (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1962)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zaliv (2)
Založba /*cf (6)
Založba /*cf. (4)
Založba Audibook (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (2)
Založba časopisa 'Naprej!' (1)
Založba FDV (1)
Založba Kmetijske tiskovne zadruge (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Univerze (4)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba Univerze v Ljubljani (9)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (48)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
založil pisatelj (1)
Založništvo tržaškega tiska (380)
Zares etc. (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (31)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (20)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (6)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za Šolstvo (ZRSŠ) (1)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže (1)
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združena lista (1)
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (5)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (14)
Združenje za socialno pedagogiko (9)
Zedinjena Slovenija (1)
Zeitgeschichte (1)
Zemun. jugoslavija (1)
Zentrum für Soziale Innovation (2)
Zgodovinski arhiv (2)
Zgodovinski odsek pri zvezi DSPB Tabor (1)
Zgodovinski odsek Zveze slovenskih protikomunističnih borcev (1)
Zgodovinsko društvo (12)
Zgodovinsko društvo Celje (76)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (89)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (41)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (169)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (118)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (39)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (3)
ZKMI (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (150)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (3)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (38)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (6)
zu finden bey Johann Adolph Buchhändlern (1)
zu finden bey Joseph Sassenberg, Pächter der Edel von Kleinmayerschen Buchdruckerey (1)
Zum urbanizem, planiranje, projektiranje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (36)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (95)
Zveza društev pravnikov Slovenije (9)
Zveza ekonomistov Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (24)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (55)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (39)
Zveza katoliških dijakov (1)
Zveza policijskih veteranskih društev Sever (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza Slovencev na Madžarskem (306)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (332)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (19)
Zvezna tiskarna (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (86)
Ž. Bellina (1)
Ž. Humer (1)
Ž.Kotnik (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (41017)