24.10.2019
KNJIŽNICA BARONA ŽIGE ZOISA: SREDIŠČE RAZSVETLJENSKE KULTURE NA SLOVENSKEM

Med knjižnimi zbirkami druge polovice 18. in začetka 19. stoletja je po aktualnosti vsebine ter neposredni vpetosti v razvoj znanosti in kulture na Slovenskem, pa tudi širše, izrazito izstopala knjižnica barona Žige Zoisa (1747–1819), zemljiškega gospoda, industrialca, trgovca, naravoslovca, jezikoslovca ter razsvetljenskega mecena in mentorja, ki jo danes hrani NUK.

Zoisovo poglobljeno in sistematično spremljanje sodobnih duhovnih tokov, udejstvovanje v razvoju naravoslovnih, tehniških, uporabnih, humanističnih in drugih ved tako na Kranjskem in v habsburški monarhiji kakor v celotni Evropi ter njegove razsvetljenske agende so pripomogli k temu, da je njegova ljubljanska palača postala središče učenosti in zbirališče deželne, pa tudi evropske znanstvene in kulturne srenje. Skupaj z literarnim salonom je bila tamkajšnja knjižnica, ki jo je Zois velikodušno odpiral tudi tedanjemu izobraženstvu, pravzaprav stičišče znanstvenega in kulturnega dogajanja na Kranjskem, baronova ključna vloga v kulturnem prerodu na Slovenskem na prelomu iz 18. v 19. stoletje pa je še dandanes splošno znana in zaznavna.

Vljudno vabljeni!


Arhiv novic
26.2.2019
KOLEDAR ZA PREGLEDOVANJE ČASNIKOV
Portalu dLib.si smo v rubriki periodičnih publikacij dodali novo funkcionalnost - koledar, ki prikazuje vse dnevno časopisje po dnevu izida. V koledarju so pri vsakem datumu prikazane povezave do časnikov na portalu, ki so izšli na določen dan.

Možen je prikaz posameznega meseca ali tedna, puščice pa omogočajo navigacijo naprej ali nazaj po letu, mesecu ali tednu. Publikacije v modri barvi so prosto dostopne prek spleta, tiste v rdeči pa prek računalnikov v prostorih NUK.

V želji, da bi s koledarjem olajšali brskanje in dostop do časnikov na portalu, vas vabimo k uporabi in raziskovanju bogate zbirke našega časopsija.
Arhiv novic

Zbirke

Publikacije