Število rezultatov iskanja: 331

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (14)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Mirana Jarca (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Mestna občina Ljubljana (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (226)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (6)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(2)
A. Turk (1)
Artaria & (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (14)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
chez François Changuion (1)
Co. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
Delavska tiskovna družba (1)
Deutschen Vereines (1)
dLib distributer (2)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo Pravnik (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Državna založba Slovenije (4)
Dümmler (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Erste Kroatische Aktiendruckerei (1)
F. A. Brochaus (1)
F. Fleischer (1)
F. Rasch (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (4)
Ferd. Ivanus (2)
festival (1)
Festival (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Friedrich Reichardt (1)
G. H. Wigand (1)
G. Senf (2)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Giontini (1)
Glasbena matica (1)
Gorenje (4)
Gostilničarski vestnik (1)
Hertz (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
In J. Riedl's Kunsthandlung (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za raziskovanje Krasa (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (3)
J. J. Augustin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Jos. Millitz (1)
Jožef Blaznik (1)
K. K. Ackerbaugesellschaft (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. Petrič (1)
Karl Baedeker (1)
Karl Linhart (13)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Konzorcij Svobode (1)
KUD Logos (1)
Kurz v. Goldenstein (1)
LDS (1)
Leykam (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljanska banka (1)
Metalurški inštitut el at. (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (28)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (20)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Nova revija (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oprecht (1)
PeBook (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Senf (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (43)
Tiskovna zadruga (1)
Trapez Media (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
V. Ješe-Janežič (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (6)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (2)
Založba Zarje (1)
Zdravilišče (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (331)