Število rezultatov iskanja: 2190

Založnik
(1)
A. Turk (1)
Amalietti & Amalietti (1)
appresso Pietro Farri (1)
Audibook (1)
B. Ekselenski, samozal. (1)
B. Kos (1)
Beletrina (6)
Cankarjeva založba (5)
Didakta (1)
Dragotin Hribar (3)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (5)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba sv. Mohorja (4)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (213)
DZS (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Etnografski muzej (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (14)
Genija (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Giontini (2)
J. Krajec (1)
J. Vollmaier Lubej (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (4)
KUD Sodobnost International (66)
Kulturni center (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Schwentner (10)
L. Zibelnik (1)
LDS (27)
Litera (3)
LUD Literatura (1)
Mariborska knjižnica (34)
Matica Hrvatska (1)
Matica slovenska (1)
Mihelač (1)
Mladinska knjiga (9)
Multima (3)
Muzejsko društvo (3)
Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja (1)
Narodna založba (2)
natisnil in založil J. R. Milic (1)
Obzorja (18)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
PAZU (1)
Pedagoška fakulteta (36)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Pivec (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prežihov V. (2)
Proza (121)
R. Debeljak (1)
Ruslica (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba: Britanska obveščevalna služba "Koroška kronika" (1)
Slavistično društvo Slovenije (257)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska kulturna akcija (4)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (24)
Slovensko etnološko društvo (3)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Styria (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Š. Sevšek Šramel (1)
Študentska založba (4)
Študentska založba Litera (1)
T. Kraner (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1157)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Univerza v Mariboru (9)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (5)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze (2)
Založba Univerze v Ljubljani (11)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Volosov hram (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (26)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zvezna tiskarna (1)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (2190)