Število rezultatov iskanja: 2081

Založnik
(4)
Amalietti & Amalietti (1)
appresso Pietro Farri (1)
B. Ekselenski, samozal. (1)
B. Kos (1)
Beletrina (6)
Dragotin Hribar (3)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (6)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba sv. Mohorja (3)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (284)
DZS (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Etnografski muzej (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (14)
Genija (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Giontini (2)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (4)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Schwentner (10)
LDS (27)
Litera (2)
Mariborska knjižnica (33)
Matica Hrvatska (1)
Mihelač (1)
Mladinska knjiga (8)
Multima (3)
Muzejsko društvo (3)
Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja (1)
Narodna založba (2)
Obzorja (27)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta (35)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
Pivec (3)
Prežihov V. (3)
Proza (121)
Ruslica (4)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba: Britanska obveščevalna služba "Koroška kronika" (1)
Slavistično društvo Slovenije (214)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko etnološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Styria (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (4)
Študentska založba Litera (1)
Tiskovna zadruga (1157)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University Press, Faculty of Arts (4)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Volosov hram (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zvezna tiskarna (1)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (2081)