Janez Ludvik Schönleben
Teolog in zgodovinar Janez Ludvik Schönleben (1618–1681) je bil avtor številnih govorov, teoloških razprav, pridig, zgodovinskih del, genealogij plemiških rodbin s Kranjskega ter filozofskih ter dramskih besedil. Bil je tudi med pobudniki ustanovitve Mayrove ljubljanske tiskarne. Med njegovimi najpomembnejšimi zgodovinskimi deli sta Aemona vindicata (Salzburg: Haan, 1674) in Carniolia antiqua et nova (Ljubljana: Mayr, 1680-1681), ki obsega kroniko ozemlja Kranjske od pozne antike do leta 1000. K pripravi slednje je Schönleben povabil Janeza Vajkarda Valvasorja in na temelju tega sodelovanja je nastalo eno najpomembnejših del slovenskega zgodovinopisja, Valvasorjeva Slava Vojvodine Kranjske.

Zbirka vsebuje Schönlebnova dela iz Narodne in univerzitetne knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana, ki so bila primerna za digitalizacijo.

Število rezultatov iskanja: 16

Tip gradiva
Dostop
Išči med rezultati (16)