Views held by Slovene coaches on some contents-related issues of their professional work
Stališča slovenskih trenerjev do nekaterih vsebinskih vprašanj njihovega poklicnega delovanja