Changes in the latent structure of motor space of boys during puberty
Spremembe v latentni strukturi motoričnega prostora dečkov v obdobju pubertete