Statistični portret Slovenije v EU 2011
Statistical portrait of Slovenia in the EU 2011