Statistični portret Slovenije v EU 2013
Statistical portrait of Slovenia in the EU 2013