Statistični portret Slovenije v EU ...
Statistical portrait of Slovenia in the EU ...