Prvi koncert pevskega zbora Glasbene matice iz Ljubljane pod vodstvom koncertnega vodje M. Hubada