Numerical simulation of intact rock behaviour via the continuum and Voronoi tesselletion models : a sensitivity analysis
Numerično modeliranje mehanskega obnašanja intaktne kamnine z modelom kontinuuma in z modelom z Voronoijevimi elementi : občutljivostna analiza