Število rezultatov iskanja: 1201

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (1)
Acrocephalus (9)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (512)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (8)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta Histriae (2)
Acta silvae et ligni (2)
Annales. Series historia et sociologia (23)
Annales. Series historia naturalis (37)
AR. Arhitektura, raziskave (17)
Arheo (5)
Arheološki vestnik (14)
Arhivi (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (26)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Folia biologica et geologica (3)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (31)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (23)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (10)
Gozdarski vestnik (8)
Gradbeni vestnik (5)
Hacquetia (5)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kmetijske in rokodelske novice (36)
Kronika (Ljubljana) (35)
Les (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (8)
Monitor ISH (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Natura Sloveniae (5)
Planinski vestnik (14)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (14)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Scopolia (2)
Scopolia. Supplementum (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenščina v šoli (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (2)
Studia mythologica Slavica (3)
Svet ptic (2)
Štajerc (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Trdoživ (2)
Učiteljski tovariš (6)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (3)
Vertec (1871) (9)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (2)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Botanično društvo Slovenije (4)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (11)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (13)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (12)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (242)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (14)
Prirodoslovni muzej Slovenije (10)
Prirodoslovno društvo Slovenije (14)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (34)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovensko arheološko društvo (5)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (60)
ZRC SAZU (556)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (8)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (36)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Vsebina
Založnik
(2)
= Karst Research Institute at ZRC SAZU (2)
= ZRC (1)
A. Vončina (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
avstrijska iz. (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (60)
dLib distributer (2)
Druga godba (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Državna založba Slovenije (3)
Etnografski muzej (3)
F. Perko (1)
Fakulteta za arhitekturo (17)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (5)
Frančiškanski samostan (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (4)
Geološki zavod Ljubljana (10)
Geološki zavod Slovenije (15)
Goriška tiskarna (15)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
ICO (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (6)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Jugovic (1)
J. Titl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jožef Blaznik (36)
K. Eler (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (9)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
Karl Linhart (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
M. Adamič (1)
M. Ferlan (1)
M. Piskernik (1)
M. Pleničar (1)
M. Vidrih (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Mladinska knjiga (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (26)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
P. Habič (1)
P. Košir (1)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
Planinska zveza Slovenije (14)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (14)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (7)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (10)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Kenda (34)
samozal. J. Kras (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (60)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slov. plan. društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (545)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (8)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SO (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (60)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
T. Delić (1)
T. Šturm (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (8)
U. Vilhar (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V samozaložbi (1)
V. Vlahović (1)
Weiss & Dreykurs (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba ZRC (38)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Založništvo Tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (60)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (60)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (52)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Založba ZRC (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (36)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1201)