Število rezultatov iskanja: 903

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (11)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (487)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (5)
Acta geographica Slovenica (8)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (2)
Acta silvae et ligni (4)
Annales. Series historia et sociologia (24)
Annales. Series historia naturalis (37)
AR. Arhitektura, raziskave (14)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (13)
Arhivi (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (24)
Documenta Praehistorica (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Folia biologica et geologica (3)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (20)
Geografski zbornik (2)
Geologija (21)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gozdarski vestnik (13)
Gradbeni vestnik (4)
Hacquetia (5)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (31)
Les (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (1)
Natura Sloveniae (8)
Planinski vestnik (7)
Primerjalna književnost (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (6)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Scopolia (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (1)
Slovenski etnograf (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (10)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (12)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (2)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (12)
Geološki zavod Slovenije (18)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (12)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (76)
Planinska zveza Slovenije (7)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za varstvo narave (10)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (61)
ZRC SAZU (517)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (22)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (13)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (29)
Vsebina
Založnik
= Karst Research Institute at ZRC SAZU (2)
= ZRC (1)
A. Vončina (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Ars nova (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (4)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (61)
dLib distributer (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (11)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za arhitekturo (14)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod Ljubljana (3)
Geološki zavod Slovenije (20)
Goriška tiskarna (15)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (12)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
J. Jugovic (1)
J. Titl (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (9)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
M. Ferlan (1)
M. Piskernik (1)
M. Pleničar (1)
M. Vidrih (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (24)
P. Košir (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (61)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (515)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (5)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (61)
T. Šturm (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Vlahović (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (27)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (10)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (61)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (61)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (46)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Založba ZRC (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (22)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (29)
Išči med rezultati (903)