Število rezultatov iskanja: 672

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae slovenica. Suplement (2)
Acta chimica slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Annales (Koper) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (1)
Delo in varnost (5)
Didakta (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (42)
Ekran (Ljubljana) (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (14)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Gradbeni vestnik (2)
Illyrisches Blatt (1)
Informacije MIDEM (9)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (13)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (10)
Kovine zlitine tehnologije (33)
Kronika (Ljubljana) (15)
Kronika slovenskih mest (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (16)
Loški razgledi (12)
Materiali in tehnologije (67)
Medicinski razgledi (1)
Medicinski razgledi (Supplement) (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Novi akordi (16)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (1)
Pasijonski doneski (3)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Radiologia Iugoslavica (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (6)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (11)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (7)
Slovenski gospodar (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (2)
Šolska kronika (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (6)
Vakuumist (10)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (5)
Vojaškošolski zbornik (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (2)
Zgodovinski zapisi (1)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Čebelarska zveza Slovenije (7)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (77)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (10)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (3)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (19)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (414)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (20)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(2)
A. Arko (1)
A. Uršič (1)
Aero (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Andragoški center Slovenije (2)
apud Franciscum Josephum Jenko (2)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Radiology and Oncology (3)
Audibook (3)
auf Kosten des Verfassers (1)
Avgust Černigoj (3)
B. Jenko (1)
Beletrina (1)
bey Franz Joseph Jenko (5)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Coda (1)
Columbia graphophone company (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
Čitalnica (3)
Didakta (2)
dLib distributer (1)
Dokumentarna (2)
Dolenc (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (10)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
E. Šelhaus (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
F. Bernik (1)
F. Hronek (1)
F. Jenko (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Fr. Vesel (4)
GEC (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (1)
Glasbena matica (19)
Helidon (4)
Iadran (5)
in der Franz Joseph Jenko''schen Buchhandlung (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (104)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Iv. Pr. Lampret (2)
J. Giontini (1)
J. Jenko (2)
J. Obšteter (1)
J. Tarmon (1)
J.O.Z. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Jožef Blaznik (10)
Jugoton (1)
K. Florian (1)
K. Jenko (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (42)
Kleinmayr (1)
Klick (1)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Komunist (2)
Krka (2)
Kunstanstalt für modrene Fotografie J. Krzanowski (1)
L. Schwentner (16)
lastnina skladateljeva (1)
LDS (1)
literis Egerianis (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Jenko (1)
Medicinski razgledi (2)
Mestna občina (2)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (1)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (4)
Moderna organizacija (1)
Moški oktet Podpeč-Preserje (1)
Muzejsko društvo (15)
Muzikaviva (1)
N. Jenko (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
O. Fischer (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (1)
per novem bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
propriété du compositeur (1)
Radio - Tednik (1)
RTV (2)
Ruslica (1)
S. B. Cvijanoviđa (1)
samozal. (4)
samozal. B. Jenko (1)
samozal. Pevski zbor Korotan, Cleveland, Ohio (1)
samozal. skladatelj (3)
samozaložba (1)
Savafilm (2)
se najde per F.J. Jenko (1)
se neide per bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
se neide per Fr. Jos. Jenko (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
skus Ign. Kleinmajerju (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo, Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (1)
SNG Drama (7)
Societá storica del Litorale (2)
Speleological Association of Slovenia (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
svojina kompoziterova (3)
Študentska založba (4)
T. Jakus (1)
T. Pinter (1)
Th. Kaltenbrunner (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (16)
Udruženje za nuklearnu medicinu Jugoslavije (1)
Udruženje za radiologiju Jugoslavije (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
v' commis. per Jenko (1)
Vesna film (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Viba film (1)
Victor (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Združena lista (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (13)
ZKP RTV Slovenija (1)
ZKP, RTV (3)
Zlati zvoki (1)
Zlati Zvoki (1)
Zlatko Jenko (1)
Zlatorog (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (14)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zvezna tiskarna (1)
Železarna Jesenice (33)
Železarna Ravne (33)
Železarna Štore (33)
Išči med rezultati (672)