Število rezultatov iskanja: 674

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Academica turistica (3)
Acrocephalus (7)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (9)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (5)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Acta silvae et ligni (3)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (15)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (12)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (26)
Bilten (Banja Luka) (12)
Bilten Slovenske vojske (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (3)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (26)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (8)
Dialogi (2)
Dileme (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (37)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (7)
Dynamic relationships management journal (2)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (2)
Geologija (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Gozdarski vestnik (1)
Hacquetia (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (4)
Journal of comparative politics (2)
Journal of energy technology (1)
Jugoslavija v času (1)
Kinesiologia Slovenica (3)
Kmetijske in rokodelske novice (12)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (4)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (21)
Management (1)
Managing global transitions (4)
Materiali in tehnologije (1)
Medicine, law & society (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Moderna arhivistika (1)
Muzikološki zbornik (9)
Naša skupnost (Jugoslavija) (15)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (5)
Natura Sloveniae (7)
Nečakov zbornik (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (5)
Planinski vestnik (2)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Poligrafi (2)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave s področja geodezije in geofizike (2)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (11)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za geografijo (23)
Revus (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenija v Jugoslaviji (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (12)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobni vojaški izzivi (2)
Sodobnost (1963) (2)
Studia Historica Slovenica (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (13)
To smo mi (10)
Traditiones (Ljubljana) (9)
Učiteljski tovariš (14)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Verba hispanica (3)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (15)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (24)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (6)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (26)
Mestna knjižnica Ljubljana (20)
Ministrstvo za obrambo RS (4)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (185)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (26)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (64)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za zgodovino) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (30)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Vsebina
Založnik
(4)
= Institute for Ethnic Studies (1)
A. Jašarević (1)
A. Šimundža (1)
A. Turk (1)
Agencija za fotodokumentaciju (2)
Akademie der Wissenschaften (1)
Alma Mater Europaea - ECM (4)
Alma Mater Europea-European Centre Maribor (AMEU-ECM) (2)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
apud Guiljel. Blaeu (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (7)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Association of Radiology and Oncology (1)
Atlas (1)
B. Tekavec (1)
B.-H. Institut für Balkanforschung (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biro za turističku propagandu (4)
Bos. Pošta (2)
Cankarjeva založba (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center for Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
Department of Political Science (2)
dLib (1)
Drinina Knjižnica (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (7)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (10)
Društvo Slovencev Triglav (13)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Društvo za primerjalno religiologijo (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Duvan (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. Kočan (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za upravo (4)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta (23)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fototehnika (1)
Fundacja Slawistyczna (8)
G.M. Seutter (1)
Generalštab Slovenske vojske (4)
Generalturist (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (6)
Gerold & Co. (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
GV Revije (2)
GV Založba (1)
Heinrich Steiner (1)
Hercegovac (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Idea design (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (3)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
International Institute for Archival Science (19)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (3)
Izdavački zavod Jugoslavija (2)
J. Botić (1)
J. Giontini (1)
J. Imme (1)
J. Krajec (1)
J. Mihajlović Trbovc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (14)
Jožef Blaznik (12)
Jugoturist (4)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (37)
Klub českých turistu (1)
Klub Revus (2)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
LDS (2)
Litera (1)
M. Kapetanović (1)
M. Karamehmedović (1)
Marketing magazin (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MIB (6)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (3)
Miš (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej I zasedanja AVNOJ-a (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Oslobođenje (1)
Ozeha (2)
P. Luković (1)
Peace Institut (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv Maribor (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Putnik (3)
S. Keren (1)
S. Mujkić (1)
S.n. (1)
samozal. (1)
SEENPM (1)
Simon Katan (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (26)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (5)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (15)
Societá storica del Litorale (7)
Spomen muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svjetlost (2)
Št. Bosanska Pošta (1)
Št. Južna Srbija (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (23)
Študijski center za narodno spravo (1)
T. Drž. Štamparija (1)
T. Rajkovača (1)
Tiskarna sv. Cirila (12)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (21)
ToKnowPress (1)
Turistička štampa (2)
Turistička zajednica općine (1)
Turistički biro (1)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Turistkomerc (1)
typis scholarum Piarum (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Petković (1)
V. Stupar (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Vjesnik (1)
Vodnikova domačija (1)
Z. Marić (1)
Zadružne knjige (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zemaljski muzej BiH (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (26)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Išči med rezultati (674)