Height, weight, body fat, static strength and explosive power of girls aged 10-14 tested with "Eurofit" test
Višina, teža, telesna maščoba in eksplozivna moč deklet med 10. in 14. letom starosti izmerjeno z "Eurofit" testom