A sample based membership analysis of sports clubs in Slovenia
Vzorčna analiza članstva v športnih društvih v Sloveniji