Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi : samoocena vpliva izobraževanja in delovne dobe