Leptin response to two hours of rowing in college-level female rowers
Leptinski odziv na dvourno veslanje pri veslačicah "college" kakovosti