Influence of the ski side cut on vibrations in alpine skiing
Vpliv stranskega loka smuči na vibracije pri alpskem smučanju