The influence of reduced breathing during swimming on some respiratory and metabolic values in blood
Vplivi zmanjšane frekvence dihanja med plavanjem na dihalne in metabolne kazalce v krvi