Share of male body dimensions in flexibility results obtained by gravity goniometer
Delež razsežnosti telesa moških v rezultatih gibljivosti dobljenih z gravitacijskim goniometrom