Statistično gradivo SR Slovenije
Adresar ustanov za otroke in mladino ter za domove starih in onemoglih 1963