Attitudes of the Slovene public toward some content-related questions concerning sports culture
Stališča slovenske javnosti do nekaterih vsebinskih vprašanj kulture športa