Studying sport and physical education in Cologne and Ljubljana : (an intercultural comparison)
Študij športa in telesne (športne) vzgoje v Kölnu in Ljubljani : (medkulturna primerjava)