Effects of specific programmed training on morfological characteristics and motor abilities in children sport school
Učinki specifičnega programiranega treninga na morfološke značilnosti in motorične sposobnosti v otroški športni šoli