For the love of the game: a reconsideration of the amateurism in sport
Za ljubezen do športa: ponovna preučitev amaterizma v športu